Anda di halaman 1dari 1

FORMAT GERAKAN SMP & SMA SEDERAJAT LKBB IV SEPULAU JAWA PASUKAN PENGIBAR BENDERA SMK NEGERI 1 KARAWANG

A. GERAKAN DITEMPAT 1. Istirahat ditempat 2. Sikap Sempurna 3. Periksa Kerapihan 4. Sikap !rmat ". #erhitun$ %. Seten$ah &en$an &en'an$ Kanan(Kiri ). &en'an$ Kanan(Kiri *. adap Kanan + adap Kiri ,. adap Ser!n$ Kanan + adap Ser!n$ Kiri 1-. #a.ik Kanan 11. /a.an ditempat 12. &en'an$ Depan #. GERAKAN #ERPINDA TEMPAT 13. #uka + Tutup #arisan 14. 2 &an$kah ke Kanan 1". 2 &an$kah ke Kiri 1%. 2 &an$kah ke #e.akan$ 1). 2 &an$kah ke Depan 0. GERAKAN DIAM KE #ER/A&AN 1*. &an$kah Te$ap 1,. &an$kah #iasa 2-. &an$kah #er.ari 21. &an$kah Per.ahan D. GERAKAN #ER/A&AN 22. &an$kah #iasa ke &an$kah Te$ap 23. Tiap1tiap #an2ar 23 #e.!k Kanan 24. !rmat Kanan De4i..e 2". 23 #e.!k Kanan(Kiri 2%. Me.intan$ Kanan(Kiri 2). a.uan Kanan(Kiri 2*. Ganti &an$kah 2,. #u5ar + #ersha4

FORMAT GERAKAN SD SEDERAJAT LKBB IV SEPULAU JAWA PASUKAN PENGIBAR BENDERA SMK NEGERI 1 KARAWANG A. GERAKAN DITEMPAT 1. Istirahat ditempat 2. Sikap Sempurna 3. Periksa Kerapihan 4. Sikap !rmat ". #erhitun$ %. Seten$ah &en$an &en'an$ Kanan(Kiri ). &en'an$ Kanan(Kiri *. adap Kanan + adap Kiri ,. adap Ser!n$ Kanan + adap Ser!n$ Kiri 1-. #a.ik Kanan 11. /a.an ditempat 12. &en'an$ Depan #. GERAKAN #ERPINDA TEMPAT 13. #uka + Tutup #arisan 14. 2 &an$kah ke Kanan 1". 2 &an$kah ke Kiri 1%. 2 &an$kah ke #e.akan$ 1). 2 &an$kah ke Depan 0. GERAKAN DIAM KE #ER/A&AN 1*. &an$kah Te$ap 1,. &an$kah #iasa 2-. &an$kah Per.ahan D. GERAKAN #ER/A&AN 21. &an$kah #iasa ke &an$kah Te$ap 22. Tiap1tiap #an2ar 23 #e.!k Kanan 23. !rmat Kanan De4i..e 24. Ganti &an$kah 2". #u5ar + #ersha4