Anda di halaman 1dari 2

PERINGATAN HARI BESAR ISLAM ISRA MI`RAJ NABI MUHAMMAD SAW Pasirdangdor, 09 Ju i !0"0 # !

$ Ra%a& "'(" H T)*a +D)ngan *)*,)ringa-i Isra Mi`ra% Na&i Mu.a**ad SAW/ Mari 0i-a -ing0a-0an U0.u1a. Is a*i2a. un-u0 *)*,)r0o0o. 0)0ua-an Is a* da a* *)ng.ada,i -an-angan 3a*an4

SUSUNAN A5ARA

1. Pembukaan 2. Pembacaan Kalam Ilahi Sesion 1 (Qori 1) oleh Ust. Rohmanuddin 3. Sambutan-sambutan a. b. c. d. Ketua Panitia oleh a!ak "li Rachman #okoh $as%arakat K!. Pasirdan&dor oleh '. Idris ( Ust. )aelani *urah Sambila+an& oleh a!ak ,udi "-andi .amat /arin&inkurun& oleh a!ak ,rs. '. #iman

0. Pemba&ian Snack ()amuan $akan) 1. Pembacaan Kalam Ilahi Sesion 2 (Qori 2) oleh Ust. "bdullah 2. Santa!an Rohani Sesion 1 oleh Ust. 'a%umi 3. Santa!an Rohani Sesion 2 oleh Ust. '. 'abudin 4. Pembacaan Kalam Ilahi Sesion 3 (Qori 3) oleh Ust. ". 5au6i 7. Santa!an Rohani Sesion 3 oleh Ust. Kharis Shaleh 18.Pembacaan Kalam Ilahi Sesion 0 (Qori 0) oleh Ust. Qo+i%udin 11.Santa!an Rohani Sesion 0 oleh Ust. Suhro+irdi 12.Penutu!(doa oleh Ust. )aelani

1. Pembukaan 2. Pembacaan Kalam Ilahi 3. Pembacaan shola+at 0. Sambutan-sambutan Ketua Prodi oleh 9uana ,+i "&ustin: SK$: $.Kes 1. Perin&atan milad Prodi ke 4 ; Re<ie+ tentan& !ro-il !rodi dari tahun ke tahun Pembacaan !uisi ttt& &uru oleh %atim ,oa bersama untuk !rodi di!im!in oleh !en&asuh %atim 2. 3. Shola+at (hadrah)