Anda di halaman 1dari 11

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPT / 2013

LAPORAN AMALI AUTOMOTIF

HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: ABG. ZAKARIA B. ABG. HASSAN AHDIN : 811012135201001 : 811012135201 : 0138219281 : toyasaribas@yahoo.com : PUSAT PEMBELAJARAN MIRI

ISI KANDUNGAN

1.0 2.0 3.0 4.0

Pengenalan Objektif Amali Lokasi Amali Memeriksa Aras Minyak Pelincir 4.1 4.2 4.3 Tujuan Peralatan dan Bahan Prosuder Kerja

5.0

Menukar Minyak Pelincir dan Penuras 5.1 5.2 5.3 Tujuan Peralatan dan Bahan Prosuder Kerja

6.0

Menservis Penuras Udara 6.1 6.2 6.3 Tujuan Peralatan dan Bahan Prosuder Kerja

7.0

Menukar Palam Pencucuh 7.1 7.2 7.3 Tujuan Peralatan dan Bahan Prosuder Kerja

8.0

Merombak Rawat Kepala Silider enjin 8.1 8.2 8.3 Tujuan Peralatan dan Bahan Prosuder Kerja

9.0

Kesimpulan

RUJUKAN

1.0

Pengenalan Laporan ini adalah berkaitan dengan amali enjin yang telah dilaksanakan pada 6 November 2013. Tajuk yang telah diberikan ialah Penyenggaraan Enjin iaitu aktivitiaktiviti menservis enjin empat lejang. Aktiviti-aktiviti tersebut terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu; 1. Memeriksa aras minyak pelincir enjin 2. Menambah atau menukar minyak pelincir 3. Menservis penuras udara 4. Menservis palam pencucuh 5. Merombak rawat kepala silinder enjin

Peralatan: Pemutar skru, sepana hujung terbuka, sepana bergabung, soket dan tangkai L, perengkuh penuras pelincir, bekas takungan minyak pelincir, corong minyak, kain pengelap.

Bahan: Enjin satu silinder empat lejang atau Enjin dua lejang, minyak enjin, palam pencucuh, pembersih udara.

2.0

Objektif Amali Di akhir pembelajaran pelajar dapat : 1. Menggunakan pelbagai alat servis dan alat tangan dengan betul. 2. Melaksanakan prosedur memeriksa aras minyak pelincir enjin dengan betul. 3. Melaksanakan prosedur menukar minyak pelincir enjin dan penuras dengan betul. 4. Melaksanakan prosedur menukar palam pencucuh dengan betul. 5. Melaksanakan prosedur menukar penuras udara dengan betul. 6. Merombak rawat kepala silinder enjin mengikut prosedur yang betul.

3.0

Lokasi dan Tarikh Amali Amali ini telah dijalankan pada 6 November 2013 di Kolej Vokasional Miri, Lorong 10, Jalan Jee Foh, Krokop Miri, Sarawak.

4.0

Memeriksa Aras Minyak Pelincir 4.1 Tujuan

4.2

Peralatan dan Bahan Kain atau tisu dan enjin.

4.3

Prosuder Kerja Prosuder Kerja Gambar

Langkah

Matikan enjin.

Cabut rod pengukur dan bersihkan minyak pada rod pengukur dengan bersih. 2 Masukkan semula rod pengukur sehingga ke dasar.

Cabut rod pengukur dan lihat garis aras minyak pada hujung rod. Pastikan garis minyak berada di antara 3 aras max dan garis min. Masukkan semula rod pengukur kerana munyak berada di antara aras max dan min. Tambahkan minyak jika aras minyak berada di bawah aras min.

5.0

Menukar Minyak Pelincir dan Penuras 5.1 5.2 Tujuan Peralatan dan Bahan Soket dan spanar soket, perengkuh penuras pelincir, minyak enjin, penuras minyak, bekas takungan minyak pelincir, tisu. 5.3 Prosuder Kerja Prosuder Kerja Gambar

Langkah

Keluarkan minyak pelincir lama. i. Leletakkan bekas takungan di bawah enjin. ii. Melonggarkan dan mengeluarkan bol pada takungan minyak. iii. Pastikan minyak pelincir lama habis keluar.

Mengeluarkan penuras minyak lama. i. Putarkan penuras minyak dengan menggunakan perengkuh. ii. Tanggalkan penuras minyak lama dengan berhati-hati supaya baki minyak pelincir tidak tertumpah.

Memasang penuras minyak baru. i. Sebelum memasang penuras minyak yang baru, sapukan sedikit minyak pelincir pada bahagian gasket getah penuras tersebut. ii. Isikan 2/3 penuh penuras dengan minyak pelincir.

iii.

Pasang penuras dengan putarkannya mengikut arah jam sehingga ketat

Memasukkan minyak pelincir baru ke dalam enjin. i. Skrukan semula bolt pada takungan minyak.

ii. iii.

Letakkan corong pada tempat isian minyak. Tuang minyak pelincir secara perlahan-lahan.

iv. v. vi.

Periksa aras minyak pada rod pengukur Tambahkan minyak pelincir sehingga aras minyak mencukupi. Tutup semula penutup isian minyak sehingga ketat.

5.0

Menservis Penuras Udara 5.1 5.2 5.3 Tujuan Peralatan dan Bahan Prosuder Kerja Prosuder Kerja Tanggalkan perumah penapis udara dengan melonggarkan nat kepak. Gambar

Langkah

Keluarkan penuras udara (elemen kertas). Periksa keadaan penuras udara. Sekiranya terdapat kesan koyak, gantikannya dengan yang baru.

Bersihkan penuras udara dengan semburan udara. Pastikan semburan di buat dari bahagian dalam penuras berdasarkan prinsip arah masuk udara.

Letakkan semula penuras udara yang telah dibersihkan ke dalam perumahnya.

Tutup perumah penapis udara. Ketatkan nat kepak

5.0

Menukar Palam Pencucuh 5.1 5.2 5.3 Tujuan Peralatan dan Bahan Prosuder Kerja

Langkah/Prosuder kerja 1. Kerja-kerja menanggalkan kabel palam pencucuh. 2. Melonggarkan palam pencucuh dengan menggunakan soketnya mengikut putaran arah lawan jam. 3. Mengeluarkan palam pencucuh lama. 4. Memasukan palam pencucuh baru di tempatnya dan mengetatkan dengan kuasa tangan. 5. Mengetatkan dengan menggunakan spanar soket. 6. Memasang kembali kabel palam pencucuh

Gambar

6.0

Merombak Rawat Kepala Silider enjin 6.1 6.2 6.3 Tujuan Peralatan dan Bahan Prosuder Kerja Prosuder kerja Menganggalkan tukup tuas Gambar

Langkah 1

jumpelang (rocker cover), tudung pernafasan dan sproket aci sesondol.

Melonggarkan nat/bol sedikit demi sedikit mengikut turutan yang betul.

Angkat kepala silinder, periksa dan bersihkan.

Periksa

kepala

silinder

dengan

pinggiran lurus dan tolok perasa untuk mengetahui terdapat herotan atau tidak.

6 1 2 3

8 4

Jika ada herotan dan melebihi limit, kepala silinder perlu dipotong rata. Standart 0.05 mm Limit 0.1mm

Pasang kembali kepala silinder ke bongkah mengetatkan silinder nat/bol dengan mengikut

aturan melawan prosedur membuka. Gunakan spanar swalaras untuk mengetatkan nat dengan daya yang tertentu. Pasang semula Intake and exhaust manifold. Ukur kelegaan sela dengan

menggunakan tolok perasa. Pasang semula timing belt. Pasang semula penutup.

7.0

Kesimpulan

RUJUKAN

Anda mungkin juga menyukai