Anda di halaman 1dari 2

asmak Qosam Sayyid Maythotorun

Rate This Bagi yang telah mengikuti gemblengan dari saya jangan diamalkan amalan ini LARANGAN KERAS dari saya buat semua untuk yang pernah mengikuti gemblengan agar jangan mengamalkan amalan ini ,saya posting amalan ini buat perbendaharaan penge tahuan saja Qosam Sayyid Maythotorun Sebelumnya amalan ini saya ambil dari Forum sebelah,yang katanya wujudnya adalah Raja malaikat rukhaniyah setelah saya scan ternyata banyak ifritnya,dengan cirr i khas wujudnya seperti makhluk yang ada di film HELL BOY tapi dia sangat kurus,dan dia membawahi jin jin lain dari kerajaan yang berdomisili di samudra hindia,jaw a,pasifik dan atlantik,karena ifrit ini adalah murid dari iblis buat menyusup ke amalan ini tujuannya buat menyesatkan para pengamalnya,selain itu yang mengamal kan amalan ini juga akan jadi pemarah,daya sexnya tinggi sekaligus akan membawa kedunia maksiat,amalan ini jika diselingi sholawat tetap aja akan tidak berubah karena getaran auranya sangat kuat,yang bikin pengamalnya akan berbuat maksiyat terus,missal berbohong,atau bikin kecurangan di setiap tempat,malas beribadah,do yan nonton film bokep,onani,masturbasi,Selingkuh dll Klo diterawang dengan ilmu dimensi 2 dia seperti malaikat yang berjubah putih Tetapi klo di buka lagi dengan dimensi 3-4 dia berwujud ifrit,jin ifrit banyak j enisnya Tetapi dia ini lain Dia sangat sakti,dan hanya dengan ilmu dimensi 5-6 yang sang gup mengalahkannya Amalan ini cocok buat anda yang mengamalkan amalan dari aliran khodam,karomahan Atau al hikmah karomah,karena amalan ini multi fungsi untuka apa saja,missal: untuk pellet pengasihan pesugihan kekayaan kesaktian santet gendam atau hal hal lain sesuai hajat anda amalan ini bisa di baca 7x atau 41x diamalkan pas tengah malam BISMILLAHIRROHMANIRROHIM BISMILLAHIL LADZI LAHU ISMUN LA YANSA WA NURUN LA YUTFA WA MALAKUN LA YAJUL WA A RSYUN LA YAHUL WA KURSIYYUN LA YATAHAROKU WABIHI AQSAMTU ALAIKA AYYUHASSAYYIDU MAYTOTORUNA YA MALIKAL ARWAHIR RUHANIYYATIL ABRORIS SAKININA TAHTA ARSYIL MALIKIL JABBARIS SAJIDIINA LILLAHIL WAHIDIL QOHHA RIL MUTSHORRIFINA FI JAMI I AFA LIHIM BILLADZI WAKALAKA A LAL MALAIKATIL KIROMI WA AYYADAKA BIL JUNUDI WAL AMLAKI WA A TOK A HADZIHIL QUWWATA WA ASFAKA WA KHOLAQO LAKAL MALAIKATA ILLA MA AMARTU KHUDDAMAK A WA A WANAKA DA YAILA WA JAHYAILA AN YANJILUU BI I JJATI ROBBIHIM WA AN YU INUUNI BI QU WWATI MIN INDIHIM BI I JJATI ( SYAMAKHIN 2X ) ( HALAJIN 2X ) ( ATUFIN 2X ) ( ADMAN IN 2X ) ( ATFAIN 2X ) ( ASBAUUTI 2X ) BIL ISMIL LADZI NAZALA BIHI JIBRILU ALAIHIS SALAMU A LA SAYYIDINA MUHAMMADIN ALAIH IS SOLATU WASSALAMU ILLA MA AJABTUM WA ASRO TUM WA LINAZALTUM BI QUWWATIN MINKUM ( HASYMATIN KAHUSYIN 2X ) ( AYKAMUSYIN 2X ) ( BARMATIN 2X ) ( MUQIILIN 2X ) ( KAM YAKHIN 2X ) AYNAKA YA TAMAMA I FRITU AS SAHABI,AYNAKA YA AHMAR, AYNAKA YA SYAMRODAL AT TOYYARI , AYNAKA YA ABA NUKHIN, AYNAKA YA SAYYIDUK, AYNAKA YA NAJAH, AYNAKA YA FALLAH, AYNAKA YA SYAMLAQ, AYNAKA YA ABA NU

KH AL ASWAD, AYNAKA YA BURQON, AYNAKA YA DARDAYAIL, AYNAKA YA RUQIYAIL, AYNAKA Y A JIBROIL, AYNAKA YA SAMSAMAIL. AYNAKA YA MIKAIL, AYNAKA YA SORFIYAIL, AYNAKA YA ANYAIL. AYNAKA YA KASFIYAIL, AYNAKA YA HASYFAKAL, AYNAKA YA KATOYASYIL, AYNAKA YA NATUSY, AYNAKA YA ZAWBA AH,AYNAKUM YA DANAHASYAH, AYNAKUM YA QOSYAQOSYAH, AYNAK UM YA GHOYLAN, AYNAKUM YA SUKKANAL JABBAL, AYNAKUM YA SUKKANAL QUFFARI, AYNAKUM YA SUKKANAL HAMAMAT, AYNAKUM YA SUKKANAL MAZABIL, A YNAKUM YA SUKKANAT TURUQOT UHDURUU BAROKALLOHU FI KUM WA ALAIKUM WAF A LUU .. ( titiktitik di isi apa yang anda perintahkan terhadap khodam2 yg disebut di atas ) FA INNI JABATTUKUM WA HAKAMTU ALAIKUM BIL U HUDI WAL MAWASIQO ALLATI AKHODAHA SULA IMAN IBNI DAWUDA ALAIHIMAS SALAM WABIL ISMIL LADZI ULQIYA MARYAMA FA TAMASALA BA SARON SAWIYYAN WA AQSAMTU ALAIKUM ( BI QOSYAHLIN WA FAHSYULIN A LSYAQUMIN 2X ) WA BI ISMILLADZIUNZILA A LAS SOKHROTIS SOMAI FANG SAQQOT, WA ALAL ARDI FANBASATOT WA ALAL JIBALI FAROSAT WA ALAL LAILI FA ADZLAMA WA ALAN NAH ARI FA ADOA WA BIL ISMILLADZI NADA BIHI ROBBUNA LILJIBALI FATAMAYILUL JIBALU FARQON WA RASAH AL ARSYU ARQON WA MAJATIL ARDU QOLQON WA KHORRO MUSA SOAQON ( BA LASAQOSYIN 2X ) ( MAHROQOSYIN 2X ) ( AQSYAMAQOSYIN 2X ) ( MALQOSYAN 2X ) ( SYAQMUNAHASYIN 2X ) ( ROKASARIN 2X ) ( ROKASYALIKHIN 2X ) ( HAWSYIN 2X ) ( NUSYIN 2X ) ( MAARISYIN 2X ) TAWAKKALUU YA KHUDDAMU HADZIHIL ASMA I WAF ALUU ( titik-titik di isi lagi apa yang anda perintahkan terhadap khodam2 yg dis but di atas tentang hajat anda ) BIQUWWATIL LAZDI TALAQLAQOT MIN HAYBATIHI SOMMAS SUKHURU WA KHODOATIL JABABIROTU LI IJJATIHI LAILAHA ILLA HUWAL KABIRUL MUTA ALI MUKHRIJUL ASYAU MINAL ADAMI ILAL WUJUDI ( ALUHA N 2X ) ( AL AZAL 2X ) ( AS SA AH 2X ) BAROKALLOHU FIKUM WA ALAIKUM IN KANAT ILLA SOYHATAN WAHIDATAN FA IDZA HUM JAMI UL LADAYNA MUHDORUN.