Anda di halaman 1dari 34

RUMUSAN

NO.SOALAN 1 % 2 % 3 % 4 %

9 30 13 43 7 23 1 3

3 10 0 0 0 0 15 50

4 13 2 7 10 33 12 40

0 0 3 10 5 17 16 53

10 33 11 37 3 10 6 20

RUMUSAN

1 % 2 % 3 % 4 %

0 0 0 0 5 17 5 17

14 47 12 40 4 13 0 0

0 0 4 13 14 47 5 17

9 30 9 30 12 40 0 0

0 0 0 0 13 43 14 47
RUMUSAN

1 % 2 % 3 % 4 %

0 0 0 0 2 7 14 47

0 0 0 0 10 33 12 40

3 10 7 23 9 30 8 27

0 0 7 23 4 13 14 47

6 20 7 23 15 50 2 7

RUMUSAN

1 % 2 % 3 % 4 %

0 0 0 0 1 3 15 50

0 0 3 10 4 13 9 30

19 63 9 30 2 7 0 0

2 7 9 30 8 27 8 27
0 0 0 0 7 23 15 50

RUMUSAN

1 % 2 % 3 % 4 %

6 20 8 27 7 23 5 17

3 10 11 37 9 30 0 0

3 10 2 7 19 63 6 20

0 0 8 27 4 13 11 37

0 0 3 10 2 7 6 20

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5 %
RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG
0 0 KONSEP DAN DEFINISI PENTERJEMAHAN

12 40 Row 7
NOMBOR SOALAN

Row 6
2 7
Row 5
F
Row 4
6 20
Row 3
0.00%
25.00% 50.00%
75.00%
0 0 100.00%
PERATUSAN

RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG


PROSES PENTERJEMAHAN
5 %

20 67
Row 14

0 0 Row 13
NOMBOR SOALAN

Row 12
7 23
Row 11

0 0 Row 10
0.00%
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
3 10
PERATUSAN
0
RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTAN
BENTUK PENTERJEMAHAN
5 %

14 47
Row 21

8 27 Row 20
NOMBOR SOALAN

Row 19
3 10
Row 18

5 17 Row 17
0.00%
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
0 0
PERATUSAN

0
RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG
KEPENTINGAN PENTERJEMAHAN
5 %

14 47
Row 28

14 47 Row 27
NOMBOR SOALAN

Row 26
0 0
Row 25

3 10 Row 24
0.00%
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
PERATUSAN
NOMBO
Row 25

Row 24
0.00%
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
8 27
PERATUSAN

0
RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG PERANAN K

5 %

4 13 Row 35

Row 34
NOMBOR SOALAN

7 23
Row 33

0 0
Row 32

Row 31
7 23 0.00%
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
19 63 PERATUSAN

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
AHUAN TENTANG
EMAHAN

Column K
Column I
Column G
Column E
Column C

100.00%

GETAHUAN TENTANG
AHAN

Column K
Column I
Column G
Column E
Column C

100.00%
GETAHUAN TENTANG
MAHAN

Column K
Column I
Column G
Column E
Column C

100.00%

ETAHUAN TENTANG
EMAHAN

Column K
Column I
Column G
Column E
Column C

100.00%
Column C

100.00%

N TENTANG PERANAN KERAJAAN

Column K
Column I
Column G
Column E
Column C

100.00%
KONSEP DAN DEFINISI PENTERJEMAHAN RESPONDE
1 2

Penterjemahan merupakan perbuatan mencetak hasil karya


1 2 2
untuk dijual.

Penterjemahan merupakan perbuatan memindahkan sesuatu


2 isi atau teks ke dalam bahasa lain atau menukarkan bahasa 5 5
teks tersebut.

Penterjemahan merupakan perbuatan menghasilkan satu


3 3 4
karya baru hasil dari bahan yang dibaca.

Penterjemah ialah seseorang yang menterjemah dokumen


4 4 4
bertulis daripada satu bahasa ke bahasa dalam bahasa lain

Penterjemah ialah seseorang yang menterjemah dokumen


5 2 2
bertulis kepada bahasa yang sama.

PROSES PENTERJEMAHAN

1 2
Langkah pertama untuk melakukan kerja penterjemahan,
penterjemah perlu membaca seluruh teks yang hendak 5 5
6 diterjemah.

Penterjemah tidak perlu menyelidik teks dari segi makna 2 2


7 tersiratnya.

Penterjemah perlu terjemahkan dalam bentuk draf terlebih 3 3


8 dahulu.

3 3
9 Penterjemah perlu segera mencetak draf tersebut.

Akhirnya, penterjemah perlu semak,susun semula dan 3 3


10 suntuing bahagian yang perlu sahaja.
. BENTUK PENTERJEMAHAN

1 2

Sarikata yang dipapar di televisyen adalah contoh bentuk 4 4


11 penterjemahan

Terdapat bentuk penterjemahan perbantukan komputer seperti 4 4


12 kamus Besta.e-kamus dan sebagainya.
Kos menerbitkan karya terjemahan memerlukan perbelanjaan
awal yang lebih besar dibandingkan dengan kos menerbitkan 3 3
13 karya asal.

Terjemahan secara bebas dapat merosakkan karya asal buku 3 3


14 tersebut.

3 3
15 Terjemahan hanya penting untuk bahan ilmiah sahaja.

KEPENTINGAN PENTERJEMAH

1 2

Aktiviti penterjemahan buku merupakan usaha terbaik 5 5


16 membangun minda rakyat

Penterjemahan dapat jurang pemisah dan merungkaikan 4 4


17 tembok pemisahan bahasa.

Penterjemahan tidak penting untuk pertukaran maklumat dan 1 1


18 ilmu.

Penterjemahan sari kata di televisyen tidak banyak membantu 3 4


19 mempelajari bahasa tersebut
Penterjemahan dapat menaikkan martabat bahasa dalam 4 5
20 bidang ilmiah tersebut.

PERANAN KERAJAAN

1 2

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hanya berperanan 5 5


21 menterjemah buku bahasa Inggeris ke bahasa Melayu
Kerajaan telah menubuhkan Institut Terjemahan Negara
Malaysia (ITNM) untuk menambahkan koleksi filem di 5 5
22 Malaysia

FINAS merupakan badan yang bertanggungjawab 3 2


23 menambahkan koleksi buku terjemahan di Malaysia

Budaya malas membaca di kalangan rakyat menyebabkan 3 2


24 kurangnya buku terjemahan di pasaran
Kerajaan amat berperanan menggalakkan budaya ilmu di
kalangan rakyat supaya penterjemahan karya asal 5 5
25 dimanfaatkan secara optimum.
RESPONDEN
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 2 1 1 2 2 1 2 1 1

4 1 4 5 5 5 4 1 4 5

4 4 3 1 3 4 4 4 3 1

3 2 4 5 4 4 3 2 4 5

4 2 1 1 2 2 4 2 1 1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 5 5 5 3 4 5 5

2 2 2 1 2 2 2 2 2 1

3 2 3 5 3 3 3 2 3 5

2 2 3 1 3 3 2 2 3 1

4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 4 4 5 4 4 4 4 4 5

3 4 3 5 4 4 3 4 3 5

2 2 4 5 3 3 2 2 4 5

4 2 5 4 3 3 4 2 5 4

2 2 4 1 3 3 2 2 4 1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 4 4 5 5 5 4 4 4 5

3 2 4 5 4 4 3 2 4 5

2 2 1 1 1 1 2 2 1 1

4 2 5 3 3 4 4 2 5 3
3 4 4 5 4 5 3 4 4 5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 4 1 3 5 5 4 4 1 3

2 2 2 1 5 5 2 2 2 1

3 4 3 1 3 2 3 4 3 1

2 4 4 5 3 2 2 4 4 5

2 4 5 5 5 5 2 4 5 5
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 2 3 3 3 4 1 1 2 2

4 5 4 4 4 4 4 5 5 5

5 3 2 4 4 3 3 1 3 4

4 4 5 4 3 3 4 5 4 4

3 2 1 4 3 4 1 1 2 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5 5 5 3 3 4 5 5 3 4

1 1 1 3 3 1 1 2 3 3

3 2 2 3 3 3 5 4 5 3

3 1 3 2 2 2 1 2 3 3

4 4 4 4 4 5 3 4 5 5
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4 3 5 5 4 5 5 5 5 5

4 5 4 3 3 5 4 5 4 3

2 1 3 4 4 3 2 1 3 4

5 4 2 4 4 2 5 4 2 4

3 2 1 3 3 3 3 2 1 3

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4 5 5 3 4 5 4 4 5 5

2 4 4 3 3 4 5 5 5 5

2 1 1 3 3 1 2 1 2 1

1 4 2 2 3 2 2 5 3 1
4 5 3 3 4 4 4 4 5 4

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 2 1 3 3 2 4 1 3 2

3 5 2 3 3 3 2 2 1 3

4 3 3 3 3 3 4 3 1 4

2 4 2 3 3 5 4 4 5 2

4 2 5 3 3 5 5 5 5 5
23 24 25 26 27 28 29 30 1

3 2 1 2 2 3 3 1 9.0

4 1 4 4 5 4 4 5 3.0

4 4 3 5 3 2 4 1 4.0

3 2 4 4 4 5 4 5 0.0

4 2 1 3 2 1 4 1 10.0

23 24 25 26 27 28 29 30 1.0

5 5 5 5 5 4 5 5 0.0

2 1 1 1 1 1 1 1 14.0

3 4 5 5 4 5 4 4 0.0

2 1 3 3 1 1 1 1 9.0

4 3 3 3 3 3 3 4 0.0
23 24 25 26 27 28 29 30 1.0

5 5 5 4 3 5 5 4 0.0

3 5 5 4 5 4 3 3 0.0

4 3 5 2 1 3 4 4 3.0

4 2 4 5 4 2 4 4 0.0

3 3 1 3 2 1 3 3 6.0

23 24 25 26 27 28 29 30 1.0

4 4 5 5 4 4 4 5 0.0

5 5 5 5 5 5 5 5 0.0

2 2 1 1 1 1 1 1 19.0

4 2 2 3 3 4 4 2 2.0
5 3 3 4 4 5 3 4 0.0

23 24 25 26 27 28 29 30 1.0

2 1 2 2 1 3 3 2 6.0

5 2 3 5 2 3 3 3 3.0

3 3 4 3 3 3 3 3 3.0

4 2 4 5 4 4 5 5 0.0

5 5 5 4 5 4 4 5 0.0
RUMUSAN
% 2 % 3 % 4 % 5 %

30.0 13.0 43.3 7.0 23.3 1.0 3.3 0.0 0.0

10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 50.0 12.0 40.0

13.3 2.0 6.7 10.0 33.3 12.0 40.0 2.0 6.7

0.0 3.0 10.0 5.0 16.7 16.0 53.3 6.0 20.0

33.3 11.0 36.7 3.0 10.0 6.0 20.0 0.0 0.0

RUMUSAN

% 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 %

0.0 0.0 0.0 5.0 16.7 5.0 16.7 20.0 66.7

46.7 12.0 40.0 4.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 4.0 13.3 14.0 46.7 5.0 16.7 7.0 23.3

30.0 9.0 30.0 12.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 13.0 43.3 14.0 46.7 3.0 10.0


RUMUSAN

% 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 %

0.0 0.0 0.0 2.0 6.7 14.0 46.7 14.0 46.7

0.0 0.0 0.0 10.0 33.3 12.0 40.0 8.0 26.7

10.0 7.0 23.3 9.0 30.0 8.0 26.7 3.0 10.0

0.0 7.0 23.3 4.0 13.3 14.0 46.7 5.0 16.7

20.0 7.0 23.3 15.0 50.0 2.0 6.7 0.0 0.0

RUMUSAN

% 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 %

0.0 0.0 0.0 1.0 3.3 15.0 50.0 14.0 46.7

0.0 3.0 10.0 4.0 13.3 9.0 30.0 14.0 46.7

63.3 9.0 30.0 2.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0

6.7 9.0 30.0 8.0 26.7 8.0 26.7 3.0 10.0


0.0 0.0 0.0 7.0 23.3 15.0 50.0 8.0 26.7

RUMUSAN

% 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 %

20.0 8.0 26.7 7.0 23.3 5.0 16.7 4.0 13.3

10.0 11.0 36.7 9.0 30.0 0.0 0.0 7.0 23.3

10.0 2.0 6.7 19.0 63.3 6.0 20.0 0.0 0.0

0.0 8.0 26.7 4.0 13.3 11.0 36.7 7.0 23.3

0.0 3.0 10.0 2.0 6.7 6.0 20.0 19.0 63.3


F
RUMUSAN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 % 2 % 3 % 4 % 5
9 30 13 43.33 7 23.33 1 3.33 0
3 10 0 0 0 0 15 50 12
4 13.33 2 6.67 10 33.33 12 40 2
0 0 3 10 5 16.67 16 53.33 6
10 33.33 11 36.67 3 10 6 20 0

RUMUSAN KAJI SELIDIK PENTERJEMAHAN


Column
Column

NOMBOR SOALAN
Column
Column
Column
Column
Row 4
Column
0.00% Column
50.00% Column
100.00%
PERATUSAN
0
%
0
40
6.67
20
0

ERJEMAHAN
Column K
Column J
Column I
Column H
Column G
Column F
Column E
Column D
0% Column C
9 30 13 43.33 7 23.33 1 3.33 0

20 20 20 20 20

RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG PENTERJE

Column I
Column G
Column E
Row 3 Column C

0.00%
50.00%
100.00%
PERATUSAN
0

TENTANG PENTERJEMAHAN

Column I
Column G
Column E
Column C