Anda di halaman 1dari 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

Mendengar dan bertutur 1 Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis B1DL1 Mendengar dan menuturkan ayat B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut frasa dan ayat Murid meneliti gambar. Kemudian, murid mendengar ayat yang disebut oleh guru dan bulatkan ja a!an yang betul. Kemudian, murid menyebut frasa dan ayat dengan betul.

"a a!an rujukan# 1. B $. % &. % '. B

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 (%M% # )))))))))))))))))))))))))))))) KEL%. # & / 0 RUJUKAN : B1DL1E1 *%+,K- # ))))))))))))

&

'

A B

menunggang moto !"a# menga$u% &a !"a#

menguasai / tidak menguasai /

0 0