Anda di halaman 1dari 142

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN
BAHASA TAMIL
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil

TAHUN 3

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2012


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

1
,

, ,
.

1.3 .

1.3.16 , ,
.

:-

1. , ,
.

1
,

:
1.
.

2.
.
1:
1. ,
,
.
2.

.

2 :
1.
,

.
3::
1. , ,

.
2. , ,

.
4::
1. , ,

.

1
,

:
1.

, ,

.
:

1. , ,


.
:
1. , ,

.

2.6 .

2.6.9 .


1.

:-

:
1.
.

1:
1.
.
2.
.

2 :
1.
.
2.
.

3:
1.

.

:
1.
.

:
1.

.
:
1.
.

, ,
.

3.3 .

3.3.24

, ,
.

:-

1. , ,
.
.

:
1. , ,
.
:1.

; ;
; . ?
( )
2. , .
?
()

1:
1. , ,


.

2 :
1.

.

3:
1.
,
,

.

4:
1.
, ,

.

:
1. , ,

.


:
1. , ,

.

:
1. ,
,

.

4.11

4.11.3

:-

1.
.
.

10

:
1.
.
1:
1. .
2. .

2 :
1.
.

3:
1.
.

4:
1.

.

:
1.
.

:
1.

.
:

1.

11

,
.

5.3

5.3.15


1.

:-

, .

12


:
1.

1:
1.
.
2. ,

.
3. ,

2 :
1. ,

.
2.
,

.

3:
1.
,
.

2.
;
.

13

:
1. ,
.
:
1. ,

.

:
1. ,
.

14

, .
.

, , , ,
, .....
!

15

1

2

16

2
,

2
,

, , ,
.

1.5. , ,
.

1.5.6. , , ,
.

1.

:-

, , ,
.

17

2
,

:
1.


.

1:
1.
, , ,

.
2.

.

2 :
1.
.
2.

.
3:
1.

.

:
1. ,
, ,

.

18

2
,

:
1.

, ,
,

.

:
1.
.

19

2.6 .

2.6.10

:-

1.

20

:
1.

.

1:
1.
.
2.
.

2 :
1. .
2.

.

:
1.
.

:
1.

.
:
1.

.

21

3.5.

3.5.1. .


1.

22

:
1.

.

1:
1.

.

2:
1.
.
2.
; .

3:
1.
.


()

:
1.
.

:
1.

.
:
1.
.

23

4.13

4.13.3

1.

24

:
1.
1:
1.
.
2.
.
3.
.

2 :
1.


.

3:
1

:
1.
.

:
1.

.

:
1.
.

25

5.3

5.3.12

:-

1. .

26

:
1.
.
2.
.

1:
1. .
2.

.

2 :
1.

.
2.
.

3:
1.

.

:
1.

.

27

:
1.

.

:
1.

.

28

2
,
1

1.

2.

3.

4.

29

2
,
2

16 -
2.10

.,

30

31

32

3
,

3
,

1.5 , ,
.

1.5.7 .

:-

1. .

33

3
,

:
1.

.

1:
1.

.

2 :
1.

.

2.

.
3 :
1.

.
2. ,
.

:
1.
.

34

3
,

:
1.

.


:
1.

.

35

, ,
.

2.3

, ,
.

2.3.4

, ,
.

1.

:-

, ,
.

36

:
1.
.
1:
1.


.

2 :
1.
,
,
.
3:
1.
.
:
1.
, ,

37

:
1.
, ,

.
:
1.
, ,

38

3.3 .

3.3.23

:-

1. .

39

:
1. .
1:
1.


.
. : x
2.
.

2 :
1.


.

3
1.

:
1.

.

40

:
1.


.

:
1.
.

41

4.13

4.13.3
.

1.

:-

42

:
1.

1:
1.
.
2.
.

2
1.

.

3:
1.

.

4:
1.
2.


.

.

:
1.

43

:
1.

.

:
1.
.

44

5.3

5.3.8

-
.

:-

1.
.
.

45

:
1. .
1:
1.

.

2:
1.

.
2.

.

:
1.

:
1.


.
:
1.

.

46

47

4
,

1.6 , ,
.

1.6.14

, , , ,
.

:-

1. , , , ,
.
.

48

4
,


:
1.
;
.

1:
1. .
2.
.

2 :
1.
.

3:
1.
.

4:
1.

.
2.
.

49

4
,

:
1. , , , ,

.

:
1.

:
1.
.

50

, ,
.

2.2

2.2.50 , , .

, , .


1.

:-

, , .

51

:
1.

1:
1.
.

2 :
1.

,
,
.
2.

.
3:
1.
, ,
.
2.
.

4:
1.
,
,
.
2.
.
3.
.

(
)

52

1. , ,
.

:
1.
, ,
.

:
1.
, ,
.

53

3.5 .

3.5.2

:-

1. .

54

:
1.

1:
1.

.
2.
.

2 :
1.,
.

3:
1.

.
2. .

:
1.
.

55

:
1.

.

:
1.

.

56

4.9 .

4.9.3

1.

:-

57

:
1.
.

1:
1.
.
2.
.

2 :
1.
.
2.
.

3:
1.

:
1.
.

58

:
1.

.
:
1.

.

59

5.3

5.3.11 .

:-

1. .

60


:
1.
.
1:
1. .
2.
.

2 :
1.


.
2.
.
3.
.

3:
1.

2. ;
.

:
1.
.

61

:
1.
.
:
1.
.

62

4
,
1

,
.

.

.

. ,

.

.
.

, .

63

) ?
) ?
) ?
) ?

64

65

5
,

1.4 ; .

1.4.5

:-

1. .

66

5
,

:
1.
.

1:
1. .
2.
.
2 :

1.
.
3 :
1.
.

:
1.

:
1.

:
1.

.

67

, ,
.

2.3

, ,
.

2.3.4

, ,
.

:-

1. , ,
.
.

68

:
1.
.

1:
1.
.

2 :
1.

,
,
.
2.

.

3:
1. , ,


.
2.

.

:
1. , ,


.

69

:
1.


, ,

.

:
1. ,
,

.

70

3.9

3.9.2

:-

1. .

71

:
1.

1:
1.

,

.

2.
.
2 :
1.

.

:
1.
.

:
1.

.

:
1.
.

72

4.12

4.12.3

1.

:-

73

:
1.

.

1:
1. ,
,

.
2.

.

2 :
1.
.
2.
.

3:
1.

:
1.
.

74

:
1.

.

:
1.
.

75

,
.

5.3

5.3.15 .

1.

:-

,
.

76

:
1.

1:
1. .
2. ,
.

2 :
1.


.
2. ,

.

3:
1. ,

.
2. ;
.

:
1. ,

.

77

:
1.
,
;
.

:
1. ,
.

78

5
,
1

.
.
,

.
.
. ,
.

79

6
,

6
,

1.6.

,,
.

1.6.12
.

:-

1.

80

6
,

:
1.

1:
1.

2:
1.

.
2.

.

3:
1.
.

:
1.
.

:
1.

:
1.
.

81

, ,
.

2.2.

2.2.50 ,, .

,, .

1.

:-

, , .

82

:
1 .
.
1:
1.

2 :
1.
.
2. .

3:
1.

, ,

.

:
1. , ,
.

:
1.
, ,
.

:
1.


,, .

83

3.8

3.8.2 .

:-

1. .

84

:
1.

1 :
1.
.
2.
.

2:
1.
; .

:
1.
.

:
1.
.
:
1.
.

85

,
.

4.11 .

4.11.3
.

:
1.

86

:
1.


.
2.
.
1:
1.
.
2.
.
2:
1.
.
2.
.

3:
1.

:
1.

:
1.

:
1.
.

87

5.3 .

5.3.14 .

:-

1. .

88

1.
.
2.
.
1:

1.
.

2:
1.

.

3:
1.

.
2.
.

:
1.
.

:
1.
.
:
1.
.

89

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

90

6

2

1.

2.

3.

4.

91

7
,

7
,

1.5

1.5.7 .

, ,
.

1.

:-

92

7
,


.

.

:
1.
2.

1:
1
1..
2 :
1.

3:
1..
2.

.
:
1.

:
1.

:
1.

93

, ,
.

2.2

, , .

2.2.50

, .

1.

:-

,, .

94

:
1.

.
2. , ,
.

1:
1.
.
2.
.
2:
1. , ,

.
2. , ,
.

3:
1.
, , .

:
1. ,,
.


1.
, ,
.

1. ,
, .
3

95

,
.

3.4

3.4.8

, .

1.

:-

, .

96

:
1. .
1:
1. ,
.
2. .

2:
1.
.
2.
.

3:
1. ,

.
2.

.

:
1. ,
.

:
1. ,

.
:
1. ,
.
3

97

4.12

4.12.3

:1.

98

:
1.

1:
1.


.
2.
.

2:
1.
.
2. .

3:
1.

.

:
1.

:
1.
.
:
1.

99

5.3

5.3.13 .


1.

:-

100

:
1.

1:
1.

.

2:
1.
,
.

3:
8
1.
.
2. ;
.

1.
; .
:
1.
.
:
1.


.

101

7
,
1

.
.
. .
. ,
.
. .
, .
.
.
.
.
.
.
! ? .
. !
? ?
! .

102

7

2

103

8
,

8
,

,
.

1.3

1.3.17 ,
.

1.

:-

,
.

104

8
,

:
1.


.
2.
.
1:
1. .
2.
,
.
2:
1. ,


.

3:
1. ,

.

:
1. ,
.

:
1. ,

.
:
1. ,

.

105


, ,
.

2.3

, ,
.

2.3.4 , ,
.

1.

:-

, ,
.

106

:
1.


.
2. .

1:
1.
.
2.

.

2 :
1. , ,


.

3:
1. , ,


.

:
1. , ,

.
:
1


, ,
.


1. , ,

.

107

,
.

! !

3.3

3.3.25 ,
.

1.

:-

, .

108

:
1.
1:
1. ,

.
2 :
1.

.
2.
;
.

3:
1.
.
2. ,
.

:
1. 5 ,
.

:
1.
,
.

:
1. ,

.

109

.......
.

4.6

4.6.3

; .

;
.

1.

:-; .

110

:
1.
1 :
1. .
2. .

2 :
1. .
2.
.
3. .

:
1. ;
.

:
1.
; .

:
1.
.

111

5.6

5.6.3

1.

:-

112

:
1. .
1:
1.
.
2.
.
2 :
1.
.
2.

.

:
1.
.

:
1.
.
:
1.
.

113

8
,
1

: , ?

:
.

: .

.

: !
?

: , ,
, ,
, ,
.

: !
.

114

, ,
.

, , ,
.
. ,
.
. ,
.

, . .
.
, .

115

9
,

9
,


, , .

1.11

, , .

1.11.3

, ,
.

1.

:-

, ,
.

116

9
,

:
1. .
1:
1.
.
2. ,
.
2::

1.
, ,
.
2.
.
:
1.
, ,
.

:
1.
,
, .
:
1.
, ,
.

117

, ,
.

2.2

, , .

2.2.50

, .

:-

1.

, , .

118

:
1. .
1:
1.


.
2. .

2 :
1. , ,
,
.

3:
1. , ,
.
2.
.

:
1. , ,
.

:
1.
, ,
.
:
1.
, ,
.

119

,
.

3.4

3.4.11

, .

1.

, .

120

:
1.
.
2.
.

1.

.

1:

2:
1.
.

3:
1. ,
.
2.
.

:
1. ,
.

:
1.
,
.
:
1.


.

121

4.8

4.8.1 ;
.

; .

1.

:-


; .

122

:
1.
.
2.

.

1:
1.
.

2:
1.
.
2.
.

3:
1.
.
2.
.

:
1.
; .

:
1.
;
.
:
1.
; .

123

,
.

5.3

5.3.15 .

:-

1. ,
.

124

:
1. .
1::
1. .
2. ,
.

2::
1.


.
2. ,
.

3:
1. ,

.

:
1. ,

.
:
1. ,

.

:
1. /

,

.

125

9

1

126

10
,

10
,

1.8

1.8.1

1.

:-

127

10
,

::
1. .

1:
1.
.

2 :
1.
.


(LCD)

3:

1.
.
:
1.
.

:
1.
.
:
1.
.

128

10

10

2.5

2.5.1

:-

1.
.

129

10

1. .
1:
1. .
2.
.

2 :
1.
.

:
1. .

:
1.
.

:
1.
.

130

10

10

, ,
.

3.4

3.4.10

, ,
.

1.

, ,
.

131

10

:
1. .
1:
1. ,
,
.
2. , ,
.
2:
1. , ,

.
2.
.

3:
1.
, ,

.
2.
.

:
1. , ,
.
:
1. , ,

.
:
1. , ,
.
3

132

10

10

4.10

4.10.1

:-

1.
.

133

10

:
1. .
1:
1. .
2.
.

2:
1.
.

3:
1.

.
:
1.
.

:
1.
.

:
1.
.

134

10

10

-
.

5.4

5.4.1

- .

:-

1. - .

135

10

:
1. .
1:
1. .
2. -
.

2:
1. .
2. .

:
1. -
.

:
1.
- .
:
1.
.

136