Anda di halaman 1dari 2

4/4,

1 = As, Expressively q = ca. 63

Intro: FOR THIS MOMENT (Tom Fettke)

SA ||

24 BAR

TB ||

Via Dolorosa

24 BAR

Words and music by Niles Borop and Billy Sprague

26

SA | 1 3 6 1 7 . 3 5 7 |

Arr by Tom Fettke

0 6 7 | 1 3 6 1 7 5 . 5 3 | 3 1 1 2

0 6 7 |

Spanjang Via Dolo - rosa, di ko - ta Yerusalem.

Ten -

5 0 |

28

0 6 6 | 2 2 2 6

tara Roma berjaga - ja - ga.


TB |

Orang berdesak i - ngin


1

. 1 | 7 1 2 1 7 6 5 7 |
melihat terhukum ke Kalva -

0 6 6 | 2 2 2 6

. 1 | 7 1 2 1 7 6 5 7 |

0 6 7 | 1 3 6 1 7 5 . 5 3 | 3 1 1 2

32

SA |

ri. _________________
TB |

0 6 7 |

Tubuh-Nya berlumur darah, bilur pada punggungNya. Mah -

SA | 1 3 6 1 7 . 3 5 7 |

5 0 |

36

0 6 6 | 2 2 2 6

kota duri di kepala - Nya.


TB |

DitanggungNya ejekan
.

. 1 | 7 1 2 1 7 6 5 7 |
dari smua orang yang membenci -

0 6 6 | 2 2 2 6

. 1 | 7 1 2 1 7 6 5 7 |

41

2 3 | 4 6 2 4 3 2 017 | 1 7 1 2

0 2 3 | 4 6 2 4 3 2 1.2 |

2 1 | 6 6 6 6 6 6 055 | 6 7 6 6

0 6 6 | 6 6 6 6 6 6 5.5 |

jalan pende ri ta - an.

Bagai domba datang Mesias Ra -

Nya.

Spanjang Via Dolo - rosa,

2 3 | 4 4 4 4 3 3 033 | 3 2 3 3

0 3 3 | 4 4 4 4 3 3 3.3 |

2 1 | 2 2 1 7 6 6 066 | 5 5 5 6

0 7 1 | 2 2 2 1 7 7 7.7 |

44

2 3 | 4.5 4 3 2 1 7 2 |

. 3

. 3 |

6 7 |

2 1 | 2.3 2 1 7 6 5 7 |

. 3

. 3 |

6 7 |

dan

kau.

ja _____

menanggung sengsara sbab cintaNya buat

a - ku

Spanjang

2 3 | 4.5 4 3 2 1 7 2 |

. 1

. 7 |

6 7 |

2 1 | 2.3 2 1 7 6 5 7 |

. 6

. 5 |

6 7 |

48

| 1 3 6 1 7 5 057 |

0 6 5 6 |

0 6 ||

5 6 .

0 5 |

| 1 3 6 1 7 5 055 |

0 4 3 3 |

0 6 ||

5 6 .

0 5 |

Via Dolo - rosa

menu - ju ______

ke Kalva - ri.

Un - tuk men - bus

do -

| 1 3 6 1 7 5 057 |

0 1 7 7 |

0 1 ||

7 6 .

0 7 |

| 1 3 6 1 7 5 055 |

0 2 3 3 |

0 1 ||

7 6 .

0 7 |

52

SA |

6 7 .

0 1 6 |

sa manu - sia
TB |

1 7 .

7 1 .

1 7 |

darah - Nya tercu - rah


0 6 1 |

2 1 .

| 4 6 2 4 3 2 017 | 1 7 1 2

| 4 6 2 4 3 2 017 | 1 7 1 2

di Ye - ru - sa - lem ______________
1 2 |

2 3 |
Spanjang

2 3 |

0 2 3 | 4 6 2 4 3 2 1.2 |

0 2 3 | 4 6 2 4 3 2 1.2 |

56

Vi - a Dolo - rosa,

jalan pende ri ta - an.

Bagai domba datang Mesias Ra - ja _______________

TB | 4 6 2 4 3 2 0 1 7 | 1 7 1 2

0 2 3 | 4 6 2 4 3 2 1.2 |

0 2 3 | 4 6 2 4 3 2 1.2 |

| 4 6 2 4 3 2 017 | 1 7 1 2

1 = Bes (4 = 3, 2 = 1, 7 = 6)

60

S1 |

. 0 2 3 ||

S2 |

2 0 2 3 || 4 6 2 4 3 2 0 1 7 | 1 7 1 2

0 2 3 | 4 6 2 4 3 2 1.2 |

. 0 2 1 || 6 6 6 6 6 6 0 5 5 | 6 7 6 6

0 6 6 | 6 6 6 6 6 6 5.5 |

jalan pende ri ta - an.

Bagai domba datang Mesias Ra -

____________

Spanjang Via Dolo - rosa,

. 0 2 3 || 4 4 4 4 3 3 0 3 3 | 3 2 3 3

0 3 3 | 4 4 4 4 3 3 3.3 |

. 0 2 1 || 2 2 1 7 6 6 0 6 6 | 5 5 5 6

0 7 1 | 2 2 2 1 7 7 7.7 |

64

2 3 | 4.5 4 3 2 1 7 2 | 1 . 3

7 . 3 |

. 0 6 7 |

2 1 | 2.3 2 1 7 6 5 7 | 6 . 3

3 . 3 |

. 0 6 7 |

ja _____

menanggung sengsara sbab cintaNya buat aku

dan

kau.

Spanjang

2 3 | 4.5 4 3 2 1 7 2 | 3 . 1

7 . 7 |

. 0 6 7 |

2 1 | 2.3 2 1 7 6 5 7 | 6 . 6

5 . 5 |

. 0 6 7 |

69

| 1 3 6 1 7 5 057 |

0 6 5 6 |

| 1 3 6 1 7 5 055 |

0 4 3 3 |

Via Dolo - rosa

menu - ju ______

0 1 7 1 |
.

0 3 2 1 |

ke Kalva - ri ________ Ke Kalva - ri _______ (ke Kalva -

| 1 3 6 1 7 5 057 |

0 1 7 7 |

| 1 3 6 1 7 5 055 |

0 2 3 3 |

Via Dolo - rosa

menu - ju ______

ke Kalva - ri ____________________________________

73

| 0

| 6

. ||

| 0

| 3

. ||

ri) _____________________________
T

0 1 7 6 |
.

Kal - va - ri ___________________________
| 0

| 1

. ||

0 2 1 7 | 6

. ||

_________ (ke Kalva - ri) ____ (ke Kalva - ri) ____________________________________________