Anda di halaman 1dari 7

POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN 2009

SOALAN TUTORIAL (ASAS ELEKTRIK)

1. Berikan takrifan bagi :


a. Arus – (pergerakan electron di dlm konduktor)
b. Cas – (ion-ion yang terdapat dalam satu atom)
c. Rintangan – (halangan kepada aliran arus dlm litar)
d. Kerintangan – (keupayaan bahan menghalang pengaliran electron)
e. Kapasitor – (komponen untuk menyimpan dan mengeluarkan tenaga dlm
system elektrik)
f. Kapasitan – (kuantiti cas yang yg terbina dlm kapasitor apb voltan 1V
melaluinya)

2. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dalam wayar.


(panjang,luas,kerintangan,suhu)

3. Cas 300C mengalir merentasi mentol setiap 2 minit. Berapakah nilai arus yang mengalir
dalam mentol tersebut. (2.5A)

4. Arus elektrik bernilai 200mA mengalir merentasi sebuah perintang pada kadar 3 saat.
Hitungkan

a. Cas elektrik. (0.6C)


b. Bilangan electron yang mengalir merentasi perintang. (3.75 x 1018)

5. Berapakah nilai arus yang mengalir melalui perintang 24 jika bekalan voltan yang

diberikan ialah 240V. (10A)

6. Sebiji mentol disambung kepada suatu bateri 3V

a. Jika arus yang mengalir melalui mentol itu ialah 0.5A, berapakah rintangan filamen
mentol itu. (6Ω)
b. Jika bateri 4.5V digunakan untuk menyalakan mentol, berapakah arus yang akan
mengalir melalui mentol itu. (0.75A)

7. Tiga perintang dengan nilai 1Ω,2Ω dan 3Ω disambung secara sesiri kepada bateri 12V.
Berapakah,
a. Jumlah rintangan. (6Ω)
b. Jumlah arus yang mengalir dalam litar. (2A)
c. Beza keupayaan merentasi perintang 2Ω. (4V)

8. Perintang 4Ω, 5Ω dan 20Ω disambung secara selari kepada bateri 12V. Kirakan,
a. Rintangan berkesan dalam litar. (2Ω)
b. Arus yang mengalir dalam litar. (6A)
zaitonibrahim@jmsk Page 1
POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN 2009
c. Tentukan bacaan Ammeter pada perintang 20Ω. (0.6A)

9. Dua perintang disambung secara sesiri dan voltan sebanyak 240V dibekalkan pada litar
tersebut, sekiranya nilai arus adalah 2A dan R1=100Ω, tentukan nilai R2. Seterusnya cari
nilai R2 sekiranya ia disambung secara selari dengan R1. (20Ω,-600Ω)

10.Dua perintang 5Ω dan 20Ω disambung kepada sumber voltan sebanyak 10V secara
selari. Hitungkan :
a. Rintangan berkesan selari, (4Ω)
b. Jumlah arus yang mengalir. (2.5A)
c. Arus yang mengalir melalui perintag 5Ω dan 20Ω. (2A,0.5A)

11.Rajah menunjukkan satu rangkaian perintang yang disambung kepada satu bateri yang
bernilai V volt. Jika bacaan Ammeter A1=1.0x102 mA. Kirakan :
a. Nilai V. (4V)
b. Arus yang mengalir melalui perintang 30Ω. (0.067A)
c. Arus pada Ammeter A2. (0.0333A)

20Ω 20Ω

30Ω 40Ω

12.Diberi voltan sebanyak 20V melalui kapasitor pada kadar 1.5µF untuk mengecasnya.
Kirakan:
a. Cas yang disimpan dalam plat kapasitor. (3.0 x 10-5C)
b. Tenaga keupayaan yang disimpan dalam kapasitor. (3.0 x 10-4J)

13.Merujuk rajah dibawah ; Kirakan

a. Cas yang disimpan dalam plat kapasitor. (1.05 x 10-6C)


b. Tenaga keupayaan yang disimpan dalam kapasitor. (7.56 x 10-3J)

1.5µF

1.5µF

2.0µF

zaitonibrahim@jmsk Page 2
POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN 2009

120V

14.Diketahui plat kapasitor untuk lampu kalimantang dapat menyimpan 0.037 x 10-3J
tenaga apabila voltan 110V melaluinya. Kirakan
a. Kapasitan untuk kapasitor itu. (6.12 x 10-9F)
b. Cas yang disimpan dalam plat kapasitor. (6.732x10-7C)

15.2 kapasitor yang disambungkan sesiri boleh menyimpan 3000 J tenaga keupayaan
dengan bekalan voltan sebanyak 50V. kirakan nilai C2 yang perlu diletakkan sesiri
dengan C1=3F bagi mendapatkan tenaga keupayaan sebanyak 3000J. (12F)

16.Cas elektrik sebanyak 20C melalui mentol pada setiap 50S. berapakah nilai arus yang
ditunjukkan oleh bacaan ammeter? (0.4A)
17.Kirakan nilai cas elektrik dan bilangan electron yang dilalui dalam masa 1 minit jika
bacaan ammeter mempunyai bacaan 200mA. (12C, 7.5x1019)

18.Kirakan masa yang diambil sekiranya Cas elektrik sebanyak 60C dan Arus 0.3A telah
melalui sebuah perintang. (200s)

19.Apabila pertembungan awan yang mempunyai cas yang berbeza telah menghasilkan
kilat dan arus sebanyak 400A terhasil dalam masa 0.005s. berapakah kuantiti cas yang
dipindahkan apabila awan tersebut bertembung. (20C)

20.Kirakan jumlah rintangan yang terhasil daripada rajah di bawah.

2Ω
a) 3Ω
(5/3Ω)

4Ω

2Ω 4Ω

b) (3Ω)

6Ω

zaitonibrahim@jmsk Page 3
POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN 2009
21.Berpandukan rajah di bawah, kirakan jumlah rintang.

a. (11Ω)

2Ω 3Ω 6Ω

3Ω

b. 2Ω (4Ω)

6Ω

2Ω

c.

3Ω (1Ω)

6Ω

2Ω 3Ω

d. (2.73Ω)

6Ω

22.Kirakan nilai I, I1, I2 dan I3

6V

I I1 3Ω (I=2A, I1=I2=I3=2/3A)

2Ω

I2 3Ω

I3

3Ω

23.2 perintang yang bernilai 20Ω dan 25Ω disambungkan secara selari. 2 perintang lagi
yang bernilai 15Ω dan 25Ω juga disambungkan selari. Kedua-dua perintang ini
disambungkan secara selari dengan bekalan 240V.

zaitonibrahim@jmsk Page 4
POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN 2009
a. Lukiskan gambarajah litar tersebut
b. Tentukan jumlah rintangan dan jumlah arus dalam litar tersebut.(5.085Ω,47.2Ω)

24.Voltan sebanyak 60V dibekalkan melalui kapasitor pada kadar 4.5µF untuk
mengecaskannya. Kirakan
a. Cas yang disimpan dalam plat kapasitor. (2.7x10-4 c)
b. Tenaga keupayaan yang disimpan dalam kapasitor.(8.1x10-3 J)

25.Rajah di bawah menunjukkan satu perintang 2Ω bersambung pada 2 titik, iaitu titik B
dan C dan diantara titik A dan B terdapat 2 perintang bernilai 3Ω dan 7Ω. Jika bateri 4V
disambungkan di antara titik A dan C. cari :
a. Jumlah rintangan. (4.1Ω)
b. Jumlah arus. (0.98A)
c. Voltan pada titik B dan C. (1.95V)
d. Voltan pada titik A dan B. (2.058V)

4V

3Ω 2Ω

A B C

7Ω

26.Berdasarkan rajah di bawah, tentukan nilai cas yang tersimpan dalam plat kapasitor
sekiranya jumlah tenaga yang dimiliki ialah 937.5J.(37.5C)

2F 3F 2F

27.Tiga perintang 2Ω, 5Ω dan 10Ω disambung secara selari di dalam sebuah litar bersama
bateri 1.5V. kira ;
a. Jumlah rintangan bagi ketiga-tiga perintang (5/4Ω)
b. Arus yang melalui setiap perintang (0.75Ω,0.3Ω,0.15Ω)

zaitonibrahim@jmsk Page 5
POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN 2009
c. Jumlah arus yang mengalir melalui litar. (1.2A)

28.30 volt voltan telah digunakan untuk mengecas kapasitor pada kadar 2µF. kirakan :
a. Cas yang disimpan dalam plat kapasitor. (6x10-5 c)
b. Tenaga keupayaan yang disimpan dalam kapasitor. (9x10-4 J)

29.Dalam satu litar, perintang 20Ω dan 45Ω disambung secara sesiri dengan bateri 10V.
Dapatkan :
a. Jumlah rintangan dalam litar. (65Ω)
b. Jumlah arus. (0.154A)
c. Voltan melalui setiap perintang. (3.08V, 6.93V)

30.Diberi voltan sebanyak 25V telah melaui sebuah kapasitor pada kadar 1.5µF. kirakan
tenaga keupayaan yang disimpan dalam kapasitor tersebut. (4.69x10-4 J)

31.Kirakan cas dalam A-jam(Ampere-jam) dan coulomb apabila suatu arus elektrik 20A
mengalir selama 30minit. (10A-jam, 36000A-saat)

32.Tiga perintang 10Ω, 20Ω dan 25Ω disambung selari. Dua perintang yang lain bernilai 15Ω
dan 30Ω juga disambung selari. Dua kumpulan perintang ini disambung secara sesiri
dengan bekalan 240V. lukiskan gambarajah litar dan tentukan jumlah arus yang diambil
dari bekalan. (15.73A)

33.Tiga perintang yang bernilai 4Ω, 6Ω dan 12Ω masing-masing disambung secara selari
dan kumpulan ini seterusnya disambung sesiri dengan rintangan 6Ω. Hitungkan jumlah
arus yang digunakan oleh perintang-perintang tersebut apabila disambungkan ke
bekalan 48V A.T. hitungkan juga arus yang melalui rintangan 4Ω. (6A, 3A)

34.Dapatkan rintangan satu dawai yang bergaris pusat 1mm dan panjang 10m, jika bahan
pengalir mempunyai nilai kerintangan 2x10-8 Ωm.(0.255Ω)

35.Satu dawai yang panjangnya 100m mempunyai garis pusat 1.6mm. hitungkan
rintangannya jika bahan pengalir mempunyai nilai kerintangan 0.017µΩm. (0.846Ω)

36.Rajah dibawah menunjukkan bateri 12V yang mempunyai rintangan dalam 0.6Ω
disambungkan ketiga perintang A, B dan C. Hitungkan arus di dalam setiap perintang.
(A=3A, B=1.8A, C=1.2A)

12V , 0.6Ω

zaitonibrahim@jmsk Page 6
POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN 2009
B 4Ω

A 1Ω C 6Ω

37.Berpandukan rajah di bawah, carikan.


a. Nilai rintangan gabungan. (12Ω)
b. Beza upaya antara p dan q jika bekalan voltan adalah 240V. (192V)
c. Arus yang mengalir di dalam perintang-perintang 100Ω, 20Ω dan 25Ω. (1.2A, 6A,
4.8A)

10Ω 100Ω

20Ω20

25Ω

40Ω

6Ω

P q

60Ω

zaitonibrahim@jmsk Page 7