Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sebelum menutup acara ini marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Sang Robb, Sang Malik, dan Ilahi untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini. *** Audzubillahiminasy syaithannirrajim Bismillahirrahmaanirrahiim Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami.. Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara Latihan Dasar Kepemimpinan ini. Ya Allah Ya Tuhan kami.. Acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan selaturahim antar keluarga Teknik Mesin Univ. Negeri Malang sekaligus meningkatkan kompetensi kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan bangsa ini. Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami.. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun.. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban naar Alhamdulillahrabbil alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai