Anda di halaman 1dari 6

oooo o q oooo C' dcicici CI oooo o.

q o- o- oo oooo oooo C' o- o_ -o- q o orooo (o (') ro c\t d F


G.

ooooooooo ooooooooo dddocidcidd ooooooooo o- _o- - o_ o_ o- _o- o- q ooooooooo a)oooooooo oooo0|r)ro ddood6iooF NOOIf)(OCO(O*(o r+ 6r

G)

c C'

o o_ ct o N
q

.tt !t

oooooo qqqecq oooooo oooooo o_o--o_o_q oooooo o<)oooo ro- ro- (t- o- (o- e
Ftf{(t(')tf

o q o o oC' o ot
dt
c,

dnciri tr u t3i Et
z z
(L

ci ci ci ci ci ci ci ci ttrttttg.tE

ci

ci

ciciricicid &.ttrttrg

ri

\z
J

(,
Lrl

z
t

o-, o o

l.L

d8
dq to

ul

.L

z o
-F

>->-il^H+i
---?-x

tS urt
t F
I L

= +e.{ a(L

oooo 6665xoq 666oEi6 c;c;FF-Px-o @6(O@=eO(t 1E'-ox cicicicil6f

X *E ---r oooorr
(')e)(o(9if,o xxxx

e,e
(')
(YJ

F+Z -d lrr

EEE"*!;p;"=
::::8;xi= 7z??oF.i-ci d)dldlcOo-+ ____9:deo ====cj.EeBg
----:EO ooooeuJqci-(I ooooo oo(7)(oxN xxxx;!qqX.,i FFFF

-tr ai s= Ao

A
14

o o q
GI
U>

>t d UJ : tr'H.' Ff F l lF \. Y= d.tt


Lll

6
(L

====E?SBP
zz=25[**o lll=(,frfrL)(, (,orf/f/O)
(t

oooooo oooooo dc;dc;qq (,roroooo 6tco6 ci. ci ri- ci ci ci ..trtEt-tg. fxxxxxx

"-"=ffes oooo '-,-<

xx

cO

urfuJ t!

v t

*tttrtrtg. =dcidodo doooooo


lu
0-

dt

5 o U>
co {D

d tri
F
D

o z UJ
F

v ul
o tr
o.

(, = z
F F

:
60Y (\:
(o

z
o
tr
IU C)
IJJ

o-

v r!

a
E
F z IIJ

z f z
A

9fr Fz -o 69 o a z 3zF

t<

p8
:_ d>

Zt =oo zYt-

EOY ur.+

<)1 mL=0rl >-3,o.


Z,OIL < ^Z lOuJ
J-J

<
o

oo f, F -e, E E na 5E otlhYcZut:<
Fr.rJirFmo

.6 tE

v
I

><6 tnfry
f;BE 62icziIUXF
G

o--? :az g U' z lrl


1 (,
A F
+

F ul

q !i tH$Es E i g E e q q:
F

o a
= o

z ul

o.

=-t lla(L

i5H

z l z
J
lrJ (D lrJ

F F T iA H P T z1zz5"i"i#tr
-:))o= roc!co(Dria=
aaaaa==O(9

s
E

^;z fr* OY
z7i

=
ct

r.lolourtr Ftll=ll2

ntEo o-i<_r

o*<" UsT 'AZ

r0

rsk ii <i>o 6;62


=

f;fr88fr4
6d)co00lL(Lc]c0 c.r<'rstro@F@o)3=

6 Suru)
TU

tU

B
d]

fEfrG66E = =
ddodejc;

A #,0= (r(r;iSd

o (\t e \t a o

x
.D

i &,= o.iio

lo 5.u

6l

tru qi cri il

al

=l

GAMBARAN UMUM PROYEK PENGURUGAN LAHAN DAPUR 12 . SAGULUNG, BATAM


OWNER KONTRAKTOR

: :

PT. AMAZONE BHAKTI INDONESIA PT. GEO PERSADA SUVERINDO

VOLUME

KONTRAK:

,.ilN.iln

$3.

ATAU

15O,OOO DUNP

lTRIP
WBRO

HARGA KONTRAK

Rp.

18,fi'0.00 / N3- PADAT

RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN (PER M3,)

BIAYA RITASI DT & ALAT BERAT : .

"

1. SEWA DI,.IMPTRUCK

2. BIAYA BBM DT
. J. DIAVA Utntn CI IDID gvFlh NT ul

4. DEPOSIT TANAH
5. SEWA EXCAVATOR

6. BIAYA BBM AIAT


7. BIAYA OPERATOR ALAT
BIAYA PEMADATAN : 1. SEWA VIBRO&BULDOZER

Rp, Rp. -D^ - RP. = Rp. = Rp. = Rp. -D^ - RP,

2,600
1,600

1,20;
1,067

2. BIAYA BBM ALAT 3. BIAYA OPERATOR AIAT


BIAYA UMUIYI&ADIIIN.
:

- Rp. -Rp
-o^ - RP.

614 523
EO

1. PEMOTONGAN OLEH PEMBERI TUGAS ( UNTUK BIAYA PAJAK PPH PSL 23 - 2o/o) 2. BIAYA OVERHEAD {PERSIA-DAN, DLL.)
JUMLAH
PRAFIT

Rp. = RD.

360
lat

= Rp. = Rp. = Bp. Rp

8,595

9,405
rR nno

JU!ELA}l CATATAN

: PROFIT

9,405

/M3. ASUMSI

52.25

o/o

- ASUMSI

WAKTU PELAKSANAAN VOLUMEKONTRAK 1. $GAVATOR (BEKO)

1,500,d10.00 M3.

KEMAMPUAN AIAT (EXCAVATOR) GALI/MUAT PER HARI = 10 JAM JML PEMAKAIAN ALAT GALUMUAT PER HARI = 10 JAM

150 M3./JAM
1,500 M3. 5 UNIT

7,500

M3.

JMLWAKTU PELAKSA]TAAN

2OO HARI

6.66666666667 BUL

Dibulatkan 2.DUMPTRUCK :
Kapasitas Dump truk Frequensi Dump Truk Jumlah armada Frequensi tiap 1 DT

-N

BUI-AN

10 m3rDT 750 trip/hari 15 DT

trip

WAKTU SIKLUS ALATIDT

1.

EXCAVATOR (BEKO) Kapasitas Bucket Kapasitas ProdulGi Per Jam Jumlah Jam Kerla Jumlah Produksi/Alat Jumlah Pemakaian Alat Jumlah Produksi Per Hari

0.9 M3.

150

M3.

10 Jam 1500 M3. 1 Unit

1,500 M3.

---l

GAMBARAN UMUM PROYEK PENGURUGAN LAHAN DAPUR 12 - SAGULUNG, BATAM

OWNER
2.DUMPTRUCK:
Jarak

: PT. AMAZONE

BHAKTI INDONESIA

KONTRAKTOR : PT. GEO PERSADA SUVERINDO

Ternpuh manouver Kecepatan (dgn muatan) Waktu tempuh (dgn muatan) Waktu bongkar dan manouver Kecepatan (tanpa muatan) WaKu tempuh (tanpa muatan) Jml WaKu BongkarlMuaUPe;Blanan Jumlah trip tlap jam
Waktu muat dan .r,m keria ner Total trip per hari (real
Total daya angkut per

1 km

4 menit
20 kmljam

3 2

menit

2 menit
30 km/jam
menit

11 meniUtrip 5 triP/jam

hari

t
A

time)

i:l1,lT.

49 trip/hari 491 m3 /hr/DT 7,500 m3

hari/DT TargeiVbiumenngkuiperhari Jumlah Dump Truk yg diperlukan

15

Unat DT
:

PREDIKSI PEI-AKSANAAN PEKERJAAN PENGURUGAN

, PEKERJAAN PERSIAPAN : - DIREKSI KEET/ SITE OFFICE

MOBILISASI DAN DEIIIOBIL'SAS/ PERLAIAN & PERSO'V'I PENGUKURAN LEVELING TANAH DASAR

PEKERJAAN PEMATANGAN TAHAN SEPANJANG DAERAH TIMBUNAN

TAMH

PEMBONGKARAN TERHADAP PENGHALANG YANG MUI,{GKN ADA MEMINDAHKAN DAN MENANGANI AIR YANG ADA AGAR TIDAK TERHENTI MEMBIJANG DAN MENANGANI LOKASI TIMBUNAN TANAH YANG BERLUMPUR I.4E!\TGHEI'TTIKAI,T / IJIEI,TYUIIIBAT SUII'BER AIR TAI'TAH YAI'TG TII,IIBUL APABILA ADA

3 4 5

PEKERJAAN PEMADATAN TANAH DASAR SEPANJANG LOKASI KERJA PEKERJAAN PENIMBUMN TANAH DAN PEMADATAN

SEIIAP PENGHAMPARIIN 30CM. ATAU SESUA' KTITN'UAN YANG ADA DALAM SPES'FI'(AS' YANG DIKELUARKAN PIHAK OWNER DAN ATAU STANDAR PEMADATAN.

PEKERJAAN COMMISIONING TEST PEMADATAN DENGAN MENGGUNAKAN PER,ALATAN SAND CONE DAN ATAU SHEEP FOOT ROLLER SAMPAI DENGAN MEMENUHI TINGKAT KEPADATAN DAN DAYA DUKUNG YANG DITETAPKAN SESUAI PERATURAN.

PERALATAN YANG DIGUNAKAN

, +

1 2 3

EXCAVATOR DUMPTRUCK BULDOZER


nnlrD^nTnD 'viiiu'ii-iiWiii^i ,\rlaon ViDnU

onl ! EE RVLLLF

5 6 7
a q

MOTOR GRADER SHEEP FOOT ROLLER TRUCK TANGKI AIR

DED I ATAf,I rLlruvtwrts EI|n! lrl ltln -E.h.5idl

I Allltlv^l^ hlltlt

BATAM,

SE&O

22

OKTOBER 2013.

!a-4-!u -!-4!-!:-l

! A tl u A E v

GIG/rulA

PROYEK CUT & FILL LOKASI DAPUR 12. SAGULUNG PEICIBERT TUGAS : PT. Al9fAZCnt BAKTI lRDOilEIt[A

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL

PENDAPATAN : NILAI KONTRAK CUT

& FILL LAHAN 40

Ha. VOLUME

1.500.000M3.

Rp. 18.000,-/M3

Rp.

27,000,000,000

[.
A.

BIAYA OPERASIONAL (PENGELUARAN PROYEK}

B'AYA RITASE DU'IPTRUCK DAN QUARRY :

DUMP TRUCK

SEWA BBM SUPIR 2 SEWA BBM


OPERATOR

:
:

:2

15 UNIT

x loJamx

Rp. 130.000,-

x 200

Hari

LTR/TRIPx 150.000TR|Px Rp.8.000,-

Rp. 150.000,-/HARI

x 200HAR| x

56UN|T

= Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp.

3,9oo,ooo,ooo 2,400,000,000

450,000,000

Rp.

6,750,000,000

EXCAVATOR:

. 5 UNIT x 2()00 JAM x Rp.

180.000,-/JAM

: 20 LTR x 2000 JAM x 5 Ut{lT x Rp. 8.000,: Rp. 150.00O,JHAR| x200HARl x SUNIT

1,800,000,000 1,600,000,000
Rp_

=-BP. -----J!e,ooog9- = =

3,55tt,000,000

PEMBELI,AN TANAH iIERAH :

1s0.oo0 DUMPGTD

Rp. 25.000,-/DUMP

Rp.

JUTLAH B'AYA RITASE DUNPTRUCI< DAN CNARRY :

Rp.

t0,30o,000,1xt0

B,

BIAYA PEMADATAN : SEWA ALAT :

BULDOZERDo COMPACTORAIIBROR. MOTOR GRADER


SHEEP FOOT ROLLER

: 2UNIT x : 1 UNIT x : 1 UNIT x


: :

200OJAM
600 JAM 600 JAM

x Rp. 180-000,-[AM x Rp. 167.0fi),-/JAM x Rp. 167.0O0,JJAM

- IKUK I/\N(JI\I AIK

= = = = = =

Rp. Rp. Rp. Rp. Ro.

720,000,000 100,200,000 100,200,000

2 BBII ALAT : - BULDOZER


-

=
D6
Fl

Rp.

920,'O0,000

.AIIDA'TrlPAflNEl'I
MOTOR GRADER

. .RITP

20 LTR

2.000 JAM

x2

UNIT

Rp. 8.000,-

Rp.

w Ann lAii

w I llNlT

w Pn annfi-

. 3

15LTR

x 600JAM x 1

UNIT

Rp.8.000,-

=Pn = Rp.

640,000,000 7t nnn nnn 72,000,000

SHEEP FOOT ROLLER

-Rp

- TRUK TANGKI
OPERATOR

AIR

Rp.

ALAT:

Rp.

784,fi,0,mO

. .
-

BULDOZER D6

COMPACTORA/IBROR. MOTOR GRADER SHEEPFOOTROLLER TRUK TANGKI AlR

: : :
: :

Rp. 150.000,JHAR1 Rp. 150.000,JHAR1 Rp. 150.000,JHAR1

x 200 HARI x 2UNIT x 90 HARI x 1 UNIT x 90 HARI x 1 UNIT

Rp.

Rp.
Rp.

=
=

60,000,000 1 3,500,000 13,500,000

Rp.

=Ro = =
Ro87-tXtO.&)O

JUilLAH BIAYA PEITADATAN :

Rp.

{,791,'00,000

C.

BIAYA OVFfiHEAD (BIAYA PERS'APA'V, DLL. BIAYA PROYEK) :

1 2 3 4

BIAYA BIKIN DIREKSI KIT / SITE

BIAYA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERAIATAN & PERSONIL BIAYA/ BEBAN PPH PSL.23 SEBESAR 2olo DARI NILAI KONTRAK BI{YA OVERHEAD PROYEK, ( GAJI PENGAWAS, CHEGKER, BIAYA COMMISIONING TEST PEilIADATAN DAN B

OFFICE

= Rp. = Rp. = Rp. = Rp.

10,800,000 540,000,000 250,000,000 800,800.000

JUTLAH BIAYA OWRHEAD PROYEK :

- Rp.

REKAPITULASI
PENDAPATAN:

Rp.

27,000,000,000

BIAYA OPERASIOIIAL (PEilGELUARAN PROYEK) : A, JUITLAH BIAYA RITASE DUITIPTRUCK DAA, QUARRY B, JU'NLAH B'AYA PEUADATAN

C, JUMLAH BIAYA PERSIAPAN / PENDAHULUAN PROYEI<


:

= Rp. = Rp. = Rp.


=

10,300,000,000 1,791,400,000 800,800,000 12,892"200,00{, {/1,107,800,000

KEUNTUNGAN KOTOR PROYEK

Rp. Rp.

HARGA POKOK PEMADATAN PER

iI3.

ADALAH

_=

Rp.____95,9{8_
52.25
%

profit

BATAM,

SE&O

22

OKTOBER 2013.

JAUHARY

-.l

!<

t F

o Y
ul
6-

z
u

o q o o q o o o o o o
N N

'c!

a q
dr

{e

0 d ct
G}

o {t
il

t F z o I t tg
.L

o o o o o o d o o o

o o o o o o o o o

s n N

o o o o o o o o_ o 6

o o d o o o q o o I

o o o o

o_

o o O^ o o
o-

o q o o I o o q o o

c c c c c c c c

o o o o o o o a
st F

o o o o o o o o
N 6

o o

c c c c c c c c c

{ ( (
c
TI

c c c c c c c c s

ct G'

.a

o o o

(D

tt d at

{' o)

6t a (lt

..tt

ol & r cf

6 ot ts F 0 r(

o)

z J 3
'n

t o o o o o o o o o q s t o o

e u
c q t!' o atG

ci

ct g

t u a.

d s tl

z 1
= o

{
e
e,

g
lrt
o-

d t o o c o o o q o o o o o o o o s o @ @ o

&.

tr

e.

o o o o o o o o
F
@

o q o o

o_

o o o o ts
N

o 9 o o o o o oo \'
N

o o o o o o 4
N N

o o o o o o @
o d o

q o o

o_

o t o c o o

c
o o o o o o N o o

o o (or

c o
n o o

c c c c c c c c
C

t a G' E d 6 c

TL

t e ct

t o a

g E.

c, il

(D .{t-

o q o c o d T\
@

6t

e,

c t

ci

E
l|l'
.o.

o o o o o ui o
c

d rt
o sf lFt
g.

ct e

E
e.

t o o o o o o o o o o, o o o o o o o oi

o o o c t t t t o o o o o o o q c; ci o o o o o o q o o O o o o o o o n s Al F c N o I 6
c d

o ta to ft

c
IY

q t

* ,r
ct
ct

CL

te
a It o o og) c,

o q o o

o <i o o o oo o ^i q N o o

o o o o o o s

o q
o o o o o

o q

o_

o d o $ o o-

o q
tt (D 6
od

Gt q.

G !3

u c-.
E.

+ a
e g
t
ar

q o N

(E

o o o o

: F
(t T

tt)

t o o d o o d

z
:l F

o q o o q
N

t o q o o

E.

E t

E.

@_

o q o o o

o o o o

N.

{o (o (o

o o o o

t o q o o

o o t t ts o q o
N N

6 o

t o q o (o o

o t
F @ e F

&

<l

(L E

a
d I
(}

s 13
{l.

E.

o o o o t- t t E

o o d t

o c t ft

s z

z
f F a

4 5
F

z
o o o o

s d

ci

(,
o o ci o 6 o q o
o^

LlJ

LI

l = J

3 = J

o 9 o o q r

o o o o o o o o o o o q o o N N r

o o o o

o o o o o r

o o o o
6

o o o o o r

o o o o r

o_

o o o o o
F

q o o 6

o-

o t
!

o o o
o o

D =

o
tr
ut
o: :

:
J J L

i
i.

x U
o &
c

gt
Eod

'<

z
t f

06

tuF >f 3() U'Z d<{

o z

F l

z t t

4 q F
F J F
d.
F

s N
J J d !

d
(!

J = lll L J

o
4

uJ

Y
I,IJ

2
F {f
6.

(' E u.l z o u
q
at

2
o d
U U
I
d.

t U
N

4 d
F J

o
I I a

.E

<tr UI EY tr$ o-Ir


EI

z
o-

v
o 5.
=

t F F z

2,
fll

cl

o
6 F

E
E

E.

Y f t F c l

o'o-

UF .o bt
o.

z ul z

{
u,

o E
E

o 3 u

o t d f, a d
N

F F a o

o F
o
B

F J

t
F t

z
F

o J
l 6
od

a
E

r a

t
3
@

o
oE

u
z c z c c
u c

u = @ x U o o o. u @
6

u q

o t o
U
@

o 6
fi

o
6

F d U c

g o

g
o u

6 g lrt 4
c)

6 E rJ I I J z E o f z
?

: F
F

z f trl x
E o t 4
o N q
U
co

{ -

E
:f

:) =

:
F

o
6
N

I 6

I
E 3
J

L z

u o

6 E

E 6

c f

o F o

o z

a0

sal -o Ea
s-

>t

rl
fl
-l

<l

QU q)0

<I

-l
*l E! rt
c, a o q o o q o a c2 Q
e e

o a

c o
o
F ts

o o o c; o
F F oq

g o o o a
ts
N

6 a a

c s e

* g{ fa
3_ ll

s s o 0
o

d
q

7
E

o o q o o q

c c c

* a
F

( ts { c
c c c c F q

o o q a c q 4 6 q

o o q o o q o @

c c c c c (

(
F

c c c c c c c F
6

c c c c c c I 6

a o o o o 4
N N

a o q o @
d

o e o o o q
F

c c c c q c

c c c c c c

o o q o N

0 o o 0
.q

0 I 0o N
oo-

a q 6

s o

3 rt

o I

:g

* (* * ar't {
s a
d
6 6

0 o q o o
c?

*
I d 'E

oq

o c c o o o- c q o c o o c o o- c (? F a 6 G @ o

ol ol ol ot ol ol o F]

e o c o o

*l

o N t N A

I o o o o 6l

o o o, o @
o,
@

o o q o o q
ts

o o q o o I o

o o o^ o o
o_
@

o o q o N
ot

c
G

c
a

o o 0_
Q

ts

at
0-

f c

a c 6 rl
ff tl /it

:F

s 6
o

c c c c c
F

(
c
d

c c c

f,

o o I o o q 6 @ o

c o c q c o

o c o 4 c ( F 6
E

o o q o d N
N

o o oo o
<2

c c c c c
6

o
N

o o q o o q
@

o o o o c ci o
o q a a
F

o o q o o q
@

o o c o $
oi

c c c c c o

o o o o ts o
o-

$ a fi a f f; g 6 + .l p It

;F 6

s o
F

s
r0

z,

q o o u?
F
6q

c c c c c
F

li

ol ol ol ol ol ol st @t

c o c o q c o c c o c q c
F @

o a c o o

-i
c c c c c c c 4

c c
F N

c E c c c c c c c ( c 6 I 6

o q o q o

o o q a

I F

o o q o o o

ai

o q o o q

c c c s

e o q c
rq

o o o o N

o o

fi q

@_

I I { a
O

;F 0

s 6
6

a-

- -

tt T 4 6 O a d d
a a tE a Gl q,
>r

ala

t
J

o o q o o o c o

o e q Q e c c d

o o o e c c o
i

c c c c c C c o

a c c c c c c

c c c c c c c c

o o q o o I o

o o q o @ q s @

o o o o o
@

o o c o o I
F

o o q o

c @

o o q o @
6i

c e

: a
&

o o e o o

:s

a-

g n nl
fl

ts

o s,

rt

I c

s o o s
q

t
o o q o o

o o oo o q o d

o o q o o q o r: a

o o o o a o o- oa o o q e o o d @ o N $

o o q o o q o @

o o o_ o o

o a I o o o- q o o N o

c c c c q c
q

o o q o o oq o

o o q o o

a F

c o c c o oc c o @
q

c Ai o

{ !

c c c c

o e oa o
o-

g q * a

c F &

s o-

ff h

rl E
!t

o o q a o .i

= ts

3 $

F
ci

N t
o o I o o
F

c c c c c c c F
6

c c c c c c F

0 o o a o tJ F
a-

t
f

s o o

?r

?
(9

f (9

{
o
t-

o o q c o
F

*
E<r *al
.al r=l

o o q o o q o o q
F

*
o;

c c c c c c c h

o o c a o

c c c c c c o c o q c

c
c

c { ( {

o o q o c c o o q

o o q o o q o o

a o I Q o c o 5

c c c c
c o

o o o_ c o e o o oI E F ts

o o q o o q
6

o o o_ o o
N o_

ts

ts

c c

{ 4

o o o o I o6
+-

1 d + rt

^ ^ s s
E o
F
qJ

u
J

U
uJ at

Y z.

e LJ
o t
.L

3=l
eEl
F

z U

z
E
U)

6
U.

z<l <rl.ol s=l +ol


r<l =Nl

(L

z z z
:l

=I=l Qd-l E=^l


-<-.1
E;FH iiYEl

6
llt

3 t o o C'

E o z l! o E lt o
o,

x I'J
2

f J ut

c
F F

s N
di
U)
N J
UJ

o-

z t

o t = o c lU I F o o tt 6 o d = ri o
ltt
an

a
I
cr F

3#3 yfl
65sl EXHI
g

: c
u 3

t ul
Y
J

z.

E
J

z t tll
UJ

z
m
LU

! c
c

J f

o o
t0

u t!
ts

t Lrl F N o ! J J o Y z J t z od d E F l o F o F f F m F I F o af, o t o F o od J c F J F F o z o & E 6 (L t E t l! F F ul d o o L = (r o! t o o E f m f X F o. E o o dl a uJ a c d) o a

t
tlj

z
d)

lrl
IA

ts J f

f (] = u
o0

u a

a t a (L U
I IL
o-

(L

z J o z o
6 L

tr
a,

z. gl

= = Y

3 c 2 ol c Y = F
c l F
u o

t
UJ

tu

z
J

Y
J uJ

e c an u 5 J
e 5 v,
a-

ur

s,

ot o d.

il

4 F

o z
U

{ C

I u

t = (, U z z. o IIJ S
L 6

I g 4

{ c

d 6 a d d o a 6
N

U =

o-

ul

U =

co

3 ul E o

co

c0

6 o

z l

z tU = L

$ { fi o a f, { u$ t

o to
ttt

o a
d E F

I = : -

ai

o N
q
ru

a o F Y o

>l

o gI

ts dl

o<ltl $* {ll

t'

0O

<l
-l