Anda di halaman 1dari 1

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI

Konstruk 1 Konstruk 2 Konstruk 3 Konstruk 4 Konstruk 5 Konstruk 6 Konstruk 7 Konstruk 8 Konstruk 9 Konstruk 10 Konstruk 11 Konstruk 12

Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.