Anda di halaman 1dari 15

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SIRIM QAS INTERNASIONAL SDN BHD

OLEH EN ASLIE SAHAT KETUA JURUAUDIT KUALITI JPN SABAH

TARIKH AUDIT
BIL 1 2 TARIKH 11 OKTOBER 2010 11 OKTOBER 2010 12 OKTOBER 2010 LOKASI PPD KENINGAU PPD KOTA KINABALU

JPN SABAH

SKOP AUDIT
1. PK01 : PENGURUSAN PENEMPATAN GURU 2. PK02 : PENGURUSAN PERTUKARAN GURU 3. PK03 : PENGURUSAN PEMANTAUAN

JURUAUDIT SIRIM
1. SITI RAHMAH AHMAD KETUA PASUKAN 2. MOHD SHAZWAN ARIFF MOHD KASHIM

KOMEN JURUAUDIT
KOMITMEN PENGURUSAN Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Peringkat KPM pada 29 September 2010, didapati tidak dihadiri oleh Pengurusan Tertinggi BPSH, KPM seperti keperluan eleman 5.6 dalam Manual Kualiti.

KOMEN JURUAUDIT
MAKLUM BALAS PELANGGAN DATA MAKLUM BALAS DIBINCANG DALAM MESYUARAT PENGURUSAN BPSH SEBANYAK 4 KALI SETAHUN TETAPI TREND MAKLUM BALAS TIDAK DISEDIAKAN.

KOMEN JURUAUDIT
KLAUSA 4.2.4 : KAWALAN REKOD Penyediaan MPK, FM dan Urusan Mesyuarat tidak mematuhi PKPA yang ditetapkan. PKPA Bil.8/1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja dan PKPA Bil.2/1991 : Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan.

KOMEN JURUAUDIT
KLAUSA 8.2.3 : PEMANTAUAN DAN PROSES-PROSES PENGUKURAN

PPD Kota Kinabalu


i. ii. Respon terhadap aduan pelanggan adalah cepat dan mematuhi objektif kualiti. Pengurusan rekod dan fail adalah baik.

DAPATAN AUDIT DI JPN DAN PPD


BIL 1 NCR (MAJOR) NCR (MINOR) 1 OFI (PEMERHATIAN) PK PK04 : PENGURUSAN ADUAN DI IBU PEJABAT 1 PK03 : PENGURUSAN PEMANTAUAN DI PPD KENINGAU PK06 : PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL DI IBU PEJABAT

NCR (MINOR) PK 04 : PENGURUSAN ADUAN


Keperluan : Elemen 4.2.4 mengenai Kawalan Rekod memerlukan rekod-rekod diwujudkan dan diselenggarakan untuk memberikan bukti keakuran kepada keperluan-keperluan yang telah ditentukan dan keberkesanan operasi sistem pengurusan kualiti

NCR (MINOR) PK 04 : PENGURUSAN ADUAN


Penemuan : Rekod organisasi tidak diselenggarakan dengan berkesan.

NCR (MINOR) PK 04 : PENGURUSAN ADUAN


Bukti Penemuan : Tidak terdapat centralised record keeping mengenai aduan pelanggan. Unit Perhubungan, Unit Tatatertib dan Unit Keutuhan menyimpan rekod masing-masing. Aduan SK Pulau Gaya tidak dapat dikesan. Kes Lee Chen Ming tidak dapat dikesan.

OFI (PEMERHATIAN)
KLAUSA 7.5.1 : DI PPD KENINGAU ( PK03 : Pengurusan Pemantauan ) Didapati laporan pemantauan pengurusan sekolah telah digabungkan dengan beberapa sekolah yang telah dipantau sehingga menyebabkan ketidakpastian laporan atau kelemahan yang wujud bagi setiap sekolah.

Contoh : SK Merampong, SK Bunga Raya dan SK Magatang

OFI (PEMERHATIAN)
KLAUSA 8.4 : DI IBU PEJABAT, JPN SABAH ( PK 06 : Pengurusan Latihan Personel ) Laporan analisa daripada borang penilaian yang telah dikeluarkan oleh pegawai yang bertanggungjawab tidak selaras seperti apa yang telah dinilai oleh para peserta kursus.

Contoh : Kursus Bahasa Inggeris, Siri 1/2010, 17 19 Mei 2010

PENUTUP

SEKIAN TERIMA KASIH