Anda di halaman 1dari 7

Friday, May 25, 2012

WANITA

KEMULIAAN WANITA TERPELIHARA DENGAN MEMELIHARA AGAMA ISLAM


Memelihara agama dalam erti kata mentaati perintah Allah, mengikut sunnah nabi s.a.w dan meninggalkan larangan Allah dengan tujuan mencapai redhaNYA. Bilamana wanita dan lelaki sama-sama dalam mencapai tujuan ini, maka kita akan dapat melihat manusia terselamat dunia dan akhirat. Hari ini wanita menjadi mangsa kepada kerakusan nafsu lelaki, mohon lindungi diri kamu wahai wanita dengan mentaati perintah Allah, mengikut sunnah nabi s.a.w dan meninggalkan larangan Allah. ebagai contoh, perintah menutup aurat. Bilamana wanita menutup aurat, maka ins!allah wanita akan terselamat. Menutup aurat mungkin boleh dimisalkan seperti seorang !ang ingin makan roti, tetapi tidak jadi memakan roti itu kerana pembungkus atau pembalut roti itu telah terbuka dan mendedahkan roti itu. "embungkus roti itu pada roti adalah seperti aurat pada wanita. #entu sekali kita tidak akan membeli roti !ang telah terbuka bungkusann!a sebelum kita membelin!a lagi. Begitulah aurat pada wanita, sungguh menutup aurat itu memuliakan wanita, dan meletakkan wanita di tempat !ang mulia di dalam islam. #etapi ada juga !ang berkata, tunggu seru untuk menutup aurat. $ntuk menjelaskan perkara ini kita perlu faham sesuatu. %ereta han!a berfungsi dengan elok dan baik apabila digunakan dan dijaga sesuai dengan garis panduan pembuat dan orang !ang mahir mengenai kereta. Mengenai diri manusia, tiada !ang lebih mahir dan terlebih pakar daripada pencipta manusia, bahkan pencipta seluruh alam ini, Allah Yang Maha Agung. Allah telah menggariskan beberapa panduan untuk keselamatan wanita, antaran!a adalah dengan menutup aurat. Adakah perlu tunggu dahulu untuk ke tandas apabila sampai masan!a. &alaupun pada mulan!a kita menutup aurat kerana terpaksa dan han!a mengikut, sedarlah bahawa kita akan dibangkitkan di akhirat kelak bersama kumpulan !ang kita ikuti semasa di dunia. %alau kita mengikuti kumpulan mereka-mereka !ang mentaati perintah Allah, !ang mengikut sunnah nabi s.a.w, !ang meninggalkan larangan Allah, maka sungguh bertuahn!a kita. tetapi jika kita mengikut kumpulan !ang mengagungkan harta, maka seperti 'arun lah kita, jika kita mengagungkan kuasa, seperti firaun lah kita, jika kita tenggelam dengan kesibukan dunia, lalai dengan hiburan, alangkah rugin!a kita atas kejahilan ini. Biasa kita dengar, apabila seseorang berkelakuan seperti sesuatu kumpulan, orang berkenaan akan digelar sebagai

kumpulan tersebut. Biasan!a apa !ang kita lakukan, kita ingin tahu tujuann!a. ebab bila ada tujuan, kita akan lebih terarah. Apa tujuan belajar bersungguh-sungguh( upa!a nanti dapat keputusan !ang bagus, !ang nantin!a dapat digunakan untuk memohon pekerjaan. )leh itu, kita kaji pula apa tujuan menutup aurat, bagaimana !ang dikatakan menutup aurat. &ahai saudari-saudari !ang ku kasihi, kasihanilah dirimu dengan menutup aurat. %enapa ada juga !ang menutup aurat dirogol dan sebagain!a( pertaman!a periksa, adakah kita telah menutup aurat dengan sempurna, tan!a pendapat ahli keluarga tentang diri kita, adakah kita telah menutup aurat dengan baik. %ita tak nampak diri kita, melainkan dengan melihat cermin. ebab itu kita bertan!a pada orang !ang melihat kita, adakah kita telah menutup aurat dengan baik. eorang manusia !ang sedang dalam keadaan tekanan perasaan !ang amat sangat, tidak dapat berfikir dengan waras, sehingga ada kalan!a melukai dirin!a sendiri. *ika dia tidak dapat berfikir untuk kesejahteraan dirin!a sendiri, apatah lagi untuk orang lain. )leh sebab lelaki sudah terangsang kerana melihat wanita !ang membuka aurat, mereka !ang telah dikawal oleh nafsu ini tidak dapat berfikir dengan waras sehingga mana-mana wanita pun akan digunakan untuk memuaskan nafsu s!ahwatn!a. )leh itu, mohon saudari-saudariku, tutuplah auratmu agar terpelihara wanita seluruhn!a dari kejahatan nafsu !ang tidak bermata. Menutup aurat membe+akan wanita islam dengan bukan islam. Ada !ang mengatakan, walaupun sa!a tidak menutup aurat hati sa!a baik. iapa !ang boleh mengatakan hatin!a baik, sedangkan perkara hati ini Allah lebih mengetahui. ,an ,-A lah !ang berkuasa membolak-balikkan hati. ebagai contoh seorang ibu men!uruh anakn!a makan ubat kerana anakn!a kurang sihat. Anakn!a berkata, sa!a sihat ibu, kenapa disuruh makan ubat. ibun!a berkata, kamu kurang sihat sebab itu ibu suruh kamu makan ubat. #anda kita seorang !ang sihat, adalah dengan melakukan apa !ang ada dalam kemampuan kita untuk sihat. Bukan ke menutup aurat itu adalah kebaikan, dan seorang !ang baik akan melakukan seda!a upa!an!a untuk melakukan segala !ang disuruh oleh Allah untuk menjadi baik. %ereta !ang bagus tandan!a adalah dengan kita selesa membawan!a. %eimanan juga ada tandan!a, menutup aurat juga salah satu tanda orang !ang beriman. Ada juga !ang berkata, orang menutup aurat, perangai ada juga !ang tidak elok. eperti kilang, dalam satu produksi, pasti ada kecacatan .defect/ pada beberapa peratus produkn!a. kita tidak menganggap produk lainn!a !ang elok sebagai produk tidak berkualiti, !ang tidak elok itu cuma sebahagian kecil sahaja. -nikan pula manusia, kan manusia berbagai ragam. *angan disama ratakan semua !ang menutup aurat itu perangai tidak elok. Bukan ke han!a segelintir sahaja orang !ang bersikap begitu. eperti seorang guru, !ang mengajar anak muridn!a !ang masih dalam belajar. walaupun anak muridn!a berbuat kesilapan, tidak terus dihukum, akan dibimbing supa!a menjadi lebih bagus perbuatann!a. Begitulah manusia, tidak jauh dari

kekurangan, kita juga begitukan. Ada juga !ang berkata, janganlah paksa kami menutup aurat. Bukan memaksa, tapi itulah hakikatn!a panduan !ang digariskan oleh Allah agar manusia terselamat seluruhn!a dari tipu da!a dunia dan a+abNYA. ebagai contoh, untuk mendapatkan lesen memandu, anda perlu lulus ujian undang-undang, lulus ujian amali memandu. Begitulah kehidupan ini, untuk men!elamatkan dirin!a dari tipu da!a dunia dan a+ab Allah, hendaklah manusia seluruhn!a taat perintah Allah, ikut sunnah nabi s.a.w, tinggalkan laranganNYA. -ni termasuklah perintah menutup aurat. Posted by Adam Abdillah at 4:51 PM

Monday, September 24, 2012


SIHAT SEBEL M SA!IT
Baru mengalami keadaan kurang sihat, dan terfikir. Maha Suci Engkau YA ALLAH, yang telah memberikan nikmat kesihatan kepada kami. Sebelum ini kita mampu untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan, tetapi oleh kerana kurang sihat, ini telah membataskan keupayaan kita untuk melakukannya. Sedarkah kita, semua yang kita miliki ini dipinjamkan, sehingga jika ditarik buat seketika sahaja pun nikmat itu, kita akan merasa gundah. Terasa kekerdilan diri. Tetapi berapa banyakkah nikmat yang kita terima ini, menjadi kebaikan juga untuk adik-beradik kita dan manusia lainnya. Sebagai contoh, berapa ramai manusia hari ini dengan kesihatan yang ada dapat berlaku baik dengan jirannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam manusia sihat yang baik terhadap jirannya dan sesama manusia, dan mohon dijauhkan dari menjadi jiran dan manusia yang buruk akhlaknya. Itu baru disebutkan 1 nikmat, iaitu kesihatan. Bagaimana pula dengan yang lain-lainnya. Sebagai contoh, nikmat kesenangan, nikmat kelapangan, nikmat masa muda dan nikmat kehidupan. Berapa ramaikah antara kita yang mensyukuri nikmat ini. Sehingga kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kesejahteraan bersama. Kadang-kadang merasa kasihan, melihat insan yang malang dan tidak dibantu malah di alimi. Sebagai contoh, ada yang mengalami kemalangan, tidak dibantu malah diambil kesempatan ke atas mangsa kemalangan tadi sehingga ada hak milik peribadi mangsa telah diambil dan dilarikan kerana kelemahan mangsa pada masa berkenaan. Sebagai manusia, mudahmudahan kita dapat menggunakan akal kita yang !aras dalam bertindak. "alam kesibukan kita, mohon ber#ikir dengan akal yang !aras, bukan menggunakan tangan dan kaki sahaja dalam bertindak. Kepala kita diletakkan di atas daripada dada, perut dan kemaluan kita, sesuai dengan kejadian manusia sebagai makhluk terbaik ciptaan $%%$&, berbe a dengan binatang seperti kambing yang kepala, dada, perut dan kemaluannya berada pada 1 garisan hori ontal 'garisan lurus mendatar(. $gar kepala 'akal( itu dapat didahulukan kepentingan dan penggunaannya atas setiap tindakan yang dilakukan.

)ebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. *ertama+ masa sihat sebelum sakit. Kedua+ masa senang sebelum datangnya masa sempit 'miskin(. Ketiga+ masa lapang sebelum tiba masa sibuk. Keempat+ masa muda sebelum datang masa tua. Kelima+ masa hidup sebelum tiba masa mati. Mudah-mudahan setiap nikmat yang kita peroleh menjadikan kita insan yang lebih baik dan menjadi sumber kebaikan pula untuk seluruh manusia. ,unakan setiap nikmat yang ada dengan baik, sehingga menjadi sebab kenikmatan yang lain hadir dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, gunakanlah nikmat kesihatan sebaiknya sehingga kita dapat merasai nikmat kebahagian hidup. Mohon dijauhkan daripada menggunakan nikmat yang kita ada untuk menyakiti saudara seislam dan manusia lainnya. YA ALLAH, jadikan kami hambaM yang berbuat ketaatan kepadaM dalam setiap hembusan nafas kami. Posted by Adam Abdillah at 12:09 PM

T"#r$day, %an#ary &, 201&


!ENAN'AN WA!T !E(IL
SEPERTI MASIH TERINGAT, SEWAKTU KECIL DULU. SEORANG BUDAK KECIL DIPIMPIN TANGANNYA OLEH NENEK UNTUK MENGUNTING RAMBUT, KEMUDIAN DIBELIKAN MAKANAN KESUKAANNYA. WALAUPUN TIDAK BANYAK, KERANA ITU SAHAJA KEMAMPUAN NENEK. SUNGGUH TERASA SYUKUR YANG AMAT SANGAT, DIKURNIAKAN ORANG YANG MENYAYANGI DIRI INI. ungguhpun jika kita merasa kurang disa!angi, jika dikenang kembali, nasib kita masih jauh lebih baik berbanding saudara kita !ang berada di bumi !ang diuji oleh Allah, seperti "alestin. %esenangan juga suatu bentuk ujian, mudah-mudahan itu men!ebabkan kita semakin dekat denganNYA. Nikmat !ang diberi kepada kita begitu ban!ak, sehingga tidak terbilang oleh jari. %adang-kadang kita terleka dengan apa !ang kita inginkan, sehingga apa !ang kita ada tidak dihargai sebaikn!a. ehinggalah ia berlalu. #eringat kenangan lalu, seperti melihat melalui terowong masa, kehidupan kita masa kecil. emua orang pernah merasa nikmat +aman kanak-kanak. Begitulah agakn!a amalan kita akan dipaparkan semuan!a di hadapan Allah s.a.w untuk diadili suatu masa kelak. Masih dalam ingatan, ketika dahulu rasa macam nak menangis sebab lama sangat kena mengulang baca al-'uran secara sendiri sebelum menghadap guru untuk disemak bacaan. eorang demi seorang. Bila fikir kembali, sungguh bertuah kerana diberi nikmat untuk belajar membaca al-'uran di awal usia kanak-kanak. #idak lama pun, tetapi bagi diri kanak-kanak kampung macam sa!a, duduk berlama-lama depan guru dan melakukan perbuatan !ang sama berulang kali adalah membosankan jika dibandingkan dengan bermain bersama kawan-kawan. Begitu besar jasa ibu dan nenekku, menghantarku belajar mengaji 'uran ke rumah jiran. eorang usta+ah sekolah agama dan kadang-kadang ibu kepada usta+ah !ang biasa kami pangil nenek. -bu berpesan kepada guru, rotanlah anak sa!a, untuk mengajar dan bukan men!akiti. "ernah juga dirotan kerana leka bermain dengan kawan sewaktu mengaji. ekali terkena, taubat tak nak lagi. Menjadi kebiasaan kami juga, untuk mencium tangan nenek sebelum pulang. #anda hormat kami pada guru. Berkat hormat dan takutkan rotan guru, alhamdulillah khatam sa!a dan kawan-kawan sekampung belajar mengaji al-'uran dengan guru dan nenek. &alaupun kami ini, anak-anak !ang suka bermain, masih juga selalun!a dihidangkan minum petang sesudah habis mengaji. uka kerana dapat belajar, sempat juga mengisi perut sebelum pulang ke rumah. Adakalan!a kami mandi di sungai hujung kampung,

terjun dari jambatan. ehingga kecut tangan kerana laman!a bermain dalam air. Balik rumah, nenekku menegur kerana baju dan seluar habis basah, kotor dan berbau. &aktu keluar ke pekan, waktu paling seronok kerana dapat menggunting rambut, beli makanan kegemaran dan air kotak, nenek !ang belanja. *uga menemani nenek berbelanja barang dapur dan barang-barang keperluan harian. ungguh terlihat mereka berusaha semampu mereka untuk memberikan apa !ang mereka ada untuk menggembirakan kita. Apakah hari ini, kita telah menggunakan sepenuh kemampuan kita untuk membantu mereka. %ita begitu sibuk dengan kehidupan sendiri, sehingga terlupa untuk menjenguk orang tua kita, terlupa untuk membantu mereka di kala mereka semakin dimamah usia. "ernahkah kita terfikir, waktu kita kecil, adakah kita boleh buat semuan!a secara sendiri. %ita memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang tua kita, sehingga pernah kerja rumah lukisan sa!a, sa!a tunjukkan terlebih dahulu kepada ibu, dan bertan!a pendapatn!a. 01antikkah ibu, lukisan abang(0. -bu pun tersen!um, dan berkata 01antik lukisan abang0. &alaupun bila fikir balik, biasa-biasa je lukisan itu. %erana perkataan ibu, hati ini berbunga senang. Adakah kita telah mengembirakan hati ibu dan a!ah kala ini, sesuai dengan kemampuan kita. Mengingatkan diri ini terutaman!a dan saudara saudariku, !ang kucintai sama seperti ku mencintai diriku sendiri, hargailah orang tua kita semampu kita selagi mereka masih bernafas. #eruskan mengirim bekal pahala amalan dan doa, berbakti kepada kawankawan dan saudara-saudara mereka, jika mereka telah tiada.

)a A**a", amp#ni*a" +ami, +ed#a ib# bapa +ami, ra"mati*a" mere+a $eba,aimana mere+a mendidi+ +ami $e-a+ +e.i* *a,i.