Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN SINGKAT RAPAT DIVISI FINANCE & ACCOUNTING REGULASI PEMBUKAAN ACCOUNT, INJECTION & WITHDRAWAL

-------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)


Tahun Rapat Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat )ari+tangga, Puku, Te4pat "etua Rapat Sekretaris Rapat )adir I;in 9ara : : : : : : : : : : : : : 2010-2011 III Intern REGUL SI PEM!U" # $$%U#T& (IT)*R ( L Se,asa& 2- gustus 2010 1./00 1 22/02 3ita/ Meeting r554 65dia Res5rt *rs/ , Mu77a44i, 8usuf/ Ju,iasih& SP +"epa,a !agian "euangan/ 10 5rang ngg5ta 9a:ang !a,i ti4ur 2 5rang ngg5ta/

I#JE$TI%#

'

KESIMPULAN/KEPUTUSAN I/ PE#* )ULU # Rapat seperti ha, 6ang disa4paikan diatas& 6ang di:uka 5,eh ketua *rs/ , Mu77a44i, 8usuf/ Pada puku, 1./00 3ita/ II/ P%"%"-P%"%" PEM! ) S # 1/ Pe4:ukaan 995unt - PT/ ""! tidak 4eneri4a uang tunai ata6 :6 ph5ne :anking untuk pe4:ukaan a995unt/ - Pr5ses pe4:ukaan di,engkapi/ 2/ Penarikan dan Pena4:ahan *ana/ - Untuk (ithdra3a, =penarikan dana>& :er,aku ketentuan se:agai :erikut : a> #asa:ah 4engisi f5r4 ?Penarikan *ana@ dan ,angsung 4e4faA ke =021-2B.C0002 atau 021-DCCD200> :> Penarikan dana 4ini4a, Rp/ 1/200/000&""! 995unt pa,ing ,a4:at T<2 sete,ah p5int-p5int diatas

9> Penarikan dana 6ang di set5r ke,uar k5ta atau :ank ,ain se,ain !$ dan !ank #iaga akan dip5t5ng :ia6a :ank/ d> Pr5ses penarikan dana :er,aku 4aksi4a, T <2 - Untuk In;e9t =pena4:ahan dana>& :er,aku ketentuan se:agai :erikut : a> #asa:ah ,angsung 4en6et5r ke a995unt PT/ ""! di !ank #iaga dengan n5/ a99 seperti 6ang tertera diatas dengan ditu,is keterangan in;e9t itu untuk a99/ siapa =:aik set5ran tunai& 4e,a,ui at4& internet :anking atau transfer dari :ank ,ain>/ :> #asa:ah harus segera 4e,ap5rkan kepada pihak PT/ ""! =4arketing> dengan 4en6erahkan f5t5k5pi :ukti pen6et5ran dana& :ukti pen6et5ran as,i dipegang nasa:ah/ tau faA ke ""! dengan disertai s,ip in;e9t a99 terse:ut/ 9> pa:i,a da,a4 pr5ses in;e9t& tidak tertera keterangan apapun dana itu ditu;ukan untuk apa& 4aka s,ip set5ran as,i harus di teri4a ,angsung 5,eh pihak ""! = :ukan 4e,a,ui faA>/ d> "e9ua,i pen6et5ran di,akukan 4e,a,ui TM dari 5rang 6ang 4e4i,iki a99/ 6ang :ersangkutan/ e> PT/ ""! tidak 4eneri4a dana da,a4 :entuk 9ash atau in;e9t :6 ph5ne :anking/ f> Pena4:ahan dana akan efektif 4ena4:ah 4argin a995unt nasa:ah terse:ut& sete,ah diteri4a atau diEerifikasi 5,eh d4in Finan9e/ )5r4at ka4i& PT sia "apita,ind5 "545diti !er;angka

Endah $aratri GM Finan9e& 995unting& Sett,e4ent ' TaA