Anda di halaman 1dari 2

FORUM 4 Negara Malaysia dapat melahirkan atlet gimnas yang berpotensi untuk menang di sukan olimpik dengan mengambilkira

beberapa langkah yang dapat memantapkan lagi para atlet gimnas negara. Kementerian Pelajaran Malaysia juga perlulah berperanan mencungkil bakat-bakat muda daripada peringkat sekolah lagi. Kita sedia maklum bahawa para pelajar di seluruh negara begitu ramai yang mempunyai bakat yang terpendam dalam bidang sukan. Buktinya semasa kejohanan sukan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan, kita dapati ramai pelapis muda yang berbakat dan berpotensi. Namun bakat mereka tenggelam begitu sahaja setelah tamat zaman persekolahan. leh hal yang demikian pihak Kementerian Pelajaran Malaysia perlu berkerjasama dengan Kementerian Belia dan !ukan serta badan-badan sukan untuk menggilap bakat-bakat muda ini hingga mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Penubuhan sekolahsekolah sukan seperti !ekolah !ukan !ultan "bdul #alil, !ekolah !ukan $unku Mahkota %smail &!!$M%' Bandar Penawar dan lain-lain merupakan satu langkah bijak akan datang agar kita tidak ketandusan pelapis dalam bidang sukan negara pada masa akan datang. Pengambilan jurulatih serta pemain import juga merupakan suatu usaha yang positi( ke arah meningkatkan mutu sukan negara. )al ini demikian kerana para atlet serta ahli sukan mendapat bimbingan serta tunjuk ajar daripada jurulatih yang berwibawa. Para atlet gimnas dapat didedahkan dengan teknik, serta kemahiran bertara( dunia agar atlet kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan atlet gimnas di peringkat dunia. !elain itu, kerajaan harus memberikan ganjaran yang setimpal kepada atlet gimnas yang berjaya di dalam kejohanan peringkat kebangsaan atau antarabangsa. !umbangan dalam bentuk kewangan atau pemberian latihan berupaya menyuntik semangat baru kepada atlet gimnas untuk berusaha mencapai kejayaan yang lebih baik lagi.

Kesimpulannya, antarabangsa.

mutu sukan gimnas negara tidak seharusnya dibiarkan terus

berlanjutan kerana ia sedikit sebanyak berkaitan dengan maruah kita pada peringkat