Anda di halaman 1dari 10

1

Concursul na ional de matematic ARHIMEDE


Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

Clasa a III-a

I. 5p. 1. Se dau numerele:
( ) [ ] 1 ) 2 3 ( : 4 5 : 6 7 8 4 + + + + a
9 8 7 6 5 : 10 ) 2 1 ( + + + + + b .
Ar ta i c b este de 4 ori a.
4p. 2. Calcula i:
18 16 ... 6 4 2 19 17 15 ... 5 3 1 + + + + + + .

II. 4p. 1. Dac sc dem dintr-un num r sfertul i jum tatea sa, ob inem 7. Care este
num rul?
5p. 2. Am adunat 13 numere naturale distincte i nenule i am ob inut suma 92. Care
sunt numerele pe care le-am adunat?

III. 9p. Suma a doua numere naturale este de forma xx . Afla i numerele tiind c :
- ultima cifr a primului num r este 9;
- al doilea num r este cu 8 mai mare dect primul num r.

IV. 9p. ntr-o urn sunt 13 bile albe i negre, care urmeaz s fie extrase toate. Dac
scoatem din urn o bil alb , ob inem 3 puncte, iar dac extragem o bil neagr ,
pierdem 2 puncte. Cte bile albe i cte bile negre au fost n urn , dac au fost
totalizate 24 de puncte?

Timp de lucru (1 ora i 30 minute; la cerere, copii mai pot fi l sa i nc 30 de minute).
Fiecare problem este obligatorie i se puncteaz de la 1 la 10. (Se acorda 1 punct din
oficiu.)
2
Concursul na ional de matematic ARHIMEDE
Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

CLASA a IV-a

I. 5p. a) Calcula i:
9999999 10101010
4p. b) Cte cifre de 2 s-au folosit la numerotarea unei c r i de 350 de pagini?

II. Consideram irul urm tor:
1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, .
4p. a) Continua i acest ir scriind nc 11 termeni.
5p. b) Ce termen din irul dat este pe locul 50?

III. 4p. a) Afla i num rul natural a, tiind c :
a a a a a a a a + + + 5 : 5 2 5 : 5 5 5 : ) : 0 0 : ( 2
5p. b) ntr-o clas sunt 35 de copii. Stiind c 2 din 7 elevi joac ah, iar 3 din 5 joac
fotbal, pute i spune c i nu joac nici ah nici fotbal? (Se tie c niciun copil nu
practic ambele sporturi simultan).

IV. 9p. Cu 16 ani n urm , mamei i mai trebuiau at ia ani, pn s mplineasc
jum tate de secol, c i are ast zi n plus fa de aceast vrst .
Ce vrst are mama mea acum?
Timp de lucru (1 ora i 30 minute; la cerere, copii mai pot fi l sa i nc 30 minute).
Fiecare problem este obligatorie i se puncteaz de la 1 la 10. (Se acorda 1 punct din
oficiu.)
3
Concursul na ional de matematic ARHIMEDE
Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

Clasa a V-a

I. Se considera num rul a 111222.
3p. a) S se arate c suma cifrelor num rului a este un p trat perfect.
3p. b) S se afle restul mp r irii lui a la 4.
3p. c) S se scrie num rul a ca produs de dou numere naturale consecutive.

II. 4p. 1. Afla i cel mai mare num r natural de patru cifre distincte care are suma
cifrelor 26 i dac nlocuim ultima cifra cu 7, ob inem un num r cu 5 mai mare
dect dac nlocuim prima cifra cu 7.
L. Toaeriuc
5p. 2. Ar ta i c nu exist x i y numere naturale astfel nct:
17 3
2 2
y x .

III. Se consider num rul n 10
2007
2.
4p. a) Ar ta i c n este multiplu de 3.
5p. b) Afla i ctul mp r irii lui n la 3.
N. M. Go,oniu

IV. Fie A 9 98 997 .

ori 97
901 ... 999

ori 98
900 ... 999 .
3p. a) Scrie i primii doi i ultimii doi termeni sub forma n
n
10 , n N
*
.
6p. b) Cte cifre de 1 con ine scrierea n baza zece a num rului A?
Liviu Opri,escu
Timp de lucru 2 ore (la cerere: 2 ore i 30 de minute).Toate subiectele sunt obligatorii.
Notarea se va face de la 1p la 10p. Fiecare subiect primete 1p din oficiu.
4
Concursul na ional de matematic ARHIMEDE
Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

Clasa a VI-a

I. Fie a, b, c trei numere ra ionale direct propor ionale cu numerele 3, 4, 5.
3p. a) S se calculeze valoarea raportului
c b
b a
+
+
.
3p. b) S se arate c b este media aritmetica a numerelor a i c.
3p. c) S se determine numerele a, b, c dac 72 3 2 + b a .
Cristina Goaeanu

II. Fie x N
*
i y cel mai mare num r natural care mp r it la x 1 d ctul x.
3p. a) Pentru x 7, s se determine y.
3p. b) Dac y nu este divizibil cu 3, s se arate c x 1 este divizibil cu 3.
3p. c) S se determine x, tiind c y 255.
Stefan Smaranaache

III. Se consider ADE ABC , astfel nct } ) ( ) ( T DE BC . S se demonstreze c :
4p. a) BCD EDC
5p. b) BD AT
Cristian Olteanu

IV. 4p. a) Fie n N
*
. S se arate c exist 2007 frac ii ordinare, oricare dou
neechivalente, cuprinse ntre
n
1
i
n
2
.
5p. b) S se afle cel mai mic num r natural n cu proprietatea c exist 2007 frac ii
ordinare, oricare dou neechivalente, cuprinse ntre
n
1
i
n
2
i care au suma o
frac ie ordinar subunitar .
Traian Preaa
Timp de lucru 2 ore (la cerere: 2 ore i 30 de minute). Toate subiectele sunt obligatorii.
Notarea se va face de la 1p la 10p. Fiecare subiect primete 1p din oficiu.
5
Concursul na ional de matematic ARHIMEDE
Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

Clasa a VII-a

I. Numerele naturale a. b. c verific simultan condi iile:
4
3
4 7 2
3 2 5

+
+
b a
b a
i
5
1
15 17 20
3 7

+ +
+ +
c a
c a

5p. a) S se arate c numerele a. b. c sunt direct propor ionale cu numerele 52, 56,
65.
4p. b) S se calculeze valoarea raportului
c b
b a
+
+
2 7
2 5
.
Ion Nea . Slatina

II. 4p. a) Ar ta i c : 5 4 730 2 10 8 17 > + + .
Goaeanu Cristina
5p. b) Se consider
2007 2 1
,..., , a a a numere reale astfel nct
2007 2 1
... 0 a a a ,
cu 2007 ...
2007 2 1
+ + + a a a . S se arate c :
2 1 2 1
2006 2007 2007 2006 a a a a + +
Liviu Opri,escu

III. Fie ABC un triunghi isoscel cu AC AB i I centrul cercului nscris n triunghi.
Mediatoarea a a segmentului (BI) intersecteaz pe BC n P, iar } T a AI .
Demonstra i c :
4p. a)
o
ABT m 90 ) ( ;
5p. b)
AC BC AB
BC AB
IP
+ +

.
Petre Simion

IV. Fie A. B. C trei puncte coliniare n aceasta ordine. n acelai semiplan fa de dreapta
AC se considera punctele M i N, astfel nct ABM i BNC s fie echilaterale. Se
consider punctul ] | AB P . S se demonstreze c :
4p. a) AC NP MP + ;
5p. b) CQ NP , unde } Q MB NP .
Traian Preaa


Timp de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Notarea se face de la 1p la 10p.
Fiecare subiect primete 1p din oficiu.
6
Concursul na ional de matematic ARHIMEDE
Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

Clasa a VIII-a

I. a) Descompuneti n factori:
2p. 1.) 2 ) 5 ( ) 2 ( + + + y y ;
2p. 2.) 1 ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( + + + + + a a a a .
2p. b) Aduce i la forma cea mai simpl expresia:
4
5
2 ) 4 ( ) 3 (
2 ) 5 ( ) 2 (
) (
2
2
2 2
2 2
+ +
+ +

+ + + +
+ + + + +

X X
X X
X X X X
X X X X
X E .
3p. c) S se arate c nu exist n Z pentru care E(n) Z.

II. S se demonstreze c :
2p. a) + + y x y x y x , , ) ( ) ( 2
2 2 2
;
3p. b) 0 , , ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 2 2 2 2
+ + + + + + c b a c b c a b a c b a c b c a b a .
Jirgil Nicula. (rev. Arhimeae)
4p. c) 0
2 2 2
2 2 2

+
+
+
+
+
+
+
+
c a b
b c a
c b a
a c b
b a c
c b a
, tiind c a. b. c sunt lungimile
laturilor unui triunghi.
Traian Preaa

III. Fie ABCD un patrulater convex, BD AC O } i afirma iile:
1. BD AC
2.
2 2 2 2
BC AD CD AB + +
3. ] | ] | CO AO sau ] | ] | DO BO
4. BC AD CD AB + +
Demonstra i c :
5p. a) afirma iile 1 i 2 sunt echivalente;
4p. b) din 1 i 4 rezulta 3.
Georgeta Alexanarescu

IV. Fie cubul ' ' ' ' D C B ABCDA de muchie 1, M. N. P. Q mijloacele muchiilor |AB],
|BC], |CD], respectiv |NC], iar
2 1
,O O centrele fe elor CDDC, respectiv ABCD.
5p. a) Afla i distan a dintre dreptele
1
MO i NP ;
4p. b) Dac E i F sunt proiec iile lui A, respectiv C pe ) (
1
MNO , respectiv (BQP),
atunci
2
CO EF .
Marius MaineaTimp de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Notarea se face de la 1p la 10p.
Fiecare subiect primete 1p din oficiu.
7
Concursul na ional de matematic ARHIMEDE
Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

Clasa a IX-a

I. 5p. a) S se rezolve inecua ia:
} 1 ] | ) 1 ( ] |
2 3
x x x x .
(Am notat aici cu |x] partea ntreag a num rului x, iar cu x} partea frac ionar a
num rului x. Evident x |x] x}.)
Aurel Dobo,an
4p. b) Fie m. n dou numere naturale. Dac 1 , 1 n m , ) 1 ( ) 1 (
3
+ m m m n ,
atunci ) 2 ( ) 1 ( ) 1 (
3
+ + < + m m m n .
Dan Stefan Marinescu. Jiorel Cornea

II. Fie ABC un triunghi i AM. BN. CP medianele sale.
4p. 1) S se calculeze: CP BN AM + + .
5p. 2) Dac ' ' ' CC BB AA CP BN AM + + + + , unde AA, BB i CC sunt
bisectoarele triunghiului ABC, s se arate c triunghiul ABC este echilateral.
Diana Alexanarescu

III. Fie ecua ia , 0
2
+ + c x b x a cu a. b. c Z, a 0.
4p. 1) Dac a. b. c sunt impare, atunci ecua ia dat nu poate avea r d cini ra ionale.
5p. 2) Dac a. b. c } 9 ,..., 2 , 1 , 0 , cu proprietatea c num rul abc este prim, atunci
ecua ia dat nu are r d cini ra ionale.
Liviu Opri,escu

IV. 9p. Fie x un num r real i n N
*
cu proprietatea c } 1 , , + + n n k Q x x
k
.
S se demonstreze c x Q.
Sorin R aulescu. Mihai Piticari
Timp de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Notarea se face de la 1p la 10p.
Fiecare subiect primete 1p din oficiu.
8
Concursul na ional de matematic ARHIMEDE
Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

Clasa a X-a

I. 4p. a) S se arate c x
x
> 2 pentru orice x .
5p. b) S se rezolve ecua ia
x
x
x
x
2
2 + .
Sorin R aulescu. Aarian Troie

II. S se calculeze:
3p. 1) ) 1 ; 0 ( ,
1
2
,
_

x
x
arctg tg ;
6p. 2)
n
a a a a a ...
2 2 1
, unde } ,..., 2 , 1 ,
1 2
1
1
1 2
arcsin
n k
k
arctg
k
k
a
k

+
+
+
.
Mihail Benc:e

III. Fie tetraedrul |JABC] i punctele ) ( ' ), ( ' ), ( ' CA C BC B AB A , astfel nct:
0
'
'
'
'
'
'
> k
A C
C C
C B
B B
B A
A A
, iar ' ' ' ' JA JC JB JA .
5p. a) n cazul k 1, s se demonstreze c muchiile |JA], |JB] i |JC] sunt
congruente.
4p. b) n cazul 1 k i pentru JA JB JC, s se arate c unghiurile
CJA BJC AJC , , sunt congruente.
Dan Popescu

IV. Fie A o mul ime de numere reale cu n elemente i A A f : cu proprietatea c :
f (x) f (y) x y, y x A y x , , .
S se demonstreze c :
4p. 1) f nu poate fi bijectiv ;
5p. 2)

$ $ $
ori n
f f f g ... este constant .
Oana Ni ulescu. Lavinia Savu


Timp de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Notarea se face de la 1p la 10p.
Fiecare subiect primete 1p din oficiu.
9
Concursul na ional de matematic ARHIMEDE
Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

Clasa a XI-a

I. 4p. 1) Se consider matricea ) (
2
M A cu proprietatea 0 ) det(
2
2
+ A I . S se
calculeze det A.
5p. 2.) Fie ) ( , ,
2
M Z Y X cu proprietatea:
2
2 2 2
I Y X Z X Z Y Z Y X .
S se demonstreze c X, Y i Z sunt inversabile.
Marius Mainea

II. Se consider o func ie : f cu proprietatea:
+ + + + x x f x f x f , 0 1 ) 1 ( ) ( ) 1 ( .
Demonstra i c urm toarele afirma ii sunt echivalente:
5p. 1) Ecua ia 1 ) ( x f nu are solu ii n .
4p. 2) f nu este continu .
Marcel Chiri

III. 5p. 1) Fie
n f i if n
a A M A


, 1
) ( ), ( cu

'

f i aaca
f i aaca
a
if
, 2
, 1

Calcula i det A i
1
A n cazul } 4 , 3 n .
Aurel Dobo,an. Tranaafir Bot

4p. 2) Fie ) ( ,
2
Z M B A cu proprietatea c
2
I BA AB + . S se demonstreze c :
( ) ( ) [ ]
n n
BA AB + det este p trat perfect pentru orice n N
*
.
Marius Dr gan

IV. 9p. S se determine toate func iile monotone surjective Q Q f \ : .
Sorin R aulescu. Ion SavuTimp de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Notarea se face de la 1p la 10p.
Fiecare subiect primete 1p din oficiu.
10
Concursul na ional de matematic ARHIMEDE
Edi ia a IV-a, etapa a II-a, 17 martie 2007

Clasa a XII-a

I. 4p. 1) S se demonstreze c :

+

+
2
1
4
4
1
2
1
4 4
1 1 y y
ay
x
ax
.
5p. 2) S se calculeze:

+
1
2
1
4 4
1 x
ax
.
I.J. Maftei

II. S se rezolve ecua iile:
4p. 1) x x
2
n
20
;
5p. 2)

,
_

9 7
2 9
2


X n ) (
11 2
M .
Costel Chite,. Aarian Stoica

III. 4p. 1) S se calculeze

,
_

+
+ +
+
+
+


2 2 2
) (
1
...
) 2 (
1
) 1 (
1
lim
n n n n
n
n
.
5p. 2) S se determine b a, , cu proprietatea:
0
) (
...
) 2 ( ) 1 (
lim
2
2
2
2
2
2

1
]
1

+ +
+
+ +
+
+
+

b n a
n n
n
n
n
n
n
n
.
Marcel Chiri

IV. 9p. Fie ) , , ( + A un inel i A b a , . S se arate c dac :
A x x b x a x
A
+ + , 0
2 3
, atunci inelul ) , , ( + A este comutativ.
Sorin R aulescu. Petru, Alexanarescu


Timp de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Notarea se face de la 1p la 10p.
Fiecare subiect primete 1p din oficiu.