Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN JAWAPAN

::

LEMBARAN

PRAKTIS
royong. Memasak dan makan bersama-sama

B. 5.

Faktor-Faktor Kelunturan Semangat Kejiranan


Persaingan hidup

o Persaingan hidup yang sengit dan sibuk


menjadi punca utama masalah ini.

o Mereka tidak kenal langsung akan jirannya dan tidak mengambil inisiatif untuk berkenal-kenalan dan saling berhubung
dengan jirannya.

o Mereka sibuk

dengan urusan masing-masing.

6.

Fahaman materialistik

I I ciaqar. I r Kini, perkhidmatan restoran atau I perkhidmatan komersil telah menggantikan I aktiviti ini. Dengan bayaran tertentu' I hidangan dapat dinikmati. Kuih-muih I musim perayaan juga boleh didapati dengan I segera. Hal inijelas menunjukkan keperluan I bekefasama semakin berkurangan dahm I
tidak kira peringkat umur atau perbezaan

o Fahaman

materialistik juga menjejaskan

semangat kejiranan.

Sikap hendak menandingi orang lain semakin menebal.

I ""r,#tanmasvarakat agar o I
Langkah-langkah perlu diambil
Semangat

o Ahli

masyarakat enggan mengalah dan sentiasa ingin memiliki apa yang dimiliki
oleh orang lain.

yang baik tidak terus dilupakan. Akhimya nanti I jurang komunikasi antara jiran akan semakin

melebar.

I
I
I

'7.

Perkembanganteknologi canggih

o Perkembangan teknologi canggih


merenggangkan hubungan kejiranan

juga

3 Pendahuluan
o
antara satu dengan yang lain. Pemisahan sama
ada melalui dinding batu ataupun pagar. Hal akan merenggangkan hubungan

Rumah kediaman hari ini kebanyakan diPisahkan I


I I
1

o Kini, dengan

teknologi moden dan canggih,

pelbagai alat hiburan dan permainan telah dihasilkan. Jadi, untuk mendapat hiburan, seisi keluarga hanya perlu menekan punat

ini

antarajiran

tertentu dan menikmati hiburan


gangguan

tanpa

1.

Corak petempatan baru ( wajib )

. 8.

Justeru itu, masyarakat semakin menyendiri dan bersifat individualistik.

e Rumahberpagar/bertembok o Pintu sentiasa bertutuP o Keadaan ini akan menyukarkan


kejiranan.

semangat

Corak petempatan baharu

Corak petempatan baru juga menghalang


semangat kej iranan berkembang.

2.

Persaingan hidup yang sengit

Setiap rumah dipagari dengan pagar yang

o Urusan sendiri o Masa terluang terhad


semakin luntur

dan semangat kejiranan

tinggi.

o Akibatnya, akfiviti mengurungkan diri di


rumah menjadi rutin harian.

o Manusia

terpaksa mengejar kemajuan yang

datang dengan begitu Pantas

o Hal ini menyebabkan

tembok pemisah antara

3.

Mementingkan material

jiran kian melebar. Peluang saling mengenali


dan beramah mesra semakin kurang.

9.

Perubahan corak kehiduPan

o sikap ingin menandingi orang lain o kekayaan simbol status o Masa sentiasa digunakan untuk menambah
pendapatan

o Perubahan

corak kehidupan juga merupakan

faktor wujudnya fenomena ini.

o Oleh

itu masa untuk bertegur sapa dianggap

Sebelum

ini, kerja

menyediakan majlis

membazir

keramaian dijalankan secara bergotong-

60

Local Publications E)

\--

._l:@F|-

.*'iry