Anda di halaman 1dari 1

{

PANDUAN JAWAPAN :: LEMBARAN PRAKTIS

o Teknologi baharu seperti

teknologi pembuatan berautomasi, teknologi nano,

o Produk

tempatan tidak

lagi dilindungi

dan

terpaksa bersaing dengan produk luar negara


dan ini memberikan ancamankepada industri

bioteknologi, elektronik, satelit,

dan

teknologi maklumat akan mendominasikan


kehidupan manusia akan datang dalam era globalisasi.

kecil dan sederhana(IKS)

Serangan mata wang Malaysia

dan

rnanipulasi pasaxan saham menyebabkan nilai mata wang dan saham Malaysia jatuh

B. 5.

KesanNegatifGlobalisasi
Camptntangnn drlarn mesalih negara lain

' 8.

teruk. Hal ini akan menjejaskan keyakinan


pelabur asing terhadap ekonomi Malaysia.

r Caryur tmgan atau bantuan kepada kunpulan&imprh tertentu untuk


ker4iaan sedia ada seperti Negara afgfimistan

Penyalahgunaan teknologi moden

o Penyalahgunaan teknologi

akan

membahayakan manusia sepefti teknologi nuklear yang dibuat serlata nuklear ataupul kebocoran tenaga nukJear.

Libya, Iraq,

Sudari,

Mesir, dan lain-lain alas alasan mreka

mje
kuku

nuklear atau bersikap

Teknologi pembuatan senjata moden telah banyak mehusnalikan kehidupan manusia


berbanding kebaikannya.

besi/dihtumendapatkan maklumat
seteru

o Pengiatipan mrtk
mereka.

oleh negara-negra maju terhadap

Pengintipan yang dilakukan oleh negara-

negara maju melalui satelit


pertahanan untuk

untuk

o penggsdaman sistem

mendapatkan maklumat
seteru mereka.

negara-negara

mengetahui kdnrafan dnn kelemahan sistem pertahanm seodnah negara.


6.

Peningkatan gejala sooial

Kesimpulan

o Pengamalm rocl

seks bebas, bersekedudukan, pembualgm bayi, minuman keras, budaya


lepok, dan majlis-majlis sosial yang

o Cabaran globalisasi masa kini


melalui ilmu dan kemahiran.

memerlukan

pembentukan generasi muda yang berdaya tahan

menonjolkan budaya barat yang akhirnya


melahirkan remaja yang rosak akhlaknya.

politit

Cabaran globalisasi dan implikasi terhadap ekonomi, dan social adalah luas dan

o Dalam sistem pendidikan akan

berlaku

mempunyai kesaa positif dan negatif.

peminggirm penggunaan bahasa Melayu dan


mengutamakan penggunaan bahasa Inggeris. Pendahuluan

o Remaja mementingkan budaya hedonism dan hiburan-hiburan yang menonjolkan


budaya barat yang bertentangan dengan
budaya tempatan seperti seni kata lucah,
pakaian yang mencolok mata, dan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan.

o Malaysia perlu menghadapi globalisasi o Pelbagai persediaan perlu dilaksanakan


memantapkan ekonomi negara.

bagi

Persediaan Menghadapi Globalisasi

1.

Pengurusan dan Pemasaran yang Sistematik

7.

Ancaman ke atas ekonomi Malaysia

o Pengurusan
tahan

mestilah terlatih dan berdaya

o Penguasaan

atau monopoli syarikaGsyarikat

multinasional yang menyebabkan syarikatsyarikat kecil terpaksa gulung tikar kerana

. .

Pengurusan kewangan yang cekap dan tidak

berlaku pembaziran

tidak mampu bersaing dengan

syarikat-

Penggunaan teknologi canggih seperti


peralatan telekomunikasi dan internet

syarikat besar dalam dan luar negara.

Local Publications A2

63