Anda di halaman 1dari 1

FUNGSI KESENIAN ISLAM Kesenian islam tidak berpegang kepada sesuatu yang tidak berfaedah dan berprinsip mahupun

keduniaan.Dalam seni islam ia bukanlah satu cara untuk manusia mengejar publisiti, populariti dan hiburan ataupun memenuhi ruang-ruang kosong sesuatu ciptaan seni. Seseorang perlu perlu menjalani proses penyucian jiwa yg serius, intensif dan terarah utk menghasilkan seni yg indah dan tunduk pd kebenaran. Fungsi seni bersekali dengan
[2]

akal supaya manusia menyedari perkaitan

dengan alam ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. antas ia menyedari keagungan !uhan dan keunikan penciptaan-"ya. Seni dalam islam menanam rasa Khushuk kepada #llah disamping memberi ketenangan jiwa manusia sebagai makhluk #llah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan. Kesenian $slam juga merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan #llah S.%.!,dimana dengan seni mendorong ke arah ketakwaan, kemakrufan, kesahihan, dan budi pekerti yang mantap.$ni bermakna dengan lebih ringkas pengertiannya ia berfungsi membentuk keperibadian, akhlak, a&idah dan keimanan seseorang itu menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni dan terpuji.

[2]

akal- seniman yang menggunakan akal atau menggunakan kebolehan minda dapat memancarkan daya intelek dgn

menghasilkan suatu motif kaligrafi yang membawa pengertian dan maksud yang mendalam mengenai ketuhanan, hubung&n sesama makhluk dan alam sekitar.

Page 1