Anda di halaman 1dari 2

PENGERTIAN MUNAFIK

Adalah orang munafik termasuk golongan orang yang tidak mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah, sehingga jalan hidupnya yang ditempuhi tidaklah mengandungi nilai-nilai ibadah dan segala amal yang dikerjakan tidak mencari keredhaan Alah. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua, mengaku beriman padahal hatinya ingkar. Perbuatan orang munafik disebut Nifaq. Mereka ini hanya pada mulutnya sahaja, kemudian dalam perbuatannya sehari-hari nampak baik, tapi hanya tipu helah belaka. Ertinya segala amal perbuatan yang dikerjakan itu bukan ditegakkan di atas dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah, akan tetapi hanya didasarkan pada perasaan dan hawa nafsunya semata-mata untuk mencari muka, penampilan, mengambil hati dalam masyarakat dan pandangan orang belaka. Segala perbuatan baiknya itu hanya dijadikan tempat berlindung untuk menutupi segala keburukan Itikad dan niatnya. Tanda-tanda munafik a. Ingin menipu daya Allah. Firman Allah : "Dan di antara manusia ada yang mengatakan, 'aku beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian,' padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Mereka itu hendak menipu Allah berserta orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sedar." [Qs Al Baqarah : 8-9] b. Lebih suka memilih orang kafir sebagai pemimpinnya. Firman Allah maksudnya : "..(iaitu) orang yang mengambil orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah." [Qs An Nisa : 139] c. Tidak mahu diajak berhukum dengan hukum Allah dan RasulNya. Firman Allah : "Apabila dikatakan kepada mereka (org munafik); "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul," nescaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia ) dengan sekuatkuatnya dari (mendekati) kamu." [Qs An Nisa : 61] d. Malas menegakkan solat, tapi kalau solat suka menunjuk-nunjuk (riak) Firman Allah : "Dan bila mereka berdiri untuk melaksanakan solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dihadapan manusia. Dan tidaklah mereka itu menyebut asma Allah, kecuali sedikit sekali." [Qs An Nisa : 142] e. Berdusta apanbila berkata, menyalahi janji dan khianat (Pecah Amanah) "Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 macam, apabila berkata suka

berdusta,apabila berjanji selalu menyalahi dan apabila diberi kepercayaan (amanah) suka khianat." [Hr muslim dan bukhari] Pengaruh munafik dalam kehidupan bermasyarakat Dalam sejarah telah banyak membuktikan bahawa umat Islam zaman dulu sering diperdaya oleh orang munafik dan hal itu akan berterusan sampai zaman sekarang bahkan zaman yang akan datang dari generasi ke generasi. Oleh kerana itu kita umat Islam di mana saja berada hendaknya berhati-hati terhadap orang munafik yang berhasrat mematahkan semangat juang kita umat Islam, memporak-perandakan kekuatan Islam, memadamkan cahaya Allah di tengah-tengah orang Islam dan selalu melakukan kerosakan dan kekacauan di mana-mana. "Mereka (orang munafik) hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan) mereka. Dan Allah telah menyempurkan cahayaNya, meskipun orang kafir membenci." [Qs Asy-Shaf : 8]