Anda di halaman 1dari 5

TEKS PENGACARA MAJLIS HARI GRADUASI SK JALAN TANJUNG 2013 Tarikh:11 Nov !" r 2013 Ma#a 8.

.30 pagi Pa$%&a$ Apabila hadirin berada di dalam dewan. Pa$%&a$ Apabila #$% masuk dewan. Pa$%&a$ Apabila #$% telah berada di atas pentas. Pa$%&a$ ,etelah 0agu Negaraku tamat. P $'&!&!a$ 1 Mohon perhatian kepada hadirin, untuk melancarkan majlis kita pada pagi ini, semua diminta berdiri ketika yang berbahagia masuk dan sama-sama menyanyikan lagu Negaraku. erima kasih. P $'&!&!a$ 2 Mengumumkan ketibaan yang berbahagia &n Abdul 'alid b 'j #asin #ang $ipertua %()* dengan diingi oleh yang berusaha &n #ahaya b +m guru )esar ,k -alan anjung,guru-guru penolong kanan,ketua-ketua panitia dan murid-murid tahun . ke dewan. P $'&!&!a$ 3 ,ebagai rasa cinta akan negara,majlis di mulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu sekolah. #ang berbahagia dan para hadirin diminta berdiri. P $'&!&!a$ ( Mohon para hadirin mengambil tempat.

Ma#a !.0" pagi

Ma#a !./0 pagi

Ma#a !./" pagi

Ma#a !.10 pagi

Pa$%&a$ Apabila hadirin telah mengambil tempat.

P $'&!&!a$ ) Daun layu di tengah gurun, Nampak jalur pohon cemara, Tradisi ditutur turun temurun, Pantun dibuka pembuka bicara. Hari ini menugal jagung, Hari esok memetik peria, Hari ini kita berkampung, Meraikan hari penuh ceria. #ang berbahagia &n Abdul 'alid b 'j #assin #ang $ipertua %()* ,2 -alan anjung, #ang berusaha &n #ahaya b +m *uru )esar ,2 -alan anjung, para guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada #ang )erbahagia &n Abdul 'alid b 'j #assin ke 'ari *raduasi ahun . 10/3.Majlis turut merakamkan sekalung terima kasih atas keprihatinan dan kesudian #ang berbahagia untuk bersama-sama menjayakan majlis ini. Cari ikan di tepian selasih, Anak keli main di jeti, ami ucapkan terima kasih, !udi dan bakti tetap di hati.

Ma#a !.1" pagi

Pa$%&a$ )acaan doa.

P $'&!&!a$ * !unga ma"ar cantik tersemat, Dipetik gadis di tepi titi, Doa dibaca memohon rahmat, #emoga majlis sentiasa diberkati. )agi menambah keberkatan majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh 3sta4 A4i4ul b Mohd ,arham. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.

Ma#a !.30 pagi

Pa$%&a$ ,elepas bacaan doa.

P $'&!&!a$ + Amin, amin ya robbalalamin5

Majis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada 3sta4 A4i4ul atas bacaan doa itu tadi. 'adirin yang dihormati sekalian, Ma#a !.30 pagi Pa$%&a$ ,elepas bacaan doa P $'&!&!a$ , )agi meneruskan acara, majlis mempersilakan #ang )erusaha &n #ahaya b +m, *uru )esar ,2 -alan anjung untuk menyampaikan ucapan. $engan segala hormat dipersilakan. Masa !.60 pagi %anduan ,elepas ucapan *%2 kurikulum
%engumuman !

Majlis mengucapkan terima kasih kepada #ang berusaha &n #ahaya b +m atas ucapan itu tadi 'adirin yang dihormati, )agi meneruskan acara, majlis mempersilakan #ang )erbahagia &n Abdul 'alid b 'j #assin #ang $ipertua %()* ,2 -alan anjung untuk mengungkapkan bicara seterusnya merasmikan 'ari *raduasi ahun . 10/3. $engan segala hormat dipersilakan.

Ma#a /0.00 pagi

Pa$%&a$ ,elepas ucapan perasmian.

P $'&!&!a$ 10 !uah selasih di dalam puan, Diba"a gadis ke tengah laman, Takkan hilang jasamu tuan, $adi ingatan sepanjang %aman. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada #ang )erbahagia &n.Abdul 'alid b 'j #assin atas ucapan dan kesudian merasmikan 'ari *raduasi ahun . itu tadi.

Ma#a /0.0" pagi

Pa$%&a$ ,elepas ucapan perasmian 'adirin yang dihormati,

P $'&!&!a$ 11

Majlis dimulakan dengan %enyampaian ,ijil $engan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan #ang )erusaha &n. #ahaya b +m *uru )esar ,2 -alan anjung untuk mengiringi #ang )erbahagia &n.Abdul 'alid b 'j #assin naik ke pentas untuk menyempurnakan upacara penyampaian sijil. $engan hormatnya dipersilakan. 7)aca ikut senarai8

Ma#a /0.30 pagi

Pa$%&a$ ,ebaik shj %eserta terakhir turun dari pentas.

P $'&!&!a$ 12 Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada #ang )erbahagia &n.Abdul 'alid b 'j #assin atas kesudian menyampaikan sijil sebentar tadi. ,ebagai tanda penghargaan daripada pihak sekolah, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan #ang )erusaha &n #ahaya b +m untuk menyampaikan cenderamata kepada #ang )erbahagia &n.Abdul 'alid b 'j #assin. $engan segala hormat dipersilakan.

Ma#a /0.3" pagi

Pa$%&a$ ,elepas #g )erbahagia duduk.

P $'&!&!a$ 13 'adirin hadirat yang dihormati, Persembahan pelajar menyusul kini, Daripada putera dan puteri bestari, Dengan penuh gemalai dan seni, Agar majlis tambah berseri 'adirin sekalian, Marilah kita sama-sama menyaksikan 3 persembahan yang akan dipersembahkan oleh murid-murid tahun " dan tahun . $ipersilakan.

Ma#a /0.6" pagi Ma#a /0.6" ptg

Pa$%&a$

P $'&!&!a$ 1(

,ebaik 'adirin sekalian, untuk makluman semua,persembahan itu tadi di persembahan bawah bimbingan %uan Nurul A4ah bt -ohari tamat. Pa$%&a$ P $'&!&!a$ 1) ,ebaik persembahan bergerak turun dari pentas. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas persembahan itu tadi. $engan persembahan itu tadi, menandakan 'ari *raduasi ahun . 10/3 akan melabuhkan tirainya. Majlis bagi pihak sekolah merakamkan terima kasih yang tidak terhingga atas kesudian para hadirin bersama-sama kami pada hari ini. 2ami bagi pihak majlis juga ingin memohon kemaa9an jika terdapat sebarang kecacatan dan kepincangan sepanjang majlis ini berlangsung. Akhir kata5 Terima kasih sekalung budi, Daripada kami seikhlas hati, Moga berjumpa di lain kali, Dalam majlis ceria begini. ,ebelum itu, majlis dengan rasa penuh tak4im mempersilakan #ang )erusaha &n #ahaya b +m mengiringi #ang )erbahagia &n.Abdul 'alid b 'j #assin dan para tetamu jemputan menikmati jamuan yang yang disediakan di kantin sekolah. $ipersilakan. ,ekian,terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.