Anda di halaman 1dari 1

I

PANDUAN JAWAPAN :: LEMBARAN PRAKTIS

o Persaingan dalam pengeluaran barangan yang semakin meningkat disebabkan


industri-industri yang lebih maju dengan
penggunaan teknologi terkini dapat hasilkan

Kesimpulan

o Perkembangan

IKS amat penting dalam

perkembangan ekonomi Negara selaras dengan

dasar kerajaan ingin menjadikan Malaysia


berstatus negara maju menjelang 2020.

lebih banyak barangan .dan menawarkan


harga yang lebih murah sedangkan IKS tidak

mampu berbuat
I

demikian.

13 Pendahuluan

l.

Kekurangan penggunaan teknologi

Walau pun IKS memberi sumbangan yang besar

o Kurang

pendedahan kepada teknologi dan


rendah dan tidak

dalam pembangunatr negata, namun terdapat


beberapa masalah yang perlu diselesaikan segera

kurang pengetahuan tentang teknologi

o Hasil dan mutu pengeluaran

agar IKS terus member sumbangan kepada


pembangunan negara.

dapat memenuhi kehendak pasaran kerana teknologi tidak cekap dan ketinggalanzaman
serta penyelenggaraan tidak sempurna

Pendekatan yang perlu diambil

Rata-rata pengeluaran

IKS

sekarang lebih keperluan

l.

Mewujudkan konsep ranlaian

cenderung untuk memenuhi


pasaran luar

o Menggalakkan

kerjasama lebih erat antara

tempatan, sangat kurang terdedah dengan

industri besar dan IKS

o Industri besar membekalkan di


peringkat

bahan

Justeru itu, peluang mereka


antarabangsa amat terbatas.

mentah dan kepakaran kepada IKS untuk


menghasilkan komponen-komponen mereka

12. Hubungan intra-industri

o Situasi ini bukan sahaja


dengan industri
besar

mampu

o.Hubungan

IKS

memindahkan kepakaran malah memastikan


pemasaran produk IKS lebih terjamin.

adalah tidak menggalakkan kerana kurang kepercayaan firma-flrma besar kepada IKS khususnya dalam aspek 'standard' dan mutu produk yang rendah. 13- Kehadiran IKS dari negara asing

Membuka pasaran baru

Dengan membantu pengusaha mencari


pasaran baru untuk barang
dalam,dan luar negeri

IKS

sama ada

o Kemasukan

mendadak IKS terutamanya dari

o Mengadakan
keluaran IKS

kempen promosi untuk menarik barangan

Singapura, Taiwan dan Korea Selatan telah menyempitkan peluang usahawan tempatan

minat orang ramai terhadap

khususnya bumiputera untuk menjadi


pembekal kepada industri besar atau industri berat

o Mencari tempat yang strategik atau menempatkan IKS di lokasi dengan


kelengkapan infrastruktur yang baik bagi
memudahkan pemasaran. J.

o Kehadiran IKS

asing seakan-akan dialu-

alukan oleh industri besar kerana lebih


mempercayai firma asing daripada firma
tempatan

Menyediakan tenaga buruh yang mencukupi

o Penyediaanpelbagai latihankhusus o Penubuhan sekolah-sekolah vokasional


dapat membantu melahirkan lebih banyak
pekerja mahir untuk menampung keperluan
tenaga ket'a,mahir dalam bidang IKS

Syarikat antarabangsa tidak menunjukkan


minat untuk membangunkaq IKS tempatan
beranggapan

IKS

tempatan .tidak mampu

membekalkan barangan yang mencapai


tahap yang dikehendaki.
:

o Tenaga kerja mahir


IKS

yang mencukupi dapat

meningkatkan kualiti barang dan produktiviti

LuolPublicatiow V)

73