Anda di halaman 1dari 31

ARMELE ELECTROMAGNETICE

Armele electromagnetice i drepturile omului (I) de Peter Phillips, Lew Brown i Bridget Thornton Articol preluat din revista NE !" New Times Anul II, nr#$% !n studiu al istoriei &nc'lc'rii drepturilor omului de c'tre agen(iile de in)orma(ii ale "!A i al cercet'rilor din domeniul armelor electromagnetice *omple+ul militar,industrial al "tatelor !nite de(ine un arsenal de arme electromagnetice pe care le poate utili-a pe c.mpurile de lupt' i &mpotriva cet'(enilor, ca un mi/loc de control social contrar drepturilor omului# Acest studiu e+plorea-' actualele posi0ilit'(i ale armatei americane de a utili-a dispo-itive electromagnetice (E1) pentru a h'r(ui, intimida sau ucide indivi-i, precum i cele de &nc'lcare a drepturilor omului prin testarea i lansarea acestor arme# 2n anii 34% i 35%, *IA,ul a &nceput s' caute mi/loace pentru a in)luen(a capacitatea de cunoatere, sentimentele i comportamentul uman# *onsider.nd )iin(a uman' un animal social i )olosindu,se de capacitatea de a manipula mediul unui su0iect prin i-olare, medicamente i hipno-', oamenii de tiin(' americani au c'utat mult timp o metod' mai 0un' de a controla comportamentul uman# Aceste cercet'ri ce s,au )ocali-at pe utili-area diri/at' a energiei electromagnetice, au )ost &ncadrate &n domeniul 6r'-0oiului in)orma(ional7 sau al 6armelor non,letale7# Noi aptitudini tehnologice au )ost de-voltate de proiectele )inan(ate prin 60ugete negre7 de,a lungul ultimelor decenii8 acestea includ capacitatea de a in)luen(a emo(iile umane, de a pertur0a procesele de g.ndire i de a induce dureri groa-nice prin manipularea c.mpurilor magnetice# Agen(iile secrete i cele militare dispun de arme noi, de temut, arme care pro0a0il au )ost de/a )olosite i9sau testate pe oameni, at.t &n "!A c.t i &n str'in'tate i care ar putea )i diri/ate &mpotriva mul(imilor &n situa(ia unor proteste de mas' sau a unor tul0ur'ri civile# :repturile omului apar(in &ntregii umanit'(i# A crede c' drepturile omului se aplic' doar pentru unii i nu i pentru al(ii repre-int' o

negarea a umanit'(ii# Negarea acestor drepturi este e+act lucrul pe care *ongresul i Preedintele ;eorge <# Bush l,au reali-at c.nd au semnat 1ilitar= *ommissions Act &n >%%5# Prin noua politic' a "!A, tortura i am.narea procesului cuvenit sunt accepta0ile pentru cei care sunt condamna(i de preedinte ca )iind teroriti sau sus(in'tori ai terorismului# Acest document repre-int' o negare deschis' a drepturilor inaliena0ile ale omului, drepturi recunoscute de :eclara(ia :repturilor ?mului# 1ai mult, ac(iunile lor au demonstrat lumii c' "!A suspend' aceste drepturi pentru cei pe care &i consider' 6r'i7# :eclara(ia !niversal' a :repturilor ?mului a )ost un ghid pentru dreptul interna(ional aproape ase decenii i ast)el o0lig' "tatele !nite la aplicarea principiilor sale generale# Articolul $% preci-ea-'@ 6?rice persoan' are dreptul &n deplin' egalitate de a )i audiat' &n mod echita0il i pu0lic de c'tre un tri0unal independent i impar(ial care va hot'r& drepturile, o0liga(iile i temeinicia oric'rei acu-a(ii penale &ndreptat' &mpotriva sa7, iar articolul 4 inter-ice tortura, pedepsele i tratamentele crude, inumane sau degradante# Am0ele drepturi de 0a-' au )ost eliminate prin semnarea 1ilitar= *ommissions Act &n >%%5# 2n plus, :eclara(ia !niversal' a :repturilor ?mului sus(ine c' orice om are dreptul la li0ertatea de opinie i de e+primare# Aceasta &nseamn' c' oamenii au dreptul inaliena0il de a g.ndi li0er i de a descoperi propriile adev'ruri# Li0ertatea de g.ndire sau li0ertatea cognitiv' repre-int' dreptul natural al )iec'rei persoane de a putea percepe lumea dup' propriile capacit'(i# Pentru a 0ene)icia de o adev'rat' li0ertate cognitiv' &ntr,o lume at.t de comple+' cum este cea &n care tr'im, tre0uie, &n primul r.nd, s' avem acces la adev'r i la in)orma(ii impar(iale despre ac(iunile altora i despre starea general' a lumii# *entrul pentru Li0ert'(i *ognitive de)inete acest drept ca 6dreptul )iec'rui individ de a g.ndi independent i autonom, de a )olosi &ntreg spectrul min(ii sale i de a se anga/a &n multiple moduri de g.ndire7# A'r' repre-ent'ri corecte nu putem )ace alegeri independente, &n deplin' cunotin(' de cau-'# Este imperativ ca organismul uman i mintea s' )ie considerate s)inte# Invadarea corpului unui individ )'r'

consim('m.ntul acestuia repre-int' o &nc'lcare grav' a drepturilor omului#

Tr'im &ntr,o perioad' dominat' de e+tremism, r'-0oi permanent i mani)est'ri unilaterale ale etnocentrismului i a puterii unei re(ele de oameni din interiorul guvernului american# Aceste elite ale puterii operea-' de multe decenii i nu doresc nimic mai pu(in dec.t domina(ia militar' total' a "!A asupra lumii# Pentru a,i atinge scopurile ei s)idea-' valorile )undamentale ale poporului american# Acesta nu este &ns' un )enomen nou#

Ascensiunea clasei conduc'toare ?primarea drepturilor omului )ost pre-entat' de de,a lungul istoriei "tatelor !nite# !n lung ir de cercet'ri sociologice documentea-' e+isten(a unei clase conduc'toare dominatoare &n "!A care sta0ilete tactica i determin' priorit'(ile politicii na(ionale# *lasa conduc'toare american' se perpetuea-' singur', p'str.ndu,i in)luen(a cu a/utorul unor institu(ii cum ar )i Asocia(ia Na(ional' a Produc'torilor, *amera Na(ional' de *omer( i Industrie, *onsiliul de A)aceri, Business Boundta0le, *on)erence Board, American Enterprise Institute, *onsiliul Bela(iilor E+terne i alte grupuri cu o politic' centrat' pe mediul de a)aceri#

2n cartea sa din $C45, 6Puterea elitei7, *# <right 1ills demonstrea-' pe 0a-' de documente modul &n care cel de Al :oilea B'-0oi 1ondial a consolidat &n "!A o trinitate a puterii care &ncorporea-' elitele corpora(ionaliste, militare i pe cele ale guvernelor &ntr,o structur' de putere centrali-at', motivat' de interesele claselor i lucr.nd la unison prin intermediul unor 6cercuri &nalte7 de contacte i &n(elegeri# 1ills a descris cum cei din elita puterii sunt cei care 6decid ceea ce este de decis7# ?dat' cu apari(ia comple+ului militar,industrial dup' cel de Al :oilea B'-0oi 1ondial, Preedintele Eisenhower a o0servat &n $C5$ c' o )ac(iune a puterii militar,industriale &i consolida planurile de dominare pe termen lung a Americii, i &n )inal, a lumii# Eisenhower nu era &ntr,o po-i(ie din care s' se poat' lupta cu aceti oameni, iar istoria a &nregistrat p'rerile sale despre acest su0iect &n discursul s'u de r'mas 0un@ 6D Aceast' &m0inare a unei imense organi-a(ii militare i a unei mari industrii de armament este o e+perien(' american' nou'# In)luen(a sa total' E economic', politic' i chiar spiritual' E este resim(it' &n )iecare ora, &n )iecare stat, &n )iecare 0irou al guvernului )ederal# Becunoatem necesitatea imperativ' a acestui progres# 2ns' nu tre0uie s' negli/'m implica(iile sale grave# Truda noastr', resursele i traiul nostru sunt implicate aici8 este vor0a deci, chiar de structura societ'(ii noastre#7 6Tre0uie s' avem gri/' ca comple+ul militar,industrial s' nu do0.ndeasc' o putere de in)luen(' ne&ntemeiat' &n cadrul consiliului de guvern'm.nt# Posi0ilitatea de-astruoas' ca o putere greit )olosit' s' apar', e+ist' i va e+ista &ntotdeauna#7 6Nu tre0uie s' l's'm greutatea acestei com0ina(ii s' ne periclite-e li0ert'(ile noastre sau progresul democratic# Nu tre0uie s' luam nimic de 0un# Numai o societate alert' i 0ine in)ormat' poate impune crearea unui angrena/ adecvat &ntre imensa main' industrial' i militar' i metodele i scopurile noastre panice, ast)el &nc.t securitatea i li0ertatea s' poat' prospera &mpreun'#7 6Bevolu(ia tehnologic' din ultimele decenii a )ost &n mare parte vinovat' pentru schim0'rile impetuoase din industria militar'# 2n aceast' revolu(ie, cercetarea are un rol central8 ea a devenit mai riguroas', mai comple+' i mai costisitoare# 2n mod constant, o parte

a cercet'rilor este alocat', pentru, de, i la cererea guvernului )ederalD7 Acum &n(elegem c' Eisenhower se re)erea la con/unctura redirec(ion'rii 0anilor proveni(i din impo-ite pentru a )inan(a noi tehnologii secrete ce au ca scop controlul puterii, la nivel mondial, de c'tre elita militar,industrial'# ? anume )ac(iune de oameni am0i(ioi, anterior solda(i ai B'-0oiului Bece i neo,conservatori, erau adep(i )ilo-o)ului Leo "trauss# Acest grup de elit', care nu include numai generali i industriai, ci i )ilo-o)i, oameni de tiin(', academicieni i politicieni, a devenit &n pre-ent cea mai puternic' organi-a(ie pu0lic'9privat' cunoscut' vreodat'# "trauss a &m0r'(iat o )ilo-o)ie elitist' care,i linguea pe cei care moteniser' averi sau pe cei care tr'iau o via(' tihnit' ce le permitea urm'rirea oric'rui interes propriu# Ideile lui au )ost trans)ormate &ntr,o ideologie serioas', &n care mass,media, religia i guvernul sunt utili-ate pentru a su0/uga masele, &n timp ce 6no0ilii7 &i urmea-' propriile interese )'r' a (ine cont de lege, aceasta e+ist.nd doar pentru controlarea oamenilor de r.nd# "trauss considera de asemenea necesar' discre(ia, impus' de necesitatea controlului, pentru c' dac' oamenii in)eriori ar )i a)lat la ce erau supui, ar )i )ost )'r' &ndoial' sup'ra(i# 6?amenii nu vor )i )erici(i s' a)le c' e+ist' numai un singur drept natural@ dreptul celor superiori de a,i domina pe cei in)eriori, st'p.nul asupra sclavului, so(ul asupra so(iei i pu(inii &n(elep(i asupra ple0ei#7 2n 6:espre tiranie7, "trauss se re)er' la acest drept natural ca la o 6&nv'('tur' tiranic'7 preluat' de la iu0i(ii s'i antici# Leo "trauss, Al0ert <ohlstetter i al(ii de la *omitetul ;.ndirii "ociale al !niversit'(ii din *hicago primesc onoruri pentru promovarea agendei neo, conservatorismului prin studen(ii lor, Paul <ol)owit-, Allan Bloom i studentul lui Bloom, Bichard Perle# Bevista cultural' canadian' Ad0usters de)inete neo, conservatorismul drept@ 6convingerea c' democra(ia, oric.te de)ecte ar avea, a )ost cel mai 0ine ap'rat' de un pu0lic ignorant condus de na(ionalism i religie# Numai un stat na(ionalist militant ar putea &mpiedica agresiunea uman'D un asemenea na(ionalism necesit' o amenin(are e+terioar' i, dac' ea nu poate )i g'sit', atunci tre0uie s' )ie con)ec(ionat'7# Ailo-o)ia neo,conservatoare a ap'rut ca o reac(ie

&mpotriva perioadei de revolu(ii sociale a anilor 5%# Numeroi )unc(ionari i asocia(i ai preedin(ilor Beagan i ;eorge F# <# Bush au )ost puternic in)luen(a(i de )ilo-o)ia neo,conservatoare@ Gohn Ashcro)t, *harles Aair0anHs, Bichard *hene=, Ienneth Adelman, Elliot A0rams, <illiam Iristol i :ouglas Aeith# 2n'untrul administra(iei Aord a e+istat o ruptur' &ntre tradi(ionalitii B'-0oiului Bece, care c'utau s' minimali-e-e con)runt'rile prin diploma(ie i rela+area rela(iilor dintre "!A, !B"" i *hina, i neo, conservatori, care pledau &n )avoarea unei con)runt'ri mai puternice cu 6demonicul imperiu sovietic7# !ltimul din cele dou' grupuri s,a consolidat atunci c.nd ;eorge F# <# Bush a devenit directorul *IA,ului# Bush a permis )ormarea 6Echipei B7 condus' de Bichard Pipes al'turi de Paul <ol)owit-, Lewis Li00=, Paul Ni-=e i al(ii, care au )ormat cel de,al doilea *omitet Asupra Pericolului Actual &ns'rcinat cu creterea aten(iei asupra amenin('rii sovietice i necesitatea continu' a "!A de a avea o politic' de ap'rare agresiv' i puternic'# E)orturile acestora au dus la puternica atitudine antisovietic' a administra(iei Beagan# Ast'-i, com0inarea climatului politic cu posi0ilit'(ile tehnologice o)er' condi(ii prielnice nu numai pentru manipularea general' a mass,mediei cu a/utorul )lu+ului in)orma(ional, dar i pentru manipularea st'rilor emo(ionale i capacit'(ilor cognitive ale popula(iei# :ac' elitele politice nu dau socoteal' pentru ac(iunile lor, i dac' pu0licul a )ost manipulat din punct de vedere emo(ional pentru a le sus(ine, putem )i siguri c' acestea vor a0u-a de po-i(iile lor pentru a,i atinge scopurile personale# B'-0oiul psihologic, in)orma(ional i controlul min(ii pot p'rea su0iecte e+otice, &ns' impactul acestor tehnic este pro)und# 1in(ile noastre sunt in)luen(ate de o serie de programe de lung' durat', ce au drept scop manipularea opinie pu0lice cu a/utorul agen(iilor secrete, mass,mediei corporatiste i armatelor de agen(ii non, guvernamentale, create pentru generarea )ricii, divi-iunii i incertitudinilor &n interiorul pu0licului# 1anipularea mediatic', ce implic' &nscenarea arti)icial' a realit'(ii noastre colective, nu are &ntotdeauna succes, &ns' opera(iunile

psihologice (care au avut i &nc' mai au loc i ast'-i) ce poart' numele de 6r'-0oi in)orma(ional7, sunt diri/ate at.t &mpotriva inamicilor e+terni, c.t i asupra cet'(enilor americani# Potrivit lui 1ar= *# Ai-gerald de la Institutul Fudson, arme 0a-ate pe noi principii, cum ar )i laserul, electromagnetismul, plasma, clima, genetica i 0iotehnologia, duc la moderni-area ap'r'rii na(ionale# Posi0ilitatea ca aceste arme s' )ie utili-ate at.t &n scopuri 0une, c.t i rele, merit' s' )ie tratat' cu o deose0it' aten(ie# 1ass,media este complice &n omiterea de in)orma(ii necesare pentru luarea unor deci-ii democratice# !n plan de dominare glo0al' include penetrarea consiliilor corpora(iilor mediatice din "tatele !nite# ? echip' de cercet'tori de la !niversitatea din "onoma din *ali)ornia a )inali-at de cur.nd o anali-' a consiliilor directoare a celor mai mari $% organi-a(ii din "!A i a sta0ilit c' numai $$J oameni alc'tuiesc comitetele de conducere ale acestor )irme gigant# La r.ndul lor, aceti $$J indivi-i conduc >>J de corpora(ii na(ionale i interna(ionale# Patru din primele -ece corpora(ii media din "!A au &n consiliile lor antreprenori ai 1inisterului Ap'r'rii, inclu-.ndu,i pe <illiam Iennard (New KorH Times, *arl=le ;roup), :ouglas <arner III (;#E# LNB*M, Bechtel), Gohn Br=son (:isne= LAB*M, Falli0urton) i :ouglas 1c*orHindale (;annett, LocHheed 1artin)# Av.nd &n vedere e+isten(a unei re(ele mediatice interconectate, &ntreaga mass,media din "!A repre-int' de )apt interesele corpora(iilor americane# Elita mass,mediei, o component' cheie a elitelor politice din "!A, este pa-nicul mesa/elor ideologice accepta0ile, controlorul con(inutului tirilor i in)orma(iilor i cea care ia deci-ii cu privire la resursele mediatice# B'-0oiul psihologic i programele )inan(ate prin 60ugetul negru7 ?pera(iunile psihologice moderne erau destul de de-voltate &n cel de, al II,lea B'-0oi 1ondial i au dus &n anii 34% la )ormarea unei re(ele r'sp.ndite de sociologi, /urnaliti, politicieni, specialiti militari i agen(i secre(i# ?pera(iunile psihologice erau utili-ate pentru a promova o varietate de programe ce cooperau cu comple+ul militar, industrial# Piesa de re-isten(' a r'-0oiului in)orma(ional era amenin(area 6roie7 comunist'#

La s).ritul anilor 34%, un grup de oameni de dreapta din interiorul *IA,ului se ocupau cu crearea unor arme secrete, cu pl'nuirea de asasinate i conceperea de planuri generale pentru dominarea lumii, planuri ce sunt aplicate i &n -ilele noastre# ?pera(iunea ;ladio este un e+emplu 0ine documentat i &n s)era interna(ional', prin care mem0rii de dreapta ai comunit'(ii secrete a "!A au creat armate care 6au r'mas &n urm'7 &n multe din statele europene# Acele armate au reuit s' se in)iltre-e &n cele mai &nalte structuri politice (&n special &n Italia, unde termenul de ;ladio se re)er' la o sa0ie cu dou' t'iuri) i au )ost )'cute responsa0ile pentru numeroase atentate teroriste din anii $CJ% i $CC%# Teroarea i propaganda merg deseori m.n' &n m.n' cu elementele e+tremiste din interiorul comunit'(ilor militare i ale agen(iilor secrete# :epartamentul ap'r'rii al "!A a de-v'luit la >N ianuarie >%%O o nou' arm' revolu(ionar'# Active :enial "=stem este o arm' cu ra-e de energie de &nalt' putere, testat' &n >N ianuarie >%%O la 1ood= Air Aorce Base, ;a# "istemul proiectea-' o ra-' invi-i0il' de energie ce )ace ca oamenii s' se simt' ca i cum ar )i cuprini de )l'c'ri# ?)icialii guvernamentali spun c' arma este 6sigur'7 i 6uman'7# Aceeai o)iciali sus(in c' sistemul nu va )i opera(ional &nainte de >%$%# 2n anii 34%, un grup numit Primul comitet asupra pericolului actual, a provocat o serie de 6cri-e )alse7# *ri-a 0om0elor, cri-a rachetelor, cri-a spa(ial', cri-a sp'l'rii creierului i cri-a psihotronic' au )ost utili-ate pentru a /usti)ica creterea cheltuielilor militare# *ongresul a )ost )'cut s' cread' c' sovieticii erau o amenin(are mult prea mare dec.t erau &n realitate i c' o nou' arm' &nsp'im.nt'toare a )ost de-voltat' pentru a amenin(a America# Ei au )ost ast)el convini s' vote-e aproape toate propunerile de tipul 60ugetelor negre7, ce le,au )ost pre-entate# "u0 conducerea primului director civil al *IA,ului, Allen <elsh :ulles, Agen(ia i,a continuat planurile de a o0(ine consim('m.ntul poporului american pentru perpetuarea industriali-'rii r'-0oiului# :ulles era un individ cu rela(ii puternice, un spion de succes pentru ?"" &n Elve(ia pe parcursul r'-0oiului, &nrudit cu trei secretari de stat i consilierul e) al lui :ewe= c.nd acesta a candidat pentru preedin(ie &n $CNJ# :ulles avea acces la planurile politice de &nalt

nivel, printre prietenii s'i num'r.ndu,se i Fenr= Luce, editorul revistei Time# Ba-.ndu,se &n special pe contacte din interiorul elitelor media, :ulles a recrutat mem0ri cheie ai mass,mediei pentru a lucra direct cu *IA, ul &n opera(iunea 1ocHing0ird E o campanie de de-in)ormare psihologic' &ndreptat' &mpotriva poporului american# 2ntr,o campanie care a dus la acceptarea secretului din motive de 6securitate na(ional'7, 6*icatricea Boie7 a devenit scu-a per)ect' pentru cheltuirea unor sume enorme de 0ani pentru sisteme de armament i pentru opera(iuni secrete at.t &n str'in'tate c.t i &n interiorul "tatelor !nite# 2n anii 34% i 35%, )ilmele, articolele din -iare, c'r(i, programe radio i TP erau &m0i0ate cu mesa/e i imagini anticomuniste pentru a produce o acceptare a politicilor promovate de c'tre main'ria de propagand' a elitelor# Toate aceste activit'(i erau su)iciente pentru a &nsp'im.nta pu0licul i pentru a &ncura/a politicieni s' accepte o vi-iune asupra lumii ce avea &n centru B'-0oiul Bece# Aceasta a permis preedintelui Truman s' conving' "enatul s' accepte o triplare a 0ugetului, )apt ce a permis sponsori-area cercet'rilor secrete i trecerea cu vederea a opera(iunilor secrete autori-ate su0 denumirea de 6&nc'tuarea7 B'-0oiului Bece, diri/ate pentru a su0mina na(iuni, de alt)el panice, i a instiga r'-0oaie i asasinate &n ('ri diverse precum Iran, ;uatemala sau Indochina# Evenimentele post0elice din Europa, &n special retragerea 1arii Britanii din ;recia, l,au )'cut pe Truman s' decid' c' era necesar' pre-en(a american' pe vechiul continent pentru a contracara in)luen(ele comuniste# "ecretarul de stat, generalul ;eorge *# 1arshall, a conceput un plan vast care a implicat asisten(' economic' i ac(iuni secrete, planul urm'rind sta0ili-area democra(iilor i asigurarea c' aleg'torii din aceste ('ri vor )ace 6alegerea corect'7# :irectiva $%9> a *onsiliului Na(ional de "ecuritate,scris' &n mare de ;eorge Iennan, am0asadorul "tatelor !nite &n !B"", a )'cut o)icial' crearea re(elei anticomuniste# 2n aceast' perioad' critic', Truman, prin aplicarea actului de securitate na(ional' din $CNO i prin intermediul noului *onsiliul de

"ecuritate, a autori-at un num'r vast de proiecte secrete ce implicau e+perimente chimice, 0iologice, nucleare i electromagnetice# Aoti na-iti au )ost pui &n )runtea ma/orit'(ii programelor i a )acilit'(ilor# Arm= Ballistic 1issile Agenc= a )ost &ncredin(at' )ostului o)i(er "", <erner von Braun# Iurt :e0us, un alt )ost o)i(er "", a diri/at *ape *anaveral# 2n acest timp, oamenii de tiin(' au &nceput s' lucre-e la diverse proiecte 6negre7, inclusiv la &ncercarea de a de-volta teoriile 6pierdute7 ale lui NiHola Tesla, )i-icianul american de origine s.r0', i a le utili-a &n cadrul unor aplica(ii militare# Tesla a de-voltat o metod' de a telecomanda un avion de la distan(' &nc' din $C$4, prevestind avioanele )'r' pilot la 0ord utili-ate pe c.mpurile de lupt' din -iua de a-i# 2n $CQN, Tesla s,a o)erit s' construiasc' o 6ra-' letal'7 care ar )i putut neutrali-a puterea aerian' a adversarilor# Aceasta este prima declara(ie &nregistrat' ce se re)er' la o arm' 0a-at' pe diri/area energiei# ?)erta lui Tesla de a construi acest dispo-itiv pentru guvernul "!A, la un pre( ce urma s' )ie negociat, a )ost re)u-at' de o)icialit'(i care au pre)erat s' pompe-e 0ani &n noul !" Arm= *orps, care a condus la )ormarea actualului comple+ al avia(iei militare# 2nainte de r'-0oi, industria aviatic' nu avea un rol important &n economia "!A# 2ns', prin intermediul unor contracte imense &ncheiate pe parcursul r'-0oiului, puterea unor corpora(ii precum Fughes, 1c:onneell :ouglas, LocHheed sau Northrop a crescut rapid# Aceste companii au )ormat mie-ul 6comple+ului militar, industrial7# Investitorii i managerii lor au &nceput s',i consolide-e in)luen(a &n cercurile politice pentru a men(ine na(iunea &ntr,o stare de r'-0oi economic# ? arm' simpl' i )oarte puternic' ce ar )i putut )ace avioanele, 0om0ele, rachetele i toate celelalte irelevante, ar )i )ost cu siguran(' v'-ut' ca o amenin(are direct' la adresa creterii puterii arsenalului militar# 2n loc de aceasta, a )ost pus' &n micare un program )inan(at de 60ugetul negru7, program ce e+ploata munca lui Bo0ert ?ppenheimer, Al0ert Einstein i a altora# 6Proiectul 1anhattan7, ini(iat de 1inisterul Ap'r'rii "!A &n $CN>, a generat o arm' e+trem de distructiv', care necesita at.t o industrie aerospa(ial' 0ine )ondat' i e+trem de scump', c.t i nivele de

discre(ie i autonomie )'r' precedent &n raport cu *ongresul i cu pu0licul# *iti(i continuarea articolului@ Armele electromagnetice i drepturile omului (II) *ercet'ri asupra armelor non,letale E+ist' o istorie lung' care ilustrea-' consecin(ele tragice pe care opera(iunile secrete americane le,au avut asupra celor implica(i# Nu au e+istat &ns' de-0ateri pu0lice despre aceste opera(iuni 6negre7 pentru c' ele au )ost clasi)icate drept secrete# 1I!LTBA, Proiectul Pandora, testele cu plutoniu i multe alte proiecte conduse de 1inisterul Ap'r'rii i de *IA au )ost demascate de comitetele conduse de senatorii BocHe)eller i *hurch &n anii $CO%# 2ns', restric(ii mai mari impuse e+perimentelor, inclu-.nd responsa0ilitatea i transparen(a, nu au avut loc dec.t din $CCO, c.nd preedintele *linton a revi-uit protocoalele privind e+perimentele pe oameni# Bapoartele o)iciale insist' c' dosarele cercet'rilor ce au implicat ast)el de e+perimente &ntre anii $C4%,$CO% au )ost distruse# 2ns', oamenii de tiin(' implica(i i,au continuat carierele )'r' a )i pedepsi(i# Av.nd &n vedere nivelul la care au a/uns cercet'rile asupra armelor electromagnetice &n -ilele noastre i recenta apro0are retroactiv' a torturii permis' de 1ilitar= *ommissions Act, este posi0il ca testele pe oameni s' ai0' loc su0 paravanul protocoalelor de dup' $$ septem0rie# Putem accepta oare c' toate cercet'rile psihologice diri/ate de guvern p.n' &n $CO% au )ost distruseR 2n pre-ent, pu0licul american nu are cum s' r'spund' acestei &ntre0'ri# Actuala administra(ie clasi)ic' drept secrete mult mai multe in)orma(ii dec.t precedenta# :ocumente declasi)icate au )ost chiar reanali-ate i reclasi)icate# 2n anii $CJ%, e+perimentele e)ectuate asupra oamenilor cu radia(ii nucleare au )ost de-v'luite pu0licului, precum i testele reali-ate &n Busia, ce implicau armele electromagnetice# S'ri de pe &ntreg glo0ul au apro0at legi i au semnat tratate ca r'spuns la pericolul acestor arme care ar )i putut a)ecta comportamentul uman sau manipula capacit'(ile cognitive# Buii au inter-is toate armele electromagnetice &n anul >%%$# Aceste tratate &i au 0a-ele &n e+perimentele cu radia(ii

din anii 34%, 35%, 3O%# Aceste tratate declarau c' adopt' ca principii de 0a-' drepturile omului i li0ertatea de g.ndire# 2n c'utarea domina(iei militare glo0ale, la s).ritul anilor $CC%, "!A a alocat )onduri pentru crearea 6r'-0oinicului viitorului7 cu a/utorul nano,tehnologiei# Ideea era de a direc(iona armata, de a &m0un't'(i per)orman(ele solda(ilor, de a controla luptele &n timp real i de a evita moartea solda(ilor# Ideea era de a m'ri capacitatea solda(ilor de pe c.mpul de lupt' de a interac(iona cu sisteme computeri-ate, prin intermediul undelor cere0rale# Preedintele ;eorge F# <# Bush a declarat anii 3C% drept 6secolul min(ii7# 2n acelai timp, universit'(ile erau )inan(ate pentru a descoperi o inter)a(' de comunicare &ntre om i calculator, iar :e)ense Advanced Besearch Pro/ects Agenc= (:ABPA) a intensi)icat cercet'rile i de-voltarea# 2n universit'(i acest domeniu a )ost supranumit 6tiin(a cognitiv'7, iar &n interiorul :ABPA s,a n'scut termenul de 6cogni(ie augmentat'7# 2n timp ce cercet'rile asupra creierului sunt mediati-ate pentru contri0u(iile medicinii, ele deservesc &n principal scopurile armatei americane# Americanii tiu )oarte pu(in despre cercet'rile cu privire la posi0ilit'(ile electromagnetismului, acustica diri/at' sau leg'tura om, computer# 1a/oritatea americanilor nu tiu c' &n pre-ent aceste arme nou concepute sunt utili-ate &n IraH i A)ganistan# Pro)esorul de :rept de la !niversitatea din Indiana, :avid Aidler, a declarat revistei Economist (Q% ianuarie >%%Q)@ 6Aceste arme vor )i pro0a0il utili-ate &mpotriva civililor8 nu este &nc' clar dac' utili-area lor este legal', &n con)ormitate cu regulile interna(ionale ce guvernea-' con)lictul armatD :ac' ele sunt utili-ate &mpreun' cu arme conven(ionale, ar putea )ace r'-0oiul i mai letal7# :ac' tragem cu ochiul la arsenalul "!A, acesta pare provenit dintr,un )ilm science,)iction# :ABPA i diverse la0oratoare militare de cercetare o)er' o privire asupra tehnologiei actuale disponi0ile pentru a spori capacit'(ile solda(ilor americani pe c.mpul de lupt' i pentru a manipula sentimentele i comportamentul inamicilor# *ontrolul maselor prin utili-area spectrului electromagnetic "pectrul electromagnetic a o)erit armatei o varietate de arme, care sunt opera(ionale at.t &n domeniul militar c.t i &n cel privat, ce

)olosesc undele milimetrice, proiectilele cu impulsuri de energie i armele magnetice de mare putere# ,Proiectilele cu impulsuri de energie (PIE) sunt o )orm' de arme utili-ate pentru a parali-a victima prin intermediul durerii# Plasma care se e+tinde a)ectea-' celulele nervoase, dar e)ectele pe termen lung r'm.n un mister pentru pu0lic# !n articol din >%%$ al revistei Times men(iona c' tehnologia PEP 6supra&nc'l-ete supra)a(a umed' din /urul victimei at.t de repede &nc.t ea practic e+plodea-', produc.nd un )lash i o 0u0uitur' puternic'# E)ectul este asem'n'tor cu cel al unei grenade parali-ante, dar, spre deose0ire de grenad', PIE c'l'toresc aproape cu vite-a luminii i pot do0or& o (int' a)lat' la > Hm distan('7# ,:ispo-itivele de direc(ionare a mesa/elor c'tre creier sunt arme neuro,electromagnetice non,letale care guvernea-' sunetele din interiorul cutiei craniene a unui individ# ? tehnologie similar', cunoscut' su0 numele de 6sunete hipersonice7, este utili-at' &n acelai scop# *on)orm inventatorului Elwood Noris, de la American Technolog= *orporation, prin intermediul unui emi('tor porta0il se pot )ocali-a unde sonore direct c'tre o anumit' persoan', )'r' ca altcineva s' aud' sunetul# Tehnologia este testat' de corpora(ii cum ar )i 1c:onald3s i <al,1art pentru a induce reclame &n mintea consumatorilor# ,:ispo-itivul acustic cu ra-' mare de ac(iune (LBA:) este utili-at de armat' pentru controlul maselor, lansarea de avertismente &n mas' i pentru &nt'rirea perimetrului# :e e+emplu, o mul(ime nu poate au-i averti-'rile prin utili-area vechilor tehnologii acustice sau agen(ii de pa-' se pot e+pune unor v't'm'ri corporale atunci c.nd se apropie de protestatari pentru a,i averti-a# Aceast' tehnologie poate de asemenea cau-a v't'm'ri corporale, manipul'ri emo(ionale i chiar moartea# Tehnologia neurologic' Neuro0iologia are multe )a(ete, inclu-.nd aplica(ii terapeutice asupra epilepsiei, 0olii Al-heimer, depresiilor i victimelor in)arctelor prin intermediul 6 "timul'rii 1agnetice Transcraniene7# ("1T)# 6"ecolul min(ii7 a adus de asemenea progrese deose0ite pentru cei care su)er' de le-iuni ale coloanei verte0rale, progrese care permit

unei persoane parali-ate s' controle-e un computer sau un mem0ru cu a/utorul unui implant cere0ral# :e la universit'(i, la domeniul privat i p.n' la armat', progresele &n neurotehnologie pot )i utili-ate pentru a )ace )oarte mult 0ine# Totui, dup' cum am &nv'(at din istoria B'-0oiului Bece, tehnologia are capacitatea de a vindeca, dar i de a r'ni# "1T,ul este de-voltat pentru scopuri militare, utili-.nd impulsuri electrice la mic' distan(' de cap pentru a a)ecta somnul i pentru a crete creativitatea# !n alt t'r.m al cercet'rilor creierului este domeniul implanturilor cere0rale# P.n' recent, implanturile )'ceau parte din science,)iction# Actualele progrese din sectorul privat i militar au produs implanturi care permit unui pacient cu le-iuni la coloan' s' mearg' din nou sau pot o)eri unei persoane care a avut un mem0ru amputat capacitatea de a controla mem0rul respectiv cu a/utorul min(ii# 2n sectorul privat, )irma *i0erHinetiHs a/ut' la 6eli0erarea7 unor oameni din scaunele cu rotile# Aceast' tehnologie repre-int' un drum c'tre o via(' mai 0un', dar este de asemenea posi0il' i utili-area implanturilor &n scopuri mai pu(in 0ene)ice# Gohn :onohoe, )ondator, cercet'tor principal i director la *i0ernetiHs, a vor0it despre pro0lema controlului min(ii i a implanturilor neuronale atunci c.nd a )ost &ntre0at de revista :iscover= (noiem0rie >%%N) dac' crearea unei cone+iuni &ntre minte i maini nu va )ace posi0il controlul min(ii@ 6:e/a )acem acest lucru mereu7, a spus el# 6Beclamele repre-int' un mod de a controla mintea# *hiar i produsele )armaceutice repre-int' un mod de control al min(ii# *.nd oamenii au un comportament care devia-' de la cel normal, le sunt date medicamente care le modi)ic' procesele mentale p.n' a/ung la ceea ce noi numim un comportament normal7# :ac' un copil ar avea o cri-' i ar deveni incontient din cau-a cri-ei, iar noi am putea s' &i control'm mintea ast)el &nc.t s' nu mai ai0' nicio cri-', acesta ar )i un lucru e+traordinar# Prem s' )acem asta#7 Antreprenorii 1inisterului Ap'r'rii "!A Antreprenorii militari conduc r'-0oaie &mpreun' cu elitele puterii# *orpora(iile au de asemenea puterea de a determina care dintre cercet'ri vor )i )'cute cunoscute pu0licului larg#

Puterea armatei i antreprenorilor 1inisterului Ap'r'rii este uimitoare# 2n interesul securit'(ii na(ionale i ca re-ultat al lec(iei &nv'(ate de la o democra(ie deschis' din anii $CO% i $CC%, opera(iunile au devenit i mai secrete# 2n esen(', nimeni nu poate ti cu certitudine ce pl'nuiete guvernul, armata i corpora(iile, dei e+ist' anumite indicii# 2n mai >%%5, avia(ia militar' american' a semnat contracte pentru 6de-voltarea i cercetarea e)ectelor electromagnetice7 &n valoare de >N de milioane de dolari cu )irme precum Northrop ;rumman, Poss "cienti)ic, LocHheed 1artin, Electro 1agnetic Applications i "AI*# 2ncep.nd cu anul $CC5, 1inisterul Ap'r'rii a v'-ut &n cercet'rile i de-voltarea electromagnetismului o component' principal' a viitoarelor r'-0oaie# 2n a)ar' de antreprenorii 1inisterului Ap'r'rii, domeniul armelor non,letale se e+tinde la universit'(i care o)er' 0urse &n valoare de milioane de dolari pentru cercetare# !niversitatea din Penns=lvania sponsori-ea-' 6Institutul pentru Tehnologii de Ap'rare Non,Letal'78 !niversitatea de 1edicin' i "tomatologie din New Gerse= de(ine 6Institutul de *ercetare a comportamentului 1otivat i al "tresului78 !niversitatea din New Fampshire g'-duiete 6*entrul de Inova(ii &n domeniul Tehnologiilor Non,letale7, iar multe alte coli militare americane au &n orar materii re)eritoare la armele non,letale# !s Goint Non,Lethal <eapons :irectorate a tip'rit &n >%%N o lucrare despre 61odelarea i simularea controlului mul(imilor7 &n care se discut' despre schim0'rile comportamentale induse popula(iei# 1ilitan(ii pentru drepturile ap'r'rii omului ar tre0ui s' )ie alarma(i de )aptul c' 1inisterul Ap'r'rii are nevoie de tipuri noi de arme care s' ac(ione-e asupra psihicului popula(iei# Li0ert'(ile cognitive &n opo-i(ie cu securitatea na(ional' Ast'-i, "!A i 1area Britanie devin societ'(i cu o supraveghere total' su0 prete+tul siguran(ei na(ionale# *a i alte orae din "!A, Londra este echipat' cu camere de supraveghere# Ac(iunile -ilnice ale oamenilor sunt &nregistrate de dispo-itivele audio i video, &n timp de utili-area e,mail,ului i a calculatoarelor este monitori-at'#

*reterea nevoii de resurse, ero-iunea clasei mi/locii, r'-0oiul, s'r'cia i de-astrele mediului &ncon/ur'tor sunt )actori care duc la apari(ia unor revolte sociale i la dep'irea grani(elor politice# "tatele !nite au o &ndelungat' istorie a &nc'lc'rii drepturilor omului prin intermediul intercept'rilor tele)onice, supravegherilor video, manipul'rilor comportamentale, torturii, modi)ic'rii comportamentului cu a/utorul drogurilor i controlului psihologic# Acceptarea de c'tre *ongres a 1ilitar= *ommissions Act &n >%%5 a dat la o parte drepturile omului din politica "!A# Ast'-i, guvernul american )olosete cele mai avansate mi/loace tehnologice de supraveghere i control, &mpreun' cu propaganda )ricii i intimidarea cet'(enilor s'i# Bemarca0ilul neurolog Arancisc *ricH (decedat) spunea &n $CCN c' 60ucuriile i sup'r'rile voastre, amintirile i am0i(iile voastre, sentimentul vostru de identitate personal' i voin(' li0er', nu sunt nimic mai mult dec.t comportamentul unui vast ansam0lu de celule nervoase i molecule asociate lor7# Este posi0il ca oamenii de tiin(' anga/a(i de mem0rii elitelor politice americane neo,conservatoare s' cread' acelai lucruR 2n >%%%, Gohn Norseen, un neurolog interesant de 0io,)u-iune (rela(ia &ntre oameni i computere), a declarat@ 6:ac' aceste cercet'rii merg 0ine, putem &ncepe s' manipul'm ceea ce g.ndete cineva chiar &nainte ca acea persoan' s' tie7# Norseen spunea c' el este agnostic &n ceea ce privete moralitatea acestor cercet'ri i c' nu este un om de tiin(' 6ne0un7, ci numai unul dedicat# 6Etica nu m' preocup', dar ar tre0ui s' &i preocupe pe al(ii7, spunea el# Noi, autorii acestui raport, credem c' etica ar tre0ui s' preocupe toate persoanele care cred &n drepturile omului i care doresc controlul asupra propriilor min(i i corpuri# *reierele noastre ne controlea-' corpurile, ac(iunile i procesele de g.ndire# :ac' guvernul i oamenii de tiin(' anga/a(i de acesta consider' creierul uman ca )iind o simpl' re(ea de neuroni, atunci devine posi0il' /usti)icarea supravegherii min(ii i a corpului uman &n scopul siguran(ei na(ionale# "u0 acoperirea secretului, cercet'torii a)la(i &n serviciul &naltelor cercuri ale elitelor politice au implantat electro-i &n su0iec(i umani

pentru a le contori-a g.ndurile i au torturat pri-onieri i 0olnavi psihic &n &ncercarea de a g'si tehnici mai 0une de 6sp'lare a creierului7# Ei au otr'vit mii de oameni prin intermediul testelor atomice, au )'cut e+perimente pe copilai, utili-.nd medicamente sau hipno-a, au &mpr'tiat deasupra oraelor agen(i 0iologici pentru a se preg'ti viitoarele atacuri, au r'sturnat guverne, au comis crime &n mas' i s, au anga/at &n toate )ormele posi0ile de distorsionare a in)orma(iilor# Actualul 6r'-0oi &mpotriva terorismului7 a de-v'luit pu0licului unele din instrumentele pe care armata le,a de-voltat de -eci de ani# Bapoarte privind noile tipuri de arme au ap'rut peste noapte pe ma/oritatea canalelor de tiri, inclu-.nd imagini provenite de la camerele amplasate &n v.r)ul unor rachete inteligente# :in c.nd &n c.nd, cu a/utorul mass,mediei, apar imagini ale aa,numitelor 6arme minune7 E arme care sunt &ncadrate de c'tre armat' &n categoria de 6arme non,letale7# Elitele puterii care sponsori-ea-' i sus(in e)orturile de manipulare a g.ndirii umane controlea-' totul de undeva de sus# *apacitatea lor de a redirec(iona aten(ia pu0licului c'tre amenin('rile e+terne, departe de propriile lor motiva(ii, reduce opo-i(ia )a(' de programele lor# Prin controlul )lu+ului de in)orma(ii di)u-ate &n cadrul societ'(ii, elitele puterii o)er' pu0licului alegeri limitate# Aolosind tehnologii pentru controlul in)orma(iilor i mai avansate, indivi-ii )'r' scrupule ader' la )ilo-o)ia 6puterea )ace dreptatea7 vor g'si metode de &ntre0uin(are a acestora &mpotriva celor care se vor opune planurilor lor# http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=5576
Sharethis:

Facebook13 Google +1 LinkedIn Digg StumbleUpon Twitter Tumblr


Like this:

Reddit Email

Like Be the first to like this.

12 Responses to ARMELE ELECTROMAGNETICE


1. Ecaterina>J says:
March 23, 2011 at 10:44 pm

V r!g m" a#!ta$i%ne s sc p m" m car !n!l &in noi" &e s!' tort!ra la &istan$ c! arme c! energie &iri#at (i arme psihotronice.
Log in to Reply

*arla says:
March 24, 2011 at 9:08 am

)m sa poste* !n articol &espre aceasta tema"este +oarte important sa in,atam c! totii sa ne aparam &e aceste sisteme" in,atan& an!mite tehnici---..
Log in to Reply

..

Ecaterina>J says:
March 28, 2011 at 8:41 pm

/trig t!l nostr! &e a#!tor n! ,rea nimeni s 0l 'age 0n seama pt ca este (i el atacat. 1t a sc pa &e tort!ra c! arme c! energie &iri#at (i arme psihotronice tre'!ie + c!t !n tratament &e &e*intoxicare (i apoi l!ate ni(te anti&ot!ri &in (ase 0n (ase l!ni. )m g sit c2te,a s!rse ce p rea! c ne ,or a#!ta s sc p m &ar !nii pe mine m%a! estorcat &e .. 333 4 iar al$ii l%a! estorcat pe amic!l me! &e .5 333 4 'ani &e care am + c!t rost , *2n&!%ne casele. Vor'im c! !nii care (i ei ,or 'ani ca s &isc!te" nici s &isc!te &espre ce este ,or'a ca s +im in+orma$i n! ,or. )c!m" chiar 0n pre*ent!l nostr! este o realitate 6)78) 9O7) a(a se chiam 'an&ele criminale &e tineri psihopati echipa$i (i antrena$i &e /R: 0n tehnici &e h r$!ire (i tort!r la &istan$ c! arme c! energie &irec$ionat (i arme psihotronice.8espre acte c! cip (i ciparea oamenilor este isterie pe internet &ar &espre 6)78) 9O7) n! ,or'e(te &ec2t ;!+rosin.<ontrol!l in&i,i&!al se poate +ace + r cip. 1t control!l maselor ar p!tea +i !til cip!l &ar pt control!l in&i,i&!al

n! este ne,oie &e cip.=n Rom2nia s!nt tot mai m!lte ,ictime ale tort!rii la &istan$ care se +ace + r cip> n! mai tre'!ie s trecem c! ,e&erea c Rom2nia este incl!s 0ntr%!n plan so+isticat &e &istr!gere. 1rogramele 'estiale &e experimente (i tort!r la &istan$ c! arme c! energie &irec$ionat (i arme psihotronice care se p!n ac!m pe !n n!m r &e rom2ni" +oarte c!r2n& pot +i p!se pe tot mai m!l$i rom2ni. /canarea si citirea g2n&!rilor se poate +ace + r cip.<a &e o'icei" c2n& presa an!n$ c ce,a este ? posi'il?" &ar 0ntr%!n sta&i! incipient" realitatea este ?p!$in? &i+erit ./canarea (i citirea g2n&!rilor se +ace &em!lt" c! a#!tor!l !nor receptoare !ltra%so+isticate" &e la mare &istan$ .<reier!l emite constant !n c2mp electromangnetic" care poate +i receptionat (i &eco&at c! a#!tor!l programelor speciali*ate" 0nc2t pe monitor!l comp!ter!l!i" s apar exact ce g2n&e(te om!l 0n timp real.)gent!rile practic &e m!lt chestia asta" pentr! a +!ra i&eile !nor in,entatori &irect &e la s!rs " a ,eri+ica loialitatea coman&an$ilor militari (i%a altora a+la$i 0n po*i$ii cheie" &ar ce%i mai r !" pentr! a @intraA 0n mintea &i*i&entilor" ,iolan&!%le orice !rm &e intimitate" 0n acest +el. Bi*eria asta e &e reg!l c!plat c! tort!ra c! micro!n&e" aplicat &e la &istan$ incomo*ilor l!cr! pentr! care ser,iciile sponsori*ea* 'an&ele ci,ile in+rac$ionale.7! e ne,oie &e cip!ri" ci &oar &e o &r co,enie care 0ncape 0ntr%o ser,iet " s n! mai sp!n c aceea(i l!cr!ri s!nt replica'ile prin sateli$ii &e spiona# la care toate $ rile 7)CO a! acces.<am asta%i secret!l cel mare al &emocra$iilor ,estice: pot omor2 (i chin!i oameni 0n mo& complet ne&etecta'il (i 0i pot ?programa? pentr! a comite +apte repro'a'ile" + r ca ace(tia s 0(i &ea seama &e aceasta. Oameni care se a+l s!' tort!r psihotronic " se pl2ng &e ten&in$a &e a +ace an!mite l!cr!ri care n! s!nt 0n caracter!l lor 0n po+i&a ,oin$ei proprii.Bi#loacele cr!&e &e ac!m 53 &e ani" implica! tort!ra ?han&s%on?" pentr! a r!pe psihic!l om!l!i" ca apoi s poat +i manip!lat &!p pl cere.Cehnologia incre&i'il &in *i!a &e a*i" con+er tor$ionarilor p!teri sporite" + r a tre'!i s miroas m car s2ngele om!l!i" ci p r2n& c #oac !n #oc ,i&eo interacti,. http://m&*r.'logspot.com/.33D/3D/ser,iciile%secrete%si%crima%organi*ata.html http://e!+rosin.wor&press.com/.313/3E/3D/inter,i!%c!%se+!l%sri%ii% &e*,al!irile/Fcomment%D.6D http://e!+rosin.wor&press.com/.313/36/17/!n%ra!%imens%este%perpet!at%in% romania%chiar%s!'%nas!l%nostr!%,eti%&e,eni%&,s%!rmatoarea%l!i%,ictima/ http://e!+rosin.wor&press.com/.313/13/1D/ce%mai%scoate%pe%tapet%a&!narea% comisiei%trilaterale%!n%o+iter%&gia%contin!a/

http://m.me&ia+ax.ro/externe/m!lte%tari%practica%tort!ra%&esi%a!%semnat%o% con,entie%impotri,a%acesteia%7536G1E/comentarii/ http://www.coti&ian!l.ro/1.E511%Vineri%Bos%Ceaca%si%a%+ac!t%inca%!n%ser,ici!% secret https://www.semper+i&elis.ro/e137Hpl!gins/+or!m/+or!mH,iewtopic.php? 1E7E5.15 https://www.semper+i&elis.ro/e137Hpl!gins/+or!m/+or!mH,iewtopic.php? 1E7E5.E5 m rt!ria ;caterinei 7
Log in to Reply

5.

Natanael Pop says:


May 3, 2011 at 7:23 am

/im!larea hologra+ica a ,enirii I/al,ator!l!i? 7oii Or&ini Bon&iale 1roiect!l 7.)./.). I6l!e 6eam?. 1roiect!l 6l!e 6eam JRa*a )l'astr K inten$ionea* sim!larea ,enirii l!i :is!s pentr! a manip!la oamenii (i a &istr!ge cre&in$a (i religiile. LVom a,ea !n g!,ern mon&ial" +ie c , place" +ie c n!. /ing!ra 0ntre'are este &ac el ,a +i creat prin c!cerire sa! prin consim$ m2nt.? 1a!l Mar'!rg N mem'r! al <onsili!l!i pentr! Rela$ii ;xterne J<ORK" &eclara$ie + c!t 0n +e'r!arie 1G53 0n +a$a /enat!l!i american. L/!ntem 0n *orii !nei trans+orm ri glo'ale. 7! mai a,em ne,oie &ec2t &e o cri* ma#or a&ec,at (i na$i!nile ,or accepta 7o!a Or&ine Bon&ial .? 8a,i& RocPe++eler N pre(e&inte &e onoare al <onsili!l!i pentr! Rela$ii ;xterne J<ORK" pre(e&inte &e onoare al <omisiei Crilaterale" mem'r! 6il&er'erg" &eclara$ie + c!t 0n septem'rie 1GGE =n 1GGE #!rnalist!l cana&ian /erge Bonaste pre*enta !n ampl! (i 'ine &oc!mentat material &espre 1roiect!l 7)/) 6l!e 6eam. 8istr!gerea cre&in$ei prin +alse &escoperiri arheologice &e gen!l recent!l!i Isarco+ag al l!i :is!s?. JQ)B;/ <)B;RO7 legat!ra c! +am.<)B;RO7 &in proiect!l BO7CR)MSK Organi*area !nei gigantice misti+ic ri 0n care se ,a sim!la prin proiec$ii hologra+ice ,enirea l!i :is!s. Ttili*area !n&elor &e #oas +rec,en$ pentr! control!l mental. /!nt &oar c2te,a &intre plan!rile &e insta!rare a noii religii mon&iale satanice c!prinse 0n acest proiect. Oost *iarist la p!'lica$ia cana&ian UA;nV!ete (i +on&ator!l !nei agen$ii &e pres in&epen&ente N :nternational Oree 1ress 7etworP" /erge Bonaste este 'ine c!nosc!t ca a!tor al !nor n!meroase articole &espre 7o!a Or&ine Bon&ial .

/erge Bonaste a m!rit 0n con&i$ii s!specte. =nc &in 1GGE el sp!nea 0ntr%!n inter,i! c a +ost amenin$at 0n mo& repetat &e prim!l ministr! cana&ian (i &e Vatican. /!' pretext!l c n! are ,oie s 0(i e&!ce copiii acas " a!torit $ile l%a! arestat (i i%a! sechestrat +amilia. =ntors acas " /erge Bonaste" care n! s!+erise nicio&at &e pro'leme car&iace" a a,!t !n atac &e cor& 0n !rma c r!ia a m!rit. Ua sc!rt ,reme" !n alt #!rnalist care 0l a#!ta 0n in,estiga$ii a m!rit tot 0n !rma !n!i atac &e cor&" la +el &e s!spect. =n &e*, l!irile sale /erge Bonaste arat pe 'a*a !nor &oc!mente a!tentice c!m pot +i pro,ocate ast+el &e atac!ri &e cor& !nor persoane incomo&e. V pre*ent m 0n contin!are extrase &in pre*entarea reali*at &e /erge Bonaste 0n 1GGE 0n care &emasc proiect!l 6l!e 6eam. Cra&!cerea &!p 0nregistrarea a!&io a +ost completat c! comentariile noastre pri,itoare la o serie &e e,enimente ce con+irm parc!rgerea !nora &intre etapele acest!i proiect. I:nternational Oree 1ress 7etworP n! este !n gr!p religios sa! o organi*a$ie politic " ci o agen$ie &e pres in&epen%&ent care reali*ea* in,estiga$ii. /!ntem speciali*a$i 0n in,estigarea (i p!'licarea &e rapoarte speciale (i casete a!&io care &emasc &e&es!'t!rile implement rii !nei 7oi Or&ini Bon&iale. /cop!l nostr! este s 0i a#!t m pe oameni s reali*e*e c ,enirea 7oii Or&ini Bon&iale n! este !n ,is (i nici o pres!p!nere paranoic . ;ste !n proiect satanic 0n c!rs &e &es+ (!rare. <are este scop!l l!i? / &istr!g religiile tra&i$ionale (i mai ales religia cre(tin (i s le 0nloc!%iasc c! o religie mon&ial !nic " 'a*at pe c!lt!l om!l!i. / a'oleasc +amilia a(a c!m o (tim noi ast *i (i s o 0nlo%c!iasc c! in&i,i*i Jcet $eni mon&iali" oameni !ni,ersali n.n.K care l!crea* +iecare pentr! gloria g!,ern!l!i mon&ial !nic. / &istr!g orice +orm &e creati,itate artistic sa! (tiin$i+ic pentr! a p!tea implementa o sing!r ,i*i!ne" cea a g!,ern!l!i mon&ial. / implemente*e apartenen$a o'ligatorie la !n stat mon&ial con&!s &e o +or$ militar !nic " &e o Q!sti$ie mon&ial " &e o sing!r lege comercial " s 0i o'lige pe oameni s tr iasc 0ntr%o pace +als (i s imp!n o no! religie (i o no! c!lt!r mon&ial .? I6l!e 6eam Jra*a al'astr K este !n proiect al 7)/) care pres!p!ne patr! &irec$ii &e parc!rs pentr! implementarea noii religii mon&iale 7ew )ge. )ceast religie este chiar 'a*a no!l!i g!,ern mon&ial" pentr! c + r a&!cerea omenirii 0n aceast scla,ie spirit!al &ictat!ra 7oii Or&ini Bon&iale n! ar +i posi'il .I Oalse &escoperiri arheologice pentr! a s!'mina cre&in$a I1rim!l pas 0n acest proiect ,i*ea* &iscre&itarea sa! re%e,al!area t!t!ror c!no(tin$elor religioase &e p2n ac!m. 1rin crearea !nor c!trem!re arti+iciale 0n

loca$ii precise &e pe planet " 0n care s%a pres!p!s mere! c se asc!n& secrete importante" se ,a !rm ri scoaterea la l!min a !nor a(a%*ise noi &escoperiri arheologice prin interme&i!l c rora se ,a I&o,e&i? c &octrinele marilor religii s!nt +alse.I 7e ,om opri mai m!lt as!pra mo&!l!i 0n care aceast etap este &e#a p!s 0n aplicare" pentr! c am asistat &e c!r2n& la !n ast+el &e Lc!trem!r?- &e &ata aceasta me&iatic. =n seara *ilei &e .6 +e'r!arie .337 pe toate post!rile CV rom2ne(ti (i interna$ionale Qames <ameron an!n$a l!mii c a &escoperit Wsarco+ag!l l!i :is!sX (i al +amiliei sale. :ni$ial am cre*!t c este ,or'a &espre !n no! +ilm. Ua !rma !rmei cel care ne ,or'ea era !n regi*or" !n creator &e +ic$i!ni prec!m Cerminator" )lien sa! Citanic. 8e &ata aceasta 0ns Qames <ameron ,or'ea c! con,ingere &espre o mare &escoperire arheologic " &espre &o,e*i (tiin$i+ice" &espre teste )87 (i statistici care p!nea! la 0n&oial chiar 'a*ele religiei cre(tine. )rheologii g siser 13 c!tii c! oase pe care se a+la! inscrip$ionate n!me. 1e (ase &intre ele se a+la! n!me cheie &in 7o!l Cestament: Qosh!a N :is!s" Baria" :osi+" Beriem N Baria Bag&alena" Batei" :!&a. 8espre celelalte patr! n!me care n! a,ea! at2ta semni+ica$ie religioas " Qames <ameron n! a amintit 0ns nimic. ) s!s$in!t &oar c are &o,a&a c acestea s!nt oasele l!i :is!s" ale mamei sale Baria" ale tat l!i s ! :osi+" ale Bariei Bag&alena JBeriemK N so$ia sa con+orm testelor )87 reali*ate as!pra oaselor (i +i!l!i lor N :!&a. Cestele )87 p!tea! 0ntr%a&e, r &o,e&i c oasele respecti,e apar$inea! !n!i c!pl! care a,ea (i !n copil" 0ns n! &o,e&ea! c apar$in l!i :is!s. =n pl!s n!mele respecti,e era! ce,a com!n 0n :er!salim!l acelor ,rem!ri. ;ra! 0nt2lnite la +el &e &es c!m am 0nt2lni noi ac!m n!mele &e :on" Baria (i Yheorghe. 1entr! a elimina (i acest impe&iment &in calea misti+ic rii sale <ameron in,oc p rerea !n!i expert 0n pro'a'ilit $i" )n&rey Oe!er,erger. )cesta calc!lea* ce (ans exist ca cele (ase n!me g site pe sicriele &e la :er!salim s +i + c!t parte &in +amilia l!i :is!s. O +als pro'lem pentr! c 0n realitate n! are c!m s existe !n sicri! al l!i :is!s (i chiar &ac ar exista" statistica n! este rele,ant pentr! a o re*ol,a. R sp!ns!l expert!l!i contra*ice teoria regi*or!l!i: statistic (ansa este 1 la 633. :ar acesta" 0n loc s sp!n c 0n propor$ie &e GGZ n! are c!m s n! +ie ,or'a &e +amilia l!i :is!s" sp!ne c exist tot!(i o (ans [ =n pl!s aceast manip!lare at2t &e intens me&iati*at este in+irmat chiar &e cel care a &escoperit os!arele" arheolog!l )mos Sloner. =ntr%!n inter,i! p!'licat 0n Qer!salem 1ost" &ar n! at2t &e intens me&iati*at el sp!ne: L<eea ce pretin&e

&oc!mentar!l este !n +als istoric. 7! exist !n morm2nt al +amiliei l!i :is!s. 7ici n! se p!tea +ace !n ast+el &e morm2nt" ast+el 0nc2t s c!prin& persoane care a! m!rit 0n loc!ri &i,erse" la &istan$e mari 0n timp.? <ine are interes!l ca l!i Qames <ameron s i se acor&e min!te 0n (ir &e emisie pe toate canalele CV &in l!me" pre*ent2n& &e +apt o +ic$i!ne? <ine are interes!l s me&iati*e*e at2t &e intens o a(a%*is &escoperire care atac cre&in$a cre(tin ? )ceia(i care a! concep!t (i proiect!l 6l!e 6eam" la a c r!i p!nere 0n practic ,e&em c particip ac!m cele'r!l regi*or. /how%!l secol!l!i N LVenirea l!i :is!s? )l &oilea pas al proiect!l!i 7)/) pres!p!ne organi*area !n!i gigantic spectacol hologra+ic proiectat chiar pe cer" ast+el 0nc2t s +ie ,i*i'il pe 0ntreaga planet " care ,a sim!la ,enirea l!i Besia. 1rin emisia !nor !n&e care ac$ionea* &irect as!pra creier!l!i" +iecare om ,a ,e&ea 0n aceast hologram pe B2nt!itor!l speci+ic religiei sale (i 0l ,a a!*i ,or'in&!%i 0n lim'a l!i. <! a#!tor!l !nor comp!tere per+ormante care ,or coor&ona spectacol!l (i al sateli$ilor &in #!r!l p m2nt!l!i care ,or emite semnale &e #oas +rec,en$ JUOK" +oarte #oas +rec,en$ JVUOK (i extrem &e #oas +rec,en$ J;UOK ,or +i proiectate holograme +olosin& pe post &e ecran pelic!la &e so&i! care 0ncon#oar p m2nt!l la o 0n l$ime &e aproximati, 133 &e Pm. )nimarea pe comp!ter (i semnalele a!&iti,e ,or p rea c pro,in &in a&2ncimile spa$i!l!i (i 0i ,or +ace pe a&ep$ii ar&en$i ai &i+eritelor religii s crea& c s!nt martorii m!lt promisei 0ntoarceri a propri!l!i Besia. I)poi proiec$iile l!i :is!s" Bohame&" 6!&&ha" Srishna etc. se ,or !ni 0ntr%o sing!r imagine (i W /al,ator!l X !ni,ersal le ,a +ace o mare re,ela$ie. Ue ,a sp!ne c &i,ersele script!ri s!nt +alse (i c ,echile religii s!nt responsa'ile pentr! r !l &e pe planet . 8e aceea ele tre'!ie a'olite pentr! a l sa loc!l !nei noi religii care ,a +i con&!s &e el" !nic!l 8!mne*e! pe care 0l pot ,e&ea c! ochii lor (i a!*i c! !rechile lor.? 8ia'olic!l plan pre,e&e ca 0n !rma acestei apari$ii s se cree*e o mare &e*or&ine social " 0n care milioane &e s!s$in tori +anatici ai &ogmei !nei religii se ,or ri&ica 0mpotri,a altor milioane &e s!s$in torilor +anatici ai &ogmei altor religii. /e ,rea ast+el generarea !nor con+licte c!m n! s%a mai , *!t p2n ac!m. 1are &e &omeni!l +ante*iei" 0ns mi#loacele pentr! a reali*a aceasta &e#a exist . L8i,erse ser,icii secrete arat c 0n !ltimii .5 &e ani Jeste ,or'a &e an!l 1GGE n.n.K +osta TR// a stocat &e#a 0ntr%!n comp!ter extrem &e a,ansat in+orma$ii &espre propriet $ile electrice" chimice (i 'iologice ale creier!l!i !man re*!ltate 0n

!rma st!&iilor pe milioane &e oameni. )ceste &ate permit manip!larea sen*a$iilor a!&iti,e (i ,i*!ale. )! +ost stocate &e asemenea (i &ate &espre toate lim'ile (i &ialectele ,or'ite 0n pre*ent pe glo' pentr! a +i generate mesa#e arti+iciale pe 0n$eles!l oric!i. ;xisten$a !nor ast+el &e comp!tere este men$ionat (i 0ntr%!n articol p!'licat 0n martie 1GD5 0n *iar!l /i&ney Borning )rrow. Ua +el sta! l!cr!rile (i 0n /T) (i ;!ropa. =nc &in anii @73 s%a! reali*at cercet ri asi&!e pri,in& com'inarea !n&elor electromag%netice (i a hipno*ei. =n 1G7E cercet tor!l Y.O. /hapis scria: W<!,intele hipnoti*ator!l!i pot +i mo&!late electromagnetic" ast+el 0nc2t s ac$ione*e &irect as!pra creier!l!i s!' +orm &e !n&e" + r a mai +i ne,oie &e receptarea (i transportarea s!net!l!i (i + r ca persoana exp!s la ast+el &e in+l!en$e s ai' ,reo (ans &e a controla +l!x!l in+orma$ional receptat.X <ei care cercetea* +enomen!l &e channeling a! o'ser,at c n!m r!l celor care se consi&er canale a cresc!t exponen$ial &e c2n& se +ac ast+el &e cercet ri. <ei care practic a(a ce,a ar tre'!i s 0(i !tili*e*e sim$!l critic (i &iscern m2nt!l pentr! c &e cele mai m!lte ori n! c!nosc s!rsa a ceea ce ei n!mesc ghi&are &i,in .? Vor'irea arti+icial asig!r control!l mental L;xisten$a !nor ast+el &e tehnologii $ine &e a treia &irec$ie &e &e*,oltare a proiect!l!i 6l!e 6eam care ,i*ea* com!nicarea telepatic (i electromagnetic prin !n&e &e #oas " +oarte #oas (i extrem &e #oas +rec,en$ care 0i ,a +ace pe oameni s crea& c 0l a!& pe propri!l lor 8!mne*e! ,or'in&!%le. )st+el &e !n&e generate &e comp!ter ,or +i transmise prin interme&i!l sateli$ilor (i ,or interac$iona c! g2n&irea nat!ral " + c2n& s apar ceea ce se n!me(te L,or'ire arti+icial ?. )cest gen &e tehnologie exist 0nc &in anii @73 (i a +ost per+ec$ionat prin cercet ri !lterioare pri,in& rela$ia &intre creier!l !man (i comp!ter. =n ian!arie 1GG1 la Tni,ersitatea &in )ri*ona a a,!t loc con+erin$a intit!lat L<ercetarea a,ansat 7)CO c! pri,ire la +enomene emergente ale sistemelor 'iomolec!lare?. <e 0nseamn aceasta mai exact? =ntr%!na &in l!cr rile pre*entate la aceast con+erin$ era! pre*entate echipamente care p!tea! +ace !n or' s ,a& sa! !n s!r& s a!& . ;chipamente care p!tea! calma orice &!rere" + r a inter,eni c! me&icamente (i a c ror !tili*are ar +i permis oric rei +iin$e !mane s 0(i men$in (i la ,2rste 0naintate acelea(i +!nc$ii &e la tinere$e. )!tor!l l!cr rii 0n ca!* tr gea !n semnal &e alarm as!pra pericol!l!i ca ast+el &e cercet ri s +ie &et!rnate &e la scop!l lor ini$ial (i s +ie +olosite 0mpotri,a oamenilor. ;l a+irma c ast+el &e echipamente s!nt opera$ionale 0n ca&r!l <:) (i O6:" n! pentr! a

,in&eca oameni" ci pentr! a tort!ra (i omor0 pe cei care se op!n sistem!l!i sa! pentr! a crea ceea ce 0n mo& o'i(n!it se n!me(te Lcan&i&at manci!rian?. ),em &ate care arat c ast+el &e experimente a! loc (i 0n Barea 6ritanie" )!stralia" Oran$a" Yermania (i Oinlan&a. )gen$iile g!,ernamentale (i corpora$iile care l!crea* m2n 0n m2n c! ele s!nt gata s +ac orice pentr! a%(i atinge o'iecti,!l: control!l social total. 8e ce? Ooarte simpl!. =n prim!l r2n&" &ac terori*e*i pop!la$ia (i o +aci s se team pentr! sig!ran$a (i ,ia$a sa" 0$i ,a +i mai !(or s implemente*i !n sistem &raconic" s o s!pra,eghe*i" s o &e*arme*i (i apoi s 0i sp!i c tot!l este pentr! protec$ia ei. =n al &oilea r2n& pentr! c a(a este mai !(or s promo,e*i !n no! sistem politic (i social" 0n loc!l cel!i ,echi care pare s n! mai +!nc$ione*e. ;,i&ent c alternati,a este preg tit &e m!lt ,reme (i se n!me(te 7o!a Or&ine Bon&ial . Orica a +ost mere! !tili*at ca !n instr!ment c! care ;lita a controlat (i a s!'#!gat masele. Vechea *ical L8i,i&e et impera? J8e*'in (i st p2ne(teK a +ost aplicat 0n toate col$!rile planetei pentr! a a,ea sig!ran$a c oamenii s!nt speria$i" se tem pentr! sig!ran$a lor (i 0(i pier& 0ncre&erea 0n ceilal$i oameni. \i aceasta este tot o +orm &e control mental.? /!'liniem +apt!l c /erge Bonaste sp!nea toate acestea 0n 1GGE" anticip2n& ast+el 0nscenarea &e la 11 septem'rie .331" care a permis insta!rarea !n!i sistem &e teroare (i a !nor reg!li stricte &e s!pra,eghere a pop!la$iei s!' pretext!l asig!r rii sig!ran$ei acesteia. L<ontrol!l mental &e ast *i pres!p!ne m!lt mai m!lt" arat /erge Bonaste 0n contin!are. :at ce scria 0n 1G73 psiholog!l Yene V. Bc <onnell 0ntr%!n articol p!'licat 0n 1sychology Co&ay: L) ,enit *i!a 0n care p!tem com'ina pri,area sen*orial c! &rog!rile" hipno*a (i manip!larea prin recompens %pe&eaps pentr! a c2(tiga !n control aproape a'sol!t as!pra comportament!l!i !n!i in&i,i&. 1!tem &eci reali*a rapi& (i c! &est!l e+icien$ !n +el &e sp lare a creier!l!i care &!ce la schim' ri &ramatice &e comportament (i personalitate. )r tre'!i s & m o no! +orm societ $ii ast+el 0nc2t s +im c! to$ii antrena$i 0nc &e la na(tere s +acem ceea ce societatea ,rea ca noi s +acem. ),em tehnologia necesar pentr! a +ace aceasta. 7imeni n! este st p2n!l propriei personalit $i. 7imeni n! are nimic &e sp!s c! pri,ire la ce +el &e personalitate &o'2n&e(te" &eci n! are nici !n moti, &e a re+!*a s &o'2n&easc o no! personalitate" &ac cea ,eche pe care o are este anti%social ?. 8o,e*i ale existen$ei tehnologiei pentr! control mental LCehnologia ce !rmea* a +i !tili*at pentr! control!l min$ii 0n 1roiect!l 6l!e 6eam incl!&e !n transmi$ tor care emite pe +rec,en$a sistem!l!i ner,os !man. ;l

a +ost &e#a pro&!s &e +irma Ua!rel ;lectro%Optical /ystem &in 1asa&ena" <ali+ornia. Ua!rel este !n!l &intre cola'oratorii apropia$i ai ),ia$iei )mericane (i a l!crat m!lt 0n &omeni!l constr!irii !nor arme care s implement%te*e mesa#!l &irect 0n mintea inamic!l!i. )parat!l !tili*ea* ra&ia$ii electro%magnetice (i +rec,en$e extrem &e #oase (i a +ost !tili*at pentr! a tort!ra +i*ic (i mental oamenii &e la &istan$ . )rme &e acest tip a! +ost aplicate 0n anii @73 contra +emeilor 'ritanice care protesta! 0mpotri,a pre*en$ei !nor rachete americane 0n 'a*a aerian Yreensam <ommon )ir 6ase. )ceast arm poate in&!ce o total pri,are sen*orial a!&iti, (i ac$ionea* &irect as!pra ner,ilor a!&iti,i" c! asemenea p!tere 0nc2t 0i 'lochea* ,ictimei incl!si, capacitatea &e a%(i a!*i propriile g2n&!ri. ;xact ca 0n ,echea *ical care sp!ne: Le a(a m!lt *gomot aici c n! m pot a!*i nici pe mine g2n&in&.? 8o,e*i &espre existen$a !nor ast+el &e tehnologii exist incl!si, 0n p!'lica$ii ale 8epartament!l!i )merican al )p r rii. < pitan!l 1a!l ;. Cyler semnea* o l!crare a,2n& ca titl! LChe electromagnetic spectr!m an& low intensity con+lict? J/pectr!l electromag%netic (i con+lict!l &e intensitate #oas K incl!s 0n colec$ia LUow intensity con+lict in mo&ern technology? J<on+lict!l &e #oas inten%sitate 0n tehnologia mo&ern K p!'licat 0n 1GD6 &e )ir Tni,ersity 1ress" Baxwell )ir Oorce 6ase" )la'ama. )ici se ,or'e(te &espre micro!n&e care generea* sen*a$ii a!&iti,e care pot +i a!*ite &oar &e in&i,i&!l $int . Cehnologia este relati, simpl (i poate +i +olosit &oar a,2n& la &ispo*i$ie !n 'anal ra&ar &e poli$ie. Oascicol!l &e micro!n&e generat &e aparat este mo&elat 0n +rec,en$e a!&io (i transmis &irect 0n creier &e care este receptat ca o ,oce" &e(i n! a +ost emis nici !n s!net. ;xact ceea ce se ,a petrece 0n proiect!l 6l!e 6eam. =n cartea sa L<orp!l electric"? Ro'ert 6ecPer" nominali*at la premi!l 7o'el" &escrie o serie &e experimente con&!se la 0ncep!t!l anilor @63 &e Olen+ree" 0n ca&r!l c rora s%a! o'$in!t ast+el &e +enomene. Olen+ree a mai &escoperit (i c!m poate s 0ncetineasc " s accelere*e sa! chiar s opreasc inima !nei 'roa(te prin sincroni*area p!ls!l!i c! +rec,en$a !nor micro!n&e. 8e aici p2n la pro,ocarea !nor atac!ri &e cor& !nor +iin$e !mane este &oar !n pas. Cot 0n aceea(i l!crare" Ro'ert 6ecPer men$ionea* cercet rile &r. Qoseph <. /harp &e la :nstit!t!l &e <ercetare al )rmatei Malter Ree&" care a reali*at teste pe propria persoan . =n timp ce se a+la 0ntr%o camer per+ect i*olat +onic J&eci prin pere$ii c reia n! p!tea! p tr!n&e s!neteK a a!*it c!,inte ce i%a! +ost transmise prin simpla generare a !nor !n&e electromagnetice c! ,i'ra$ie analoag c!,intelor receptate &e el. <oncl!*ia a +ost: L!n ast+el &e aparat poate +i 0n mo&

clar aplicat 0n an!mite opera$i!ni 0n care se &ore(te ca $inta s a#!ng la ne'!nie sa! s 0i transmi$i instr!c$i!ni ne&etecta'ile &e altcine,a.? \i Qames Uin explica 0n 1G7D 0n cartea sa intit!lat LBicrowa,e )!&itory ;++ect an& )pplication? J;+ect!l a!&iti, al micro!n&elor (i aplicarea l!iK c!m poate +i a!*it o ,oce transmis &irect c tre creier + r a exista o ,i'ra$ie sonor . 1e .1 septem'rie 1G77 <:) a pre*entat re*!ltatele st!&iilor sale 0n +a$a s!'comisiei pentr! s n tate (i cercetare (tiin$i+ic a /enat!l!i american. 8octor!l!i /i&ney Yottlie' care con&!cea program!l BS Tltra la acea ,reme i s%a cer!t 0n mo& explicit s &isc!te &espre cercet rile <:) pri,in& ac$i!nea &e la &istan$ as!pra organism!l!i !man prin mi#loace electronice.? <ontrol!l total as!pra planetei ,a +i o'$in!t prin teroare L) patra &imensi!ne a proiect!l!i 6l!e 6eam incl!&e control!l total as!pra planetei. 1entr! aceasta se ,a sim!la o in,a*ie extraterestr 0n marile ora(e ale l!mii. /e mi*ea* pe +apt!l c $ rile care &e$in armament n!clear 0l ,or !tili*a pentr! a se ap ra &e acest pericol" &e,enin& apoi total ,!lnera'ile +a$ &e a&e, rat!l atac" ce ,a +i reali*at !lterior &e g!,ern!l &in !m'r .? /!'liniem aici c tema !n!i atac extraterestr! sim!ltan 0n marile ora(e ale l!mii apare aproape o'sesi, 0n +ilmele &e laRollywoo&. =n !rma !n!i ast+el &e atac toate $ rile mari" /T)" <hina" R!sia etc." cola'orea* 0ntre ele atac2n&!%i pe extratere(trii c! armele &e care &isp!n. O r nici !n re*!ltat. <2n& sit!a$ia pare a +i &isperat apare ;l N !nic!l /al,ator. Ve&em c!m prin ast+el &e +ilme ni se o+er &e +apt mo&ele &e g2n&ire. /!ntem antrena$i s ne temem &e !n atac extraterestr!" s!ntem antrena$i s 0i ripost m 0n +or$ (i apoi s a(tept m apari$ia !n!i sal,ator !nic. \i aceasta este tot o +orm &e control mental. L/cop!l este s +ie anihilat orice +orm &e opo*i$ie +a$ &e 7o!a Or&ine Bon&ial . Ttili*2n& tehnologiile &espre care am ,or'it mai s!s !n&ele generatoare &e g2n&!ri ,or p!tea +i transmise prin re$elele &e +i're optice" ca'l!ri CV" linii tele+onice (i ,or p tr!n%&e 0n orice echipament care con$ine microcip!ri. Ua acel moment proces!l &e implantare al microcip!rilor la ni,el!l pop!la$iei ,a +i reali*at" ast+el 0nc2t oamenii ,or p!tea +i !(or 0mpin(i la !n ,al &e sin!ci&eri" ,iolen$e (i ne'!nie. )m +ost 0ntre'at &e m!lte ori c2n& se ,or petrece toate acestea. 8!p ce ,a +i creat o cri* economic " care 0i ,a +or$a pe oameni s 0(i chelt!iasc toate re*er,ele &e 'ani. )poi ,a +i implementat !n sistem planetar &e pl $i electronice ast+el 0nc2t nimeni s n! poat s!pra,ie$!i 0n a+ara l!i. 8!p at2tea &e*astre omenirea ,a +i gata s implore apari$ia !n!i sal,ator care s resta'ileasc pacea

c! orice pre$" chiar c! pre$!l propriei li'ert $i. Tn principi! similar a +ost aplicat 0n TR// pentr! instalarea com!nism!l!i.? /ol!$ia pentr! a contracara proiect!l 6l!e 6eam 1are !n ta'lo! s!m'r! (i 0n+rico( tor. 1oate c acesta este (i scop!l pentr! care ast+el &e &e*, l!iri s!nt l sate s apar . <!nosc2n& ceea ce ni se preg te(te p!tem l!a 0ns m s!rile necesare pentr! a n! se a#!nge acolo. 8e*,oltarea &iscern m2n%t!l!i" con(tiin$a &e sine" c!lti,area re*onan$ei c! aspectele 'ene+ice" &i,ine" me&ita$ia" r!g ci!nea" practica spirit!al asi&! s!' ghi&area !n!i maestr! a!tentic anihilea* aceste in+l!en$e male+ice. )cest l!cr! este 'inec!nosc!t &e cei care &oresc s controle*e 0ntreaga planet (i &e aceea &e mii &e ani (colile spirit!ale 0n care oamenii 0n,a$ ast+el &e practici s!nt prigonite" &istr!se sa! &et!rnate. Vom 0ncheia cit2n& tot &in pre*entarea l!i /erge Bonaste care &emonstrea* c sl!#itorii 7oii Or&ini Bon&iale exact aceasta ne 0mpie&ic s +acem. L=n n!m r!l &in &ecem'rie 1GD3 al T/ )rmy Qo!rnal" 0ntr%!n !n articol semnat &e lt.col. Qohn 6. )lexan&er s!' titl!l LChe new mental 'attle+iel&" 'eam me !p /pocP? J7o!l c2mp &e l!pt mental" ra&ia* %m /pocPK" acesta scrie: LVoi &a mai m!lte exemple care s il!stre*e progresele + c!te 0n acest &omeni!. ),em ac!m a'ilitatea &e a ,in&eca sa! &e a ca!*a o 'oal &e la &istan$ " in&!c2n& 'oala sa! moartea + r ca!*e aparente. ) +ost raportat (i posi'ilitatea &e mo&i+icare telepatic a comportament!l!i" care incl!&e a'ilitatea &e a in&!ce st ri hipnotice &e la o &istan$ &e peste 1333 &e Pm. Ttili*area hipno*ei telepatice este o *on care merit a +i exploatat . ;a ,a permite ca agen$ii no(tri s +ie implanta$i s!'con(tient c! program!l pe care tre'!ie s 0l exec!te" ast+el 0nc2t n! ,a mai +i ne,oie s !tili* m tele+on!l. 8ac ,or +i per+ec$ionate" aceste tehnici ,or permite trans+er!l &irect al g2n&!rilor &e la o minte sa! gr!p &e min$i la o a!&ien$ $int . Receptor!l n! ,a +i con(tient c i%a! +ost implantate g2n&!ri" ,a cre&e c s!nt g2n&!rile l!i. ;ste posi'il s intro&!cem g2n&!ri arti+iciale 0ntr%!n comp!ter (i apoi s le transmitem prin interme&i!l !n!i satelit" ast+el ,om p!tea controla 0ntreaga planet . Uimitele acest!i sistem s!nt &oar cei care 0(i ,or p!ne permanent 0ntre' ri c! pri,ire la moti,a$ia care st 0n spatele g2n&!rilor lor (i n! le ,or &a c!rs a!tomat. ;ste e,i&ent c tele,i*i!nea" +ilmele" p!'licitatea (i &i+erite +orme &e presi!ne social a! gri# s elimine pe c2t posi'il aceast categorie &e oameni. :n+orma$iile pri,in& acest gen &e tehnologii ,or +i consi&erate ri&icole tocmai pentr! c ele n! se ,or con+orma c! ,i*i!nea as!pra realit $ii pe care chiar noi o in&!cem> &oar mai exist (i 0n *ilele noastre oameni

care cre& c p m2nt!l este plat?. <restinism.net


Log in to Reply

o
May 3, 2011 at 7:43 pm

Gust 1e###*arla says: B!lt!mesc &in s!+let 8omn!le "!n articol extrem &e consistent si &e 'ine,enit [[[ --,a m!lt!mesc si ,a mai astept si c! alte articole &e gen!l "sa! ne p!teti lasa a&resa &%,oastra &e 'log Log in to Reply

E.

Natanael Pop says:


May 4, 2011 at 8:33 am

8aca cititi experiment!l BonhawP si experiment!l 1hila&elphia"impre!na c! :soria mon&iala a societatilor secrete "o sa ,e&eti originea t!t!ror relelor &in !ltim!l timp. i ,a mai rog ce,a: st!&iati /cript!rile sa n! ,a insele cine,a. 1)<; "UTB:7) /: :T6:R; [
Log in to Reply

5.

Natanael Pop says:


May 5, 2011 at 4:18 pm

:n+ormatii" mart!rii si comentarii &in perspecti,a !nor c!rsanti ai scolii &e ]oga B:/)" ce practica s!' in&r!marea l!i Yregorian 6i,olar!. Opinii &espre ]oga" spirit!alitate in general" &espre o ,iata sanatoasa" &espre i!'ire si sex!alitate" &espre !manitate si societatea act!ala" &espre a'!*!rile si ne&reptatile sa,arsite impotri,a yoghinilor si &espre mo&!l in care se !rmareste crearea !nei Inoi or&ini mon&iale? &e catre masonerie si &e catre alte organi*atii oc!lte. 15 a!g!st .337 ;xperiente militare secrete in &omeni!l paranormal Romania: ;xperiente militare secrete :n anii AD3" in B!ntii 6!*a!l!i s%a! e+ect!at o serie &e experimente militare &e catre cercetatori anga#ati pe 'a*a &e contract &e catre :lie <ea!sesc!" care a,ea o

!nitate &e paranormali langa lac!l Yotes. ;xperimentele &e la lac!l Yotes pri,ea! aparitia !n!i +enomen strani!" !n ,ortex energetic ce se instala in an!mite con&itii geo%magnetice" +iin& insotit &e t!l'!rari energetice care +a,ori*a! transmisia telepatica. OTR)C: 8; RT/: :n timp!l aparitiei Inor!l!i gri?" pe !n +on& &e !n al'astr! intens imposi'il &e &escris in c!,inte" a! +ost raportate &isparitii &e persoane" !neori acestea aparan& in alte loc!ri. )tasatii militari so,ietici a! +ac!t Ischim' &e experienta? c! cercetatorii romani" !neori +!ran&!%le p!r si simpl! rapoartele secrete. )/1:R)C 8; 7ORTU YR: Tn!l &intre cercetatorii anga#ati &e :lie <ea!sesc! s%a lasat aspirat &e nor!l gri. ;l a &ispar!t &in +ata o'ser,atorilor timp &e E ore" +iin& gasit la o &istanta aprecia'ila. ) &escris o calatorie intr%!n !ni,ers paralel strani!" asemanator ca peisa# c! cel &in care Iplecase?. : s%a par!t ca inc!rsi!nea sa a &!rat pana in 13 min!te. Ua re,enire" ,e&ea tot!l in,ersat" ca in oglin&a" si a sla'it D Pilograme in !rmatoarele *ile. <ercetatorii a! n!mit +enomen!l nor!l!i gri Ipoarta timp!l!i?" o poarta energetica spre !n !ni,ers paralel. ;^1;R:B;7CTU <;R7O6ROV :n anii AD3" in paralel c! cercetarile militarilor romani &e la Uac!l Yotes" Va&im <erno'ro," nasc!t si cresc!t intr%o !nitate militara &e a,iatie" a'sol,ent al :nstit!t!l!i &e ),iatie &in Bosco,a" sectia )erospatiale" si%a constit!it !n gr!p &e cercetare. )cest gr!p a 'at!t m!ntii R!siei in ca!tare &e anomalii electromagnetice asemanatoare c! cele &in B!ntii 6!*a!l!i. Bergan& mai &eparte &ecat romanii" <erno'ro, s%a ap!cat sa constr!iasca o masina a timp!l!i" intr%o +a'rica militara &e*a+ectata" a,an& caracteristicile electromagnetice &in *onele st!&iate. ;l a re!sit" c! aceasta masina" sa &ea timp!l inapoi c! 5 procente. O1C 8:/1)RTC: R!sii a! +ac!t cercetari in &omeni! inca &e pe ,remea l!i /talin" can& +!nctiona :nstit!t!l &e <ercetare a U!milor 1aralele. ;xperimentele era! con&!se &e &oi aca&emicieni rec!nosc!ti" S!rciato, si :o++e. :n 1G5." Ua,renti 6eria" se+!l politiei secrete" a initiat !n proces impotri,a cercetatorilor acest!i instit!t" sol&at c! exec!tarea prin imp!scare a 1D specialisti si &eportarea in lagare a altor 5G.

Rr!scio, a p!s &in no! instit!t!l pe picioare" &ar" in 1G61" !n experiment nere!sit s%a sol&at c! &isparitia a opt cercetatori ren!miti. Oamiliile lor cre& si asta*i ca acestia a! +ost !cisi &intr%!n moti, sa! alt!l" ci n! &ispar!ti p!r si simpl!. ;^1UO9:) B:/C;R:O)/) :n 1GDG" pe 53 a!g!st" s%a pro&!s cea mai ci!&ata experienta. /e e+ect!a !n test c! !n mo&!l al timp!l!i" care cantarea 7D3 &e tone" in ins!lele )n#o!. Ua 'or& se a+la! trei cercetatori" can& o explo*ie in+ernala" +ara ca!*e ,i*i'ile" a +ac!t pra+ arhipelag!l &e . Pilometri in &iametr!. Tltimele in+ormatii &e la 'or& pro,enea! &intr%o l!me paralela" in care mo&!l!l" &!pa coli*i!nea c! !n o'iect mare" ramasese +ara sector!l &e prop!lsie. <ercetatorii n%a! m!rit in acea explo*ie. :n inregistrarile &in arhi,a se a+la !rmatoarea relatare: I&e,enim transparenti" p!tem sa ne ,e&em oasele si ,enele" toate o'iectele ne apar &!'le" este +oarte int!neric a+ara" mai a,em oxigen &oar pentr! E5 &e ore" &ar n! ne mai p!tem intoarce?