Anda di halaman 1dari 4

RABU

TAHUN / MASA / M.PELAJARAN Tahun 2 7.45 8.45 Pemulihan Numerasi KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN __/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Kumpulan 1 ( Ulangkaji ) Kemahiran : Pra Nombor, Konsep Nombor & Mengenal nombor Objektif : 1.1.1 Menamakan warna 1.1.2 Menamakan saiz 1.1.3 Menamakan bentuk 1.1.4 Menamakan benda mengikut jenis 2.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak / sedikit 2.2 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan sama banyak atau tidak 2.3 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan lebih atau kurang 3.1 Mengetahui nilai nombor 1 5, 6 9 3.2 Mengenal nombor 1 -9 3.3 Menulis nombor 1 -9 3.4 Melengkapkan turutan menaik / menurun 3.5 Melengkapkan nombor di antara

Tahun 3 10.35 11.35 Pemulihan Literasi

Kumpulan 2 ( Ulangkaji ) Kemahiran : Huruf-huruf abjad kecil a z & besar A Z Konstruk : 1 Objektif : 1.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan. 1.2 Menyebut/ mengenal nama huruf kecil secara rawak. 1.3 Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi. 1.4 Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya. 1.5 Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan. 1.6 Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan. 1.7 Menyurih huruf kecil mengikut turutan. 1.8 Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil. 1.9 Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio. 2.1 2.2 2.3 2.4 Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan. Menyebut/ mengenal nama huruf besar secara rawak. Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi. Menulis huruf besar di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya. 2.5 Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan. 2.6 Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan. 2.7 Menyurih huruf besar mengikut turutan.

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

2.8 Menyalin huruf besar daripada kad-kad huruf besar. 2.9 Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio.

Tahun 2 11.35 12.35 Pemulihan Literasi

Kumpulan 1 (Ulangkaji ) Kemahiran : Huruf-huruf abjad kecil a z & besar A Z Konstruk : 1 Objektif : 1.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan. 1.2 Menyebut/ mengenal nama huruf kecil secara rawak. 1.3 Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi. 1.4 Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya. 1.5 Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan. 1.6 Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan. 1.7 Menyurih huruf kecil mengikut turutan. 1.8 Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil. 1.9 Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan. Menyebut/ mengenal nama huruf besar secara rawak. Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi. Menulis huruf besar di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya. Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan. Menyurih huruf besar mengikut turutan. Menyalin huruf besar daripada kad-kad huruf besar. Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio.

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

KHAMIS
TAHUN / MASA / M.PELAJARAN Tahun 3 8.15 9.15 Pemulihan Literasi KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN __/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Kumpulan 2 ( Ulangkaji ) Kemahiran : Huruf-huruf vokal a e i o u. e taling / e pepet Konstruk : 1 Objektif : 2.1 Mengenal dan membunyikan vokal a, e, i, o, u dengan sebutan yang betul. 2.2 Mendengar bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau language master. 2.3 Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar. 2.4 Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vokal. 2.5 Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai. 2.6 Menulis huruf vokal berdasarkan gambar. 2.7 Memadankan huruf vokal dengan gambar. 2.8 Menulis huruf vokal pada perkataan yang tidak lengkap.

Tahun 2 10.35 11.35 Pemulihan Numerasi

Kumpulan 1 ( Ulangkaji ) Kemahiran : Mengenal nombor 0 & Operasi tambah dalam lingkungan 10 Objektif : 4.1 Mengetahui nilai 0 5.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penggabungan 5.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 10 5.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah dalam lingkungan 10 5.4 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 10

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Tahun 3 11.35 12.05 Pemulihan Numerasi

Kumpulan 2 ( Ulangkaji ) Kemahiran : Mengenal nombor 0 & Operasi tambah dalam lingkungan 10 Objektif : 4.1 Mengetahui nilai 0 5.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penggabungan 5.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 10 5.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah dalam lingkungan 10 5.4 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 10

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

JUMAAT
TAHUN / MASA / M.PELAJARAN Tahun 2 9.15 10.15 Pemulihan Literasi KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN __/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Kumpulan 1 ( Ulangkaji ) Kemahiran : Suku kata KV Konstruk : 2 Objektif : 4.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar. 4.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata. 4.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata. 4.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar. 4.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar.

Tahun 3 11.05 11.35 Pemulihan Numerasi

Kumpulan 2 ( Ulangkaji ) Kemahiran : Operasi tolak dalam lingkungan 10 & Mengenal nombor 11 - 50 Objektif : 6.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan 6.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak dalam lingkungan 10 6.3 Menolak secara spontan fakta asas tolak dalam lingkungan10 6.4 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 10 7.1 Menamakan dan menentukan nilai nombor 11 - 50 7.2 Menulis nombor 11 - 50 7.3 Melengkapkan turutan nombor 7.4 Menentukan nilai tempat puluh dan sa

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.