Anda di halaman 1dari 8

ISNIN

TAHUN / MASA / M.PELAJARAN Dataran SKDUA 7.45 8.15 Perhimpunan Rasmi KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN __/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Aturcara Majlis : Lagu Negaraku Lagu Negeri Sembilan Ikrar Pelajar Ucapan Guru Bertugas / Guru PK Ucapan Guru Besar Lagu Rasmi SKDUA

Tahun 3 8.15 9.15 Pemulihan Literasi

Kumpulan 2 Kemahiran : Perkataan KV + KV Konstruk : 3 Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV. Mengeja perkataan KV + KV. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. Isi Kandungan : 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 5.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Aktiviti : 1. Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV. 2. Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV. 3. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV. Contoh: ba + tu = batu da + hi = dahi bo + la = bola me + ja = meja 4. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Tahun 2 9.15 10.15 Pemulihan Literasi

Kumpulan 1 Kemahiran : Perkataan KV + KV Konstruk : 3 Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV. Mengeja perkataan KV + KV. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. Isi Kandungan : 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 5.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Aktiviti : 1. Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV. 2. Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV. 3. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV. Contoh: ba + tu = batu da + hi = dahi bo + la = bola me + ja = meja 4. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

Tahun 3 11.05 12.05 Pemulihan Numerasi

Kumpulan 2 Kemahiran : Operasi tambah dalam lingkungan 18 Unit : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah Objektif : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penggabungan 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 18 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah dalam lingkungan 18

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Tahun 2 12.05 1.05 Pemulihan Numerasi

Kumpulan 1 Kemahiran : Operasi tambah dalam lingkungan 18 Unit : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah Objektif : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penggabungan 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 18 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah dalam lingkungan 18

__/__ murid menguasai. __/__murid tidak menguasai.

SELASA
TAHUN / MASA / M.PELAJARAN Tahun 3 8.15 9.15 Pemulihan Literasi KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN __/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Kumpulan 2 Kemahiran : Perkataan KV + KV Konstruk : 3 Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV. Mengeja perkataan KV + KV. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. Isi Kandungan : 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 5.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Aktiviti : 1. Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV. 2. Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV. 3. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV. Contoh: ba + tu = batu da + hi = dahi bo + la = bola me + ja = meja 4. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

Tahun 2 9.15 10.15 Pemulihan Literasi

Kumpulan 1 Kemahiran : Perkataan KV + KV Konstruk : 3 Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV. Mengeja perkataan KV + KV. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. Isi Kandungan : 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 5.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Aktiviti : 1. Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV. 2. Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV. 3. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV. Contoh:

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

ba + tu = batu da + hi = dahi bo + la = bola me + ja = meja 4. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

Tahun 3 11.35 12.35 Pemulihan Numerasi

Kumpulan 2 Kemahiran : Operasi tambah dalam lingkungan 18 Unit : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah Objektif : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penggabungan 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 18 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah dalam lingkungan 18

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

RABU
TAHUN / MASA / M.PELAJARAN Tahun 2 7.45 8.45 Pemulihan Numerasi KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN __/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Kumpulan 1 Kemahiran : Operasi tambah dalam lingkungan 18 Unit : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah Objektif : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penggabungan 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 18 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah dalam lingkungan 18

Tahun 3 10.35 11.35 Pemulihan Literasi

Kumpulan 2 Kemahiran : Perkataan KV + KV Konstruk : 3 Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV. Mengeja perkataan KV + KV. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. Isi Kandungan : 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 5.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Aktiviti : 1. Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV. 2. Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV. 3. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV. Contoh: ba + tu = batu da + hi = dahi bo + la = bola me + ja = meja 4. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

__/__ murid menguasai. __/__ tidak menguasai.

Tahun 2 11.35 12.35 Pemulihan Literasi

Kumpulan 1 Kemahiran : Perkataan KV + KV Konstruk : 3 Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

berdasarkan suku kata KV + KV. Mengeja perkataan KV + KV. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.

Isi Kandungan : 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 5.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Aktiviti : 1. Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV. 2. Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV. 3. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV. Contoh: ba + tu = batu da + hi = dahi bo + la = bola me + ja = meja 4. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

KHAMIS
TAHUN / MASA / M.PELAJARAN
Tahun 3 8.15 9.15 Pemulihan Literasi

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Kumpulan 2 Kemahiran : Perkataan KV + KV Konstruk : 3 Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV. Mengeja perkataan KV + KV. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. Isi Kandungan : 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 5.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Aktiviti : 1. Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV. 2. Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV. 3. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV. Contoh: ba + tu = batu da + hi = dahi bo + la = bola me + ja = meja 4. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

Tahun 2 10.35 11.35 Pemulihan Numerasi

Kumpulan 1 Kemahiran : Operasi tambah dalam lingkungan 18 Unit : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah Objektif : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penggabungan 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 18 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah dalam lingkungan 18

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Tahun 3 11.35 12.05 Pemulihan Numerasi

Kumpulan 2 Kemahiran : Operasi tambah dalam lingkungan 18 Unit : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah Objektif : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penggabungan 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 18 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah dalam lingkungan 18

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

JUMAAT
TAHUN / MASA / M.PELAJARAN Tahun 2 9.15 10.15 Pemulihan Literasi KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.

Kumpulan 1 Kemahiran : Perkataan KV + KV Konstruk : 3 Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV. Mengeja perkataan KV + KV. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. Isi Kandungan : 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 5.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Aktiviti : 1. Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV. 2. Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV. 3. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV. Contoh: ba + tu = batu da + hi = dahi bo + la = bola me + ja = meja 4. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.

Tahun 3 11.05 11.35 Pemulihan Numerasi

Kumpulan 2 Kemahiran : Operasi tambah dalam lingkungan 18 Unit : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah Objektif : 8.1 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penggabungan 8.2 Melengkapkan ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 18 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah dalam lingkungan 18

__/__ murid menguasai. __/__ murid tidak menguasai.