Anda di halaman 1dari 18

SJK( C) HIN HUA KLANG, SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN

: PN CHIN FONG PHIN Kelas : 4 TEKUN

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

MENULIS

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN

BIL

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K4

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

1.1.1.1.1.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ANG CHENG TECK LIAO KAI CHII HO WEI ZHANG LIM KIM KIM SERAH LOO LEE SIEW MEI HO SIAO LI TAN WEI KEAT TAN YI MEI TAN AH MENG GOH WEI HAO YONG WEI KAI LIM WEI WEI ONG HONG JOO LIM KIM LEE TERENCE TONG DANNY YAP BON HONG KEAT SOH HONG MING LIM HONG XUIAN CHIA SIEW ANN WEE CHENG HEE TAN LEONG HEE PANG ZHENG HONG RAVINDRA A/L PAMAN NG ZHEN YAO LIM ZONG YI HENG KOK KIM

30801141047 30928100672 30131020747 30729160082 30709050062 30623101746 30403080082 30331160031 31217100056 30330101363 30427101167 1234 1234 1234 1111344 1325435T 345666 345666 5567787 556778 4456778 667890 455677 44444 444444 44444332 8865543 3457733

L P L P P P P L P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

6 3 5 6 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3

6 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4

6 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2

6 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4

6 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5

6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6

6 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4

6 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6

KESELURUHAN 6 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4

Kelompok Standard Pembelajaran

SJK( C) HIN HUA KLANG, SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN CHIN FONG PHIN Kelas : 4 TEKUN

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

MENULIS

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN

BIL

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K4

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

1.1.1.1.1.2

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Muhammad Ikhwan Hanif KOR JIA YI

22455667 4567256

L P

4 5

4 3

4 4

5 3

6 4

2 5

5 3

6 4

3 3

2 5

.. MAZLAN ISMAIL

KESELURUHAN 4 3

Kelompok Standard Pembelajaran

SJK ( C ) HIN HUA KLANG, SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Nama Murid No. Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru TMK Tarikh Pelaporan BAND KESELURUHAN

: : : : : : :

Muhammad Ikhwan Hanif 22455667 L 4 TEKUN CHIN FONG PHIN 12 sept 2013 BAND 4

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai: MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK K1 BAND 4 TAFSIRAN Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap kukuh. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi diksi yang sesuai, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap kukuh. MEMBACA KI 4 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap kukuh. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap kukuh. Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap kukuh. MENULIS

K2

K3

K2

K3

K1

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap kukuh.

K2

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan penanda wacana yang betul serta tepat pada tahap kukuh.

K3

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap kukuh.

K4

Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai.

.............. PN CHIN FONG PHIN (Guru Kelas)

.. MAZLAN ISMAIL (Guru Besar)

MENDENGAR DAN BERTUTUR BAND KI K2 K3


BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6

0 0 0

0 0 9

9 10 0

9 19 20

10 0 0

2 1 1

30 30 30

MENDENGAR DAN BERTUTUR


K1 25 K2 K3

20 BILANGAN MURID

15

10

0 BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5

MEMBACA BAND KI K2 K3
BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6

0 0 0

0 0 10

10 0 0

9 10 0

10 9 10

1 11 10

30 30 30

MEMBACA
K1 12 10 BILANGAN MURID 8 6 4 2 0 K2 K3

0 BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5

MENULIS BAND KI K2 K3 K4
BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6

0 0 0 0

0 0 0 10

10 0 29 0

9 10 0 0

10 9 0 10

1 11 1 10

30 30 30 30

MENULIS
KI 35 30 BILANGAN MURID 25 20 15 10 5 0 BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 K2 K3 K4

BAND 6

BAND 6

BAND 6

DATA PERNYATAAN BAND MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU BAND 1 2

3 4 5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA BAND 1 2 3 4 5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA BAND 1 2

3 4 5 6

MEMBACA KELOMPOK SATU BAND 1 2 3 4 5 6

MEMBACA KELOMPOK DUA BAND 1 2 3 4 5 6

MEMBACA KELOMPOK TIGA

BAND 1 2 3 4 5

MENULIS KELOMPOK SATU BAND 1 2 3 4 5 6

MENULIS KELOMPOK DUA BAND 1 2 3

MENULIS KELOMPOK TIGA BAND 1 2 3 4 5 6

MENULIS KELOMPOK EMPAT BAND 1 2 3 4 5 6

DATA PERNYATAAN BAND MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU PERNYATAAN BAND Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terhad. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terhad. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sesuai. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terperinci. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA PERNYATAAN BAND Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terhad. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap terhad. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakansecara pendapat pada tahap sesuai.menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi Berkomunikasi bertatasusila dengan menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap kukuh. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap terperinci. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan. MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA PERNYATAAN BAND Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi diksi yang sesuai, sebutan yang jelas dan intonasitepat yangmenggunakan betul pada tahap sangat terhad. Menyampaikan cerita dengan ayat yang mengandungi diksi yang sesuai , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap terhad.

Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi diksi yang sesuai, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap sesuai. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi diksi yang sesuai, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap kukuh. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi diksi yang sesuai, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap terperinci. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi diksi yang sesuai, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK SATU PERNYATAAN BAND Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan perkataan yang mempunyai sebutan "e" pepet dan "e" taling secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terhad. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan perkataan yang mempunyai sebutan "e" pepet dan "e" taling secara mekanis dengan betul pada tahap terhad. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan perkataan yang mempunyai sebutan "e" pepet dan "e" taling secara mekanis dengan betul pada tahap Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap kukuh. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan perkataan yang mempunyai sebutan "e" pepet dan "e" taling secara mekanis dengan betul pada tahap terperinci.dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan perkataan Membaca yang mempunyai sebutan "e" pepet dan "e" taling secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK DUA PERNYATAAN BAND Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap sangat terhad. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap terhad. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap sesuai. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap kukuh. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap terperinci. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK TIGA

PERNYATAAN BAND Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat terhad. Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terhad. Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sesuai. Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap kukuh. Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terperinci.

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK SATU PERNYATAAN BAND Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terhad. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terhad. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sesuai. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap kukuh. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terperinci. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan, menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK DUA PERNYATAAN BAND Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, dan penanda wacana yang betul serta tepat pada tahap sangat terhad. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, dan penanda wacana yang betul serta Menulis ayat yang terhad. mengandungi perkataan berimbuhan apitan secara imlak, mengedit dan tepat pada tahap memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan penanda wacana yang betul serta tepat pada tahap sesuai. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan penanda wacana yang betul serta tepat pada tahap kukuh.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan penanda wacana yang betul serta tepat pada tahap terperinci. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan penanda wacana yang betul serta tepat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan, menjadi model

MENULIS KELOMPOK TIGA PERNYATAAN BAND Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sangat terhad. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terhad. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sesuai. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap kukuh. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terperinci. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK EMPAT PERNYATAAN BAND Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terhad. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terhad. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terperinci. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terperinci,

da tahap terhad.

da tahap sesuai.

da tahap kukuh.

da tahap terperinci.