Anda di halaman 1dari 12

KE ARAH CEMERLANG UPSR BAHASA MELAYU 2012

Oleh : PANITIA BAHASA MELAYU SJKC KHAI MUN PAGI

KERTAS 1
Soalan Berbentuk Objektif
Format Pentaksiran :

Kemahiran Bahasa =

30 Soalan Tatabahasa

Kemahiran Membaca dan Memahami = i. 2 petikan pemahaman ii. 5 soalan setiap petikan Jumlah Markah 40 markah Peruntukan Masa 50 minit

Pengetahuan Sistem Bahasa


1. Kemahiran Bahasa Kata Nama Kata Nama Am, Kata Nama Khas Kata Ganti Nama Diri Pertama, Kedua, Ketiga Kata Kerja Transitif, Tak Transitif Kata Adjektif Kata hubung Kata Seru

Kata Seru Kata Tanya 5W1H Kata Perintah Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi dan Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan

Kata Seru Kata Tanya 5W1H Kata Perintah Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi dan Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan

Kata Arah Imbuhan Awalan, Akhiran, Apitan, Pinjaman Kata Majmuk Kata Ganda Penuh, Separa, Berentak Jenis-jenis Ayat Ayat Penyata, Ayat Tanya, Ayat Perintah, Ayat Seruan, Ayat Tunggal, Ayat Majmuk Penjodoh Bilangan

2.

Kemahiran Penggunaan Kata

Sinonim dan Antonim


Kata Hampir Sama Makna

Kata Banyak Makna

Pokok kelapa itu ____________ setelah ditiup angin yang kencang semalam. A jatuh C runtuh B tumbang D gugur

Biskut itu sungguh rapuh dan enak.

II Isa terjatuh dari pokok kerana terpijak dahan yang rapuh. III Suara Afidah rapuh dan tersekat- sekat kerana dia kesejukan. IV Hubungan Salmi dengan Rozana menjadi rapuh semenjak pertengkaran itu.

3. Kemahiran Penggunaan Peribahasa Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Bandingan Semacam Kata-kata Hikmat / Cogan Kata

4.

Kemahiran Penggunaan Bahasa


Menentukan Ayat Yang Sama Maksud

Menentukan Jawapan
Menentukan Soalan

Memilih Ayat-ayat Yang Betul


5. Kemahiran Membaca dan Memahami (Menjawab Soalan Pemahaman)