Anda di halaman 1dari 5

1

Dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang; Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon pada-Mu, dan menghadap pada-Mu, dengan (dukungan) Nabi-Mu, Nabi pembawa rahmat (Muhammad), shalawat atasnya dan keluarganya;

Wahai Abul Qosim; Wahai Rasulullah; Wahai Imam pembawa rahmat; Wahai junjungan kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan seluruh keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang, di sisi Allah!. Karuniakanlah syafaat di sisi Allah!.

Wahai ayah Hasan, Wahai Amiril Mukminin; Wahai Ali bin Abi Thalib; Wahai Hujjah Allah atas makhluknya; Wahai junjungan dan pemimpin kami!. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan keperluankeperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah syafaat di sisi Allah!.

Wahai Fathimah az-Zahra; Wahai putri Muhammad; Wahai cahaya mata Rasulullah; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah syafaat di sisi Allah!.

Wahai ayah Muhammad; Wahai Hasan putra Ali; Wahai al-Mujtaba; Wahai putra Rasulullah; Wahai Hujjah Allah atas makhluknya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah syafaat di sisi Allah!.

Wahai ayah Abdillah; Wahai Husain putra Ali; Wahai syahid; Wahai putra Rasulullah; Wahai Hujjah Allah atas makhluknya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassu l denganmu kepada Allah, serta mengajukan keperluan-keperluan kami. Wahai yang trepandang di sisi Allah!. Karuniakanlah syafaat di sisi Allah!.

Wahai ayah Hasan; Wahai Ali putra Husain; Wahai Zainal Abidin; Wahai putra Rasulullah; Wahai Hujjah Allah atas makhluknya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah syafaat di sisi Allah!.

Wahai Ayah Jafar; Wahai Muhammad bin Ali; Wahai Al-Baqir; Wahai putra Rasulullah; Wahai hujjah Allah atas makhluk-Nya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan kepadamu keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah kami syafaat di sisi Allah!.

Wahai Ayah Abdillah; Wahai jafar bin Muhammad; Wahai As-Shadiq; Wahai putra Rasulullah; Wahai hujjah Allah atas makhluk-Nya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan kepadamu keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah kami syafaat di sisi Allah!.

Wahai Ayah Hasan; Wahai Musa bin Jafar; Wahai Al-Kadzim; Wahai putra Rasulullah; Wahai hujjah Allah atas makhluk-Nya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan kepadamu keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah kami syafaat di sisi Allah!.

Wahai Ayah Hasan; Wahai Ali bin Musa; Wahai Ar-Ridha; Wahai putra Rasulullah; Wahai hujjah Allah atas makhluk-Nya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan kepadamu keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah kami syafaat di sisi Allah!.

Wahai Ayah Jafar; Wahai Muhammad bin Ali; Wahai At-Taqi Al-Jawad; Wahai putra Rasulullah; Wahai hujjah Allah atas makhluknya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan kepadamu keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah kami syafaat di sisi Allah!.

Wahai Ayah Hasan; Wahai Ali bin Muhammad; Wahai Al-Hadi An-Naqi; Wahai putra Rasulullah; Wahai hujjah Allah atas makhluk-Nya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan kepadamu keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah kami syafaat di sisi Allah!.

Wahai Ayah Muhammad; Wahai Hasan bin Ali; Wahai Az-Zaki Al-Askari; Wahai putra Rasulullah; Wahai hujjah Allah atas makhluk-Nya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawasul denganmu kepada Allah, serta mengajukan kepadamu keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah kami syafaat di sisi Allah!.

Wahai pewaris Hasan; Wahai khalifah Sang hujjah; Wahai yang dinanti kedatangannya; Wahai al-Mahdi; Wahai putra Rasulullah; Wahai hujjah Allah atas makhluk-Nya; Wahai junjungan dan pemimpin kami. Sesungguhnya kami menghadap, meminta syafaat dan bertawassul denganmu kepada Allah, serta mengajukan kepadamu keperluan-keperluan kami. Wahai yang terpandang di sisi Allah!. Karuniakanlah kami sya faat di sisi Allah!. (Lalu berdoalah apa yang anda inginkan, Insya Allah makbul).

Wahai para junjungan dan pemimpinku!. Sesungguhnya aku memohon kepada Allah melalui kalian!. Wahai para Imamku!. Dari segala kepapaan dan kefaqiran serta banyaknya kebutuhanku; Dan aku bertawassul dengan kalian kepada Allah; Dan aku meminta syafaat melalui kalian kepada Allah, maka berilah kami syafaat di sisi Allah!. Dan selamatkanlah aku dari dosa-dosaku di sisi Allah!. Karena sesungguhnya kalian adalah wasilah (perantara)-ku kepada Allah!. Dan dengan mencintai dan mendekati kalian, aku mengharapkan keselamatan dari Allah; maka jadilah kalian sebagai tumpuan harapanku di sisi Allah!. Wahai para junjunganku!. Wahai para kekasih Allah!. Karunia Allah atas mereka semua; Dan laknat Allah atas para musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang yang menganiaya (merampas hakhak) mereka, baik dari orang yang pertama hingga yang terakhir. Amin ya rabbal alamin!.