Anda di halaman 1dari 5

SITI HUSNA BINTI MOHD BASIR

IPG TENGKU AMPUAN AFZAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif

: Bahasa Melayu : Empat(Analize) : 25 orang : 2 Mac 2010 : (60 minit) 9.30-10.30 pagi : Kesihatan Diri : Makanan Untuk Kesihatan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran : (State Objective) s1 1. 80% murid-murid dapat memahami dan dapat membezakan antara imbuhan awalan, akhiran dan apitan. 2. Murid-murid dapat memahami pamplet Piramid Makanan yang diberikan. 3. Murid-murid menghuraikan maklumat tentang Piramid Makanan berdasarkan pamplet yang diberikan.

Hasil Pembelajaran

: Fokus utama 5.2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Fokus sampingan 2.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.

Kemahiran bahasa : Kemahiran Lisan Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis Kosa Kata KBKK Sistem bahasa : Karbohidrat, Protein, Vitamin dan Lemak : Bersoal-jawab (Select Method) s2 : Tatabahasa (morfologi : imbuhan)

SITI HUSNA BINTI MOHD BASIR

IPG TENGKU AMPUAN AFZAN

Awalan, Akhiran dan Apitan Nilai Ilmu Kemahiran bernilai tambah Pengetahuan sedia ada Bahan bantu mengajar (BBM) : Sebahagian murid dapat mengenal pasti antara makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. : LCD + Laptop, Pamplet Piramid Makanan (Select Media) s2 : Kesederhanaan, Kesyukuran dan Bertanggungjawab : Pendidikan Kesihatan : Kajian Masa Depan

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru bertanyakan kepada murid-murid tentang makanan yang mereka makan sebelum datang ke sekolah. 2. Murid-murid akan menjawab sama ada mereka mengambil sarapan atau tidak.

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Perkataan Makanan

KBKK Soal Jawab

Langkah 1 (5 minit)

Piramid Makanan Kosa Kata : Karbohidrat Protein Vitamin Lemak

1. Guru menayangkan power point berkenaan pembelajaran hari ini. 2. Guru memberikan pengenalan bagi pembelajaran hari ini.

BBM 1. LCD + Laptop (Utilize Media)

Langkah 2 (10 minit)

1. Guru menerangkan tentang piramid makanan dan meminta murid-murid memberikan beberapa contoh makanan berdasarkan khasiatnya.

BBM 2. LCD + Laptop 3. Pamplet Piramid

SITI HUSNA BINTI MOHD BASIR

IPG TENGKU AMPUAN AFZAN

(Require Learners Participation) 2. Kemudian, guru memberikan pamplet yang mengandungi bahan bacaan tentang Piramid Makanan. 3. Guru meminta murid-murid menghuraikan maklumat yang difahami hasil pembacaan mereka. (Require Learners Participation) Langkah 3 (20 minit) Imbuhan : Awalan Akhiran Apitan Latihan : Pengukuhan 1. Guru menerangkan tentang imbuhan awalan, akhiran dan apitan. 2. Guru memberikan beberapa contoh yang sesuai dan mudah. 3. Guru memberikan latihan pengukuhan kepada muridmurid supaya lebih faham tentang imbuhan. (Evaluate and Revise) 1. Guru memberikan tugasan kepada murid-murid seperti yang telah ditayangkan pada LCD. 2. Guru memerhati dan membantu murid-murid yang masih lemah dalam mengenal pasti imbuhanimbuhan tersebut. (Evaluate and Revise) 1. Guru menyatakan kepentingan mengambil makanan yang seimbang bagi menjamin kesihatan yang baik. 2. Guru meminta murid-murid menyiapkan tugasan

Makanan (Utilize Media) KAEDAH Bacaan Senyap

BBM 1. LCD + Laptop

Langkah 4 (15 minit)

Latihan : Pengayaan Tugasan

BBM 1. LCD + Laptop 2. Pamplet Piramid Makanan

Penutup (5 minit)

Kepentingan mengambil makanan seimbang.

Kemahiran Bernilai Tambah : Kajian Masa Depan Nilai :

SITI HUSNA BINTI MOHD BASIR

IPG TENGKU AMPUAN AFZAN

mereka dan menghantar tugasan tersebut pada esok hari.

Kesyukuran Kesederhanaan Bertanggungjawab

SITI HUSNA BINTI MOHD BASIR

IPG TENGKU AMPUAN AFZAN

REFLEKSI PENGAJARAN

Kehadiran murid-murid pada hari ini amat baik kerana semuanya hadir. Saya telah mengajar murid-murid berkenaan makanan untuk kesihatan serta imbuhan dan penggunaannya. Saya menggunakan pamplet berkenaan Piramid Makanan sebagai bahan tugasan untuk latihan imbuhan. Sepanjang pemerhatian serta soal jawab yang telah dilakukan dalam pengajaran itu tadi, saya dapati bahawa semua murid telah dapat membaca dengan baik disamping dapat menggunakan kemahiran lisan dengan bagus. Murid-murid memahami pamplet yang telah diberikan itu. Mereka dapat menghuraikan jenis-jenis makanan yang terkadung mengikut tingkat piramid makanan tersebut. Mereka juga dapat

mengenalpasti makanan yang seimbang dan juga yang kurang seimbang. Apabila saya mengajar tentang imbuhan, saya dapati sebahagian mereka agak sukar untuk memahaminya dan agak keliru dengan penggunaan imbuhan tersebut untuk beberapa perkataan kerana terdapat beberapa perkataan dasar yang akan berubah apabila ditambah imbuhuan. Akan tetapi, setelah saya berikan beberapa contoh yang sesuai, akhirnya mereka dapat memahami dan dapat mengenalpasti perkataan-perkataan yang akan berubah setelah ditambah imbuhan. Saya juga ada memberikan latihan pengukuhan bagi menguji tahap pemahaman mereka. Mereka berjaya menjawab soalan tersebut. Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa orang murid yang agak lambat untuk memahami pengajaran saya. Oleh yang demikian, saya memberikan latihan tambahan untuk mereka supaya mereka lebih memahami topik pengajaran saya. Sebagai latihan tambahan, saya memberikan pengayaan kepoada mereka agar dapat mengukuhkan lagi pemhaaman mereka terhadap topik imbuhan ini. Secara keseluruhannya, hampir 80% berjaya memahami pengajaran saya dan masih terdapat lagi 20% murid-murid yang masih lemah dalam memahami satu-satu pengajaran yang diajarkan oleh guru.