Anda di halaman 1dari 27

Memotong lalang

Mencangkul rumput Mengumpul daun kering

Membakar daun kering Mengumpul bara api

SUBJEK (kata nama / watak) 1. Nina

PREDIKET (kata kerja / perbuatan) mencangkul rumput

KATA HUBUNG dengan

KETERANGAN (tempat, sebab, cara, sifat, harapan) sebatang cangkul. (cara)

2. Puan Rahmah

mengumpul daun kering


mengumpul bara api

yang

bertaburan di halaman rumah ke dalam pengaut sampah. (tempat / sifat)


api menyala dengan marak. (sifat /harapan)

3. Salman

agar

4. Encik Najib
5. Rasyidi

membakar daundaun kering


memotong lalang

untuk
supaya

mengelakkannya ditiup angin. (sebab)


halaman rumah kemas dan cantik. (sebab)

K1
K5 K3

K4

K2

1. Salmi sedang memilih sama ada hendak membeli baju berwarna biru _______________ merah. A dan C sambil B serta D atau 2. Encik Mahmud menjabat tangan Encik Lim ________ mempersilakannya masuk. A sejak C agar B lalu D kerana 3. Pakcik Yassin membeli sekampit beras ___________ dua ekor ayam semasa pergi ke pasar. A dan C atau B kerana D sambil

4. Liana menonton televisyen _____________ makan kerepek. A sambil C dengan B lalu D apabila
5. Ravi tidak tahu menunggang motosikal ___________ dia tahu menunggang basikal. A apabila C semasa B kerana D tetapi 6. Jason _________ Maria akan mengikut ayah mereka berpindah ke Melaka pada hujung bulan ini. A juga C atau B serta D agar 7. Semua pelajar telah menghantar tugasan yang beri oleh guru __________ Rahiman. A dan C serta B namun D kecuali

8. Kain itu sangat mahal ___________ kurang bermutu. A bahawa C hingga B tetapi D apabila
9. Emak menyanyi __________ membuai adik yang sedang hendak tidur. A lalu C sambil B lantas D kerana 10. Zaki, Man ......... Lan merancang unutk pergi berkhemah pada minggu depan. A kecuali C atau B maka D serta