Anda di halaman 1dari 1

Berikut adalah tajuk fokus penting untuk matapelajaran Kimia bagi SPM 2013 untuk Kertas 2.

Kertas 2
Bahagian A: Soalan Struktur 1. Tingkatan 4: Formula empirik (langkah keselamatan, lukis gambarajah, pemerhatian, pengiraan) 2. Tingkatan 4: Jadual berkala unsur 3. Tingkatan 5: Sebatian karbon (alkana, alkena, alkohol) 4. Tingkatan 4: Garam 5. Tingkatan 5: Tindak balas Redoks dan elektrolisis (definisi) 6. Tingkatan 5: Sabun dan detergen (penyediaan sabun, kebaikan, keburukan) 7. Tingkatan 4: Proses Sentuh dan Proses Haber 8. Tingkatan 5: Termokimia

Bahagian B: Soalan Esei 1. Tingkatan 4: Penyediaan garam terlarutkan / tak terlarutkan (kenalpasti anion / kation) 2. Tingkatan 5: Kadar tindak balas (mangkin, luas permukaan, kepekatan) 3. Tingkatan 4: Gabungan (Alloi / Kaca / Polimer + Getah Polimer / Pemvulkanan)