Anda di halaman 1dari 56

Jabatan Landskap Negara

Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

KERTAS KONSEP PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM & LANDSKAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP


Merancang dan menyediakan peruntukan bagi program penyelenggaraan untuk projek pembangunan landskap dan taman awam yang dibangunkan oleh Jabatan seluruh negara Merancang serta menyediakan manual dan garispanduan penyelenggaraan landskap bagi panduan dan rujukan PBT, orang awam dan pihak-pihak berkaitan Memantau perbelanjaan peruntukan penyelenggaraan dan pengurusan landskap Memberi khidmat nasihat mengenai penyelenggaraan landskap kepada PBT

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

OBJEKTIF BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP


Mempastikan projek-projek landskap anjuran Jabatan dan PBT menepati fungsi dan tujuan pembangunan dengan pelaksanaan program penyelenggaraan melalui pengagihan waran Program Penyelenggaraan Landskap Taman Awam kepada PBT.

Mewujudkan manual dan garispanduan pengurusan serta penyelenggaraan landskap yang seragam bagi memastikan kualiti pembangunan landskap terperlihara.

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

ORGANISASI BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP


KETUA PENGARAH

TIMBALAN KETUA PENGARAH (D)

PENGARAH ARKITEK LANDSKAP J48 (HAJI CHE MUSTAFAR MUDA)

PENOLONG PENGARAH

PENOLONG PEGARAH ARKITEK LANDKAP J41 HAMISAH BT ADNAN

ARKITEK LANDSKAP J41


SITI ANNURAL BALKIS BT MOKHTAR

PENOLONG ARKITEK LANDSKAP KANAN J36 MARDZIAH MOHD AMIN

PENOLONG ARKITEK LANDSKAP J29 PENOLONG ARKITEK LANDSKAP J29

BADRUL ISHAM ABLLAH

MUHAMMAD ZAHRI ADNIN

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

AGIHAN TUGAS MENGIKUT ZON


ZON A Negeri Perlis Negeri Perak Negeri Pulau Pinang Negeri Sembilan Negeri Melaka Negeri Johor ZON B Negeri Kedah Negeri Selangor Negeri Kelantan Negeri Pahang Negeri Terengganu Negeri Sabah

Negeri Sarawak
Pegawai : Puan Siti Annural Balkis Mokhtar

Wilayah Persekutuan Labuan


Pegawai : Puan Hamisah Adnan

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Latarbelakang
Program di dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK-9) Mengenalpasti, menilai dan menyalurkan peruntukan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk menyelenggara projek-projek pembangunan landskap yang telah dibangunkan.

Maksud Penyelenggaraan Landskap


melaksanakan kerja-kerja pembersihan kawasan dan binaan landskap dengan memastikan landskap lembut iaitu pokok-pokok dan tanaman yang ditanam berada dalam keadaan subur, selamat dan sihat serta bebas penyakit dan serangga perosak. Manakala bagi landskap kejur pula, memastikan binaan struktur dalam keadaan stabil, boleh digunakan, tidak berlaku kerosakkan yang boleh mendatangkan bahaya dan mengancam keselamatan pengguna.
BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Kategori Penyelenggaraan
Landskap Lembut (softscape) meliputi pokok teduhan, pokok warisan, pagaran, renek, penutup bumi termasuk rumput. Ianya juga merangkumi kerja-kerja pembajaan, pemangkasan, pemotongan, penyulaman dan penggantian semula. Landskap Kejur (hardscape) meliputi semua jenis binaan outdoor-hardscape seperti set permainan kanak-kanak, set senam riang, water features, wakaf, bangku, pergola, siarkaki dan sebagainya. skop kerja merangkumi pembersihan, pembaikpulihan, mengecat semula, pembinaan semula (struktur kecil) dan penggantian semula.

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Kriteria Pemilihan Projek


i. Projek-projek taman awam yang dibangunkan menggunakan peruntukan Jabatan Landskap Negara. Projek-projek naiktaraf taman awam yang dibangunkan menggunakan peruntukan Jabatan Landskap Negara. Projek-projek pembangunan landskap atau projek penghijauan yang dibangunkan menggunakan peruntukan Jabatan Landskap Negara.

ii.

iii.

iv. Projek-projek taman awam baru, projek naik taraf dan projek pembangunan landskap yang dibangunkan oleh kerajaan negeri atau PBT.

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Syarat Layak Memohon


Projek tersebut telah siap dibina. Projek tersebut telah tamat tempoh tanggungan kecacatan dan telah tamat tempoh penyelenggaraan oleh pihak kontraktor yang membina. Projek tersebut telah diserahkan kepada PBT untuk penyelenggaraan seterusnya.

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Jenis Kerja Penyelenggaraan


a. Penyelenggaraan Hortikultur Bekalan input baja, bekalan racun untuk kawalan musuh perosak dan racun rumpai. Dipertimbangkan berdasarkan usia projek seperti berikut: Projek taman awam, permohonan sehingga pokok berusia lima (5) tahun dari tahun siap bina. Projek naiktaraf taman, projek penghijauan dan pembangunan landskap, permohonan sehingga pokok berusia dua (2) tahun dari tahun siap bina.

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) Penyulaman dan penggantian pokok yang yang mati Perlu dinyatakan bilangan pokok yang ditanam, bilangan pokok yang mati, sebab-sebab kematian Langkah-langkah yang telah diambil oleh PBT untuk mengatasi masalah kematian dari berulang Permohonan ini hanya untuk pokok teduhan dan renek tidak termasuk tanaman annual Pemangkasan pokok teduhan Perlu dinyatakan jenis pokok serta justifikasi pemangkasan seperti masalah keselamatan, bilangan dahan yang akan dipangkas, ketinggian akhir dahan yang dipangkas dan kos pemangkasan yang dipohon. Permohonan untuk melakukan kerja-kerja topping tidak akan dipertimbangkan
BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) Pemangkasan pokok teduhan (samb.) Setiap permohonan perlu disertakan gambar-gambar sebagai bukti; mestilah boleh menunjukkan justifikasi permohonan, bilangan dahan yang akan dipotong dan ketinggian akhir potongan (perlu dapatkan nasihat dari Aborist bertauliah). Pemotongan Rumput Projek kategori Taman Awam dan Pembangunan Landskap yang dibangunkan dengan pembiayaan JLN. Peruntukkan yang akan diberikan adalah sekurang-kurangnya 2 pusingan (sepusingan ialah 15 hari) pemotongan rumput iaitu sebulan atau maksima selama 6 bulan (12 pusingan).

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) b. Penyelenggaraan Landskap Kejur Meliputi kerja-kerja pembaikan kerosakan, penggantian bagi yang rosak atau hilang dan kerja-kerja mengecat semula semua jenis struktur landskap kejur yang sedia ada di taman atau kawasan Antara struktur landskap yang dimaksudkan adalah seperti wakaf, pergola, siar kaki, menara pandang, jambatan, board walk, lampu taman dan sebagainya c. Penyelenggaraan Peralatan Permainan dan Litar Cergas Meliputi kerja-kerja pembaikan kerosakan, penggantian bagi yang rosak atau hilang serta kerja-kerja mengecat semula semua jenis peralatan permainan dan litar cergas yang terdapat di dalam taman atau kawasan. Sebarang pertambahan baru tidak boleh dipertimbangkan

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PROSES KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP
Maklumkan kepada SUK/KASKA/KKTP/PBT pada bulan Oktober mengenai agihan peruntukan penyelenggaraan pembangunan landskap dan taman awam

Terima permohonan dari PBT (November) yang mengandungi dokumen berikut; Borang Inventori A Borang Inventori B Borang Inventori C Borang Inventori D BQ dan Spesifikasi Kerja Gambar bewarna keadaan semasa tapak (close up item yang dimohon) Rekod penerimaan permohonan di dalam komputer Semak kecukupan dokumen untuk tujuan nilaian menggunakan Borang Senarai Semak (M/JLN1)
BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PROSES KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP

Jika permohonan tidak memenuhi syarat : Maklumkan kepada PBT yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. 2 minggu tempoh pengembalian dokumen tambahan

Permohonan yang lengkap: Lawatan dibuat di tapak bagi memastikan kemunasabahan permohonan dan nilaian Nilai permohonan melalui penggunaan Borang Permohonan Peruntukan (M/JLN2) serta dapatkan perakuan dan dan kelulusan peringkat Jabatan Hantar senarai yang telah diluluskan ke Bahagian Penilaian JLN untuk dapatkan kelulusan peringkat Kementerian. Terima keputusan kelulusan daripada KPKT

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PROSES KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP
Maklumkan kepada PBT supaya sediakan Dokumen Sebut Harga

PBT sediakan dokumen Sebut harga


Hantar senarai telah diluluskan ke Bahagian Pengurusan JLN untuk permohonan waran

Terima salinan waran


Maklumkan kepada SUK/KASKA/KKTP & PBT mengenai penerimaan waran peruntukan (Sertakan Borang E & F)

PBT merancang kerja (isi Borang E) - hantar ke JLN


PBT menyediakan Iklan Sebut harga untuk dipamerkan di PBT- Salinan Iklan hantar ke JLN
BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PROSES KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP
PBT mengadakan Lawatan Tapak bersama Kontraktor

PBT menjual Dokumen Sebut Harga


PBT membuat pemilihan Kontraktor (isi Borang F) Kontraktor menjalankan kerja-kerja di tapak; dipantau oleh PBT Lawatan pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan di tapak oleh JLN bersama PBT dan Kontraktor Kontraktor Siap Kerja; Laporan Bergambar Siap Kerja (warna) dihantar ke JLN; dlm bentuk CD dan Laporan

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

PROSES KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP
Terima Laporan Kemajuan dari PBT Lawatan Siap Kerja PBT membuat permohonan bayaran Kemaskini Laporan Kemajuan Fizikal dan Kewangan Kemaskini SPP II PBT perlu melaporkan perkembangan Projek Penyelenggaraan Landskap (Borang F) selepas terima waran pada 5hb setiap bulan kepada JLN bagi tujuan laporan bulanan kepada KPKT

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

CARTA ALIR PROSES KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP
Maklumkan kepada SUK mengenai peruntukan penyelenggaraan

Terima permohonan dar PBT

Maklum kepada PBT untuk sertakan dokumen yang lengkap

Tidak Lengkap

Semak kelengkapan maklumat/inventori


Lengkap

Lawatan pemantauan tapak

Maklumkan kepada PBT


Tidak Lulus Lulus

Buat penilaian permohonan

Hantar senarai permohonan projek kepada Bahagian Penilaian untuk kelulusan peringkat KPKT Terima keputusan daripada KPKT

Maklumkan kepada PBT supaya sediakan Dokumen Sebut Harga

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

CARTA ALIR PROSES KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP
PBT menyediakan Dokumen Sebut Harga

Hantar senarai yang telah diluluskan ke Bhg. Pengurusan bagi urusan pengeluaran waran

Bhg. Pengurusan mohon pengeluaran waran ke Bhg. Kewangan KPKT KPKT keluarkan waran kepada SUK Negeri. Salinan dihantar ke JLN

Terima salinan waran dari Bah. Pentadbiran JLN Hantar surat pemberitahuan kepada SUK & PBT berkaitan

PBT menyediakan Iklan Sebut Harga untuk dipamerkan di PBT PBT mengadakan Lawatan Tapak bersama Kontraktor PBT menjual Dokumen Sebut harga

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

CARTA ALIR PROSES KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM DAN LANDSKAP
PBT membuat pemilihan kontraktor

Kontraktor menjalankan kerja-kerja ditapak; dipantau olah PBT

Lawatan pemantauan oleh JLN bersama PBT dan kontraktor

Kontraktor siap kerja

Terima Laporan Kemajuan dari PBT

Lawatan Siap Kerja

PBT membuat permohonan bayaran

Kemaskini Laporan Kemajuan Fizikal dan Kewangan

Kemaskini SPP II

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

BORANG INVENTORI YANG PERLU DIISI OLEH SETIAP PBT YANG MEMOHON PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN LANDSKAP DAN TAMAN AWAM

JABATAN LANDSKAP NEGARA

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

BORANG INVENTORI A

BORANG INVENTORI PENYELENGGARAAN LANDSKAP BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP JABATAN LANDSKAP NEGARA TAHUN 2010 PERINCIAN PEMOHON NAMA PBT NAMA ARKITEK LANDSKAP NAMA PEGAWAI PENYELIA PERINCIAN PERMOHONAN NAMA PROJEK TAHUN SIAP PEMBINAAN KOS KESELURUHAN PEMBINAAN DANA PEMBINAAN OLEH (GARISKAN) : : : : : : : JLN / NEGERI / PBT/ LAIN (NYATAKAN): NO.TEL: NO.H/P: NO.H/P: NO.FAKS:

PERINCIAN INVENTORI LANDSKAP LEMBUT (SEDIADA DI TAPAK)

KATEGORI LANDSKAP LEMBUT (JUMLAH KESELURUHAN)

BIL

TEDUHAN (NOS.)

(NOS.)

RENEK (NOS.)

HEDGES (NOS.)

GROUND COVERS (NOS.)

TURF (M2)

LAIN-LAIN

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

BORANG INVENTORI B

BORANG INVENTORI PENYELENGGARAAN LANDSKAP BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP JABATAN LANDSKAP NEGARA TAHUN 2010 PERINCIAN PEMOHON NAMA PBT : NAMA ARKITEK LANDSKAP NAMA PEGAWAI PENYELIA PERINCIAN PERMOHONAN NAMA PROJEK TAHUN SIAP PEMBINAAN KOS KESELURUHAN PEMBINAAN DANA PEMBINAAN OLEH (GARISKAN) : : NO.TEL : NO.H/P: NO.H/P: NO.FAKS:

: : : :JLN / NEGERI / PBT/ LAIN (NYATAKAN):

PERINCIAN INVENTORI LANDSKAP KEJUR (JUMLAH SEDIADA DI TAPAK) WALKWAY (m2) GAZEBO (NOS.) PLAZA (M2) LITTER BINS (NOS.) PERGOLA (NOS.) C/PLAY EQUIPMENT (NOS.) PICNIC TABLE (NOS.)

KIOSKS (NOS.)

ARCHWAY (NOS.)

SUBSOIL DRAINAGE (mr)

DECKS (m2)

LIGHTINGS (NOS.)

PERIMETER FENCING/RAILING (mr)

BOLLARD (NOS.)

BRIDGES (NOS.)

BENCHES (NOS.)

PARKING AREA (m2)

CAMPING AREA (NOS.)

IRRIGATION (mr)

WATER ELEMENTS (NOS.)

LAIN-LAIN

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

BORANG INVENTORI C

BORANG INVENTORI PENYELENGGARAAN LANDSKAP BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP JABATAN LANDSKAP NEGARA TAHUN 2010 NAMA PROJEK :

PERINCIAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK TUJUAN PENGGANTIAN / PENYULAMAN

POKOK / / RENEK DLL YANG BERMASALAH BIL NAMA SAINTIFIK NOS. JUSTIFIKASI NAMA SAINTIFIK

CADANGAN PENGGANTIAN POKOK / / RENEK DLL NOS. JUSTIFIKASI PEMILIHAN LANGKAH MENGATASI MASALAH

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

BORANG INVENTORI D

BORANG INVENTORI PENYELENGGARAAN LANDSKAP BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP JABATAN LANDSKAP NEGARA TAHUN 2010 NAMA PROJEK :

PERINCIAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT UNTUK TUJUAN PEMANGKASAN

BIL

NAMA SAINTIFIK

JUMLAH POKOK CADANGAN PEMANGKASAN

PURATA KETINGGIAN DAHAN TERAKHIR DI POTONG (M)

PURATA BILANGAN DAHAN DI POTONG SETIAP POKOK

HARGA PEMANGKASAN POKOK (RM)

JUSTIFIKASI KEPERLUAN PEMANGKASAN

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

BORANG PROGRAM KERJA & BORANG STATUS PROJEK BULANAN

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

BORANG PROGRAM KERJA E


PROGRAM KERJA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN LANDSKAP DI PBT TAHUN 2010 Bulan

Bil Perkara 1 Pengeluaran Waran Penyediaan 2 dokumen sebutharga


3 Iklan sebutharga 4 Lawatan Tapak 5 Jual Sebutharga 6 Tutup Sebutharga Pemilihan 7 kontraktor 8 Mula kerja 9 Siap kerja 10 Mohon bayaran

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

* sila masukkan tarikh untuk setiap aktiviti di atas Nama Projek : No. Waran/tarikh : Jumlah Waran : Fax No : 03-40452415 Untuk Perhatian : PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP Disediakan oleh :

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

BORANG STATUS PROJEK F


LAPORAN PRESTASI PERLAKSANAAN DAN PERBELANJAAN PROJEK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN LANDSKAP DAN TAMAN AWAM TAHUN 2010 JABATAN LANDSKAP NEGARA BULAN: ________

Nama Projek & Kos Projek (RM)

Jangkaan

PBT perlu melaporkan perkembangan Projek Penyelenggaraan Landskap selepas terima waran pada 5 hb setiap bulan kepada JLN bagi tujuan laporan bulanan kepada KPKT

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

Sebenar

Peruntukan (RM) No. Waran & Tarikh

Nama Kontraktor & Alamat

Tarikh Mula

Tarikh Siap

Tarikh Siap Sebenar

Peratus Siap Kerja Belanja (RM) Catatan

CONTOH BQ ATAU BORANG SPESIFIKASI YANG PERLU DIHANTAR SETIAP PBT YANG MEMOHON PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN LANDSKAP DAN TAMAN AWAM

JABATAN LANDSKAP NEGARA

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN XYZ JABATAN LANDSKAP DAN REKREASI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH TAMAN POKET DESA AMAN NO. SEBUTHARGA: MPXYZ / 27 / 5 / 2007 KADAR (RM) JUMLAH HARGA (RM)

BIL

KETERANGAN KERJA

UNIT

KUANTITI

A 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

KERJA-KERJA PEMBEKALAN LANDSKAP KEJUR KERJA-KERJA AWALAN 1. Sejumlah wang bagi penyediaan polisi insuran ALL RISK (hanya yang berdaftar dengan MPXYZ sahaja) 2. Gambar kemajuan kerja (berwarna) sebelum, semasa dan selepas dalam bentuk soft copy dan hard copy. 3. Papan tanda amaran / pemberitahuan / keselamatan KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN Kerja-kerja pembersihan kawasan di mana benda-benda yang tidak diperlukan, semak samun, sampah sarap, pokok-pokok, sisa binaan serta membersihkan rumput di laluan pejalan kaki mengikut sebagaimana arahan Pegawai Penguasa. KERJA-KEJA MEMBAIKPULIH PERALATAN PERMAINAN BERSEPADU Kerja-kerja membaikpulih peralatan permaian kanak-kanak bersepadu dari jenis yang diluluskan oleh SIRIM dan berkualiti diiktiraf Malaysian Standard MS iaitu: 1. Short Wave slide 2. Arcylic Bubble Panel 3. Expose Stair ALAS GETAH DI KAWASAN PERMAINAN BERSEPADAU DAN ALATAN SENAMAN Kerja-kerja membuka semula rubber matt lama yang telah berlumut dan rosak dengan menggantikan dengan yang baru dengan rubber matt 25 mm cast in situ di atas satu lapisan konkrit setebal 75 mm dengan BRC 610 pada kawasan peralatan permainan bersepadu (landing area) dan kawasan alatan senaman sebagaimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa MENCUCI DAN MEMBERSIHKAN SET PERMAINAN KANAK-KANAK BERSEPADAU DAN ALATAN ALATAN SENAMAN Kerja-kerja mencuci dan membersihkan lumut yang terdapat di set permainan dan alatan senaman sediada dengan menggunakan chemical Bio Cleaner atau Echo Cleaner sehingga bersih sebagaimana arahan oleh Pegawai Penguasa JUMLAH DI BAWA KE MUKA SEBELAH

Lum Sum Lum Sum Lum Sum Lum Sum

Lum Sum Lum Sum Lum Sum Lum Sum

400.00 200.00 350.00 1,500.00

400.00 200.00 350.00 1,500.00

Unit Unit Unit M2

1 2 2 200

3,000.00 2,900.00 2,000.00 140.00

3,000.00 5,800.00 4,000.00 28,000.00

Lum Sum

Lum Sum

2,500.00

2,500.00

45,750.00

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN XYZ JABATAN LANDSKAP DAN REKREASI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH TAMAN POKET DESA AMAN NO. SEBUTHARGA: MPXYZ / 27 / 5 / 2007

BIL

KETERANGAN KERJA

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

JUMLAH HARGA (RM) 45,750.00

JUMLAH DI BAWA DARI MUKA HADAPAN

6.0

7.0

8.0

9.0

BANGKU TAMAN Kerja-kerja membaiki bangku konkrit dengan kemasan pebbles washed sediada yang telah retak dan pecah serta mencuci dan membersihkan bangku taman yang telah diconteng kesan vandalisma dengan menggunakan asid sehingga bersih sebagaimana arahan Pegawai Penguasa. WAKAF Kerja-kerja membaikpulih wakaf sediada yang telah rosak dengan menggantikan bumbung asal dari jenis polycarbonet sheet, mencuci kemasan bangku di dalam wakaf dari jenis pebble washed dengan menggunakan asid serta mengecat atau spray semula bumbung yang telah diconteng dengan menggunakan media seperti warna asal dikemaskan dengan weather bond dan UV filter sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa DECKS Kerja-kerja membaiki semula decks dengan membuka semula susunan kayukayu lantai yang telah haus, reput dan terdapat kesan takikkan akibat vandalisma dan menggantikan kayu-kayu tersebut dengan kayu dari jenis cengal gred A dan melakukan rawatan perkayuan terhadap kayu-kayu tersebut serta di kemaskan dengan weather bond dan UV filter sebagaimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa SISTEM SUBSOIL DRAINAGE Kerja-kerja membaiki semula dan memasang Corrugated Perforated Pipe berukuran 155 mm (6) diameter yang telah rosak dan tersumbat yang perlu disambung pada drywell untuk membolehkan air yang diserap oleh drywell dibuang keluar ke dalam longkang yang berdekatan. Kerja-kerja ini perlu mendapat kelulusan Pegawai Penguasa semasa di tapak
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SEBELAH

nos

15

20.00

300.00

nos

3,500.00

17,500.00

Lum sum

10,000.00

10,000.00

MRun

45 m

90.00

4,050.00

77,600.00

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN XYZ JABATAN LANDSKAP DAN REKREASI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH TAMAN POKET DESA AMAN NO. SEBUTHARGA: MPXYZ / 27 / 5 / 2007

BIL

KETERANGAN KERJA

DIA.

T.H

O.H

UNIT

KADAR (RM)

KUANTITI

AMAUN (RM)

B 1.0

KERJA-KERJA PEMBEKALAN LANDSKAP LEMBUT PEMBEKALAN BAHAN-BAHAN TANAMAN Menyediakan buruh, peralatan dan pengangkutan dan bahan bagi membekal, menghantar, menanam pokokpokok yang dinyatakan di bawah bagi kerja-kerja penggantian dan penyulaman semula serta menyelenggara selama 6 bulan bahan tanaman tersebut seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa di Tapak. Semua pokok dan rumput perlulah dalam keadaan sihat, bebas penyakit dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh S.O. POKOK UTAMA i. Khaya Grandiflora

100m m

1.5 C.T

2.0

No.

85.00

31

2,635.00

POKOK SHRUBS i. Ixora javanica NOTA : Kos bahan-bahan tanaman adalah termasuk kos 6 bulan penyelenggaraan.

1.2

No.

15.00

500

7,500.00

JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN

10,135.00

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN XYZ JABATAN LANDSKAP DAN REKREASI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH TAMAN POKET DESA AMAN NO. SEBUTHARGA: MPXYZ / 27 / 5 / 2007

BIL

PERKARA/BAHAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

2.0

KERJA-KERJA PENYEDIAAN LUBANG PENANAMAN Menyediakan bahan-bahan, peralatan, buruh dan lain-lain keperluan untuk menggali lubang penanaman dan menanam pokok-pokok seperti dispesifikasikan dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Semua kandungan tanah lubang yang digali hendaklah dibuang ke tapak pelupusan. Lubang yang digali hendaklah diisikan tanah campuran yang sempurna terdiri daripada tanah atas (top soil) yang gembur serta berbaja dan pasir sungai yang bertapis berserta bahan organik pada nisbah 3:2:1. Campuran baja kimia asas sebanyak 50 gm. iaitu TSP (Triple Super Phosphate) bagi setiap lubang. Kerja-kerja sungkupan sabut kelapa yang kasar serta berbukit kecil (saucer) di sekeliling pangkal pokok perlu dilakukan mengikut arahan Pegawai Penguasa. A. Pokok Utama (saiz lubang 1m x 1m x 1m)

Per Pokok

31

50.00

1,550.00

B.

Pokok shrubs (saiz lubang 0.75m x 0.75m x 0.75m)

Per pokok

500

10.00

5,000.00

JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN

6,550.00

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN XYZ JABATAN LANDSKAP DAN REKREASI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH TAMAN POKET DESA AMAN NO. SEBUTHARGA: MPXYZ / 27 / 5 / 2007

BIL

PERKARA/BAHAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

3.0

KERJA-KERJA PEMANCANGAN Menyediakan bahan-bahan, keperluan, buruh dan peralatan bagi menjalankan kerja-kerja memasang kayu pancang. Kayu pancang hendaklah dicat warna hijau serta mendapat kelulusan daripada Pengawai Penguasa. A Pokok Utama (1 unit kayu pemancang 2500mm x 50mm x 50mm)

Per Pokok

31

10.00

310.00

4.0

PEMOTONGAN RUMPUT Menyediakan buruh, peralatan dan pengangkutan bagi menjalankan kerja-kerja pemotongan rumput . Pemotongan rumput perlu dilakukan setiap 15 hari. Ketinggian pemotongan rumput mengikut jenis, minima ketinggian pemotongan ialah 2 cm. Luas kawasan pemotongan rumput 2 hektar *1 hektar = RM120 satu pusingan (15 hari) Sebulan ada 2 pusingan Bulan 6 480 2,880.00

JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN

3,190.00

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

MAJLIS PERBANDARAN XYZ JABATAN LANDSKAP DAN REKREASI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH TAMAN POKET DESA AMAN NO. SEBUTHARGA: MPXYZ / 27 / 5 / 2007

`RINGKASAN AKHIR SEBUTHARGA

DARI BAHAGIAN

BUTIRAN/PERKARA KEHENDAK PERMULAAN SYARAT-SYARAT AM (PRELIMINARIES) DAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TAPAK KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR (HARDSCAPE) KERJA-KERJA LANDSKAP LEMBUT (SOFTSCAPE) JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUTHARGA

AMAUN (RM) 2,450.00 75,150.00 19,875.00 97,475.00

(Jumlah: Ringgit :SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA RINGGIT SAHAJA ) Nama Penuh: ...................................................................................... Atas Sifat: .........................................................................................
............................................................................................................ (Meteri dan Cop Kontraktor)

Saksi: .................................................................................................. Nama Penuh: ...................................................................................... No. K/P: .............................................................................................. Pekerjaan: ........................................................................................... Alamat: ................................................................................................ ......................................................................................................... ......................................................................................................... .......................................................................................................... BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

CONTOH BORANG BILL OF QUANTITY KERJA-KERJA PEMANGKASAN DAN PERAWATAN POKOK TEDUHAN DI KAWASAN SELENGGARAAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG, SELANGOR NO. SEBUTHARGA: MPXYZ / 27 / 5 / 2007 KADAR (RM) HARGA (RM)

BIL 1.0

BUTIRAN KERJA KERJA-KERJA AWALAN 1. Menyediakan Insuran: a. Insuran Tanggungan Awam b. Insuran Pampasan Pekerja c. Bon Perlaksanaan (5% dari nilai kontrak bagi Kontrak yang bernilai RM50,000.00) d. Wang Tahanan 5% dari kos projek 2. Membekal 1 set (18 keping) kepada Majlis gambar-gambar kerja dilaksanakan iaitu sebelum, semasa dan selepas siap kerja bagi setiap lokasi kerja dalam bentuk soft copy dan hard copy. Ini termasuk menyediakan laporan kerja penyelenggaraan yang telah dilaksanakan. 3. Membekal dan memasang papan tanda dan peralatan kawalan keselamatan lalulintas bagi tapak kerja seperti berikut: a. AWAS b. Kon-kon keselamatan yang mencukupi KERJA-KERJA DI TAPAK Menyediakan pekerja, pengangkutan, lori, jentera seperti kren dan mesin gergaji serta lain-lain keperluan dan kelengkapan bagi melaksanakan kerja-kerja mencantas dan merawat pokok seperti berikut: a. Pemangkasan Pembersihan i. Jalan Klang-Banting Jenis Pokok ii. Jalan Sultan Abdul Samad Jenis Pokok b. Pemangkasan Menyingkap i. Jalan Klang-Banting Jenis Pokok ii. Jalan Sultan Abdul Samad Jenis Pokok JUMLAH DI BAWA KE MUKA SEBELAH

UNIT pukal

KUANTITI

pukal

pukal

2.0

nos nos nos nos

167 50 240 100

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

CONTOH BORANG BILL OF QUANTITY KERJA-KERJA PEMANGKASAN DAN PERAWATAN POKOK TEDUHAN DI KAWASAN SELENGGARAAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG, SELANGOR NO. SEBUTHARGA: MPXYZ / 27 / 5 / 2007 KADAR (RM) JUMLAH HARGA (RM)

BIL

KETERANGAN KERJA

UNIT

KUANTITI

JUMLAH DI BAWA DARI MUKA HADAPAN 3.0 WANG KOS SEMENTARA (PROVISIONAL SUM) Wang peruntukan sementara untuk bayaran khidmat nasihat dan pemantauan kerja oleh Ahli Arbor Bertauliah iaitu 20% daripada harga pemangkasan. Nota: 1. Bayaran ini diperlukan jika PBT/agensi mendapatkan khidmat Ahli Arbor Bertauliah yang bukan kakitangan sendiri. 2. Harga yang munasabah hendaklah dirunding di antara Pegawai Penguasa dan Ahli Arbor Bertauliah 3. Harga mesti telah ditetap dan ditaip dalam Borang BQ JUMLAH DI BAWA KE MUKA SEBELAH

JUMLAH DALAM RINGGIT MALAYSIA : TEMPOH SIAP KERJA :

Tandatangan Kontraktor Nama: No. K/P: Tarikh:

Tandatangan Saksi Nama: No. K/P: Tarikh: Alamat:

Cop/Meteri Syarikat

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

CONTOH FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN LANDSKAP DAN TAMAN AWAM
PERLU DISERAHKAN KEPADA JLN SETELAH SIAP KERJA

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN KEMAJUAN PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP JABATAN LANDSKAP NEGARA TAHUN 2008
NAMA PBT NAMA PROJEK LEMBAGA BANDARAN JOHOR TENGGARA KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANDSKAP DI TAMAN TASIK BANDAR TENGGARA, LEMBAGA BANDARAN JOHOR TENGGARA. RM 170,040.00 RM 150,150.00 SEBUTHARGA TETUAN SUDIRMAN BIN SAMIAN @ HJ. ABD. KARIM 27 OGOS 2008 3 BULAN 18 NOVEMBER 2008

PERUNTUKAN DILULUSKAN PERUNTUKAN DIBELANJAKAN KAEDAH PEROLEHAN NAMA KONTRAKTOR ATAU PEMBEKAL TARIKH LANTIKAN TEMPOH SIAP KERJA TARIKH SIAP KERJA SEBENAR TARIKH DOKUMEN PEMBAYARAN DIHANTAR KE PEJABAT SUK DLL. NAMA & JAWATAN PELAPOR TARIKH LAPOR

MOHD RIDHUAN BIN HUSAIN PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR
Children playground Sebelum penyelenggaraan

Keadaan children playground yang berlumut, kotor dan kelihatan usang disebabkan tiada sebarang penyelenggaraan dijalankan

Kebanyakkan Rubber matt di dapati hilang. BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Children playground Semasa penyelenggaraan

Kerja-kerja mencuci struktur permainan dan penggantian rubber matt sedang dijalankan

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Children playground Selepas penyelenggaraan

Children playground yang telah dicuci

Rubber matt yang telah diganti BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Wakaf Sebelum penyelenggaraan

Permukaan lantai yang telah diconteng dan keadaan lantai berlumut

Gambaran rupabentuk wakaf yang pudar dan buruk


BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Wakaf Semasa penyelenggaraan

Kerja-kerja mencuci bumbung sedang dilaksanakan

Proses membersih dan mengecat semula wakaf sedang dijalankan

Kerja-kerja mencuci wakaf sedang dijalankan BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Wakaf Selepas penyelenggaraan

Keadaan keseluruhan struktur wakaf yang telah di cat

Struktur wakaf telah berubah wajah menggunakan warna yang lebih ceria dan menarik BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Ern atau Pasu Kuali Sebelum penyelenggaraan

Keadaan ern yang berkulat, pokok yang kering dan struktur pasu berlumut

Struktur pasu kuali yang tidak pernah dicat dan diselenggara


BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR
Ern atau Pasu Kuali Semasa penyelenggaraan

Kerja-kerja membasuh pasu kuali sedang dijalankan

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Ern atau Pasu Kuali Selepas penyelenggaraan

Keadaan sekitar pasu kuali dan pokok di dalam pasu telah diganti

Rupa bentuk pasu kuali atau ernyang telah diselenggara


BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Landskap Lembut Sebelum penyelenggaraan

Keadaan pokok yang tidak diselenggara

BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

Struktur tanah juga tidak digembur mengakibatkan pokok sukar hidup dengan baik

LAPORAN BERGAMBAR Landskap Lembut Semasa penyelenggaraan

Keadaan tanah mula dibersihkan dan digembur

Pokok-pokok dipangkas bagi menggalakkan pertumbuhan tunas baru


BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR
Landskap Lembut Selepas penyelenggaraan

Pangkal pokok telah digembur dan di tambah coco peat bagi membantu tumbesaran pokok yang lebih baik

Pangkal pokok telah di kemas dan memberi gambaran menarik


BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Penyulaman Pokok Sebelum penyelenggaraan

Keadaan pokok yang telah kering dan mati


BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Penyulaman Pokok Semasa penyelenggaraan

Kerja-kerja penyulaman sedang dilaksanakan

Kerja-kerja penyediaan lubang pokok


BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

LAPORAN BERGAMBAR Penyulaman Pokok Selepas penyelenggaraan

Kerja-kerja penyulaman telah pun dilaksanakan

Pokok-pokok yang telah ditaman dan disulam


BAHAGIAN PENGURUSAN LANDSKAP

SEKIAN, TERIMA KASIH


Sebarang pertanyaan sila hubungi: Ketua Pengarah Jabatan Landskap Negara Tingkat 7, 11 & 15 Plaza Permata (IGB) Jalan Kampar off Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur (U.p.: Pengarah Bahagian Pengurusan Landskap) No. Tel : 03-4047 0000 No. Faks: 03-4045 2415 Pengarah Mansor bin Mohamad Penolong Pengarah Siti Annural Balkis binti Mokhtar Raja Saiful Rizal Bin Raja Jaafar