Anda di halaman 1dari 34

KEMAHIRAN

BELAJAR
•pengertian dan konsep kemahiran belajar

•Jenis-jenis gaya belajar yang menjadi amalan


Pelajar
Pengertian
Satu proses tindakan seseorang untuk
mendapatkan perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan

Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri


dalam interaksi dengan persekitarannya.

Proses dimana seseorang itu memproses


maklumat yang diperolehi yang membawa
kepada perubahan atau peningkatan kepada
tingkah laku.
Beberapa maklumat yang penting sahaja
masuk kedalam minda dan disimpan didalam
memori.

Bagi pengalaman dan maklumat yang penting


satu proses mentor akan berlaku dan disimpan
dalam minda.

Satu proses tindakan yang dilakukan oleh


seseorang untuk mendapatkan suatu
perubahan tingkah laku yang baru ssacara
keseluruhan
Proses yang melibatkan seseorang itu
memproses maklumat yang diperolehi yang
membawa kepada perubahan atau
peningkatan pengetahuan,kebolehan dan
kemahiran
Proses belajar juga berlaku
dalam beberapa peringkat
Adanya rangsangan-rangsangan
Pemilihan rangsangan yang sesuai oleh organ
deria
Pemikiran makna sesuatu rangsangan di dalam
otak
Membentuk pengalaman atau ilmu
pengetahuan
Mengamalkan dalam situasi yang sepadan
Perubahan tingkah laku
Kata-kata ahli saujana
“kejayaan dalam pendidikan adalah hasil
sokongan dari pelbagai pihak”.(ford, 1993)

“belajar dapat diartikan sebagai suatu proses


yang dilakukan oleh individu untuk
memperoleh perubahan perilaku baru secara
keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman
individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan
lingkungannya”. (Moh. Surya 1997)
belajar merupakan perubahan dalam
kepribadian yang dimanifestasikan sebagai
pola-pola respons yang baru berbentuk
keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan
dan kecakapan”. (Witherington ,1952)

“ belajar adalah diperolehnya kebiasaan-


kebiasaan, pengetahuan dan sikap baru”.(Crow
& Crow dan,1958)

“belajar adalah proses dimana suatu perilaku


muncul perilaku muncul atau berubah karena
adanya respons terhadap sesuatu situasi”
(Hilgard ,1962)
Ciri-ciri proses blajar
i. Perubahan yang berlaku secara sengaja
ii. Perubahan secara berterusan dan tetap
iii. Perubahan bersifat aktif dan pasif
iv. Perubahan bermatlamat dan terarah
v. Perubahan tingkah laku secara holistik
Perubahan yang berlaku
secara sengaja
Semasa anda belajar anda sedar berlakunya
perubahan-perubahan pada diri anda

Contohnya anda sedar yang pengetahuan


anda semakin bertambah.Secara buktinya
kedudukan dalam kelas semakin bertambah
baik
Perubahan secara berterusn
dan tetap
Anda merasakan adanya perubajan di dalam
diri anda dari segi pengetahuan,tingkah
laku,kemahiran dan seumpamanya.

Sebagai contohnya,anda telah dapat mengeja


dengan betul perkataan-perkataan yang
dahulunya anda tidak pasti dan anda sudah
tidak mengulangi kesilapan yang sering anda
lakukan dahulu.
Perubahan bersifat aktif dan
pasif
Berlaku peningkatan dan perubahan dari segi
kecekapan di dalam diri anda.

Sebagai contohnya,dulu anda tidak pandai


untuk menggunakan komputer.tetapi setelah
memlalui proses pembelajaran yang berkesan
maka anda telah berani menggunakan
komputer dan akhirnya mahir.
Perubahan bermatlamat dan
terarah
Berlaku apabila terjadi perubahan tingkah laku
di dalam diri anda.

Sebagai contohnya anda mendapat matlamat


yang jelas dalam dalam peperiksaan
anda.seterusnya anda berusaha ke arah yang
telah ditentukan maka berlakulah proses
belajar yang lebih berkesan.
Perubahan tingkah laku
yang holistik
Berlaku dalam diri anda apabila berlakunya
perubahan secara holistik ataupun
keseluruhan.

Anda telah dikatakan mengalami proses


belajar apabila telah dapat menguasai perkara
yang telah dipelajari secara keseluruhan dari
segi pemikiran,perasaa,kepercayaan dan
tingkah laku.
Anda mesti tahu, kenal pasti &
fahami apa gaya belajar anda.
Kerana apa??? (bakpo??)
Kerana dengan demikian, anda
dapat rancang aktiviti, dapat pilih
kaedah & teknik pengajaran.
Gaya Belajar ada 3 jenis :

1) Gaya Belajar Visual

2) Gaya Belajar Audiotori

3) Gaya Belajar Kinestatik


Gaya Belajar Visual
( Penglihatan )
Saranan bagi mereka menggunakan cara
belajar ini :
Guna bahan visual
Warnakan maklumat penting dalam bacaan
anda.
Ambil nota @ minta guru sediakan nota yang
menarik.
Visualkan idea & tuliskannya.
Gunakan multimedia untuk gambarkan idea.
Belajar di tempat yang sunyi
Semasa belajar, dapatkan sudut pandangan
yang jelas.
Gaya Belajar Audiotori
( Pendengaran )
Ikuti perbincangan kumpulan @ kelas.
Bentukkan kumpulan ‘ study ’.
Buat ucapan & persembahan.
Guna pita rakaman semasa kuliah,
perbincangan & kelas.
Baca dengan kuat.
Lagukan bacaan.
Gunakan teknik Mnemonik.
Gaya Belajar Kinestatik
( Pergerakan )
Rehat sebentar selepas seketika belajar.
Beraktiviti semasa membaca.
Guna pen warna terang untuk maklumat
penting.
Dengar muzik yang ringan.
Hiasi meja dengan formula.
Firstly, baca secara skimming..
Then, baca dengan terperinci
Anda mesti…

Kenal pasti apa gaya anda belajar.

Gunakan strategi untuk lengkapkan cara &


gaya belajar.
Model Cara Belajar
Dr Rita Dunn & Kenneth Dunn

Dikenali sebagai Model Dunn & Dunn.

Cara belajar terbahagi kepada 5 suasana :


Persekitaran
Emosi
Sosiologikal
Fizikal
Psikologikal
1) Persekitaran
Ciri-ciri kategori ini :

Selesa dengan suasana tenang & aman.


Kedinginan & nyaman suasana.
Bilik cerah & terang.
Tiada masalah belajar di luar bangunan.
Suka muzik menjadi latar suasana.
Amnya, bebas pilih suasana & tempat belajar.
2) Emosi

Harus ada dorongan yang kuat.


- dalaman & luaran.
Perlu kepada dorongan keluarga & rakan.
perlu dicabar & emosi dirangsang.
Kata-kata perangsang amat berguna .
Tingkatkan suasana & persekitaran.
3) Sosiologikal
Rakan amat penting.
- dengar pendapat mereka
- mendapat penerangan daripada
mereka
- supaya rakan dengar pendapat & hujah
• Suka kepada perbincangan, kerjasama, soal-
jawab, mengemukakan hujah & beri ulasan.
4) Fizikal

Perlu kepada pergerakan & aktiviti yang


banyak.

Sebagai contoh semasa belajar anda pastinya


membuat pergerakan fizikal seperti meminum
air,menggambil pensil dan sebagainya.
5) Psikologikal
Belajar secara keseluruhan & bersifat global.

Menggunakan segala potensi diri untuk belajr


dan membuat segala proses pembelajaran
secara efiksyen dan berkesan terhadap diri
pelajar.

Sebagai menggunakan sifat ego semasa


proses pembacaan.
Gaya Belajar Yang Menjadi
Amalan Pelajar.
Latih tubi.

belajar berkumpulan

Interaksi dengan pensyarah.


- berbincang
- ambil nota
Latih tubi
Latih tubi ialah proses membuat latihan secara
sendirian dengan menggunakan buku-buku
latihan.

Biasanya dilakukan selepas proses kuliah


pelajar bagi memantapkan kefahaman
Belajar berkumpulan
Belajar berkumpulan dilakukan sesama
pelajar.sekitar 3-5 orang sahaja.

Menjadi antara amalan pelajar kerana proses


yang efiksyen dan cukup berkesan
Interaksi dengan
pensyarah
Pelajar meluangkan sedikit waktu untuk
berjumpa dengan pensyarah di luar waktu
kuliah.

Bagi menambahkan kefahaman dan


membincangkan persoalan yang timbul
sewaktu proses kuliah.
Kepentingan
Kemahiran Belajar
menggunakan celik akal bagi atasi masalah.
Dapat kaitkan pengalaman dengan
pembelajaran yang baru.
Guna perspeksi yang tepat.
Dapat kukuhkan ingatan jangka pendek &
panjang.
Dapat guna sumber persekitan.
kesimpulan
Amalan kemahiran belajar yang betul cukup
penting dalam proses pembelajaran yang betul
dan berkesan kepada pelajar. sebagai contoh
model dunn & dunn dan model cara belajar
empat matrik boleh dijadikan panduan untuk
belajar secara berkesan dan sistematik.Dengan
menggunakan cara kemahiran belajar yang
betul,pelajar-pelajar pasti dapat merasakan
kesan dari proses pembelajaran yang betul
secara fizikal dan mentaliti nya.
Sekian sahaja daripada kami.

Terima kasih….
Buah pinang dalam perigi
Diambik orang hari-hari
Kalau kemurahan rezeki
Pasti kita jumpa lagi

Anda mungkin juga menyukai