Anda di halaman 1dari 1

Markah Pertandingan Folio Alatan Muzik (Tahap 2) No

Nama murid

kekemasan

Kecantikan /kreativiti

Isi kandungan

Jumlah

10

11

12

Disediakan oleh, ------------------------------PREMA GENASAN Ketua panitia muzik SJK (T) GERIK

Disemak oleh,