Sejarah Sekolah SMK Tuanku Abdul Rahman Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Abdul Rahman, Gemas mengambil nama

sempena nama Yang Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Tuanku Muhammad. Nama asal sekolah ini ialah Tuanku Abdul Rahman English, Gemas. Pada tahun 1943 hingga 1948, sekolah ini ditadbir oleh pihak swasta dan mempunyai peringkat sekolah rendah dan menengah. Ketika itu, tapak asal sekolah ini terletak di sebuah bukit berhampiran dengan Jalan Cantik, Jalan Damai, dan Jalan Molik, iaitu berdekatan dengan kawasan perumahan pengawal Keretapi Tanah Melayu Malaysia Berhad (KTMB), Gemas. Pada tahun 1949, sekolah ini telah diambil alih oleh pihak kerajaan dan dipindahkan ke bangunan barunya iaitu di belakang Kuil Hindu iaitu menghadap ke Padang Keretapi Tanah Malaysia Berhad (KTMB), Berhad. Upacara perasmian bangunan sekolah Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang baru dibina disempurnakan oleh Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Tuanku Muhammad pada tahun 1949. Encik V.M. Francis adalah pengetua sekolah ini yang pertama. Pada tahun 1952, sekolah ini telah dipindahkan ke bangunan baru iaitu di Jalan Tok Sulong di mana terletaknya Sekolah Rendah Kebangsaan Tuanku Abdul Rahman, Gemas yang ada sekarang. Sehingga tahun 1967, sekolah ini masih mempunyai gabungan sekolah rendah dan menengah. Pada awal tahun 1968, bangunan khas untuk Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman, Gemas siap dibina. Bangunan ini telah dibuka secara rasminya oleh Tan Sri Mohd. Khir Haji Johari pada hari Isnin bersamaan 7 Oktober 1968. Sebenarnya perancangan awal pembinaan sekolah ini adalah di atas Bukit Masjid, Gemas tetapi memandangkan kos dan masa pembinaannya yang terhad, maka lokasinya beralih ke padang sekolah di mana letaknya Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Abdul Rahman, Gemas sekarang.

Senarai Nama Pengetua SMKTAR 1949-2009 TahunNama1949En. V.m. francis1952En. K. Ponnudurai1956tn. Hj. Putih bin hj. Tahir 1960En. P. Kanth swamy1962En. V. Krishnan1969En. Harbajan singh sidhu1980En. Sulaiman bin kassim pjk1988En. A. Tavamani pjk1991tn. Hj. Abdul rahim bin ahmad 1999En. Khoo boon nam2001En. mohan singh a/l shamir singh2004En. Mohd isah bin ismail2008Pn. Hjh sakdiah bt saleh

Sejarah Sekolah SMK Tuanku Abdul Rahman Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Abdul Rahman, Gemas mengambil nama sempena nama Yang Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Tuanku Muhammad. Nama asal sekolah ini ialah Tuanku Abdul Rahman English, Gemas. Pada tahun 1943 hingga 1948, sekolah ini ditadbir oleh pihak swasta dan mempunyai peringkat sekolah rendah dan menengah. Ketika itu, tapak asal sekolah ini terletak di sebuah bukit berhampiran dengan Jalan Cantik, Jalan Damai, dan Jalan Molik, iaitu berdekatan dengan kawasan perumahan pengawal Keretapi Tanah Melayu Malaysia Berhad (KTMB), Gemas. Pada tahun 1949, sekolah ini telah diambil alih oleh pihak kerajaan dan dipindahkan ke bangunan barunya iaitu di belakang Kuil Hindu iaitu menghadap ke Padang Keretapi Tanah Malaysia Berhad (KTMB), Berhad. Upacara perasmian bangunan sekolah Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang baru dibina disempurnakan oleh Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Tuanku Muhammad pada tahun 1949. Encik V.M. Francis adalah pengetua sekolah ini yang pertama. Pada tahun 1952, sekolah ini telah dipindahkan ke bangunan baru iaitu di Jalan Tok Sulong di mana terletaknya Sekolah Rendah Kebangsaan Tuanku Abdul Rahman, Gemas yang ada sekarang. Sehingga tahun 1967, sekolah ini masih mempunyai gabungan sekolah rendah dan menengah. Pada awal tahun 1968, bangunan khas untuk Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman, Gemas siap dibina. Bangunan ini telah dibuka secara rasminya oleh Tan Sri Mohd. Khir Haji Johari pada hari Isnin bersamaan 7 Oktober 1968. Sebenarnya Masjid, Gemas tetapi lokasinya beralih ke Tuanku Abdul Rahman, perancangan awal pembinaan sekolah ini adalah di atas Bukit memandangkan kos dan masa pembinaannya yang terhad, maka padang sekolah di mana letaknya Sekolah Menengah Kebangsaan Gemas sekarang.

Sejarah dan Perkembangan SMK Tuanku Abdul Rahman Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1947 di kawasan Keretapi Tanah Melayu (English Primary School) dengan bilangan pelajar seramai 20 orang yang terdiri daripada berbilang kaum. Jepun telah menubuhkan sekolah beratap nipah ter diri daripada 7 buah kelas, 2 orang guru dan seorang pengetua iaitu V.M. Francis. Jumlah pelajar bertambah kepada 40 orang dan 3 orang guru. Kegiatan kokurikulum cuma dalam bidang sukan. Pada tahun 1952, sekolah ini telah dipindahkan ke Jalan Tok Sulong dengan kelengkapan 12 bilik darjah dan sebuah makmal yang tidak lengkap. Kelas ketika itu ialah dari darjah 7 dengan tenaga pengajar seramai 30 orang pada tahun 1953. Pada tahun 1960 barulah SMK Tuanku Abdul Rahman didirikan. Sekolah ini terdiri daripada 3 buah bangunan 2 tingkat yang mengandungi 25 buah bilik darjah, makmal dan pejabat. Pengetuanya ialah V.Krishna.