Anda di halaman 1dari 6

5 FOKUS UTAMA

Fokus 1 Kecemerlangan Akademik Fokus 2 Kecemerlangan Sukan dan KoAkademik Fokus 3 Sahsiah dan penghayatan Nilai Murni Fokus 4 Pengurusan Sekolah Berkualiti Fokus 5 Kecemerlangan 3K

FOKUS 1: KECEMERLANGAN AKADEMIK

Meningkatkan pencapaian Akademik Tahap 1 melalui KSSR dan Tahap 2 melaui UPSR Memastikan Agenda KPM MBMMBI terlaksana. Meningkatkan penguasaan kemahiran 3M termasuk LINUS, PEMULIHAN Pengajaran berbantukan computer

FOKUS 2: KECEMERLANGAN SUKAN DAN KOAKADEMIK

Mempertingkatkan penglibatan murid dalam kegiatan ko-kurikulum Mengembangkan kemahiran dan potensi murid se awal tahap 1 Mempertingkatkan penguasaan kemahiran murid dalam ko-kurikulum Menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti ko yang baru

FOKUS 3: KECEMERLANGAN SAHSIAH DAN PENGHAYATAN NILAI MURNI Mewujudkan budaya hormat, kerjasama dan berdaya saing Mempertingkatkan aktivitiaktiviti berteraskan pelajaran Islam Mengembangkan bakat, daya kepimpinan dan keyakinan murid Menanam minat murid menyertai aktiviti kesenian, kebudayaan dan rekreasi Menggalakkan murid menyemai semangat patriotik dan cintai sekolah

FOKUS 4: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH BERKUALITI

Membantu guru-guru dengan memberi kursus / latihan dalaman Menyediakan Panduan Piawaian Kualiti, Senarai Semak dan Panduan Panduan Tugas Penurunan Kuasa (Empowerment) kepada Guru Penolong Kanan /Panitia dalam Pengurusan masing-masing dan Kewangan sekolah

FOKUS 5: KECEMERLANGAN 3K Mewujudkan situasi persekitaran yang kondusif, menarik dan ceria Menyediakan tempat-tempat rekreasi/riadah yang mencukupi Melengkapkan bilik-bilik dan ruang strategik serta kantin yang lebih menarik Menanam pokok tumbuhan renek dan bungaan Mencantikkan bangunan dan tempat khas dengan hiasan mural