Anda di halaman 1dari 18

SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Untuk PraSekolah & Tahun Satu

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI


Pentaksiran Aktiviti Jasmani adalah pentaksiran yang mengukur dan menilai perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. Panduan pentaksiran akan disediakan oleh LP bersama organisasi yang berkenaan dengan bidang kepakaran mereka.

KOMPONEN PAJ
Pentaksiran Aktiviti Jasmani (PAJ) Prasekolah
Aktiviti Jasmani

Perkembangan Fizikal

Penjagaan Kesihatan

- Kemahiran Motor Halus - Kemahiran Motor Kasar

- Kesihatan Fizikal - Kesihatan Persekitaran - Keselamatan

Standard Kurikulum Prasekolah

KOMPONEN PAJ
Pentaksiran Aktiviti Jasmani (PAJ) Tahun 1
Aktiviti Jasmani

Perkembangan Fizikal

Penjagaan Kesihatan

- Kecekapan Kemahiran Pergerakan - Kecergasan Meningkatkan Kesihatan dan Prestasi Fizikal - Kesukanan

- Kesihatan Fizikal - Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial - Kesihatan Persekitaran

Modul Teras Asas Pendidikan Jasmani Tahun Satu

Modul Teras Tema Pendidikan Kesihatan Tahun Satu

DOKUMEN SEDIA ADA

Standard Kurikulum Prasekolah

Standard Kurikulum Sekolah Rendah Tahap Satu Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan
Modul Teras Asas Pendidikan Jasmani Tahun Satu

Modul Teras Tema Pendidikan Kesihatan Tahun Satu


5

KAEDAH PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI


Melalui Pemerhatian

Merekod
Melapor

PENTAKSIR
Guru Rakan Sebaya

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
Berterusan

Berkala
Mengikut Jadual Sekolah Dan Jabatan

PENGECUALIAN
Kes-kes Khas Murid yang kurang upaya dan mempunyai penyakit kronik/luar biasa hendaklah ditaksir mengikut kebolehan dan kemampuan murid tersebut.

CONTOH INSTRUMEN PAJ


(Modul Teras Asas Pendidikan Jasmani Tahun Satu)

CONTOH BORANG PENTAKSIRAN PAJ BAGI PRA SEKOLAH

14

PELAPORAN PAJ MURID PRASEKOLAH (4+)


NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: ID MURID:

BIDANG: - Perkembangan Motor Halus (14) - Perkembangan Motor Kasar (14) - Kesihatan Fizikal (5) - Kesihatan Persekitaran (4) - Keselamatan (4)

Rendah
7
7 2

Tinggi

2
2

Catatan: Kes Khas

Ya/Tidak Jika Ya (nyatakan):

____________________
tt Guru Besar

15

PELAPORAN PAJ MURID PRASEKOLAH (5+)


NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: ID MURID:

BIDANG: - Perkembangan Motor Halus (29) - Perkembangan Motor Kasar (40) - Kesihatan Fizikal (6) - Kesihatan Persekitaran (9) - Keselamatan (10)

Rendah
15 20 3 5 5

Tinggi

Catatan: Kes Khas

Ya/Tidak Jika Ya (nyatakan):

____________________
tt Guru Besar

16

PELAPORAN PAJ MURID TAHUN 1


NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: ID MURID:

BIDANG: - Kecekapan Kemahiran Pergerakan (34) - Kecergasan Meningkatkan Kesihatan & Prestasi Fizikal (10) - Kesukanan (4) - Kesihatan Fizikal (8) - Kesihatan Mental, Emosi & Sosial (7) - Kesihatan Persekitaran (8) Catatan: Kes Khas

Rendah
17

Tinggi

5
2 4 3

Ya/Tidak Jika Ya (nyatakan):

________________
tt Guru Besar

17

SEKIAN
18