Anda di halaman 1dari 1

Panduan Tugasan Keseluruhan Seni : 1. Pengenalan i) Huraian tentang Kurikulum PSV.

ii) Huraikan peranan guru seni, matlamat sekolah dan FPK. 2. Isi Kandungan Merujuk Sukatan PSV- Nyatakan ciri-ciri guru PSV yang berkesan dalam bidang corak dan rekaan. 3. Pengumpulan Data : i) Kumpulkan data dalam bentuk penulisan atau temubual/wawancara melalui guru seni dan pelajar seni disekolah dalam memenuhi aspek kognitif,psikomotor dan efktif. Bukti perlu disertakan. ii) Kaitkan penulisan dan data yg diperolehi dengan matlamat FPK dan hubungan dengan matlamat PSV.