Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN MULANYA DI SINI FOKUS Tempo. - Cepat - lambat MULANYA DI SINI FOKUS Pic -pic tinggi -pic rendah MULANYA DI SINI FOKUS Tempo. - cepat - lambat MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik.

STANDARD KANDUNGAN PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat

STANDARD PRESTASI B1D1E1 Mengenal pasti tempo cepat dan lambat

1 2-4 Jan

2 1-7 Jan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat

B1D1E2 Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi

3 14-18 Jan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

B1D1E3 Mengenal pasti detik

4 21-25 Jan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p )

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

- lembut ( p ) - kuat ( f )

atau berkumpulan.

- kuat ( f )

5 1-4 Feb

MULANYA DI SINI FOKUS Tekstur - solo - nipis - kumpulan - tebal MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) Tekstur - nipis - tebal

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)

B1D1E5 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal


B3D1E2

6 6-8 Feb

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. dinamik - lembut ( p ) - kuat ( f )

Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

CUTI TAHUN BARU CINA 7

MULANYA DI SINI

PENGALAMAN MUZIKAL

1.1.1 Mendemonstrasi

B1D1E7

11-15 Feb

FOKUS Warna ton

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi B3D1E8 Membezakan ton suara

8 18-22 Feb

MULANYA DI SINI FOKUS Detik Postur

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. - postur

9 25-1 Mac

MULANYA DI SINI FOKUS Warna ton

10 4-8 Mac

MULANYA DI SINI FOKUS

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia

B1D1E8 Menyatakan bunyi detik panjang dan pendek B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik B2D1E6 Membezakan ton suara B3D1E8 Membezakan ton suara

B1D1E7 Mengenal pasti warna ton

Warna ton

repertoir secara solo atau berkumpulan.

11 11-15 Mac

MULANYA DI SINI FOKUS Bunyi -panjang -pendek

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - bunyi panjang/pendek

suara dan perkusi B3D1E8 Membezakan ton suara

B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

UJIAN BULAN MAC CUTI PENGGAL 14 1-5 Apr

MULANYA DI SINI FOKUS Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

15 8-12 Apr

MULANYA DI SINI

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan 3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik

B2D1E6 Membezakan ton suara B3D1E8 Membezakan ton suara B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

B2D1E3 Mengenal pasti warna ton

FOKUS Muzik vokal dan muzik instrumental Warna ton

daripada pelbagai repertoir.

instrumental serta warna ton suara dan perkusi daripada muzik yang B2D1E6 didengar. Membezakan ton suara - muzik vokal (solo dan kumpulan) - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik) 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - bunyi panjang/pendek B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

16 dan 17 15-19 Apr

MULANYA DI SINI FOKUS Muzik dan gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

17 22-26 Apr

MULANYA DI SINI FOKUS Muzik dan gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - tempo cepat/lambat

B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat

18 29-3 Mei

MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B3D2E3 Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut

19 6-10 Mei

MULANYA DI SINI FOKUS Teknik dalam nyanyian

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B3D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

MINGGU ULANGKAJI PKSR 1 MINGGU 21 CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 22 DAN 23 24 10-14 Jun

MULANYA DI SINI FOKUS Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik

25 17-21 Jun

MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B3D2E2 Bermain alat perkusi dengan dinamik B4D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan

26

MULANYA DI SINI

PENGALAMAN MUZIKAL

1.1.6 Menyanyi dengan

B3D2E4

23-28 Jun

FOKUS Nyanyian -sebutan vokal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

27 1-5 Jul

MULANYA DI SINI FOKUS Tempo - cepat - lambat MULANYA DI SINI FOKUS Mud,

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

28 7-12 Jul

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut)

Menyebut lirik dengan jelas B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B5D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B4D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D2E4

29 15-19 Jul

MULANYA DI SINI FOKUS Tekstur

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)

30

MULANYA DI SINI

PENGALAMAN MUZIKAL

1.1.6 Menyanyi dengan

22-26 Jul

FOKUS Nyanyian -sebutan vokal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

Menyebut lirik dengan jelas B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

UJIAN BULAN OGOS MINGGU 31 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI MINGGU 32 CUTI PENGGAL MINGGU 33 34 19-23 Ogo

MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - dinamik (kuat-lembut)

B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B5D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

35 26-30 ogo

MULANYA DI SINI FOKUS Warna ton

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.1 Mengenal pasti muzik B4D1E5 vokal dan m uzik Mengenal pasti warna ton instrumental serta warna ton suara dan perkusi daripada m uzik yang didengar.

- muzik vokal (solo dan kumpulan) - Muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik)
36 2-6 sept

MULANYA DI SINI FOKUS Gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - dinamik kuat/lembut - pic tinggi/rendah - tempo cepat/lambat - bunyi panjang/pendek

B4D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B5D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B4D1E7 Mengenal pasti bunyi detik panjang dan pendek B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut

36 dan 37 8-13 Sep

MULANYA DI SINI FOKUS Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

38 16-20 Sep

MULANYA DI SINI FOKUS Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B4D1E8 Membezakan ton suara B5D1E8 Membezakan ton suara

MULANYA DI SINI 23-27 Okt FOKUS Nyanyian -sebutan vokal


39

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B5D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B4D2E6 Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B5D2E6 Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B4D3E1 Menunjukkan penghayatan 6 hingga 7 nilai daripada nilai-nilai berikut:

40 30-4 okt

MULANYA DI SINI FOKUS Pic - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin
41 7-11 Okt

MULANYA DI SINI FOKUS Kreativiti

PENGHASILAN MUZIKAL 2.1.2 Mencipta corak irama 2.1 Menghasilkan idea mudah. muzikal kreatif. - mengajuk corak irama - mencipta jawapan kepada soalan irama yang diberikan PENGHASILAN MUZIKAL 2.1.3 Mencipta melodi 2.1 Menghasilkan idea mudah menggunakan vokal. muzikal kreatif. - mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan

B6D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

MULANYA DI SINI 14-18 Okt FOKUS Kreativiti


42

B6D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B6D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

MULANYA DI SINI 21-25 Okt FOKUS


43

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik

3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan m uzik

B6D4E1 Menunjukkan

Menghayati elemen muzik

daripada pelbagai repertoir.

instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik)

penghayatan 10 hingga 12 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

PKSR 2 45 4-8 Nov

MULANYA DI SINI FOKUS Tekstur - solo - nipis - kumpulan - tebal Pic -pic tinggi -pic rendah

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)

B1D1E5 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal


B3D1E2

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

46

MULANYA DI SINI

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.

Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B1D1E2 Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi

B1D1E3 Mengenal pasti detik

11-15 Nov

FOKUS Tempo. - cepat - lambaT Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

repertoir secara solo atau berkumpulan.

- cepat - lambat

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut