Anda di halaman 1dari 6

PENTAKSIRAN

BERASASKAN

SEKOLAH

NAMA GURU : TAN KIEN HOCK SEKOLAH : SJK BINTAWA

FAIL GURU MATA PELAJARAN


TAHUN 2013 KELAS 2 KUNING PENDIDIKAN MORAL MATA PELAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Isi Kandungan
1. Maklumat Guru

Biodata Guru Jadual Waktu Surat Perlantikan sebagai pentaksir

2.

Dokumen Dokumen Standard Kurikulum Dokumen Standard Prestasi Manual Pentaksiran Pusat Pemetaan pentaksiran

3.

Pengurusan PBS Instrumen Pentaksiran Rekod Transit SPPBS Rekod Evidens Laporan Pentaksiran Sumatif

4.

Lain-lain Pekeliling PBS Surat siaran PBS Minit mesyuarat/Minit Curai Laporan Pelaksanaan PBS Buku panduan pentaksiran berasaskan sekolah