Anda di halaman 1dari 4

JABATAN PELAJARAN PERAK

PERANCANGAN STRATEGIK KECEMERLANGAN AKADEMIK 2006


MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA LIMA AYAT BERPANDUKAN BAHAN GRAFIK

KOMUNITI BERILMU SKST TERBILANG


NAMA GURU MATA PAELAJARAN : PUAN ROSITAH BT MOHAMED : BAHASA MELAYU (SK)

KUMPULAN SASARAN : TAHUN TIGA BESTARI BILANGAN MURID : 24 ORANG MURID

PERANCANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU UPSR

PERANCANGAN STRATEGIK GURU MATA


-2-

SK SUNGAI TUNGKU, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

PERANCANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU UPSR

PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN TIGA BESTARI


NAMA GURU : PUAN ROSITAH BINTI MOHAMAD KELAS : TIGA BESTARI Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Pencapaian Kuali i Pencapaian Kuan i i Nama Murid Amiera Najwa binti Musa Erna Nazirah binti Bakri Farah Ilyana binti Mohd Taib Farah Nazwa binti Ajman Idriz Nuriman bin Mohd Noor Mohammad Nizam bin $ulaiman Muhamad Ikmal bin $uhaini Muhamad &ut'ilhadi bin $hahrol Azman Muhamad (ul'adhli bin Ahmad Termizi Muhammad )edzuan bin Ismail Noor Ati*ah binti Ibrahim $hah Nor $uhada bin Md+ ,adri Nur Azyyati binti (aini Nur Izzati binti Abdul )ahim Nur Nadzirah binti (ainuddin Nur Najihah binti Mohamad )osli Nurashikin binti Marzuki Nurul .atul Azlina binti (ainal Abidin Nurul $yairah Amalina binti /amaluddin $alammuddin bin $hari' $hahrul Ikram bin ,halid $iti Najihah binti Mohd $hari' $iti Nurdiana bintiAri''in $ya'i* Izzat bin Mohamad TOV 50 45 ! 4" #" #" % 0 #0 55 0 55 ##" # 5 #0 %0 5 -! #! -5 U1 MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU U2 U3 U4 Target B B A B A B A A B B A B A A A B A B B A B A B A Status

Perkara K"ali!i K"an!i!i

TO! Bilan an 0$ &' Pera!"# "2#$"% '""%

TARGET Bilan an %& 3& Pera!"# &"$"% '""%

SK SUNGAI TUNGKU, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

-(-

PERANCANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU UPSR

PERAN)ANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT 2""*


'$ !ISI Menin ka!kan (en)a(aian Ba*a#a Mela+" Ker!a# Pe,a*a,an -an Ker!a# Pen"li#an UPSR ke !a*a( )e,erlan .%00/0 ,en1elan Ta*"n &0%0. 2$ MISI Ka,i 2er#a,a3#a,a ,elak#anakan #i#!e, (en-i-ikan 2er!era#kan l," (en e!a*"an "n!"k ,ela*irkan ke)e,erlan an +an 2er!ara4 -"nia -ala,: &.% 3 &.& 3 &.3 3 &.' 3 &.5 3 Pera!"# Pen)a(aian Pe,a*a,an Ba*a#a Mela+". Pera!"# Pen)a(aian Pen"li#an Ba*a#a Mela+". Pe,an!a(an Pen "a#aan Ta!a2a*a#a UPSR. Pelak#anaan PLBS +an 2erna# -an 2erke#an. Ke,a*iran 2erk6,"nika#i .Per!an-in an Ber)eri!a0.

($ LATAR BELAKANG ! U"T"N 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Mem0unyai 1uru o0syen Bahasa Melayu+ $emua 1uru BM terlatih dan ber0en1alaman+ Ada 0ro1ram2modul yan1 manta0+ Ada makmal kom0uter 3TM,4+ $okon1an dari0ada ibu ba0a 35IB64+ Masa dan waktu 575 men9uku0i+ Ada 6uru :emerlan1 Bahasa Melayu+ Ada 1uru khas 0emulihan+ Ada 1uru bimbin1an dan kaunselin1+ ,erjasama yan1 baik dari0ada 5IB6+ !#!M"$"N 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Bahan 575 ino8asi kuran1 dibekalkan+ ,uran1 bahan 575 interakti' yan1 dibekalkan+ 6uru BM tidak dibekalkan kom0uter riba+ Murid tidak mem0unyai kom0uter di rumah+ 575 masih 9ara tradisional+ Bebanan tu1as bertambah+ ,uran1 kemahiran 0en11unaan TM,+ Murid tidak menyia0kan kerja rumah+ ,uran1 0erhatian 7 bimbin1an ibu ba0a di rumah+ $ebilan1an ke9il murid masih tidak men1uasai !M+

%!#U"N&

"N'"M"N

+$ ISU STRATEGIK Pen)a(aian Pe(erik#aan Ak*ir Ta*"n &005 ,"ri- !a*"n -"a ren-a* -ari(a-a Tar e! %00/ l"l"#. &$ MATLAMAT STRATEGIK Menin ka!kan ke)e,erlan an ,uali i -ala, Pe(erik#aan Ak*ir Ta*"n &006 ke(a-a 50.0/ re- A. *$ OBJEKTI6.% 3 Pera!"# ,"ri- l"l"# )e,erlan ,en)a(ai !ar e! 50.0/ ,e,(er6le* re- A. 6.& 3 Men ekalkan (era!"# (en)a(aian %00/ ,"ri- +an l"l"# ker!a# (en"li#an. TEMPOH J M A M J J O S O S a u/ )a a an

.$ AKTI!ITI %. &. 3. '. 5. M6-"l Pe!a Min-a A#"*an A7al Pen"li#an Pr6 ra, Ge,ilan I-ea M6-"l Pen"li#an Be#!ari Pen!ak#iran Berkala

8i#e-iakan 6le*, .R9SITAH BINTI M9HAME80 G"r" B:Mela+" Ta*"n 3 Be#!ari % ;e2r"ari &006.

8i#a*kan 6le*,

SK SUNGAI TUNGKU, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

-+-