Anda di halaman 1dari 8

PELAN OPERASI TAHUN 4 2013

PELAN OPERASI
Nama Program : Bulan Bacaan Panitia Matematik Aktiviti panitia matematik khusus disepanjang bulan yang melibatkan aktiviti seperti berikut:

Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH


1.

: Menanam minat murid terhadap matematik. : Memberi pendedahan ilmu dan pengetahuan selain dari maklumat secara formal di dalam kelas : Sepanjang bulan Mei : Semua murid tahun 4 : Hadiah PCG Panitia PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia MT 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Pembentukan Jawatankuasa Tugas Taklimat kepada semua guru matematik Pelaksanaan Program Penilaian/ Post Mortem

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK dan Ketua Panitia MT serta Guru-Guru Mata Pelajaran MT. Guru Matematik Semua Guru Matematik Semua Guru Matematik

TEMPOH
1 kali

STATUS/ PELAN KONTIGENSI


Sekiranya Guru Besar tiada, Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat. Taklimat akan diberikan oleh Ketua Panitia.

2. 3. 4.

1 kali Sepanjang Mei Bulan Jun

Dokumentasi

PELAN OPERASI
Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH
1.

: Kiraan Congak : Meningkatkan kemahiran congak dikalangan murid : Murid dapat mengira secara congak untuk pelbagai topik dan kemahiran. : Januari hingga Oktober : Semua murid tahun 4 : Tiada PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK dan Ketua Panitia MT serta Guru-Guru Mata Pelajaran MT. Guru Matematik Semua Guru Matematik Semua Guru Matematik Guru mengemukakan 5 hingga 10 soalan congak dalam waktu Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dengan kekerapan minima satu kali dalam seminggu.

TEMPOH
4 kali

STATUS/ PELAN KONTIGENSI


Sekiranya Guru Besar tiada, Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat. Taklimat akan diberikan oleh Ketua Panitia.

Mesyuarat Panitia MT 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Pembentukan Jawatankuasa Tugas Taklimat kepada semua guru matematik Pelaksanaan Program Penilaian/ Post Mortem

2. 3. 4.

4 kali Januari hingga Oktober Januari hingga Oktober

PELAN OPERASI
Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH
1.

: Program Kecemerlangan Matematik : Murid dapat meningkatkan pengetahuan tentang kaedah dan teknik menjawab soalan yang pelbagai dari sumber luar : Peningkatan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti : Bulan Mac : Semua murid tahun 4 : Tiada PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK dan Ketua Panitia MT serta Guru-Guru Mata Pelajaran MT. Guru Matematik Semua Guru Matematik Semua Guru Matematik Murid-murid diberi pendedahan tentang teknik menjawab soalan

TEMPOH
1 kali

STATUS/ PELAN KONTIGENSI


Sekiranya Guru Besar tiada, Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat. Taklimat akan diberikan oleh Ketua Panitia.

Mesyuarat Panitia MT 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Pembentukan Jawatankuasa Tugas Taklimat kepada semua guru matematik Pelaksanaan Program Penilaian/ Post Mortem

2. 3. 4.

1 kali Mac MacNovember

PELAN OPERASI
Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH
1.

: Program Kecemerlangan Matematik - Kolokium Bestari


Murid-murid membuat latihan secara berfokus

: Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan daripada guru-guru : Peningkatan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti : April dan Julai : Murid tahun 4- elit : Tiada PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia MT 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Pembentukan Jawatankuasa Tugas Taklimat kepada semua guru matematik Pelaksanaan Program Penilaian/ Post Mortem

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK dan Ketua Panitia MT serta Guru-Guru Mata Pelajaran MT. Guru Matematik Semua Guru Matematik Semua Guru Matematik

TEMPOH
4 kali

STATUS/ PELAN KONTIGENSI


Sekiranya Guru Besar tiada, Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat. Taklimat akan diberikan oleh Ketua Panitia.

2. 3. 4.

4 kali April- Julai April-Julai

PELAN OPERASI
Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH
1.

: Program Kecemerlangan Matematik - Program Galus


Murid-murid membuat latihan pada aras mudah dan sederhana dengan bimbingan guru

: Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan daripada guru-guru : Bilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurang-kurangnya gred C : Jun-September : Murid tahun 4-Galus : Tiada PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia MT 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Pembentukan Jawatankuasa Tugas Taklimat kepada semua guru matematik Pelaksanaan Program Penilaian/ Post Mortem

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK dan Ketua Panitia MT serta Guru-Guru Mata Pelajaran MT. Guru Matematik Semua Guru Matematik Semua Guru Matematik

TEMPOH
4 kali

STATUS/ PELAN KONTIGENSI


Sekiranya Guru Besar tiada, Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat. Taklimat akan diberikan oleh Ketua Panitia.

2. 3. 4.

2 kali Jun hingga September Jun hingga November

PELAN OPERASI
Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH
1.

: Program Kecemerlangan Matematik - Program Protim


Murid-murid membuat latihan pada aras mudah dengan bimbingan guru

: Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan daripada guru-guru : Bilangan murid yang Protim berkurang sekurang-kurangnya 50% : Mac hingga September : Murid tahun 4-Protim : Tiada PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia MT 1.3 Ucapan Guru Besar 1.4 Pembentukan Jawatankuasa Tugas Taklimat kepada semua guru matematik Pelaksanaan Program Penilaian/ Post Mortem

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK dan Ketua Panitia MT serta Guru-Guru Mata Pelajaran MT. Guru Matematik Semua Guru Matematik Semua Guru Matematik

TEMPOH
4 kali

STATUS/ PELAN KONTIGENSI


Sekiranya Guru Besar tiada, Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat. Taklimat akan diberikan oleh Ketua Panitia.

2. 3. 4.

4 kali Mac hingga September Mac hingga November

PELAN OPERASI
Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH
1.

: Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) : Pertemuan guru-guru matematik untuk membincangkan pelbagai topik dan masalah pembelajaran dan pengajaran : Guru dapat berbincang untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi : Sepanjang Tahun : Semua guru matematik : Tiada PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK dan Ketua Panitia MT serta Guru-Guru Mata Pelajaran MT. Guru Matematik Semua Guru Matematik Semua Guru Matematik

TEMPOH
4 kali

STATUS/ PELAN KONTIGENSI


Sekiranya Guru Besar tiada, Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat. Taklimat akan diberikan oleh Ketua Panitia.

Mesyuarat Panitia MT 1.5 Ucapan Guru Besar 1.6 Pembentukan Jawatankuasa Tugas Taklimat kepada semua guru matematik Pelaksanaan Program Penilaian/ Post Mortem

2. 3. 4.

4 kali Sepanjang tahun Sepanjang tahun