Anda di halaman 1dari 8

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KELAS

Bidang Tugas: 1. Merekod dan mengemaskini butiran peribadi pelajar ke dalam buku jadual kedatangan, buku rekod mengajar, kad 001, kad 002 dan buku kemasukan sekolah. 2. Buku jadual kedatangan para pelajar hendaklah ditanda pada waktu yang pertama pada setiap hari belajar. 3. Memastikan pelajar membawa surat daripada ibu bapa penjaga atau surat doktor sekiranya mereka tidak dapat menghadirkan diri di sekolah. 4. Bagi pelajar yang tidak hadir selama tiga hari berturut-turut dengan tiada memberi penjelasan dan sebab yang

munasabah, guru darjah hendaklah mengirimkan surat amaran ponteng sekolah kepada penjaganya dengan satu salinan ke pejabat sekolah. 5. Sekiranya pelajar tidak hadir selama sebulan, namanya dikeluarkan dari buku jadual kedatangan. Kes-kes ini hendaklah dirujukkan kepada PK HEM terlebih dahulu. 6. Menjalankan pengurusan bilik darjah seperti pemilihan ketua darjah mengikut suara ramai dalam kelas, membuat giliran bertugas, giliran kebersihan, alat tulis, perhiasan kelas, kerusi meja berada dalam keadaan teratur dan menguruskan pertukaran pelajar. 7. Memungut yuran-yuran khas, yuran peperiksaan, sukan dan permainan dan mengeluarkan resit kepada pelajar dan

merekodkannya ke dalam buku jadual kedatangan dan buku yuran. 8. Menyerahkan kira-kira pungutan yuran pada masa yang ditetapkan pihak sekolah. 9. Menguruskan pengagihan dan pemulangan Skim Pinjaman Buku Teks kepada pelajar dan memungut buku daripada pelajar yang hendak bertukar ke sekolah lain. 10. Membantu Guru Besar dalam pengurusan biasiswa, mengirim suratsurat jemputan kepada ibu bapa, sijil berhenti sekolah dan surat akuan. 11. Mengisi butiran semua ujian dengan lengkap untuk dikaji dan dianalisis. 12. Mengambil, menyalin dan menyemak jadual waktu kelas masing-masing dan

memberitahu pelajar. 13. Bertanggungjawab terhadap disiplin pelajar dalam kelasnya dan menanam semangat rajin, tekun, dedikasi, berusaha dan kesedaran sivik. 14. Melaporkan kes-kes yang tidak dapat diselesaikan oleh guru kepada guru PK HEM seperti ketidakhadiran, ponteng yang berulang, kesulitan memungut yuran dan masalah disiplin lain. 15. Merekodkan butiran peribadi yang lengkap mengenai kemasukan pelajar baru dan mereka yang berhenti dalam Jadual Kedatangan, Buku Rekod Mengajar dan Buku Daftar Kemasukan Pelajar. 16. Bagi kelas-kelas peperiksaan adalah penting baginya untuk mengisi borang

masuk peperiksaan. Mereka juga perlu memungut yuran peperiksaan dan membantu menyusun kerusi meja. 17. Mengisi butiran kemajuan akademik pelajar ke dalam Buku Kemajuan di samping menyediakan tabung markah atau mark sheet. 18. Bertanggungjawab terhadap keselamatan perabot dan kebersihan kelasnya. 19. Menyediakan senarai tugas bagi pelajar dalam kelasnya untuk tugas pembersihan kelas pada tiap-tiap hari persekolahan. 20. Berada di samping pelajarnya semasa pelajar beratur di kaki lima kelas dan pada masa perhimpunan hari biasa.

21. Memastikan papan kenyataan kelas ditampalkan dengan makalah-makalah, maklumat dan berita-berita yang positif, membina dan terkini. Dalam tiap-tiap peperiksaan sekolah, guru mata pelajaran harus memberi markah kepada guru-guru kelas untuk meringankan beban tugas guru.

TANGGUNGJAWAB GURU KELAS 1. Mengutip Yuran 2. Merekod dan melengkapkan buku kedatangan murid 3. Melengkapkan kad profil 4. Melengkapkan buku kesihatan murid 5. Menceriakan kelas 6. Menyediakan analisa setiap ujian dan peperiksaan Ketua: Pn. Rosmah Bt. Abd Aziz

Tanggungjawab Kokurikulum Guru Penasihat Rumah Sukan 1. Mengadakan mesyuarat agung 2. Melatih dan memilih peserta 3. Menjaga kebajikan murid (makanan, minuman dan keselamatan) Ketua: En. Hidayat Guru Penasihat Unit Beruniform Guru Penasihat Kelab dan Persatuan Guru Penasihat Kelab dan Permainan 1. Pendaftaran ahli 2. Mengadakan mesyuarat agung 3. Mesyuarat guru penasihat - Merancang dan melaksanakan aktiviti tahunan 4. Menyediakan laporan aktiviti mingguan dan tahunan 5. Menjaga kebajikan murid (keselamatan) Ketua: En. Saleh Norsani

Tanggungjawab Guru Disiplin 1. Memiliki buku panduan disiplin 2. Memastikan semua murid mematuhi peraturan berpandukan buku panduan disiplin 3. Mengambil tindakan segera terhadap pelajar yang melanggar disiplin 4. Bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling Ketua: En. Isnani B. Sajat

Tanggungjawab