Anda di halaman 1dari 14

PSV 3103

Kreativiti dan seni


tampak kanak-kanak
(KOMUNIKASI VISUAL)

DISEDIAKAN OLEH :
RAZNIZA BT MOHAMMAD
Pengertian :

 Komunikasi visual ialah ilmu yang


mengembangkan bentuk bahasa
komunikasi visual yang merupakan
pengolahan maklumat-maklumat
tertentu untuk tujuan komersial, dari
individu atau kelompok yang
ditujukan kepada individu atau
kelompok lain.
 Komunikasi Visual adalah ilmu yang
mempelajari konsep komunikasi dan
ungkapan kreatif, teknik dan media
untuk menyampaikan maklumat,
arahan dan sebagainya secara visual,
termasuk audio dengan mengolah
elemen grafik seperti bentuk dan
gambar, huruf dan warna, serta tata
letaknya, sehingga sesuatu maklumat
dapat diterima oleh
sasarannya.(orang ramai)
 Berkaitan dengan penggunaan
simbol, tanda-tanda (signs), gambar,
lambang, ilmu dalam penulisan huruf
(tipografi), ilustrasi, dan warna yang
kesemuanya berkaitan dengan
pancaindera penglihatan.
 Komunikasi visual berlaku melalui :
b. Poster
c. Simbol
d. Warna
e. Logo
f. Maskot
g. Tipografi
h. Pembukusan
i. Dan lain-lain.
 Contoh-contoh simbol yang mempunyai
tujuan tertentu yang menggerakkan
komunikasi visual.
 Proses komunikasi disini melalui
eksplorasi (penerokaan) idea-idea
dengan penambahbaikan seperti
penggunaan foto, diagram dan lain-
lain serta warna selain penggunaan
teks sehingga akan menghasilkan
kesan terhadap pihak yang melihat.(
faham mesej yang ingin disampaikan)
 Lampu isyarat merupakan salah satu
contoh penggunaan warna dalam
komunikasi visual.
 Kesan daripada komunikasi visual
yang dihasilkan bergantung kepada
tujuan yang ingin disampaikan oleh
penyampai dan juga kemampuan dari
penerima untuk menguraikannya.
 Poster dan maskot juga merupakan antara
penggerak komunikasi visual.
 Prinsip

maklumat visual yang hendak


disampaikan harus kreatif (asli, luwes
dan lancar), komunikatif, efisyen dan
efektif, sekaligus indah/ estetik.
 Logo juga merupakan salah satu aspek
dalam bidang komunikasi visual.
Bibliografi

 http://otakiri99.blogspot.com/2007/09-ist
 http://www.itb.ac.id/directory/163
 http://id.wipedia.org/wiki/desain-komunik
Tamat