Anda di halaman 1dari 1

Bibliografi Abdul Rahim Abdul Rashid. Nilai-nilai Murni dalam Pendidikan. Percetakan Cergas (M) Sdn. Bhd. 2001.

2001. M/s 9 -14 Abdul Rahman Ariff. Pengenalan Pendidikan Moral. Penerbit Fajar Bakti. 1988. m/s 1-47 Ahmad Khamis. Siri Institusi Pengajian Tinggi Swasta Etika Pendidikan Moral . Kumpulan Budiman Sdn Bhd. 1999.m/s 1-4 Dr. Tam Yeow Kwai. Siri Pendidikan Perguruan Pendidikan Moral. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.1989. m/s 3 18 Tam Yeow Kwai. Pendidikan Moral 1. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.1996.m/s 1-4