Anda di halaman 1dari 41

PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 PALU


Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No.34 Palu Telp. 0451 - 421792
DAFTAR INDIVIDU GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2008
KECAMAAN
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
NOMOR TLP.SEKOLAH
JENIS LAPORAN

No.

Nama / NIP

: PALU TIMUR
: SMP NEGERI 1 PALU
: Jl. Jend. Gatot Subroto No.34 Palu
: 0451 - 421792
: Laporan Triwulan

Tempat dan
Tanggal Lahir

L/ Agam
P
a

Gol.

TMT

Ijazah
Terakhir

Jurusan

Jabatan

Pelatihan yg. Penah diikuti


SK
Pertama

1 Drs. H. Muliadi Laguni, M.Si


NIP. 19640123 198601 1 002

Banggai,
23-01-1964

L Islam

IV/a

S.2

Administrasi
Publik

2 Drs. Joko Winarno


NIP. 19590621 198103 1 009

Klaten,
21-06-1959

L Islam

IV/a

S.1

Matematika

3 Dindo Lago, S.Th.


NIP. 19510907 197503 1 006

Kulawi,
07-09-1951

L Kristen IV/a

S.1

PAK

4 Ilhamudin Timumun, S.Pd


NIP. 19660130 199003 1 006

Pomayagon,
30-01-1966

L Islam

IV/a

S.1

BK

5 Mahrus, S.Pd
NIP. 19660326 199801 1 001

Banyuwangi,
26-03-1966

L Islam

IV/a

S.1

Bhs.Indo

6 Idris, S.Pd
NIP. 19651013 198901 1 002

Lasoani,
13 -10-1965

L Islam

III/d

S.1

Matematika

7 Andi Rahma Lembah, S.Pd


NIP. 19520424 197503 2 002

Donggala,
24-4-1952

P Islam

IV/a

S.1

Ekonomi

Guru

8 Deetje Lumintang, S.Pd


NIP. 19581211 197703 2 002

Palu,
11-12-1958

P Kristen IV/a

S.1

Matematika

Guru

9 Sofian Saidi, S.Pd


NIP. 19620120 198411 1 001

Pewunu,
20-01-1962

L Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo.

Guru

10 Zaimah, S.S

Sibalaya,

P Islam

IV/a

S.1

Bhs.&Sas.Ind

Guru

10

SK
Terakhir

No. Hp. Dan


No.Telp Rumah

Alamat Rumah

Ket.

14

15

11

12

13

1-1-1986

1-4-2005

487809

BTN Baliase Blok


AR 22 Palu

1-03-1981

1-10-2002

462882

BTN Silae: Jl.Poso


No.103

1-03-1975

1-10-2003

4713449

Jl. Kancil 44

Wakasek Pelatihan Instruktur IMTAK


Kesiswa Pelatihan Guru BP/BK di Jakarta

1-03-1990

1-4-2008

427680

BTN Lasoani

Wakasek Sosialisasi RSBI SMPN 1 Palu


Kurikulu MGMP Bhs.Indo
WorkShop KTSP
Wakasek Pel. Guru Berbasis Kompetensi
Sarpras

1-1-1998

1-4-2006

1-01-1989

1-10-2005

4705894

Jl.Tekukur: No.8
Kawatuna

Pel.GMP Ekonomi
Pel.Peng Model CTL
TOT Standarrisasi Pres.
Pel. Guru Berbasis Kompetensi
Pel. Kompetensi Tenaga Kepend.

1-03-1975

1-10-2002

481304

BTN Banteng Blok


I No.10

1-03-1977

1-10-2002

428058

Jl. M.T.Haryono
No. 30

TOT Guru Mat.Pel.


TOT Baca Tulis
Sosialisasi KBK
Pel.Penulisan Cerita Pendek

1-11-1984

1-10-2003

488554

Perums Tnggd
Jln.Eboni Blok A

1-03-1984

1-4-2004

460184

Perum.Balaroa:
Jl.Kana

Kepsek Kasek Berbasis Kompetensi LDK


Manajemen SMP
GMP Berbasis Kompetensi
Wakasek Pelat.Inst.PKLH
WorkShop CTL
Pelat. Calon Pelatih Guru Mata Pel.
Wakasek Orientasi Pemb.Guru PAK
Humas WorkSHop Pelak.KTSP

081341047133 BTN Baliase

2
NIP. 19621222 198403 2 008

3
22-12-1962

11 Meutia Rita Andi Mohtar, S.Pd


NIP. 19610925 198303 2 014

Poso
25-09-1961

12 Na'wah, S.Pd
NIP. 19580713 198203 2 004

Ampibabo,
13-07-1958

8
Bhs.&Sas.Ind

9
Guru

P Islam

IV/a

S.1

Matematika

Guru

P Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo.

Guru

13 Muaridja Madjalekka, S.Pd


NIP. 19611129 198203 2 006

Patangamang Camba,
P Islam
29-11-1961

IV/a

S.1

Geografi

Guru

14 Eristiana Biludi, S.Pd


NIP. 19590403 198103 2 009

Gorontalo,
03-04-1959

P Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo.

Guru

15 Nirwana Isa, S.Pd


NIP. 19580412 198103 2 006

Gorontalo,
12-04-1958

P Islam

IV/a

S.1

IPS

Guru

16 Dra. Aisyah
NIP. 19641227 199003 2 012

Pinrang,
27-12-1964

P Islam

IV/a

S.1

Tarbiyah

Guru

17 Sumargiyanti, S.Pd
NIP. 19560526 198003 2 005

Sleman,
26-05-1956

P Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo

Guru

18 Drs. Hamran Ambo Saro, M.Pd Kampung Baru, L Islam


NIP. 19690309 199403 1 009
09-03-1969

IV/a

S.1

Pend. Olahraga

Guru

19 Drs. Mohamad Din


NIP. 19660304 199303 1 010

Uentanaga,
04-03-1966

L Islam

IV/a

S.1

Tarbiyah

Guru

20 Ilman, S.Pd
NIP. 19640725 198703 1 010

Tondo,
25-07-1964

L Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo

Guru

21 Dra. Nahria Hi. Haleko


NIP. 19610319 198601 2 001

Awo Kec.Una-una,

P Islam

IV/a

S.1

Bhs.Inggris

Guru

22 Dra. Suhartini
NIP. 132122150

Maros,
12-04-1966

P Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo.

Guru

23 Dra. Ery Ismaningtyas


NIP. 19650425 199403 2 004

0 P Islam

IV/a

S.1

Biologi

Guru

25-04-1965

24 Meithy Ningsih.Soeriyanto, S.Pd Airmadidi,


NIP. 19600502 198301 2 003
02-05-1960

P Islam

IV/a

S.1

IPA Biologi

Guru

25 Alwardah
NIP. 19631231 198601 2 020

Tamiang,
18-08-1963

P Islam

IV/a

D.3

IPS

Guru

26 Lapi Dongalemba, S.Pd


NIP. 19560806 197903 2 007

Poso,
06-08-1956

P Kristen IV/a

S.1

Bhs.Indo.

Guru

19-03-1961

10
MGMP Nhs. Indo
Training Penerapan Model Pemb.
Ujicoba CTL
Pel. Bimbingan Tehnis MIPA
WorkShop Rintisan SBI
Pel. KBK Bhs.Indo.
Pel. TOT
Workshop CTL dan KTSP
Workshop KTSP
Pel. Instruk. IPS Geo
Pel. Kompetensi
KBK
Sertifikat Workshop KTSP
Sertifikat Kursus Bahasa Inggris
TOT Mata Pel.
TOT KBK
Workshop KTSP
Pel.Metode Qira'ah Baca Qur'an
WorkShop Pengemb.Metode Belajar
WorkShop GMP Pend.Agama
Pel. Guru M.P
Pel.Guru Bhs.Indo.
Pelatihan Guru Bahasa Indonesia
Pend.Pel.Pemandu Bakat
Pel.Keterlak.Kur. 2004
Simposium Guru Tk.Nas
Pel.Keterlak. KBK SSN 2005
Pel.Tenaga Tekh.Kegm.
Work.Tim Pengemb.Kur
Pel.Keterlak. KBK SSN 2005
Pel.Keg.Pengembangan Model
Pel.Komputer Pket.Excel
MGMP Gugus Sek.SLTP
Pelat. KBK
Pel.Tk. Lanj. B.Ingg.
Persiapan Pelak.CTL.
Pel. Guru M.Pel.
Workshop KTSP
Pel. Guru M.Pel
Pemantapan GMP IPA Kota Palu
Akselerasi
MGMP Biologi
SSN
Inovasi Pengajaran
Pel. Kompetensi II
Pel. Kompetensi III
TOT Guru M. Pel
Workshop Pengemb.Kur.

11

12

13

14
Perum.Balaroa:
Jl.Kana

1-03-1983

1-4-2004

481864

Jl.Garuda II

1-03-1982

1-10-2004

460609

BTN Palu Permai:


Blok AI No.1

1-03-1982

1-10-2004

481259

Jl. Towua 208

1-03-1981

1-10-2004

451045

Jl.Otista Lr.: Lestari


No.2

.
1-03-1981

1-10-2004

4705023

BTN Silae: Jl.Poso


No.104

1-03-1990

1-4-2005

487545

Peruimnas :
Tinggede

1-03-1980

1-4-2005

457167

Jl. Tombolotutu:
Lr.Kalantaro No.5

.
1-03-1994

1-10-2005

4703009

BTN Palupi Permai


Blk.V No.8

1-03-1993

1-10-2005

465006

Jl. Lasoso Lr.6A

1-03-1987

1-10-2005

1-01-1986

1-1-2006

462070

Jl. Manggis No.60


A

1-12-1994

1-4-2006

482096

Jl. Towua

1-03-1994
.

1-4-2006

481108

Jl.Zebra No. 64 B

1-01-1983

1-4-2006

482692

Jl.Zebra I A: No. 2
A

1-01-1986

1-4-2006

BTN Tinggede

1-03-1979

1-4-2006

455927

Jl.Setia Budi:
Lr.Perjuangan

081341235166 Jl. Dewi Sartika: Lr.


Kenangan 22

15

10

11

12

13

14

15

1
2
27 Supri Dg. Pangapi, S.Pd
NIP. 19570806 197903 1 009

3
Palu,
06-08-1957

4
5
L Islam

6
IV/a

7
S.1

8
Sejarah

9
Guru

28 Drs. I Made Sukarta, M.Si


NIP. 19640316 199703 1 002

Kuta Kb.Badung, LBali


Hindu
16-03-1964

IV/a

S.1

PPKn

Guru

29 Maryam S.Pd
NIP. 19660606 199003 2 031

Pewunu,
06-06-1966

P Islam

IV/a

S.1

Bhs. Ingg.

Guru

30 Sugeng
NIP. 19540408 198403 1 007

Sleman,
08-04-1954

L Islam

IV/a

D.3

Matematika

Guru

31 Margaretha A.Bawias, A.Md


NIP. 19510329 198003 2 003

Palu,
29-03-1951

P Kristen IV/a

D.1

Bhs. Indo

Guru

32 Dra. Hartati
NIP. 19681231 199512 2 011

Sinjai,
15-08-1968

P Islam

IV/a

S.1

BK

Guru

33 Anik Mahmudah, S.Pd


NIP. 132148307

Donggala,
21-09-1967

P Islam

IV/a

S.1

Biologi

Guru

34 Suriani, S.Pd
NIP. 19660405 199003 2 013

Donggala,
05-04-1966

P Islam

IV/a

S.1

Bhs.Ingg.

Guru

35 Abdul Rasyid, M.Pd


NIP. 19661021 198803 1 004

Talise,
21-08-1966

L Islam

IV/a

S.2

Bhs. Indo

Guru

36 Daud Sarandanna, S.Pd


NIP. 19570502 198301 1 002

Rantepao,
02-05-1957

L Kristen IV/a

S.1

Matematika

Guru

37 Syaiful Bahri, S.Pd


NIP. 19650915 198803 1 019

Jember,
15-09-1965

L Islam

IV/a

S.1

Matematika

Guru

38 Isnawati Nurdin, S.Pd


NIP. 19711005 199601 2 002

Kolonedale,
05-10-1971

P Islam

IV/a

S.1

Fisika

Guru

39 Agus, S.Pd
NIP. 19640729 198703 1 009

Tanggota,
29-07-1964

L Islam

IV/a

S.1

Matematika

40 Bernard Lapian, S.Pd


NIP. 19491223 198103 1 001

Poso,
23-12-1949

L Kristen IV/a

S.1

41 Hadi, M.Pd
NIP. 19681021 199203 1 006

Masamba,
21-10-1968

L Islam

IV/a

42 Yerfin Lagandesa, SPd


NIP. 19620228 198411 2 001

Poso,
28-02-1962

P Kristen III/d

10

11
1-03-1979

12
1-10-2006

13
-

14
Jl. Bayu No.2:
Mamboro

Pel.Keterlak.Kur. 2004
Workshop KTSP
Pel. A
Uji Coba {erangkat CTL
Uji Coba {erangkat CTL
Pemantapan CTL
Penyusunan Silabus
Workshop KTSP
MGMP Matematika
WorkShop KTSP Prog.SSN
Diklat Pembinaan Seni dan Budaya

1-03-1997

1-10-2006

483912

Jl.Tanggul S.

1-03-1990

1-10-2006

BTN Tinggede

1-03-1984

1-10-2006

4708158

BTN Silae:
Jl.Tolitoli II 62

1-03-1980

1-10-2006

424277

Jl. Monginsidi: Lr.V


No.2

Diklat Profesi Pendidik


Sosialisasi RSBI
Lokakarya Peninj.Kurikulum
WorkShop Pembinaan Profesi SBI
Diklat Fasilitator PMR
In House Training Pener. Mode
Diklat Mutu Pend.& Anggaran
MGMP Bhs.Ingg
WorkShop CTL dan KTSP
Pel. Instruktur Workshop KTSP Bagi
Workshop TOT BINTEK KTSP SMP
Diklat Peningkatan Kompetensi
Pel.Guru Mata Pelajaran

1-12-1995

1-4-2007

1-01-1996

1-4-2007

452655

1-03-1990

1-4-2007

1-03-1988

1-10-2007

451142

Jl. Suprapto No.8

1-1-1983

1-10-2007

455866

Jl. Otista IV: Lr.I


No.1

Workshop Kurikulum Berbasis


Pelatihan Sistem Pengujian
Pelatihan Guru Mata Pelajaran
Diklat Kompetensi Tenaga Pend.
Pel.Guru Pemb. LCTF Tkt.

1-03-1988

1-4-2008

460237

Jl. Diponegoro

1-01-1996

1-4-2008

Jl. Tg.Balantak
No.5 B

Guru

Workshop Matematika KTSP


Workshop Kurikulum Berbasis

1-03-1987

1-10-2008

PPKn

Guru

Workshop KTSP Tahun


Pelatihan SKJ 2004

1-03-1981

1-10-2008

Jl. Sultan
Hasanudin

S.2

Matematika

Guru

1-10-2008

0816240812

BTN Palupi

S.1

Matematika

Guru

1-03-1992
Workshop KBK
Workshop pelaksanaan KTSP
Penyusunan KTSP
Pel. Pengembangan Mertode Pemb. 1-11-1984
MGMP Mstematika SMP
WorkShop Pengemb.Metode Belajar

1-4-2005

428727

Pel. Guru M.Pel


Workshop KBK

Jl. Dewi Sartika


Lr.Kenangan
Jl. Moh Hatta

08152344789 Jl. Purnawirawan

08124139792 Jl.Assam III: Duyu

Jl.Dewi Sartika

15

1
2
43 Asnani, SPd
NIP. 19630810 198601 2 009

3
Mamboro,
10-08-1963

4
5
P Islam

6
III/d

7
S.1

8
Bhs. Inggris

9
Guru

10
Workshop Strategi Kemitraan Sek.
Worksho KTSP

11
1-01-1986

12
1-10-2005

13
4700448

14
Jl.Sisingamangaraj
a: Lr.Simaja

44 Pancolo Budi Siswantoro, S.Pd Magelang,


NIP. 19660723 199403 1 006
23-07-1966

L Islam

III/d

S.1

Matematika

Guru

Workshop KBK Tahun


Workshop KTSP Tahun

1-03-1994

1-10-2006

423819

Jl. Sutomo No.9

45 Yati Sunarti Sri Rahayu, S.Pd


NIP. 19620430 198901 2 002

Ciamis
30-04-1962

P Islam

III/d

S.1

Bhs. Inggris

Guru

MGMP B.Ing
Workshop Radio Engglish Teacher

1-1-1989

1-10-2006

46 Asrul, S.Pd
NIP. 19600505 198110 1 001

Toaya,
05-05-1960

L Islam

III/d

S.1

Biologi

Guru

1-10-1981

1-10-2006

451224

BTN Lasoani

47 Herlina, S.Pd
NIP. 19671231 199303 2 049

Polmas,
31-12-1967

P Islam

III/d

S.1

Pend.Geografi

Guru

1-03-1993

1-4-2007

481395

Jl. Basuki Rahmat


Lr.I No.10

48 Nurwadi, SPd

Baebunta,
31-12-1963

P Islam

III/d

S.1

Bhs.Ingg

Guru

1-11-1984

1-4-2007

428578

Jl.Ahmad Dahlan:
Aspol

49 Wahyuni, S.Pd
NIP. 19720604 199903 2 010

Palu,
04-06-1972

P Islam

III/d

S.1

Bhs.Inggris

Guru

Penyusunan Silabus KBK Tahun


Pemantapan Kerja Guru IPA
Workshop KBK
Diklat Karya Profesi Guru
GMP IPS SMTR Genap
Kajian Kritis Sistem Evaluasi Pend.
Diklat Bim.Teknis MIPA
MGMP B.Ing
WorkShop KTSP
Pemantapan Uji Coba Pemb. CTL
TOT GMP B. Inggris

1-03-1999

1-4-2008

461236

Jl.Cemara

50 Emi Indra, S.Ag


NIP. 132206421

Soni,
13-07-1972

P Islam

III/d

S.1

Pend. Agm.
Islam

Guru

1-02-1998

1-4-2008

51 Dra. Zubaedah
NIP. 19670220 199903 2 004

Ujung Pandang, P Islam


20-02-1967

III/d

S.1

Psik. Pend.

Guru

1-03-1999

1-4-2008

429312

Jl. Rambutan
No.28

52 Sri Rejeki Murtiana


NIP. 19640406 198703 2 018

Surakarta,
05-04-1964

P Kristen III/c

D.3

PAK

Guru

Duklat Kompetensi Tenaga Pend.


Diklat Mutu Pend. & Angg.
Pel. Inovasi & Kreat. Guru
Diklat Profesional Pend.
Workshop CTL dan KTSP
MGMP SMP/MTs
Pel. Peningkaan Kualitas Pend.
In House Training Model Pemb.

1-03-1987

1-4-2008

491987

Jl. G.Sidole I:
No.23

53 Quartus
NIP. 19561103 198601 1 002

Pinaesaan,
03-11-1956

L Kristen III/c

D.1

Pend. Olahraga

Guru

Senam Kesegaran Jasmani

1-01-1986

1-4-2005

54 Ni Made Martina, S.Pd


NIP. 19690530 199502 2 001

Tolai,
30-05-1969

P Hindu

III/c

S.1

Matematika

Guru

1-02-1995

1-4-2005

411049

Jl.Manunggal II

55 Leny Ndeoha, S .Pak


NIP. 19750404 200003 2 003

Poso,
04-04-1975

P Kristen III/c

S.1

Pend.Agm.Kri

Guru

Diklat Karya Profesi


Workshop Strategi Kemitraan Sek.
Workshop KTSP
Penataran Guru Agm Kristen
Workshop Kurikulum KTSP

1-03-2000

1-10-2008

423485

Jl. Nusa Indah

56 Irma Daiyah, S.Pd


NIP. 19700422 199403 2 006

Jakarta,
22-04-1970

P Islam

III/b

S.1

Fisika

Guru

1-03-1994

1-4-2004

429116

Jl.
Sisingamangaraja

57 Syamsuddin, S.Pd
NIP. 19720311 200212 1 006

Sinjai,
11-03-1972

L Islam

III/d

S.1

Pend.
Kepelatihan

Guru

461924

Jl. Asam I Lor.


Melati No. 10

Parepare
17-08-1961

L Islam

III/b

S.1

Bhs.& Sastra

Guru

1-12-2002
.
.
1-03-1991

1-4-2006

58 Agussalim, S.Pd
NIP. 19610817 199103 1 008

Pelat. Inovasi CTL


- Sertifkkat Uji Coba Perangkat
Pemb. CTL Fisika
Manajemen Olah Raga
Pelatih Guru Pengembang Illub
KTSP Penjas Olah Raga dan
Diklat Pemantapan Guru Seni
Workshop Strategi Komite Sek.
Pel. Menyusun Sistem Penilaian

1-4-2006

461924

Jl. Juanda No.7

081524534456 Jl. Mutiara

Jl. Miangas III No.


6

Jl. Towua I No.53

15

1
2
59 Haerul, S.Pd
NIP. 19740725 200312 1 007

3
Bulukumba,
25-07-1974

4
5
L Islam

6
III/b

7
S.1

BP/ BK

9
Guru

10
Workshop CTL dan KTSP
Lokakarya KBK

11
1-12-2003

12
1-4-2007

13
-

60 Andi Ulfah H. Mahmud, S.Pd


NIP. 19720702 200501 2 013

Donggala,
02-07-1972

P Islam

III/a

S.1

Bhs.Inggris

Guru

1-01-2005

1-2-2006

453134

61 Yuhyi Rantesigi, S.Pd


NIP. 19731127 200604 2 015

Poso,
27-11-1973

P Islam

III/a

S.1

Bhs.Inggris

Guru

Sosialisasi RSBI

1-04-2006

1-6-2007

081341344349 Jl.Domba
Lrg.Melati No.5

62 Alfian, S.Pd
NIP. 19750602 200604 1 004

Palu,
02-06-1975

L Islam

III/a

S.1

PPKn

Guru

1-04-2006

1-6-2007

423242
Jl. Sisaljdufri II
o85239987227 No.2

63 Rahmat, S.Pd
NIP. 19720501 200604 1 024

Donggala,
01-05-1972

L Islam

III/a

S.1

Pend. Sejarah

Guru

Sosialisasi RSBI

1-04-2006

1-6-2007

481395

Jl. Anggrek No.5


Kel.Buluri

64 Lutfi, S.Pd
NIP. 19811202 200604 1 008

Kayumalue,
02-12-1981

L Islam

III/a

S.1

Pend.Fisika

Guru

Diklat Kompetensi Tenaga Kepend.


Pel. Aplikasi Belajar Kooperatif Tipe

1-04-2006

1-6-2007

Jl. Miangas I No.3

65 Drs. Moh. Baso


NIP. 570033312

Sanrego,
02-05-1968

L Islam

III/a

S.1

Tarbiyah

Guru

1-01-2007

1-12-2008

66 Admansi, S.Pd
NIP. 570037741

Palu,
06-01-1977

P Islam

III/a

S.1

Bhs.Inggris

Guru

1-01-2008

1-1-2008

Jl.Emisaelan

67 Nurfatnilah, S.Pd
NIP. 570037753

Palu,
25-06-1978

P Islam

III/a

S.1

Kimia

Guru

1-01-2008

1-1-2008

Jl. Suprapto No. 16


G

68 Budi Sumarto
NIP.

Palu,
24-03-1975

L Islam

D.3

Seni Musik

GTT

1-06-2003

5-1-2009

Jl.Perjuangan
No38 F

69 A. Yulianty, S.Pd
NIP.

Ujung Pandasng,P Islam


04-07-1980

S.1

PPKn

GTT

2-01-2006

5-1-2009

Jl. Kartini No.53


Komp.Imigrasi

70 Sartika Ika Ningsih, S.Pd


NIP.

Palu,
24-10-1983

P Islam

S.1

BP

GTT

1-08-2007

5-1-2009

Jl. Asam II No. 61

71 Sarnaeni, S.Ag
NIP.

Patanyamang,
08-06-1972

P Islam

GTT

1-11-2005

5-1-2009

Jl. Towua No.208

72 Resny Pulung, S.P


NIP.

Palu,
13-08-1974

P Islam

S.1

Budidaya
Pertanian

GTT

3-01-2007

5-1-2009

BYN Bumi Roviga


Blk.

73 Fitria Prihatiny, S.Th


NIP.

Palu,
13-08-1974

P Kristen

S.1

Teologi
Pastoral

GTT

12-07-2008

5-1-2009

74 Yahim Rustin Montiley


NIP.

Korowalelo,
28-12-1964

L Kristen

SMA

IPS

GTT

5-01-2009

5-1-2009

454736

14
BTN Pengawu Blok
A3 No.16
Jl.Otista No.80

Jl. M. Thamrin
Lrg.I No.65 F

15

1
2
75 Rosmin Lawasa
NIP. 19540217 198003 2 004

3
Poso,
17-02-1954

4
5
P Islam

6
III/b

7
8
SMEA Tatabuku

ADUM

11
1-03-1980

12
1-4-2002

13
-

76 Marcopolo J.H.Kape
NIP. 19540212 197903 1 018

Peana,
12-02-1954

L Kristen III/b

SMA

IPS

1-03-1979

1-4-2001

482009

Jl. Lembu I No.165

77 Efarni
NIP. 19620602 198603 2 009

Palu,
02-06-1962

P Islam

III/b

SMA

IPS

1-03-1986

1-10-2006

452171

Jl. Moh. Hatta


No.33 Palu

78 K a l s u m
NIP. 19620926 198603 2 011

Palu,
26-09-1962

P Islam

III/b

SMA

IPS

TU

1-03-1986

1-10-2006

427019

Jl. Teluk Tolo No.


19 B

79 Suarman
NIP. 19640403 198603 1 045

Tanamodindi,
03-04-1964

L Islam

III/b

SMA

IPS

TU

1-03-1986

1-10-2006

80 Buana
NIP. 19661206 198602 2 002

Donggala,
06-12-1966

P Islam

III/a

SMA

IPS

TU

1-02-1986

1-10-2005

81 Wellem
NIP. 19590412 198103 1 020

Kantewu,
12-04-1959

L Kristen III/a

TU

Pel.Opertor Komp.

1-03-1981

1-10-2006

82 Z a i n a l
NIP. 19630506 199003 1 017

Palu,
06-05-1963

L Islam

III/a

SMA

IPS

TU

1-03-1990

1-10-2006

421191

Jl. Chairil Anwar


No19 Palu

83 Duraija
NIP. 19570829 198003 2 005

Palu,
29-08-1957

P Islam

II/d

SMA

IPS

TU

1-03-1980

1-10-2004

461489

BTN Pengawu

84 Yohanis
NIP. 19691107 200701 1 025

Ulusalu,
07-11-1969

L Kristen

II/a

SMA

IPS

TU

1-01-2007

1-12-2008

85 Endang Widiasanti
NIP. 19761002 200701 2 017

Palu,
02-10-1976

P Islam

II/a

SNA

IPA

TU

1-01-2007

1-12-2008

482885

86 Tamrin
NIP. 19740508 200701 1 015

Tanamodindi,
08-05-1974

L Islam

I/a

SD

Juru
Ketik

1-01-2007

1-12-2008

87 Brusli
NIP. 19791012 200701 1 005

Tinombo,
12-10-1979

L Islam

I/a

SD

Juru
Ketik

Pel. Inven.Barang Milik Daerah

1-01-2007

1-12-2008

47627279

Jl. Yos Sydarso

88 Indrawati
NIP.

Palu,
24-11-1985

L Islam

SMK

89 Nolvianti
NIP.

Palu,
13-04-1985

P Islam

90 Feriyanti
NIP.

Palu
13-05-1981

P Islam

91 Iskandar
NIP.

Birobuli,
07-05-1967

L Islam

SMEA Tatabuku

9
KTU
TU

10

Bendaha Pel. Bendahara


ra Rutin

14
Jl. Otto Iskandar
Dinata

Jl. Veteran

081341079525 BTN Pengawu


Jl. Kancil

Jl. Zebra
Jl. Anoa I No.58
Jl. Veteran No.117

Koperasi

Petugas Koperasi

2-7-2001

Jl. Tomolotutu
Lr.Delima No.68

MA

IPS

Konsums i Guru

8-10-2005

Jl.Moh.Yamin
Lr.Walet 41A

D.1

Informatika
Komp

Operator Komp.

2-1-2006

423435

Jl. Mantikulore

SMA

IPS

Satpam -

Palu. 10 Maret 2009


Kepala Sekolah

Drs. H. Muliadi Laguni, M.Si

Jl. Mutiara

15

10

11
12
13
NIP. 19640123 198601 1 002

14

15

PEMERINTA
DINAS PE
SMP NEG
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subrot

DAFTAR INDIVIDU GURU D


TAHU
KECAMAAN
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
JENIS LAPORAN

: PALU TIMUR
: SMP NEGERI 1 PALU
: Jl. Jend. Gatot Subroto No.34 Palu
: Laporan Triwulan

1
1

2
Rosmin Lawasa
NIP. 19540217 198003 2 004

Tempat dan
Tanggal Lahir
3
Poso,
17-02-1954

4
P

5
Islam

6
#REF!

PNS
Mnrt Gol.
6
III/b

Marcopolo J.H.Kape
NIP. 19540212 197903 1 018

Peana,
12-02-1954

Kristen

#REF!

III/b

Efarni
NIP. 19620602 198603 2 009

Palu,
02-06-1962

Islam

KTU

III/b

Kalsum
NIP. 19620926 198603 2 011

Palu,
26-09-1962

Islam

Perpustakaan

III/b

Suarman
NIP. 19640403 198603 1 045

Tanamodindi,
03-04-1964

Islam

TU

III/b

Buana
NIP. 19661206 198602 2 002

Donggala,
06-12-1966

Islam

Perpustakaan

III/a

Wellem
NIP. 19590412 198103 1 020

Kantewu,
12-04-1959

Kristen

TU

III/a

Zainal
NIP. 19630506 199003 1 017

Palu,
06-05-1963

Islam

TU

III/a

Duraija
NIP. 19570829 198003 2 005

Palu,
29-08-1957

Islam

mutasi

II/d

10

Yohanis
NIP. 19691107 200701 1 025

Ulusalu,
07-11-1969

Kristen

TU

II/a

11

Endang Widiasanti
NIP. 19761002 200701 2 017

Palu,
02-10-1976

Islam

TU

II/a

12

Tamrin
NIP. 19740508 200701 1 015

Tanamodindi,
08-05-1974

Islam

TU

I/a

No.

Nama / NIP

L/P

Agama

Jabatan

13

Brusli
NIP. 19791012 200701 1 005

Tinombo,
12-10-1979

Islam

TU

14

Indrawati
(Inda)

Palu,
24-11-1985

Islam

TU/PTT

15

Nolvianti

Palu,
13-04-1985

Islam

TU/PTT

16

Feriyanti

Palu
13-05-1981

Islam

TU/PTT

17

Iskandar

Birobuli,
07-05-1967

Islam

TU/PTT

Nur Rahmi,S.Sos.

Palu
30-05-1984

Islam

TU/PTT

Islam

TU/PTT

Muh. Salim

Suhartin Borman,SE

Mautong
23-03-1983

Zaitun

Palu
30-04-1973

Islam

TU/PTT

Fadlun Yulianti

Palu
14-07-1985

Islam

TU/PTT

Milda

Palu

Islam

TU/PTT

TU/PTT

2/7/1979
Lisyanti

Palu
31-07-1976

Islam

TU/PTT

Dorce J. Rante

Palu
-06-1975

Islam

TU/PTT

Sutamin

Palu
13-07-1976

Islam

TU/PTT

Zulkifli

Lasoani
9/7/1980

Islam

TU/PTT

Iskandar

Birobuli
7/5/1975
Tinombo
5/5/1979

Islam

TU/PTT

Islam

TU/PTT

Islam

TU/PTT

Lilian Meiske Lago

Nur Fiana

Palu
2/1/1989

I/a

Burhanudin Datau

Toli-toli
7/6/1990

Islam

TU/PTT

Moh. Rizal

Palu
- -1970

Islam

TU/PTT

Ridwan

Islam

TU/PTT

Rizki

Islam

TU/PTT

Juliadin

Islam

Gru Musik

PEMERINTAH KOTA PALU


DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 PALU
mat : Jl. Jend. Gatot Subroto No.34 Palu Telp. 0451 - 421792
DAFTAR INDIVIDU GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2008

PNS Mnrt Ijazah


Ijazah
Jabatan
Terakhir
Mnrt.Jurus
7
8
9
SMEA
Tatabuku KTU

Mata
Pelatihan yg.
TMT bertugas di
Jum lah jam mengajar
Pel.yg.
Penah diikuti Pertama Terakhir
10
11
12
13
14
01-3-1980
ADUM

SMA

IPS

TU

SMA

IPS

KTU

SMA

IPS

TU

01-3-1986

SMA

IPS

TU

01-3-1986

SMA

IPS

TU

06-07-1991

Tatabuku

TU

01-03-1981

SMA

IPS

TU

01-02-1990

SMA

IPS

TU

01-07-2000

SMA

IPS

TU

01-04-1992

SNA

IPA

TU

02-07-2001

Juru Ketik

15-07-1996

SMEA

SD

Pel.
Bendahara

01-3-1979

01-10-1990

SD

Juru Ketik

02-06-2005

PTT

04-02-2006

MA

PTT

08-01-2005

D.1

Informatika PTT
Komp

#REF!

IPS

02-06-2006

SMK

SMA

S1

S1

S1

SMEA

SMU

SMU

SMA

SMK

STM

SMK

SMA
SMU

SMA

Koperasi

Satpam

SMK

SMA

SMK

SMA

Telp.

rumah/ Hp Alamaty Rumah


15

16
Jl. Otto Iskandar
Dinata

482009

Jl. Lembu I
No.165

452171

Jl. Moh. Hatta


No.33 Palu

427019

Jl. Teluk Tolo


No. 19 B
Jl. Veteran

081341079525

BTN Pengawu

Jl. Kancil
421191

Jl. Chairil Anwar


No19 Palu

461489

BTN Pengawu

Jl. Zebra
482885

Jl. Anoa I No.58

Jl. Veteran
No.117

Ket.
17

47627279

Jl. Yos Sydarso

Jl. Tombolotutu
N0. 68
Jl.Moh.Yamin
Lr.Walet 41A

Jl. Mutiara

Jl. Sis Aljufri II


No. 2 Palu
Barat

PEMERINTAH KOTA PALU


DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 PALU

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No.34 Palu T


DAFTAR INDIVIDU GURU DAN TENAGA
TAHUN 2008
KECAMAAN
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
NOMOR TLP.SEKOLAH
JENIS LAPORAN

: PALU TIMUR
: SMP NEGERI 1 PALU
: Jl. Jend. Gatot Subroto No.34 Palu
: 0451 - 421792
: Laporan Triwulan

No.

Nama / NIP

Tempat
dan
Tanggal
3

L/P

Agama

Gol.

Ijazah
Terakhir

Jurusan

Hardi, S.Pd, M.Pd.


NIP. 19640123 198601 1 002

Banggai,
23-01-1964

Islam

IV/b

S.2

Administrasi
Publik

Drs. Joko Winarno


NIP. 19590621 198103 1 009

Klaten,
21-06-1959

Islam

IV/a

S.1

Matematika

Dindo Lago, S.Th.


NIP. 19510907 197503 1 006

Kulawi,
07-09-1951

Kristen

IV/a

S.1

PAK

Ilhamudin Timumun, S.Pd


NIP. 19660130 199003 1 006

Pomayagon,
30-01-1966

Islam

IV/a

S.1

BK

Mahrus, S.Pd
NIP. 19660326 199801 1 001

Banyuwangi,
26-03-1966

Islam

IV/a

S.1

Bhs.Indo

Idris, S.Pd
NIP. 19651013 198901 1 002

Lasoani,
13 -10-1965

Islam

III/d

S.1

Matematika

Andi Rahma Lembah, S.Pd


NIP. 19520424 197503 2 002

Donggala,
24-4-1952

Islam

IV/a

S.1

Ekonomi

Deetje Lumintang, S.Pd


NIP. 19581211 197703 2 002

Palu,
11-12-1958

Kristen

IV/a

S.1

Matematika

Sofian Saidi, S.Pd


NIP. 19620120 198411 1 001

Pewunu,
20-01-1962

Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo.

10

Zaimah, S.S
NIP. 19621222 198403 2 008

Sibalaya,
22-12-1962

Islam

IV/a

S.1

Bhs.&Sas.In
d

11

Meutia Rita Andi Mohtar, S.Pd


NIP. 19610925 198303 2 014

Poso
25-09-1961

Islam

IV/a

S.1

Matematika

12

Na'wah, S.Pd
NIP. 19580713 198203 2 004

Ampibabo,
13-07-1958

Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo.

13

Muaridja Madjalekka, S.Pd


NIP. 19611129 198203 2 006

Patangamang Camba,
P
Islam
29-11-1961

IV/a

S.1

Geografi

14

Eristiana Biludi, S.Pd


NIP. 19590403 198103 2 009

Gorontalo,
03-04-1959

Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo.

15

Nirwana Isa, S.Pd


NIP. 19580412 198103 2 006

Gorontalo,
12-04-1958

Islam

IV/a

S.1

IPS

16

Dra. Aisyah
NIP. 19641227 199003 2 012

Pinrang,
27-12-1964

Islam

IV/a

S.1

Tarbiyah

17

Sumargiyanti, S.Pd
NIP. 19560526 198003 2 005

Sleman,
26-05-1956

Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo

18

Drs. Hamran Ambo Saro, M.Pd Kampung Baru, L


NIP. 19690309 199403 1 009
09-03-1969

Islam

IV/a

S.1

Pend.
Olahraga

19

Drs. Mohamad Din


NIP. 19660304 199303 1 010

Uentanaga,
04-03-1966

Islam

IV/a

S.1

Tarbiyah

20

Ilman, S.Pd
NIP. 19640725 198703 1 010

Tondo,
25-07-1964

Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo

21

Dra. Nahria Hi. Haleko


NIP. 19610319 198601 2 001

Awo Kec.Una-una,

Islam

IV/a

S.1

Bhs.Inggris

22

Dra. Suhartini
NIP. 132122150

Maros,
12-04-1966

Islam

IV/a

S.1

Bhs. Indo.

23

Dra. Ery Ismaningtyas


NIP. 19650425 199403 2 004

0
25-04-1965

Islam

IV/a

S.1

Biologi

24

Meithy Ningsih.Soeriyanto, S.Pd Airmadidi,


NIP. 19600502 198301 2 003
02-05-1960

Islam

IV/a

S.1

IPA Biologi

25

Alwardah
NIP. 19631231 198601 2 020

Tamiang,
18-08-1963

Islam

IV/a

D.3

IPS

26

Lapi Dongalemba, S.Pd


NIP. 19560806 197903 2 007

Poso,
06-08-1956

Kristen

IV/a

S.1

Bhs.Indo.

27

Supri Dg. Pangapi, S.Pd


NIP. 19570806 197903 1 009

Palu,
06-08-1957

Islam

IV/a

S.1

Sejarah

28

Drs. I Made Sukarta, M.Si


NIP. 19640316 199703 1 002

Kuta Kb.Badung,L Bali Hindu


16-03-1964

IV/a

S.1

PPKn

29

Maryam S.Pd
NIP. 19660606 199003 2 031

Pewunu,
06-06-1966

Islam

IV/a

S.1

Bhs. Ingg.

30

Sugeng
NIP. 19540408 198403 1 007

Sleman,
08-04-1954

Islam

IV/a

D.3

Matematika

31

Margaretha A.Bawias, A.Md


NIP. 19510329 198003 2 003

Palu,
29-03-1951

Kristen

IV/a

D.1

Bhs. Indo

32

Dra. Hartati

Sinjai,

Islam

IV/a

S.1

BK

19-03-1961

BK
NIP. 19681231 199512 2 011

15-08-1968

33

Anik Mahmudah, S.Pd


NIP. 132148307

Donggala,
21-09-1967

Islam

IV/a

S.1

Biologi

34

Suriani, S.Pd
NIP. 19660405 199003 2 013

Donggala,
05-04-1966

Islam

IV/a

S.1

Bhs.Ingg.

35

Abdul Rasyid, M.Pd


NIP. 19661021 198803 1 004

Talise,
21-08-1966

Islam

IV/a

S.2

Bhs. Indo

36

Daud Sarandanna, S.Pd


NIP. 19570502 198301 1 002

Rantepao,
02-05-1957

Kristen

IV/a

S.1

Matematika

37

Syaiful Bahri, S.Pd


NIP. 19650915 198803 1 019

Jember,
15-09-1965

Islam

IV/a

S.1

Matematika

38

Isnawati Nurdin, S.Pd


NIP. 19711005 199601 2 002

Kolonedale,
05-10-1971

Islam

IV/a

S.1

Fisika

39

Agus, S.Pd
NIP. 19640729 198703 1 009

Tanggota,
29-07-1964

Islam

IV/a

S.1

Matematika

40

Bernard Lapian, S.Pd


NIP. 19491223 198103 1 001

Poso,
23-12-1949

Kristen

IV/a

S.1

PPKn

41

Hadi, M.Pd
NIP. 19681021 199203 1 006

Masamba,
21-10-1968

Islam

IV/a

S.2

Matematika

42

Yerfin Lagandesa, SPd


NIP. 19620228 198411 2 001

Poso,
28-02-1962

Kristen

III/d

S.1

Matematika

43

Asnani, SPd
NIP. 19630810 198601 2 009

Mamboro,
10-08-1963

Islam

III/d

S.1

Bhs. Inggris

44

Pancolo Budi Siswantoro, S.Pd Magelang,


NIP. 19660723 199403 1 006
23-07-1966

Islam

III/d

S.1

Matematika

45

Yati Sunarti Sri Rahayu, S.Pd


NIP. 19620430 198901 2 002

Ciamis
30-04-1962

Islam

III/d

S.1

Bhs. Inggris

46

Asrul, S.Pd
NIP. 19600505 198110 1 001

Toaya,
05-05-1960

Islam

III/d

S.1

Biologi

47

Herlina, S.Pd
NIP. 19671231 199303 2 049

Polmas,
31-12-1967

Islam

III/d

S.1

Pend.Geogr
afi

48

Nurwadi, SPd

Baebunta,
31-12-1963

Islam

III/d

S.1

Bhs.Ingg

49

Wahyuni, S.Pd
NIP. 19720604 199903 2 010

Palu,
04-06-1972

Islam

III/d

S.1

Bhs.Inggris

50

Emi Indra, S.Ag


NIP. 132206421

Soni,
13-07-1972

Islam

III/d

S.1

Pend. Agm.
Islam

51

Dra. Zubaedah
NIP. 19670220 199903 2 004

Ujung Pandang,P
20-02-1967

Islam

III/d

S.1

Psik. Pend.

52

Sri Rejeki Murtiana


NIP. 19640406 198703 2 018

Surakarta,
05-04-1964

Kristen

III/c

D.3

PAK

53

Quartus
NIP. 19561103 198601 1 002

Pinaesaan,
03-11-1956

Kristen

III/c

D.1

Pend.
Olahraga

54

Ni Made Martina, S.Pd


NIP. 19690530 199502 2 001

Tolai,
30-05-1969

Hindu

III/c

S.1

Matematika

55

Leny Ndeoha, S .Pak


NIP. 19750404 200003 2 003

Poso,
04-04-1975

Kristen

III/c

S.1

Pend.Agm.K
ri

56

Irma Daiyah, S.Pd


NIP. 19700422 199403 2 006

Jakarta,
22-04-1970

Islam

III/b

S.1

Fisika

57

Syamsuddin, S.Pd
NIP. 19720311 200212 1 006

Sinjai,
11-03-1972

Islam

III/d

S.1

Pend.
Kepelatihan

58

Agussalim, S.Pd
NIP. 19610817 199103 1 008

Parepare
17-08-1961

Islam

III/b

S.1

Bhs.&
Sastra

59

Haerul, S.Pd
NIP. 19740725 200312 1 007

Bulukumba,
25-07-1974

Islam

III/b

S.1

BP/ BK

60

Andi Ulfah H. Mahmud, S.Pd


NIP. 19720702 200501 2 013

Donggala,
02-07-1972

Islam

III/a

S.1

Bhs.Inggris

61

Yuhyi Rantesigi, S.Pd


NIP. 19731127 200604 2 015

Poso,
27-11-1973

Islam

III/a

S.1

Bhs.Inggris

62

Alfian, S.Pd
NIP. 19750602 200604 1 004

Palu,
02-06-1975

Islam

III/a

S.1

PPKn

63

Rahmat, S.Pd
NIP. 19720501 200604 1 024

Donggala,
01-05-1972

Islam

III/a

S.1

Pend.
Sejarah

64

Lutfi, S.Pd
NIP. 19811202 200604 1 008

Kayumalue,
02-12-1981

Islam

III/a

S.1

Pend.Fisika

65

Drs. Moh. Baso


NIP. 570033312

Sanrego,
02-05-1968

Islam

III/a

S.1

Tarbiyah

66

Admansi, S.Pd
NIP. 570037741

Palu,
06-01-1977

Islam

III/a

S.1

Bhs.Inggris

67

Nurfatnilah, S.Pd
NIP. 570037753

Palu,
25-06-1978

Islam

III/a

S.1

Kimia

68

Budi Sumarto
NIP.

Palu,
24-03-1975

Islam

D.3

Seni Musik

69

A. Yulianty, S.Pd
NIP.

Ujung Pandasng,
P
04-07-1980

Islam

S.1

PPKn

70

Sartika Ika Ningsih, S.Pd


NIP.

Palu,
24-10-1983

Islam

S.1

BP

71

Sarnaeni, S.Ag
NIP.

Patanyamang, P
08-06-1972

Islam

72

Resny Pulung, S.P


NIP.

Palu,
13-08-1974

Islam

S.1

Budidaya
Pertanian

73

Fitria Prihatiny, S.Th


NIP.

Palu,
13-08-1974

Kristen

S.1

Teologi
Pastoral

74

Yahim Rustin Montiley


NIP.

Korowalelo,
28-12-1964

Kristen

SMA

75

Rosmin Lawasa
NIP. 19540217 198003 2 004

Poso,
17-02-1954

Islam

III/b

SMEA

76

Marcopolo J.H.Kape
NIP. 19540212 197903 1 018

Peana,
12-02-1954

Kristen

III/b

SMA

IPS

77

Efarni
NIP. 19620602 198603 2 009

Palu,
02-06-1962

Islam

III/b

SMA

IPS

78

Kalsum
NIP. 19620926 198603 2 011

Palu,
26-09-1962

Islam

III/b

SMA

IPS

79

Suarman
NIP. 19640403 198603 1 045

Tanamodindi,
03-04-1964

Islam

III/b

SMA

IPS

80

Buana
NIP. 19661206 198602 2 002

Donggala,
06-12-1966

Islam

III/a

SMA

IPS

81

Wellem
NIP. 19590412 198103 1 020

Kantewu,
12-04-1959

Kristen

III/a

SMEA

82

Zainal
NIP. 19630506 199003 1 017

Palu,
06-05-1963

Islam

III/a

SMA

IPS

83

Duraija
NIP. 19570829 198003 2 005

Palu,
29-08-1957

Islam

II/d

SMA

IPS

84

Yohanis
NIP. 19691107 200701 1 025

Ulusalu,
07-11-1969

Kristen

II/a

SMA

IPS

85

Endang Widiasanti
NIP. 19761002 200701 2 017

Palu,
02-10-1976

Islam

II/a

SNA

IPA

86

Tamrin
NIP. 19740508 200701 1 015

Tanamodindi,
08-05-1974

Islam

I/a

SD

87

Brusli
NIP. 19791012 200701 1 005

Tinombo,
12-10-1979

Islam

I/a

SD

88

Indrawati
NIP.

Palu,
24-11-1985

Islam

SMK

89

Nolvianti
NIP.

Palu,
13-04-1985

Islam

MA

IPS

90

Feriyanti

Palu

Islam

D.1

Informatika
Komp

IPS

Tatabuku

Tatabuku

Koperasi

91

NIP.

13-05-1981

Iskandar
NIP.

Birobuli,
07-05-1967

Informatika
Komp
L

Islam

SMA

IPS

RINTAH KOTA PALU


AS PENDIDIKAN

NEGERI 1 PALU

ubroto No.34 Palu Telp. 0451 - 421792

URU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


TAHUN 2008

Jabatan

Pelatihan yg. Penah diikuti

10

TMT
SK
SK
Pertama Terakhir
11
12

No. Hp.
Dan
No.Telp
13

Alamat Rumah

Ket.

14

15

1-1-1986 1-4-2005 487809 BTN Baliase Blok


Kasek Berbasis Kompetensi
Manajemen SMP
AR 22 Palu
GMP Berbasis Kompetensi
1-03-1981 1-10-2002 462882 BTN Silae:
Wakasek Pelat.Inst.PKLH
WorkShop CTL
Jl.Poso No.103
Pelat. Calon Pelatih Guru Mata
1-03-1975 1-10-2003 4713449 Jl. Kancil 44
Wakasek Orientasi Pemb.Guru PAK
Humas WorkSHop Pelak.KTSP
Kepsek

1-03-1990 1-4-2008
Wakasek Pelatihan Instruktur IMTAK
Kesiswaa Pelatihan Guru BP/BK di Jakarta

427680

BTN Lasoani

Wakasek Sosialisasi RSBI SMPN 1 Palu 1-1-1998 1-4-2006081341047133


BTN Baliase
Kurikulum MGMP Bhs.Indo
WorkShop KTSP
1-01-1989 1-10-2005 4705894 Jl.Tekukur: No.8
Wakasek Pel. Guru Berbasis
Sarpras
Kawatuna
Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Pel.GMP Ekonomi
Pel.Peng Model CTL
TOT Standarrisasi Pres.
Pel. Guru Berbasis
Pel. Kompetensi Tenaga

1-03-1975 1-10-2002

481304

BTN Banteng
Blok I No.10

1-03-1977 1-10-2002

428058

Jl. M.T.Haryono
No. 30

TOT Guru Mat.Pel.


TOT Baca Tulis
Sosialisasi KBK
Pel.Penulisan Cerita Pendek
MGMP Nhs. Indo
Training Penerapan Model
Ujicoba CTL
Pel. Bimbingan Tehnis MIPA
WorkShop Rintisan SBI
Pel. KBK Bhs.Indo.
Pel. TOT
Workshop CTL dan KTSP

1-11-1984 1-10-2003

488554

Perums Tnggd
Jln.Eboni Blok A

1-03-1984 1-4-2004

460184

Perum.Balaroa:
Jl.Kana

1-03-1983 1-4-2004

481864

Jl.Garuda II

1-03-1982 1-10-2004

460609

BTN Palu
Permai: Blok AI

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Workshop KTSP
Pel. Instruk. IPS Geo
Pel. Kompetensi
KBK
Sertifikat Workshop KTSP
Sertifikat Kursus Bahasa
TOT Mata Pel.
TOT KBK
Workshop KTSP
Pel.Metode Qira'ah Baca
WorkShop Pengemb.Metode
WorkShop GMP Pend.Agama
Pel. Guru M.P
Pel.Guru Bhs.Indo.
Pelatihan Guru Bahasa
Pend.Pel.Pemandu Bakat
Pel.Keterlak.Kur. 2004
Simposium Guru Tk.Nas
Pel.Keterlak. KBK SSN 2005
Pel.Tenaga Tekh.Kegm.
Work.Tim Pengemb.Kur
Pel.Keterlak. KBK SSN 2005
Pel.Keg.Pengembangan Model
Pel.Komputer Pket.Excel
MGMP Gugus Sek.SLTP
Pelat. KBK
Pel.Tk. Lanj. B.Ingg.
Persiapan Pelak.CTL.
Pel. Guru M.Pel.
Workshop KTSP
Pel. Guru M.Pel
Pemantapan GMP IPA Kota

1-03-1982 1-10-2004

481259

Jl. Towua 208

1-03-1981 1-10-2004

451045

Jl.Otista Lr.:
Lestari No.2

.
1-03-1981 1-10-2004 4705023 BTN Silae:
Jl.Poso No.104
1-03-1990 1-4-2005

487545

Peruimnas :
Tinggede

1-03-1980 1-4-2005

457167

Jl. Tombolotutu:
Lr.Kalantaro No.5

.
1-03-1994 1-10-2005 4703009 BTN Palupi
Permai Blk.V
1-03-1993 1-10-2005

465006

Jl. Lasoso Lr.6A

1-03-1987 1-10-2005
081341235166
Jl. Dewi Sartika:
Lr. Kenangan 22
1-01-1986 1-1-2006

462070

Jl. Manggis
No.60 A

1-12-1994 1-4-2006

482096

Jl. Towua

1-03-1994 1-4-2006
.

481108

Jl.Zebra No. 64 B

Akselerasi
MGMP Biologi
SSN
Inovasi Pengajaran
Pel. Kompetensi II
Pel. Kompetensi III
TOT Guru M. Pel
Workshop Pengemb.Kur.

1-01-1983 1-4-2006

482692

Jl.Zebra I A: No.
2A

1-01-1986 1-4-2006

BTN Tinggede

1-03-1979 1-4-2006

455927

Jl.Setia Budi:
Lr.Perjuangan

Guru

Pel. Guru M.Pel


Workshop KBK

1-03-1979 1-10-2006

Jl. Bayu No.2:


Mamboro

Guru

Pel.Keterlak.Kur. 2004
Workshop KTSP
Pel. A
Uji Coba {erangkat CTL
Uji Coba {erangkat CTL
Pemantapan CTL
Penyusunan Silabus
Workshop KTSP
MGMP Matematika
WorkShop KTSP Prog.SSN
Diklat Pembinaan Seni dan

1-03-1997 1-10-2006

483912

Jl.Tanggul S.

1-03-1990 1-10-2006

1-03-1980 1-10-2006

424277

Jl. Monginsidi:
Lr.V No.2

Diklat Profesi Pendidik

1-12-1995 1-4-2007

Jl. Dewi Sartika


Lr.Kenangan

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

BTN Tinggede

1-03-1984 1-10-2006 4708158 BTN Silae:


Jl.Tolitoli II 62

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Sosialisasi RSBI
Lokakarya Peninj.Kurikulum
WorkShop Pembinaan Profesi
Diklat Fasilitator PMR
In House Training Pener.
Diklat Mutu Pend.& Anggaran
MGMP Bhs.Ingg
WorkShop CTL dan KTSP
Pel. Instruktur Workshop
Workshop TOT BINTEK KTSP
Diklat Peningkatan
Pel.Guru Mata Pelajaran

Jl. Dewi Sartika


Lr.Kenangan
1-01-1996 1-4-2007

452655

Jl. Moh Hatta

1-03-1990 1-4-200708152344789Jl. Purnawirawan


1-03-1988 1-10-2007

451142

Jl. Suprapto No.8

1-1-1983 1-10-2007

455866

Jl. Otista IV: Lr.I


No.1

Workshop Kurikulum Berbasis 1-03-1988 1-4-2008


Pelatihan Sistem Pengujian
Pelatihan Guru Mata Pelajaran
1-01-1996 1-4-2008
Diklat Kompetensi Tenaga
Pel.Guru Pemb. LCTF Tkt.

460237

Jl. Diponegoro

Jl. Tg.Balantak
No.5 B

Guru

Workshop Matematika KTSP 1-03-1987 1-10-200808124139792Jl.Assam III:


Workshop Kurikulum Berbasis
Duyu

Guru

Workshop KTSP Tahun


Pelatihan SKJ 2004

Guru

1-03-1992 1-10-20080816240812BTN Palupi


Workshop KBK
Workshop pelaksanaan KTSP
Penyusunan KTSP
Pel. Pengembangan Mertode 1-11-1984 1-4-2005 428727 Jl.Dewi Sartika
MGMP Mstematika SMP
WorkShop Pengemb.Metode
Workshop Strategi Kemitraan 1-01-1986 1-10-2005 4700448 Jl.Sisingamangar
Worksho KTSP
aja: Lr.Simaja

Guru

Guru

1-03-1981 1-10-2008

Guru

Workshop KBK Tahun


Workshop KTSP Tahun

1-03-1994 1-10-2006

Guru

MGMP B.Ing
Workshop Radio Engglish

1-1-1989 1-10-2006
081524534456
Jl. Mutiara

Guru

Penyusunan Silabus KBK


Pemantapan Kerja Guru IPA
Workshop KBK
Diklat Karya Profesi Guru
GMP IPS SMTR Genap
Kajian Kritis Sistem Evaluasi
Diklat Bim.Teknis MIPA
MGMP B.Ing
WorkShop KTSP
Pemantapan Uji Coba Pemb.
TOT GMP B. Inggris

1-10-1981 1-10-2006

451224

BTN Lasoani

1-03-1993 1-4-2007

481395

Jl. Basuki
Rahmat Lr.I

1-11-1984 1-4-2007

428578

Jl.Ahmad
Dahlan: Aspol

1-03-1999 1-4-2008

461236

Jl.Cemara

Duklat Kompetensi Tenaga


Diklat Mutu Pend. & Angg.
Pel. Inovasi & Kreat. Guru
Diklat Profesional Pend.
Workshop CTL dan KTSP

1-02-1998 1-4-2008

Jl. Miangas III


No. 6

1-03-1999 1-4-2008

429312

Jl. Rambutan
No.28

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

423819

Jl. Sultan
Hasanudin

Jl. Sutomo No.9

Guru

MGMP SMP/MTs
Pel. Peningkaan Kualitas
In House Training Model

1-03-1987 1-4-2008

491987

Guru

Senam Kesegaran Jasmani

1-01-1986 1-4-2005

Guru

Diklat Karya Profesi


Workshop Strategi Kemitraan
Workshop KTSP
Penataran Guru Agm Kristen
Workshop Kurikulum KTSP

1-02-1995 1-4-2005

411049

Jl.Manunggal II

1-03-2000 1-10-2008

423485

Jl. Nusa Indah

Pelat. Inovasi CTL


- Sertifkkat Uji Coba Perangkat
Pemb. CTL Fisika
Manajemen Olah Raga
Pelatih Guru Pengembang
KTSP Penjas Olah Raga dan
Diklat Pemantapan Guru Seni
Workshop Strategi Komite
Pel. Menyusun Sistem
Workshop CTL dan KTSP
Lokakarya KBK

1-03-1994 1-4-2004

429116

Jl.
Sisingamangaraj

1-12-2002 1-4-2006
.
.
1-03-1991 1-4-2006

461924

Jl. Asam I Lor.


Melati No. 10

461924

Jl. Juanda No.7

1-12-2003 1-4-2007

BTN Pengawu
Blok A3 No.16

Guru

1-01-2005 1-2-2006

453134

Jl.Otista No.80

Guru

Sosialisasi RSBI

1-04-2006 1-6-2007081341344349
Jl.Domba
Lrg.Melati No.5

Guru

1-04-2006 1-6-2007 423242 Jl. Sisaljdufri II


o85239987227
No.2

Guru

Sosialisasi RSBI

1-04-2006 1-6-2007

Guru

1-04-2006 1-6-2007
Diklat Kompetensi Tenaga
Pel. Aplikasi Belajar Kooperatif

Jl. Miangas I
No.3

Guru

1-01-2007 1-12-2008

Guru

1-01-2008 1-1-2008

Jl.Emisaelan

Guru

1-01-2008 1-1-2008

Jl. Suprapto No.


16 G

GTT

1-06-2003 5-1-2009

Jl.Perjuangan
No38 F

GTT

2-01-2006 5-1-2009

Jl. Kartini No.53


Komp.Imigrasi

GTT

1-08-2007 5-1-2009

Jl. Asam II No.


61

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

481395

Jl. G.Sidole I:
No.23
Jl. Towua I No.53

Jl. Anggrek No.5


Kel.Buluri

GTT

1-11-2005 5-1-2009

Jl. Towua No.208

GTT

3-01-2007 5-1-2009

BYN Bumi
Roviga Blk.

GTT

12-07-2008 5-1-2009

GTT

5-01-2009 5-1-2009

454736

KTU

ADUM

1-03-1980 1-4-2002

1-03-1979 1-4-2001

482009

Jl. Lembu I
No.165

1-03-1986 1-10-2006

452171

Jl. Moh. Hatta


No.33 Palu
Jl. Teluk Tolo No.
19 B

TU

Bendahar Pel. Bendahara


a Rutin

Jl. M. Thamrin
Lrg.I No.65 F
Jl. Otto Iskandar
Dinata

TU

1-03-1986 1-10-2006

427019

TU

1-03-1986 1-10-2006

TU

1-02-1986 1-10-2005
081341079525
BTN Pengawu

TU

Pel.Opertor Komp.

1-03-1981 1-10-2006

TU

1-03-1990 1-10-2006

421191

Jl. Chairil Anwar


No19 Palu

TU

1-03-1980 1-10-2004

461489

BTN Pengawu

TU

1-01-2007 1-12-2008

TU

1-01-2007 1-12-2008

482885

Juru Ketik -

1-01-2007 1-12-2008

Jl. Veteran

Jl. Kancil

Jl. Zebra

Jl. Anoa I No.58

Jl. Veteran
No.117

Juru Ketik Pel. Inven.Barang Milik Daerah 1-01-2007 1-12-2008 47627279 Jl. Yos Sydarso

Petugas Koperasi

2-7-2001

Jl. Tomolotutu
Lr.Delima No.68

Konsumsi Guru Peg.

8-10-2005

Jl.Moh.Yamin
Lr.Walet 41A

Operator Komp.

2-1-2006

423435

Jl. Mantikulore

Operator
Komp.
Satpam

Jl. Mantikulore

Palu. 10 Maret 2009


Kepala Sekolah

Drs. H. Muliadi Laguni, M.Si


NIP. 19640123 198601 1 002

Jl. Mutiara

PEMERINTAH KOTA PALU


DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 PALU
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No.34 Palu Telp.

DAFTAR INDIVIDU GURU DAN TENAGA KEPE


TAHUN 2008
KECAMAAN
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
JENIS LAPORAN

: PALU TIMUR
: SMP NEGERI 1 PALU
: Jl. Jend. Gatot Subroto No.34 Palu
: Laporan Triwulan

Tempat
dan
1
2
3
1 Efarni
Palu,
NIP. 19620602 198603 2 009 02-06-1962

No.

Nama / NIP

L/P

Agama

Jabatan

4
P

5
Islam

6
KTU

PNS Mnrt PNS Mnrt


Gol.
Ijazah
6
7
III/b
SMA

Kalsum
Palu,
NIP. 19620926 198603 2 011 26-09-1962

Islam

Perpustak
aan

III/b

SMA

Suarman
Tanamodindi,
NIP. 19640403 198603 1 045 03-04-1964

Islam

TU

III/b

SMA

Buana
Donggala,
NIP. 19661206 198602 2 002 06-12-1966

Islam

Perpustak
aan

III/a

SMA

Wellem
Kantewu,
NIP. 19590412 198103 1 020 12-04-1959

Kristen

TU

III/a

SMEA

Zainal
Palu,
NIP. 19630506 199003 1 017 06-05-1963

Islam

TU

III/a

SMA

7 Yohanis
Ulusalu,
NIP. 19691107 200701 1 025 07-11-1969

Kristen

TU

II/a

SMA

8 Endang Widiasanti
Palu,
NIP. 19761002 200701 2 017 02-10-1976

Islam

TU

II/a

SNA

9 Tamrin
Tanamodindi,
NIP. 19740508 200701 1 015 08-05-1974

Islam

TU

I/a

SD

10 Brusli
Tinombo,
NIP. 19791012 200701 1 005 12-10-1979

Islam

TU

I/a

SD

11 Indrawati
(Inda)

Palu,
24-11-1985

Islam

TU/PTT

SMK

12 Nolvianti

Palu,
13-04-1985

Islam

TU/PTT

MA

13 Feriyanti

Palu
13-05-1981

Islam

TU/PTT

D.1

14 Iskandar

Birobuli,
07-05-1967

Islam

TU/PTT

SMA

Islam

TU/PTT

S1

Islam

TU/PTT

S1

TU/PTT

S1

15 Nur Rahmi,S.Sos.

Palu
P
30-05-1984

16 Muh. Salim

17 Suhartin Borman,SE

Mautong
23-03-1983

18 Zaitun

Palu
30-04-1973

Islam

TU/PTT

SMEA

19 Fadlun Yulianti

Palu
14-07-1985

Islam

TU/PTT

SMU

20 Milda

Palu
2/7/1979

Islam

TU/PTT

SMU

21 Lisyanti

Palu
31-07-1976

Islam

TU/PTT

SMA

22 Dorce J. Rante

Palu
-06-1975

Islam

TU/PTT

SMK

23 Sutamin

Palu
13-07-1976

Islam

TU/PTT

STM

24 Zulkifli

Lasoani
9/7/1980

Islam

TU/PTT

SMK

25 Iskandar

Birobuli
7/5/1975
Tinombo
5/5/1979

Islam

TU/PTT

SMA

Islam

TU/PTT

SMU

26 Lilian Meiske Lago

27 Nur Fiana

Palu
2/1/1989

Islam

TU/PTT

SMA

28 Burhanudin Datau

Toli-toli
7/6/1990

Islam

TU/PTT

SMK

29 Moh. Rizal

Palu
- -1970

Islam

TU/PTT

30 Ridwan

Islam

TU/PTT

SMA

31 Rizki

Islam

TU/PTT

SMK

32 Juliadin

Islam

Gru Musik

SMA

ERINTAH KOTA PALU


NAS PENDIDIKAN
MP NEGERI 1 PALU
Subroto No.34 Palu Telp. 0451 - 421792

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


TAHUN 2008

Ijazah
Jabatan
Mnrt.Juru
8
9
IPS
KTU

Mata
Pel.yg.
10
-

Jum lah
jam
11
-

Pelatihan
TMT bertugas di
Telp.
Alamaty
yg. Penah Pertama Terakhir rumah/ Hp Rumah
12
13
14
15
16
01-10-1990
452171 Jl. Moh.
Pel.
Bendahar
Hatta

IPS

TU

01-3-1986

IPS

TU

01-3-1986

IPS

TU

06-07-1991

081341079525
BTN
Pengawu

Tatabuku TU

01-03-1981

Jl. Kancil

IPS

TU

01-02-1990

IPS

TU

01-04-1992

IPA

TU

02-07-2001

Juru Ketik

15-07-1996

Jl.
Veteran

Juru Ketik

02-06-2005

47627279 Jl. Yos


Sydarso

PTT

04-02-2006

Jl.
Tombolot

PTT

08-01-2005

Jl.Moh.Ya
min

Koperasi

427019

Jl. Teluk
Tolo No.
Jl.
Veteran

421191

Jl. Chairil
Anwar

Jl. Zebra

482885

Jl. Anoa I
No.58

Ket.
17

Informatik PTT
a Komp

#REF!

IPS

02-06-2006

Satpam

Jl. Mutiara

Jl. Sis Aljufri II


No. 2 Palu
Barat

Nama / NIP

No. Hp. Dan No.Telp Rumah

Alamat Rumah

13

14

Hardi, S.Pd, M.Pd.


NIP. 19640123 198601 1 002

487809

BTN Baliase Blok AR


22 Palu

Drs. Joko Winarno


NIP. 19590621 198103 1 009

462882

BTN Silae: Jl.Poso


No.103

Dindo Lago, S.Th.


NIP. 19510907 197503 1 006

4713449

Jl. Kancil 44

Ilhamudin Timumun, S.Pd


NIP. 19660130 199003 1 006

427680

BTN Lasoani

Mahrus, S.Pd
NIP. 19660326 199801 1 001

081341047133

BTN Baliase

Idris, S.Pd
NIP. 19651013 198901 1 002

4705894

Jl.Tekukur: No.8
Kawatuna

Andi Rahma Lembah, S.Pd


NIP. 19520424 197503 2 002

481304

BTN Banteng Blok I


No.10

Deetje Lumintang, S.Pd


NIP. 19581211 197703 2 002

428058

Jl. M.T.Haryono No. 30

Sofian Saidi, S.Pd


NIP. 19620120 198411 1 001

488554

Perums Tnggd
Jln.Eboni Blok A No.60

Zaimah, S.S
NIP. 19621222 198403 2 008

460184

Perum.Balaroa: Jl.Kana

Meutia Rita Andi Mohtar, S.Pd


NIP. 19610925 198303 2 014

481864

Jl.Garuda II

Na'wah, S.Pd
NIP. 19580713 198203 2 004

460609

BTN Palu Permai: Blok


AI No.1

Muaridja Madjalekka, S.Pd


NIP. 19611129 198203 2 006

481259

Jl. Towua 208

Eristiana Biludi, S.Pd


NIP. 19590403 198103 2 009

451045

Jl.Otista Lr.: Lestari


No.2

Nirwana Isa, S.Pd


NIP. 19580412 198103 2 006

4705023

BTN Silae: Jl.Poso


No.104

Dra. Aisyah
NIP. 19641227 199003 2 012

487545

Peruimnas : Tinggede

Sumargiyanti, S.Pd
NIP. 19560526 198003 2 005

457167

Jl. Tombolotutu:
Lr.Kalantaro No.5

Drs. Hamran Ambo Saro, M.Pd


NIP. 19690309 199403 1 009

4703009

BTN Palupi Permai


Blk.V No.8

Drs. Mohamad Din


NIP. 19660304 199303 1 010

465006

Jl. Lasoso Lr.6A

Ilman, S.Pd
NIP. 19640725 198703 1 010

081341235166

Jl. Dewi Sartika: Lr.


Kenangan 22

Dra. Nahria Hi. Haleko


NIP. 19610319 198601 2 001

462070

Jl. Manggis No.60 A

Dra. Suhartini
NIP. 132122150

482096

Jl. Towua

Dra. Ery Ismaningtyas


NIP. 19650425 199403 2 004

481108

Jl.Zebra No. 64 B

Meithy Ningsih.Soeriyanto, S.Pd


NIP. 19600502 198301 2 003

482692

Jl.Zebra I A: No. 2 A

Alwardah
NIP. 19631231 198601 2 020

BTN Tinggede

Lapi Dongalemba, S.Pd


NIP. 19560806 197903 2 007

455927

Jl.Setia Budi:
Lr.Perjuangan

Supri Dg. Pangapi, S.Pd


NIP. 19570806 197903 1 009

Jl. Bayu No.2:


Mamboro

Drs. I Made Sukarta, M.Si


NIP. 19640316 199703 1 002

483912

Jl.Tanggul S.

Maryam S.Pd
NIP. 19660606 199003 2 031

Sugeng
NIP. 19540408 198403 1 007

4708158

BTN Silae: Jl.Tolitoli II


62

Margaretha A.Bawias, A.Md


NIP. 19510329 198003 2 003

424277

Jl. Monginsidi: Lr.V


No.2

Dra. Hartati
NIP. 19681231 199512 2 011

Anik Mahmudah, S.Pd


NIP. 132148307

452655

BTN Tinggede

Jl. Dewi Sartika


Lr.Kenangan
Jl. Moh Hatta

Suriani, S.Pd
NIP. 19660405 199003 2 013

08152344789

Jl. Purnawirawan

Abdul Rasyid, M.Pd


NIP. 19661021 198803 1 004

451142

Jl. Suprapto No.8

Daud Sarandanna, S.Pd

455866

Jl. Otista IV: Lr.I No.1

Jl. Otista IV: Lr.I No.1


NIP. 19570502 198301 1 002
Syaiful Bahri, S.Pd
NIP. 19650915 198803 1 019

460237

Isnawati Nurdin, S.Pd


NIP. 19711005 199601 2 002

Agus, S.Pd
NIP. 19640729 198703 1 009

08124139792

Bernard Lapian, S.Pd


NIP. 19491223 198103 1 001

Hadi, M.Pd
NIP. 19681021 199203 1 006

0816240812

Yerfin Lagandesa, SPd


NIP. 19620228 198411 2 001

428727

Jl.Dewi Sartika

Asnani, SPd
NIP. 19630810 198601 2 009

4700448

Jl.Sisingamangaraja:
Lr.Simaja

Pancolo Budi Siswantoro, S.Pd


NIP. 19660723 199403 1 006

423819

Jl. Sutomo No.9

Jl. Diponegoro

Jl. Tg.Balantak No.5 B

Jl.Assam III: Duyu

Jl. Sultan Hasanudin

BTN Palupi

Yati Sunarti Sri Rahayu, S.Pd


NIP. 19620430 198901 2 002

081524534456

Asrul, S.Pd
NIP. 19600505 198110 1 001

451224

BTN Lasoani

Herlina, S.Pd
NIP. 19671231 199303 2 049

481395

Jl. Basuki Rahmat Lr.I


No.10

Nurwadi, SPd

428578

Jl.Ahmad Dahlan:
Aspol

Wahyuni, S.Pd
NIP. 19720604 199903 2 010

461236

Jl.Cemara

Emi Indra, S.Ag


NIP. 132206421

Jl. Mutiara

Jl. Miangas III No. 6

Dra. Zubaedah
NIP. 19670220 199903 2 004

429312

Jl. Rambutan No.28

Sri Rejeki Murtiana


NIP. 19640406 198703 2 018

491987

Jl. G.Sidole I: No.23

Quartus
NIP. 19561103 198601 1 002

Ni Made Martina, S.Pd


NIP. 19690530 199502 2 001

411049

Jl. Towua I No.53

Jl.Manunggal II

Leny Ndeoha, S .Pak


NIP. 19750404 200003 2 003

423485

Jl. Nusa Indah

Irma Daiyah, S.Pd


NIP. 19700422 199403 2 006

429116

Jl. Sisingamangaraja

Syamsuddin, S.Pd
NIP. 19720311 200212 1 006

461924

Jl. Asam I Lor. Melati


No. 10

Agussalim, S.Pd
NIP. 19610817 199103 1 008

461924

Jl. Juanda No.7

Haerul, S.Pd
NIP. 19740725 200312 1 007

Andi Ulfah H. Mahmud, S.Pd


NIP. 19720702 200501 2 013

453134

Yuhyi Rantesigi, S.Pd


NIP. 19731127 200604 2 015

081341344349

Jl.Domba Lrg.Melati
No.5

Alfian, S.Pd
NIP. 19750602 200604 1 004

423242
o85239987227

Jl. Sisaljdufri II No.2

Rahmat, S.Pd
NIP. 19720501 200604 1 024

481395

Jl. Anggrek No.5


Kel.Buluri

Lutfi, S.Pd
NIP. 19811202 200604 1 008

Jl. Miangas I No.3

Drs. Moh. Baso


NIP. 570033312

Admansi, S.Pd
NIP. 570037741

Jl.Emisaelan

Nurfatnilah, S.Pd
NIP. 570037753

Jl. Suprapto No. 16 G

Budi Sumarto
NIP.

Jl.Perjuangan No38 F

A. Yulianty, S.Pd
NIP.

Jl. Kartini No.53


Komp.Imigrasi

Sartika Ika Ningsih, S.Pd


NIP.

Jl. Asam II No. 61

Sarnaeni, S.Ag
NIP.

Jl. Towua No.208

Resny Pulung, S.P


NIP.

BYN Bumi Roviga Blk.

BTN Pengawu Blok A3


No.16
Jl.Otista No.80

Fitria Prihatiny, S.Th


NIP.
Yahim Rustin Montiley
NIP.

454736

Jl. M. Thamrin Lrg.I


No.65 F

Rosmin Lawasa
NIP. 19540217 198003 2 004

Marcopolo J.H.Kape
NIP. 19540212 197903 1 018

482009

Jl. Lembu I No.165

Efarni
NIP. 19620602 198603 2 009

452171

Jl. Moh. Hatta No.33


Palu

Kalsum
NIP. 19620926 198603 2 011

427019

Jl. Teluk Tolo No. 19 B

Suarman
NIP. 19640403 198603 1 045

Buana
NIP. 19661206 198602 2 002

081341079525

Wellem
NIP. 19590412 198103 1 020

Zainal
NIP. 19630506 199003 1 017

421191

Jl. Chairil Anwar No19


Palu

Duraija
NIP. 19570829 198003 2 005

461489

BTN Pengawu

Yohanis
NIP. 19691107 200701 1 025

Endang Widiasanti
NIP. 19761002 200701 2 017

482885

Tamrin
NIP. 19740508 200701 1 015

Brusli
NIP. 19791012 200701 1 005

47627279

Jl. Yos Sydarso

Indrawati
NIP.

Jl. Tomolotutu
Lr.Delima No.68

Nolvianti
NIP.

Jl.Moh.Yamin Lr.Walet
41A

Feriyanti
NIP.

423435

Iskandar

Jl. Otto Iskandar Dinata

Jl. Veteran

BTN Pengawu

Jl. Kancil

Jl. Zebra

Jl. Anoa I No.58

Jl. Veteran No.117

Jl. Mantikulore

Jl. Mutiara

Jl. Mutiara
NIP.