Anda di halaman 1dari 2

Adakah roh dan jasad dibangkitkan pada hari kiamat Manusia ketika meninggal dan dibangkitkan, apakah dalam

bentuk rohnya saja atau dibangkitkan dengan jasadnya (berdaging dan bertulang)? Mohon penjelasan dan dalilnya. Jawab: Tidak diragukan bahawa pada hari kiamat roh mempunyai keterkaitan dengan jasad manusia saat ini. Hal tersebut ditunjukkan oleh sejumlah dalil. Pertama, firman Allah Tal tentang keadaan orang yang tidak berinfaq pada hari kiamat, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka. [At-Taubah: 35] Perhatikan bagaimana seksaan diarahkan kepada beberapa bahhagian dari jasad. Kedua, hadis Rasulullah sallallhu alaihi wa sallam, Celakalah tumit-tumit dari api neraka. [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari beberapa sahabat] Ketiga, hadis lain, Rasulullah sallallhu alaihi wa sallam bersabda, Sarung yang melewati kedua mata kaki adalah dalam neraka. [Diriwayatkan oleh Al-Bukhary dari Abu Hurairah] Keempat, dalam hadis Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallhu alaihi wa sallam pernah melihat seorang lelaki yang memakai cincin dari emas, kemudian beliau menanggalkan dan melemparnya, seraya berkata,

Salah seorang dari kalian sengaja (mengambil) segenggam bara api, lalu meletakkannya pada tangannya. [Diriwayatkan oleh Muslim] Tiga hadits di atas adalah penegasan bahwa siksaan pada seorang manusia pada hari kiamat memiliki keterkaitan dengan jasadnya. Syarah Riyadhush Shalihin karya Syaikh Ibnu Utsaimin 2/337-338 Syaikhul Islam berkata, Kemudian apabila terjadi hari kiamat, roh-roh akan dikembalikan ke jasad-jasadnya, dan mereka akan berdiri dari kubur mereka. Pengembalian badan-badan adalah hal yang disepakati di kalangan kaum muslimin, yahudi, dan nashara. Seluruh hal ini adalah perkara yang disepakati di kalangan ulama hadis dan sunnah. Majm Al-Fatwa 4/284