Anda di halaman 1dari 2

Tarikh

: : : : : : : :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 03 JANUARI 2014 Hari

Jumaat

Mata pelajaran Kelas Masa Tema Tajuk


Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

: :

Pengisian Kurikulum

Media/BBB/ABM Refleksi

: : : : : : : : :

Bahasa Malaysia 2 Angsana (28 orang) 8.10 9.40 am (90 minit) Keluarga Harmoni Hari Keluarga 2.2 : Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 : Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2 : Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.4 : Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. EMK : Kreativiti dan inovasi Ilmu : PM, DM, DST Nilai : Kasih sayang, hormat-menghormati, kerjasama KBT/KB : Mengumpulkan dan mengelaskan BCB : Bacaan insentif KP : Muzik Kontekstual : Menghubungkait Buku Teks, buku aktiviti, buku latihan

Catatan

Tarikh

: : : : : : : :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 03 JANUARI 2014 Hari

Jumaat

Mata pelajaran Kelas Masa Tema Tajuk


Subtopik

Hasil Pembelajaran

: : Media/BBB/ABM Refleksi : :

Kajian Tempatan 5 Angsana (24 orang) 10.30 11.30 am (60 minit) Mengenal Negara Kita Lokasi Malaysia : a) Di Asia Tenggara i Kedudukan Malaysia berpandukan arah mata angin ii : Kedudukan Malaysia dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : 1 : Menyatakan kedudukan Malaysia pada peta Asia Tenggara berpandukan arah mata angin 2 : Menyatakan kedudukan Malaysia pada peta Asia 3 : Menyenaraikan Negara di Asia Tenggara yang berjiran dengan Malaysia Buku Teks, buku aktiviti, buku latihan

Catatan