Anda di halaman 1dari 2

u|-J*-ijl lllt

,Jlt

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS


JALAN DATO,HAMZAH KARUNG BERKUNCI No.6 70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Tel : 06-7653't00 Fax : 06-7639969

jtin+ i ^" +:s


E--

:-:
I I -->-

*r:-

%F"
04
)

Ruj. Kami Tarikh

: JPNS.SPS.SR.700-2/44 (

:21 November2013

Semua Pengetua Sekolah Menengah Semua Guru Besar Sekolah Rendah Neqeri Sembilan Darul Khusus
Tuan,

PEMANTAUAN PEMERIKSAAN PERSEDIAAN SEKOLAH BAGI AKHIR TAHUN 2013 DAN AWAL TAHUN 2014
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.

Adalah dimaklumkan selaras dengan Akta 550, Akta Pendidikan 1996 Bab 5, Pemeriksaan lnstitut Pendidikan oleh Ketua Pendaftar pasal 99, Pemeriksaan hendaklah dibuat dari masa ke semasa yang memperuntukkan kuasa kepada Ketua Pendaftar atau
pegawai awam yang diberi kuasa oleh Ketua Pendaftar untuk melaksanakan pemeriksaan.

3.

Merujuk kepada surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj.KP (BPSHSPDG)2011004/03 (52) Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Pejabat Pendidikan Daerah akan melaksanakan Pemantauan Pemeriksaan Persediaan Sekolah Bagi Akhir Tahun 2013 pada 09 Disember2Ql3 hingga 13 Disember2Ol3 dan Awal Tahun2Ol4pada 02 Januari 2014 dan 03 Januari 2014. Pemantauan Pemeriksaan Persediaan Sekolah bagi akhir tahun 2013 dan Awal Tahun 2014 akan menggunakan instrumen berikut:

Kesemua bahan tersebut boleh dimuat turun melalui laman web jabatan
http ://www.j pn ns. gov. my

3.1. lnstrumen Pemeriksaan Persediaan Sekolah Awal Tahun (PPSAT) 2014. 3.2. PK 03-1 Borang Rumusan Dapatan Pemantauan 3.3. PK 03-2 Borang Maklum Balas Dapatan Pemantauan 3.4. PK 03-3 Borang Pemantauan Susulan 3.5. Lampiran A 3.6. lnstrumen Kawalan Keselamatan Dan Pembersihan Kawasan

4.

Kerjasama tuan adalah dipohon untuk melengkapkan instrumen tersebut dan menyerahkan kepada pegawai pemantauan yang akan hadir ke sekolah tuan dan mengambil tindakan atas dapatan pegawai Pemantau. Pemantauan Pemeriksaan Persediaan Sekolah Awal Tahun (PPSAT) 2014 diurus mengikut kehendak MS ISO
9001:2008.

Kerjasama dan perhatian tuan berhubung dengan perkara ini amat dihargai. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi En. Mazalan bin Hasan, Unit Sekolah Rendah ditalian 06-7653111 I 019-6238524 atau En. Mohamad Mazlan bin Wahab, Unit Sekolah Menengah di talian 06-7653121 I 013-6963285.
Sekian, terima kasih.

5.

,.BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"


Saya yang menurut perintah,

*1"^^n
AZMI BII{ BASIR Ketua SAftor Pengurusan Sekolah b.p: Pen{arah Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus
s.k.